Byliśmy bliżej nieba – Reportaż z Tradiclaromontana2014.

Byliśmy bliżej nieba – Reportaż z Tradiclaromontana2014.

„Przez dwa dni byliśmy trochę bliżej nieba” – tymi słowami podsumował IX Ogólnopolską Pielgrzymkę Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę Tradiclaromonatna2014 jeden z Pielgrzymów. Pielgrzymka odbyła się w dniach 21-22 listopada i zgromadziła w duchowym sercu Polski ponad pół tysiąca wiernych z całego kraju.

W piątek, 21 listopada, już od rana zaczęły zjeżdżać na Jasną Górę autokary z Pielgrzymami. Pierwszy z nich, jadący na szlaku Św. Andrzeja dotarł już ok. godz. 10.00. Przybili nim wierni ze Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego, Pobiedzisk, Poznania, Szamotuł, Wrześni, Słupcy oraz Łodzi. Kolejne autokary i busy przywiozły pielgrzymów ze szlaku Św. Tomasza (Białystok, Zielonka, Warszawa), Św. Mateusza (Wielgolas, Warszawa), Św. Szymona (Zamość, Radom) oraz Św. Macieja (Zielona Góra, Wrocław, Opole). Wszystkie te środowiska zdecydowały się pielgrzymować w tym roku w sposób zorganizowany, aby głębiej poczuć wspólnotowy charakter tego ogólnopolskiego wydarzenia. Dzięki zaangażowaniu osób bezpośrednio należących do wspólnot organizacja zapisów przebiegała sprawniej i na skalę, o jakiej nie mogłoby być mowy bez ich pomocy. Pomoc ta, wymagająca przecież bezinteresownego poświęcenia czasu i uwagi, stanowi cenny wkład w budowanie ogólnopolskiej wspólnoty, znaczenie której Kapelan Pielgrzymki o. Krzysztof Stępowski CSsR wielokrotnie podkreślał w swych kazaniach i wypowiedziach. Na szlaku św. Andrzeja i szlaku św. Tomasza autokary już z początkowych miejscowości wyruszyły prawie pełne, co świadczy o zrozumieniu idei wspólnotowego przeżywania tego błogosławionego czasu pielgrzymki. Wyraźnie widoczny wzrost liczby Pielgrzymów względem roku ubiegłego jest dobrym symptomem, bowiem pozwala mieć nadzieję na dalszy rozwój tej inicjatywy i zjednoczenie u stóp Matki Bożej Jasnogórskiej wszystkich wspólnot przywiązanych do Mszy Świętej w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego, tworzących jedną wielką wspólnotę wiernych tradycji łacińskiej.

Pielgrzymkę otworzyło uroczyste odsłonięcie wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej i Msza Święta celebrowana w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w Kaplicy Cudownego Obrazu przez Kapelana, Redemptorystę o. KrzysztofaStępowskiego, duszpasterza Duszpasterstwa Wiernych Tradycji

Łacińskiej w Archidiecezji Warszawskiej. Zgodnie ze zwyczajami panującymi w Sanktuarium i dekretem Nuncjusza Papieskiego została ona odprawiona wedle formularza „Fundamenta eius”. Kazanie podczas tej Mszy Świętej wygłosił Ksiądz Paweł Korupka, duszpasterz szczecińskiego Duszpasterstwa Tradycji Liturgicznej Usus Antiquior, który przybył na Jasną Górę z ponad trzydziestoosobową grupą swoich wiernych: „(…) Miłuje Pan to, co na górach świętych zbudował. Bramy Syjonu więcej niż wszystkie namioty Jakuba. Takimi słowami rozpoczęliśmy dzisiaj Najświętszą Ofiarę. (…) Wszyscy znajdujemy się

na świętej górze, miejscu dla każdego Polaka świętym (…). Pan Bóg wybrał to miejsce, ażeby zbudować tutaj dom i tron Najświętszej Maryi Panny. (…) Każda pielgrzymka to czas łaski, a więc czas modlitwy, czas pewnej pokuty, nawrócenia, uzdrowienia, ale także – jeżeli jest to czas łaski – także i czas odpustów. Dlatego módlmy się w intencjach Ojca Świętego (…).  Spójrzmy teraz wszyscy na ten ołtarz, ustawiony wiele wieków temu. (…) ten ołtarz przede wszystkim jest przeznaczony do składania Najświętszej Ofiary. Bo taki powinien być każdy ołtarz – miejsce, gdzie w pierwszym rzędzie Bóg doznaje chwały i uwielbienia. (…) Ale ten ołtarz pokazuje jeszcze jedną bardzo ważną prawdę teologiczną. Zobaczcie, że tabernakulum z Najświętszym Sakramentem, Matka Najświętsza, otoczona jest przez świętych i przez aniołów. Pokazuje nam to prawdę, że za każdym razem kiedy składana jest Najświętsza Ofiara otwiera się niebo i nie tylko w naszej obecności ona jest sprawowana, ale również w obecności klęczących tutaj aniołów i świętych, którzy razem z nami oddają Panu Bogu chwałę. (…) tu, gdzie sprawowana jest Msza Święta otwiera się niebo, przychodzą święci, aniołowie, dusze czyśćcowe i my, Kościół jeszcze pielgrzymujący – razem klęczący u stóp jednego ołtarza. Bo tutaj rozgrywa się męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. (…) Maryja, która tutaj z tego ołtarza spogląda na nas wszystkich chce powiedzieć, ze to miejsce nie jest najgodniejsze, tylko to miejsce jest najwłaściwsze. Bo każdego katolika podstawowym miejscem czerpania siły do życia jest przede wszystkim świątynia i ołtarz, z którego otrzymujemy pokarm na życie wieczne. Dzisiaj obchodzimy święto Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. To święto ma uczcić dzień, w którym święty Joachim i Anna przyprowadzili Bogurodzicę pierwszy raz do świątyni, do Świątyni Jerozolimskiej, aby – o dziwo – Matka Najświętsza poznała Tego, którego ma tak naprawdę wydać na świat – Boga. (…) Matka Najświętsza, według Tradycji Kościoła pobierała naukę, była kształcona w Świątyni Jerozolimskiej (…) Świątynia była jej domem. I Ona tutaj jest w tym ołtarzu, spogląda na nas, zachęca nas abyśmy tu trwali i zaprasza nas tutaj za każdym razem. (…) Maryja, która jako jedna z nielicznych do końca trwała przy krzyżu, także i trwa podczas składania Ofiary Krzyżowej bezkrwawej podczas każdej Mszy Świętej i tutaj chce każdego z nas przyprowadzić – nie tyle do siebie, ale do Jej Syna Jezusa Chrystusa. A więc, Kochani, Maryja uczy nas przywiązania do świątyni. (…) I zauważmy jeden prosty fakt: nie da się tutaj podejść do tego ołtarza najpierw nie uklęknąwszy przez Najświętszym Sakramentem. Ona tego żąda. Przyprowadza nas tutaj po to, abyśmy ten hołd należny Panu Bogu złożyli. (…) Maryja zawsze, chociaż jest królową, pokorną służebnicą Pana pozostaje i wykonuje tylko Jego wolę, tylko to co On pragnie, i tego nasza Matka dzisiaj chce nas uczyć. Dziś w święto Jej Ofiarowania, w tej świątyni, przed tym ołtarzem, na kolanach przed Najświętszym Sakramentem ofiarujmy swoje życie. Oddajmy swoje życie Matce Najświętszej, aby nas prowadziła do nieba.” Msza Święta przed cudownym obliczem Królowej Polski, transmitowana była na cały świat drogą internetową i stanowiła wzruszający początek dalszego przeżywania wydarzeń liturgicznych podczas pielgrzymki Tradiclaromontana2014. 

Tuż po Mszy Świętej Pielgrzymi udali się na wały okalające klasztor oo. Paulinów, aby wziąć udział w Drodze Krzyżowej, poprowadzonej przez Księdza Grzegorza Śniadocha IBP, duszpasterza z Duszpasterstwa Tradycji Katolickiej w Białymstoku, który przyjechał na Jasną Górę z grupą prawie czterdziestu wiernych ze swojej wpólnoty. Przeżywanie Męki Pańskiej zwróciło myśli Pielgrzymów ku Krzyżowi Świętemu, który stanowi przewodni motyw programu duszpasterskiego pielgrzymek Tradiclaromontana. Po zakończeniu nabożeństwa, w Domu Pielgrzyma odbyło się zakwaterowanie wszystkich grup.

Wieczorem, w wypełnionej po brzegi kaplicy sakramentu pokuty Ksiądz Michał Graczyk związany ze wspólnotą zielonogórską i gorzowską odprawił nieszpory ludowe, wykorzystujące piękny przekład psalmów autorstwa Franciszka Karpińskiego. Konferencję duchową o tematyce maryjnej, wygłosił podczas nieszporów Ksiądz Sebastian Krzyżanowski ze Wspólnoty Opolskiej. Konferencja w znacznej części nawiązywała do wydarzenia ofiarowania Matki Najświętszej w świątyni i stanowiła niejako dopełnienie i kontynuację kazania wygłoszonego podczas Mszy Świętej inauguracyjnej. Ksiądz Krzyżanowski przypomniał, że przez znaczną część swojego życia, Maryja swoją pracą dbała o Boży Przybytek w Jerozolimie, aby następnie poprzez tajemnicę wcielenia sama stać się żywą Świątynią Boga.

Na zakończenie pierwszego dnia pielgrzymki wierni udali się znów przed Cudowny Obraz Matki Bożej, aby uczestniczyć w Apelu Jasnogórskim. Najwytrwalsi pozostali na czuwaniu u stóp Maryi przez całą noc. Pozostali powrócili do kaplicy nazajutrz już o godzinie 5:30, aby nowy dzień rozpocząć od odśpiewania Matce Bożej Godzinek ku czci Jej Niepokalanego Poczęcia.

W sobotnie przedpołudnie na Jasną Górę napływały kolejne grupy oraz indywidualni Pielgrzymi, którzy ze względów zawodowych lub rodzinnych nie mogli wziąć udział w pielgrzymce dwudniowej. O godzinie 11:00 bazylika jasnogórska wypełniła się pielgrzymami zgromadzonymi na wspólnej modlitwie różańcowej pod przewodnictwem Księdza Kanonika Grzegorza Klai, duszpasterza wspólnoty wiernych z Bielska Białej, którzy  także liczną grupą przybyli na Jasną Górę już w piątek.

Tuż przed południem zarówno w zakrystii, jak i wśród tłumu pielgrzymów zgromadzonych w bazylice dało się odczuć atmosferę napięcia i oczekiwania na wydarzenie wyjątkowe. Grono ministrantów pod czujnym okiem doświadczonego ceremoniarza kończyła ostatnie przygotowania do rozpoczęcia kulminacyjnego punktu całej pielgrzymki. Starsi ojcowie Paulini z rozrzewnieniem przyglądali się pracy służby liturgicznej, która starała się zadbać o każdy detal. Ci, którzy nie mogli pamiętać celebracji według starych ksiąg liturgicznych, zdawali się być zafascynowani troską o jak najpiękniejszą i najdoskonalszą oprawę mającej za chwilę nastąpić Mszy Świętej. Wraz z wybiciem godziny 12:00 bazylika jasnogórska wypełniła się wonią kadzidła i słodkim brzmieniem Mszy VIII De Angelis. Solenną Mszę Świętą w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego celebrował Ksiądz Paweł Korupka. Funkcję diakona podczas Mszy Świętej pełnił Ksiądz Grzegorz Śniadoch IBP, a subdiakona Ksiądz Bartosz Gajerski z Archidiecezji Przemyskiej. Sobotnia Msza Święta swą formą i oprawą zapierała dech w piersiach i przywodziła na myśl najbardziej okazałe celebracje liturgiczne. Piękno przestrzeni sakralnej jasnogórskiej bazyliki i bogactwo liturgii w połączeniu z ilością uczestniczących w niej wiernych dawały możliwość przeżycia unikalnego na skalę naszego kraju wydarzenia i poczucia prawdziwie wspólnotowego świętowania. Mnogość wspólnot – dużych duszpasterstw i maleńkich ośrodków – zgromadzonych razem w duchowym sercu Polski ukazała prawdziwy obraz polskiej wspólnoty wiernych tradycji łacińskiej.  Liturgia odprawiona została według formularza „Nos autem” – o Krzyżu Świętym. Kazanie podczas Mszy Świętej w bazylice wygłosił Kapelan Pielgrzymki Ojciec Krzysztof Stępowski CSsR: „(…) Drodzy w Chrystusie, gromadzimy się tu, na Jasnej Górze, w ramach IX Ogólnopolskiej Pielgrzymki Tradycji Łacińskiej, (…). Trwamy w bliskości serca naszej Matki i Królowej, pragnąc nieść dziękczynienia Panu Bogu. (…) pragniemy naszym dziękczynieniem upamiętnić również wolę Jego Świątobliwości Papieża Benedykta XVI, który to w 2007 roku Listem Apostolskim Summorum Pontificum (…) wprowadza w życie naszego Kościoła możliwość korzystania (…), z całego bogactwa liturgii rzymskiej. Odpowiadało to wtedy i wciąż odpowiada pragnieniom wielu wiernych, którzy po dzień dzisiejszy w swojej współczesności nie tylko pragną zachowywać, ale i pielęgnować i nadal przeżywać tradycyjną, rzymską liturgię. Liturgię kształtowaną i uformowaną przez wieki a sprawowaną powszechnie w Kościele Katolickim do czasów reformy, dokonanej po Soborze Watykańskim II (…). Drodzy w Chrystusie, ta liturgia, (…) nazywana jest odtąd powszechnie Nadzwyczajną Formą Rytu Rzymskiego. (…) Ta zaś powstała w wyniku reform po Soborze Watykańskim II, (…)  zwana jest Zwyczajną Formą Rytu Rzymskiego. (…) Dzisiaj, w życiu Kościoła Katolickiego te dwie formy rytu rzymskiego – zwyczajna i nadzwyczajna, jak nas naucza Ojciec Święty Benedykt XVI – istnieją obok siebie. Jedna i druga są wyrazem tej samej Lex Orandi Kościoła, to znaczy prawa, to znaczy modlitewnych norm, wynikających z tego w co Kościół wierzy. (…) Dzisiaj celebrujemy uroczystą tradycyjną Mszę Świętą przy tym wspaniałym ołtarzu w bazylice jasnogórskiej. Drodzy, jak w tym momencie naszej refleksji nie pytać się czym jest ta liturgia chrześcijańska i katolicka? (…) w swej najgłębszej istocie liturgia chrześcijańska, a więc katolicka jest świętowaniem Pańskiego Zmartwychwstania. Ceną tego święta jest Chrystusowa śmierć. A radość, którą ona obiecuje zakłada zanurzenie w tej śmierci. W tradycyjnej liturgii, Drodzy w Chrystusie, wszyscy, a więc odprawiający kapłan, jego asysta i cały boży lud kieruje swoje oczy ku Chrystusowi ukrzyżowanemu. On jest w centrum naszej celebracji. To dzięki Chrystusowi ukrzyżowanemu już teraz rzeczywiście smakujemy eschatologicznego daru zbawienia i odkupienia. Ten krzyż, najwyższy znak miłości aż do końca i zarazem będący darem i przebaczeniem, powinien być – i jest – niczym gwiazdą przewodnią w naszych ciemnych, pomieszanych czasach. Uczestnicząc w mszalnej Ofierze Pana, Drodzy w Chrystusie, razem wszyscy stajemy pod krzyżem, by przylgnąć naszą wolą do woli Bożej, we wszystkim i ponad wszystko (…). Drodzy w Chrystusie, właśnie to dzisiaj, teraz Chrystus jest tu obecny i żywy mocą mszalnego rytuału. Dokładnie teraz Pan odnawia dzieło zbawienia przez Ofiarę Krzyża i Zmartwychwstanie. (…) Jakże zatem ważne jest, abyśmy znów czuli szacunek dla liturgii. A szczególnie dla Najświętszej Eucharystii, bowiem w Niej zawiera się całe dobro duchowe Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha i Chleb Żywota, a Ona jawi się i przedstawia jako szczyt i źródło całego życia Kościoła. Drodzy w Chrystusie, w liturgii sprawowanej w takim jak to, jakże zachwycającym miejscu, czy też w skromnym, wręcz ubogim, nauczmy się dostrzegać Dar Żywy, poprzez który wiedzeni Bożą łaską już teraz uczestniczymy w liturgii niebiańskiej. (…) Trzeba w naszych czasach, moi Drodzy, pozbywać się pragnienia kształtowania liturgii według własnej subiektywnej woli, aby nie tworzyć i manipulować otrzymanym darem, (…) Liturgia bowiem, jak nas naucza wiara, jest dziełem samego Boga, jego zbawczym dziełem w Chrystusie, tutaj sam Bóg działa i wykonuje to, co jest istotą, podczas gdy człowiek  powołany jest, by się otwierać na działanie Boga, aby zostać przezeń porwanym, przemienionym, aby stać się wręcz jednością z Chrystusem i z Jego Ofiarą Miłości składaną Ojcu. (…) Słuchajmy niesłyszanego już dzisiaj przez wielu głosu Kościoła. Słuchajmy, bo wielu już dzisiaj w Kościele głosu Kościoła nie słucha. Wpatrzeni dzisiaj w Chrystusowy krzyż, tak centralnie umieszczony na tabernakulum mszalnego ołtarza tej bazyliki (…). Nigdy nie zapominajmy, moi Drodzy, liturgia katolicka ma tylko jednego wielkiego, głównego bohatera. (…) Jest nim On, Pan ukrzyżowany i zmartwychwstały. On sobą wypełnia i swoim dziełem zbawienia napełnia nasze dusze, a więc Kościół zgromadzony tu w Jego imię. To właśnie dzisiaj, gdy tu jesteśmy, Chrystus jest obecny i żywy mocą mszalnego liturgicznego rytuału. (…) Obyśmy przez obrzędy i modlitwy tę tajemnicę dobrze zrozumieli. W świętej czynności uczestniczyli świadomie, pobożnie i wewnętrznie czynnie. Obyśmy byli kształtowani przez słowo Boże, posilali się ciałem Pańskim i składali Bogu dziękczynienie, a ofiarując Niepokalaną Hostię przez ręce kapłana, razem z nim uczyli się samych siebie składać w ofierze i za pośrednictwem Chrystusa z każdym dniem doskonalili się w zjednoczeniu z Bogiem i wzajemnie z sobą. Aby w końcu Bóg był wszystkim we wszystkich. (…)” Sobotnia Msza Święta zgromadziła więcej Pielgrzymów niż ubiegłoroczna. W liturgii uczestniczyło bowiem ponad pół tysiąca wiernych z całej Polski deklarujących swoje przywiązanie do tradycji łacińskiej, któremu dali wyraz przez swoją obecność i wspólną modlitwę podczas tego ogólnopolskiego

wydarzenia. Celebrację w bazylice, jak i w Kaplicy Cudownego Obrazu zakończył śpiew modlitwy Oremus Pro Pontifice Papa Nostro Francisco, który wyraził jedność pielgrzymujących z Kościołem Powszechnym i Ojcem Świętym oraz podkreślił wolę podążania ku Chrystusowi razem z Piotrem i za pośrednictwem Najświętszej Marii Panny. 

Przygotowania programu duszpasterskiego, który pomógł w głębokim przeżywaniu pielgrzymki koordynował Kapelan o. Krzysztof Stępowski CSsR, który czuwał także 

nad podziałem ról wśród licznie przybyłego duchowieństwa. Nad organizacją i koordynacją służby ołtarzowej czuwał główny ceremoniarz Łukasz Szczepanik ze wspólnoty rzeszowskiej, do którego przekazywane były wszelkie zgłoszenia chłopców i mężczyzn pragnących wspomóc organizację Tradiclaromontana2014 od strony liturgicznej. Opiekę duszpasterską nad grupą ministrancką pielgrzymki roztoczył Ksiądz Bartosz Gajerski. O stronę muzyczną liturgii podczas pielgrzymki zadbał organista bazyliki jasnogórskiej Pan Marcin Lauzer, który swoją muzyką w przepiękny sposób oddał chwałę Panu Bogu. Śpiew, bez którego uroczyste Msze Święte i nabożeństwa również nie zyskałyby należytej i godnej oprawy przygotowali przedstawiciele Schola Gregoriana Sancti Casimiri z Białegostoku, wspomagani przez adeptki warsztatów chorałowych organizowanych w ramach Ogólnopolskich Spotkań Wiernych Tradycji Łacińskiej Tradicamp, które odbyły się w lipcu tego roku. We wspólny śpiew ad maiorem Dei gloriam włączyli się ponadto inni obecni na pielgrzymce muzycy, członkowie chórów i scholi, działających w różnych wspólnotach na terenie kraju.

Podczas trwania dwóch dni pielgrzymki wierni mieli także możliwość skorzystać z sakramentu pokuty oraz adoracji Najświętszego Sakramentu. Zarówno w piątek, jak i w sobotę przy wielu ołtarzach bocznych i w kaplicach Sanktuarium kapłani biorący udział w pielgrzymce celebrowali Msze ciche. Święta cisza tych ofiar, sprawowanych niejako obok głównego nurtu pielgrzymów przepływających gwarnie przez jasnogórski klasztor, wzbudzała niemałe zainteresowanie i zaciekawienie.

Po głównej Mszy Świętej odbyło się spotkanie formacyjne w sali Ojca Kordeckiego, na którym słowo do Pielgrzymów wygłosił Ksiądz Kapelan. Zwrócił on w swoim przemówieniu uwagę na znaczenie Ogólnopolskiej Pielgrzymki Wiernych Tradycji na Jasną Górę, która pośród wielu innych miłych Bogu i pożytecznych dla duchowości wiernych inicjatyw pielgrzymkowych ze względu na świętość i znaczenie miejsca pielgrzymowania ma znaczenie szczególne i jednoczące. Podkreślił tym samym, że to właśnie Ogólnopolska Pielgrzymka Wiernych Tradycji na Jasną Górę, gromadząc wszystkie wspólnoty tradycyjne, buduje obraz tych wspólnot w oczach reszty Kościoła w Polsce. Głos podczas spotkania zabrał także przedstawiciel Rady Fundatorów Fundacji Inicjatywa Włodowicka, Organizatora dorocznych pielgrzymek Tradiclaromontana. Podziękował on w imieniu Fundacji wszystkim zaangażowanym w organizację tego wielkiego przedsięwzięcia oraz podkreślił, jak wiele jeszcze potrzeba pracy i dobrej woli, aby zbudować i umocnić Ogólnopolską Wspólnotę Wiernych Tradycji Łacińskiej, będącą żywą częścią Kościoła Powszechnego.

IX Ogólnopolską Pielgrzymkę Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę Tradiclaromontana2014 zakończył Akt Zawierzenia Matce Bożej. Pielgrzymi modlili się przed Cudownym Obrazem Królowej Polski oddając się Jej w opiekę i prosząc za Jej przyczyną o dalsze łaski dla siebie, dla swoich wspólnot i dla całego Kościoła.

Ostatnim punktem pielgrzymki przed odjazdem do domów była wspólna fotografia pamiątkowa przed Bramą Lubomirskich, pod którą z roku na rok staje liczniejsza grupa pielgrzymujących.

Fundacja Inicjatywa Włodowicka, organizator pielgrzymek Tradiclaromontana pragnie w tym miejscu złożyć serdeczne podziękowania:

 • Kapelanowi o. Krzysztofowi Stępowskiemu CSsR za opiekę duszpasterską, celebrację Mszy Świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu oraz wygłoszenie sobotniego kazania
 • Ks. Bartoszowi Gajerskiemu za pełnienie funkcji subdiakona oraz opiekę duszpasterską roztoczoną nad służbą liturgiczną
 • Ks. Michałowi Graczykowi za odprawienie Nieszporów
 • Ks. Pawłowi Korupce, za celebrację głównej Mszy Świętej w bazylice, wygłoszenie kazania podczas Mszy Świętej w kaplicy Cudownego Obrazu oraz za opiekę duchową nad grupą pielgrzymów ze Szlaku Św. Andrzeja
 • Ks. Kanonikowi Grzegorzowi Klai za poprowadzenie wspólnej modlitwy różańcowej w bazylice
 • Ks. Sebastianowi Krzyżanowskiemu za wygłoszenie konferencji duchowej podczas nieszporów
 • Ks. Grzegorzowi Śniadochowi IBP za pełnienie funkcji diakona, poprowadzenie Drogi Krzyżowej oraz za opiekę duchową nad grupą pielgrzymów ze Szlaku Św. Tomasza
 • Wszystkim Księżom towarzyszącym pielgrzymom indywidualnym w ich drodze na Jasną Górę
 • Ceremoniarzowi Łukaszowi Szczepanikowi ze Wspólnoty Rzeszowskiej
 • Ministrantom ze Wspólnot z Będzina, Białegostoku, Bielska Białej, Bukowska, Gdyni/Trójmiasto, Pielni, Rzeszowa i Szczecina
 • Panu Mariuszowi Perkowskiemu i Panu Marcinowi Szaciłowskiemu ze Schola Gregoriana Sancti Casimiri i Uczestnikom Warsztatów Chorałowych organizowanych w ramach Tradicamp2014 ze Wspólnoty Zielonogórskiej za oprawę muzyczną i wszystkm innym muzykom, którzy włączyli się we wspólny śpiew
 • Organiście bazyliki jasnogórskiej Panu Marcinowi Lauzerowi za wspaniałą grę na organach
 • Braciom zakrystianom i Siostrom zakrystiankom oraz Strażnikom Jasnogórskim z zakrystii za wszelką pomoc i ofiarną pracę
 • Wolontariuszom Fundacji Danielowi Poczentemu ze Wspólnoty Warszawskiej za pełnienie funkcji fotografa pielgrzymki, Adrianowi Zieńczuk ze Wspólnoty Bydgoskiej za pełnienie funkcji ratownika pierwszej pomocy oraz Krzysztofowi Pryczek z Łodzi i Dominikowi Głowackiemu z Częstochowy za wszelkie prace organizacyjne
 • Organizatorom grup pielgrzymów z poszczególnych miast oraz pilotom przewozów za ich pracę umożliwiającą organizacje przewozów, w szczególności:

p. Mateuszowi Kostce (Będzin), Ks. Grzegorzowi Śniadochowi IBP (Białystok), Ks. Grzegorzowi Klai (Bielsko Biała), p. Pawłowi Milcarkowi (Brwinów), Ks. Michałowi Stanikowskiemu (Bydgoszcz), p. Mateuszowi Witkowskiemu (Bydgoszcz), p. Michałowi Stobnickiemu (Brochów, Iłów, Łowicz, Sochaczew), p. Pawłowi Szałkowi (Gniezno), Ks. Tomaszowi Połomskiemu (Józefów), p. Bogdanowi Górskiemu (Koszalin), p. Mateuszowi Krzysztoniowi (Kraśnik), p. Michałowi Firlejowi (Kłodzko, Świdnica), p. Januszowi Guzikowi (Krosno), p. Dariuszowi Mieczkowskiemu (Łomża), p. Jackowi Sitarczukowi (Opole), p. Aleksandrze Jankowskiej (Płock), p. Józefowi Wodzińskiemu (Pobiedziska), p. Kornelowi Lewandowiczowi (Poznań), p. Pawłowi Fundowiczow (Radom), p. Sławomirowi Dronce (Rzeszów), p. Arkadiuszowi Dymeckiemu (Siedlce), p. Sławomirowi Hazakowi (Szamotuły), p. Michałowi Weisbrodtowi (Szczecin), o. Krzysztofowi Stępowskiemu CSsR (Warszawa), Ks. Ireneuszowi Bakalarczykowi (Wrocław), p. Michałowi i p. Julii Pastwa (Wielgolas), p. Cezaremu Dubiel (Września), p. Krzysztofowi Sowie (Zamość), p. Jakubowi Hamrol (Zielona Góra), Ks. Bartoszowi Porzezińskiemu (Zielonka)

bez pracy których Tradiclaromontana2014 nie mogłaby zostać zrealizowana na tak dużą skalę.

Szczególne podziękowania składamy Ojcu Kustoszowi oraz wszystkim Ojcom Paulinom na czele z Ojcem Przeorem za wszelką pomoc i życzliwość jaka nas spotkała ze strony Klasztoru Jasnogórskiego

Zdjęcia z pielgrzymki na: https://www.facebook.com/Tradiclaromontana

Chcesz dostawać nowe artykuły na e-maila? Zapisz się do Newslettera!

O Tradiclaromontana2014 na www.jasnagóra.com.

O Tradiclaromontana2014 na www.jasnagóra.com.

Na stronie biura prasowego Jasnej Góry pojawiła się relacja z IX Ogólnopolskiej Pielgrzymki Wiernych Tradycji Łacińskiej Tradiclaromontana2014 którą przeprowadziło biuro prasowe Sanktuarium. Na stronie można przeczytać krótką relacje, oraz wysłuchać piątkowej Mszy Świętej, homilii oraz krótkiego wywiadu z kapelanem pielgrzymki Ojcem Krzysztofem Stępowskim.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z relacją oraz na naszego facebooka na którym już pojawiają się zdjęcia z tegorocznej pielgrzymki.

http://www.jasnagora.com/wydarzenie-8990

https://www.facebook.com/Tradiclaromontana

Chcesz dostawać nowe artykuły na e-maila? Zapisz się do Newslettera!

Informacje organizacyjne dla kapłanów.

 

Zwracamy się z prośbą do wszystkich Kapłanów, którzy zamierzają celebrować Mszę Świętą w nadzwyczajnej formie podczas pielgrzymki Tradiclaromontana2014, aby do dnia 18 listopada (poniedziałek) zgłosili taki zamiar na adres mailowy: liturgia@tradiclaromontana.pl

Zgłoszenia są konieczne, aby możliwe było odpowiednie zaplanowanie i przygotowanie celebracji Mszy Świętych recytowanych. Powyższa prośba nie dotyczy Kapłanów opiekujących się pielgrzymami w autokarach na szlakach i pełniących posługę duszpasterską podczas pielgrzymki w porozumieniu z organizatorem.

W przypadku braku zgłoszenia, o którym mowa wyżej w wyznaczonym terminie należy liczyć się z tym, że organizator nie będzie mógł udzielić pomocy przy celebracji Mszy Świętej, oraz że może wystąpić całkowity brak możliwości odprawiania z uwagi na prządek zgłoszonych wcześniej celebracji w sanktuarium.

Księży, którzy nie dokonają obowiązkowego zgłoszenia uprasza się o niepowoływanie się (w sytuacji ewentualnego indywidualnego organizowania celebracji w zakrystii na Jasnej Górze) na organizatora i samą pielgrzymkę. Organizatorzy biorą odpowiedzialność jedynie za celebracje Mszy Świętej dla kapłanów, który dokonali zgłoszenia, o którym mowa wyżej. Podane tu zasady są konieczne, aby nie zakłócić pracy i rytmu życia jasnogórskiego sanktuarium, oraz nie powodować niepotrzebnych nieporozumień w zakrystii.

Przy zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko, diecezję lub instytut, numer telefonu, oraz informację czy dany kapłan ma zamiar celebrować Mszę recytowaną w piątek i sobotę czy tylko w jednym z tych dni. Przy okazji tego zgłoszenia należy również zgłosić ewentualnych ministrantów, jeśli tacy wraz z danym kapłanem przyjadą.

Wydaje się, że na Jasnej Górze nie brakuje potrzebnych paramentów, jednak nie można od jasnogórskiej zakrystii oczekiwać przygotowania nieokreślonej liczby celebracji na ostatnią chwilę. Również organizatorzy (mimo najszczerszych chęci) nie są w stanie zapewnić wszystkiego, co potrzebne, gdy nie znają liczby chcących odprawiać kapłanów. 

Każdy duchowny, który dokona zgłoszenia, o którym mowa wyżej proszony jest, by zabrać ze sobą:

– albę, komżę i humerał 
– ornat (na piątek biały, na sobotę czerwony) wraz z odpowiednimi dodatkami (stuła, manipularz, welon, bursa) 
– mszał
– tablice ołtarzowe
– kielich z pateną oraz palkę 
– biret 
– sutannę lub habit

Fundacja Inicjatywa Włodowicka

Zespół ds. Tradiclaromontana

x. Bartosz Gajerski OPs – Opiekun Służby Liturgicznej

Łukasz Szczepanik – Ceremoniarz Pielgrzymki

e-mail: liturgia@tradiclaromontana.pl

Chcesz dostawać nowe artykuły na e-maila? Zapisz się do Newslettera!

Tradiclaromontana2014 – Szlaki pielgrzymki.

Dwanaście szlaków poprowadzi kilkuset pielgrzymów IX Ogólnopolskiej Pielgrzymki Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę. Autokary wyruszą z najdalszych zakątków kraju i będą podejmować pielgrzymów z wszystkich miejsc, gdzie istnieją wspólnoty wiernych Tradycji Łacińskiej.

Wolontariusze organizatora pielgrzymki – Fundacji Inicjatywa Włodowicka biorąc pod uwagę zeszłoroczne doświadczenia oraz uwzględniając zmiany, jakie przez rok zaszły na mapie celebracji Mszy Świętej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w naszym kraju, opracowali przebieg tegorocznych dwunastu szlaków pielgrzymki, uwzględniając w nim nowe miejscowości, co umożliwi kolejnym wiernym przyłączenie się do wspólnego pielgrzymowania.

W roku ubiegłym z zaplanowanych dwunastu szlaków w pełni zrealizowanych zostało cztery. Na kilku szlakach konieczna była zmiana formy zorganizowanego transportu, albo nawet rezygnacja ze wspólnego przejazdu w niektórych miejscowościach. Powodem tego w głównej mierze był wysoki koszt transportu w przypadku zastosowania busa zamiast autobusu. Wystąpiła również inna przeszkoda – w kilku znaczących i ugruntowanych wspólnotach zabrakło zaangażowania przy organizacji zeszłorocznej pielgrzymki, co skutkowało brakiem zorganizowanego transportu z tych wspólnot, a w konsekwencji uniemożliwiło zorganizowanie transportu z mniejszych wspólnot w danym regionie, pomimo ich wielkiego zaangażowania. Świadczy to o tym, jak wiele jeszcze pozostało do zrobienia na niwie budowy wspólnoty wiernych Tradycji Łacińskiej w wymiarze krajowym oraz pokazuje potrzebę uświadamiania o odpowiedzialności nie tylko za własną, lokalną wspólnotę, ale za wszystkie wspólnoty Tracji Łacińskiej w naszym kraju.

W związku z rozpoczynającymi się zapisami na tegoroczną pielgrzymkę Tradiclaromontana, zarówno organizator jak i sami Pielgrzymi liczą na otwartość i zaangażowanie wszystkich wspólnot Tradycji Łacińskiej w Polsce, co pozwoli na obniżenie kosztów i umożliwi większej ilości Pielgrzymów dotarcie na Jasną Górę, aby wspólnie stanąć przed tronem Królowej Polski i wznieść modlitwę zawierzenia wiernych Tradycji Łacińskiej. Przybądźmy na Jasną Górę w jak największej liczbie Pielgrzymów, aby ukazać się jako żywa część polskiego Kościoła, podążająca szczególną drogą łacińskiej duchowości wskazanej nam przez Benedykta XVI.

Po ubiegłorocznej pielgrzymce pojawiły się głosy wątpliwości co do celowości przyjętego sposobu realizacji zbiorowego transportu. Trzeba tu wyjaśnić, że najtańszym rozwiązaniem byłby wyjazd odrębnego autokaru z każdej wspólnoty indywidualnie, jednak dla większości wspólnot w naszym kraju takie rozwiązanie jest niemożliwe do osiągnięcia ze względu na dużą liczbę miejsc do zapełnienia w autokarze. Dla mniejszych wspólnot adekwatne byłoby zastosowanie busów, jednakże to rozwiązanie generuje koszty stanowiące średnio dwie trzecie ceny autokaru. Rozwiązanie w postaci przejazdu autokaru przez szereg miejscowości zwiększa ilość kilometrów do przejechania, wydłuża czas przejazdu oraz powoduje, iż na części trasy są w autokarze wolne miejsca. To rozwiązanie jest jednak możliwe do przeprowadzenia w każdej wspólnocie oraz tańsze od zastosowania busów, co jednoznacznie pokazała ubiegłoroczna organizacja przejazdów. Zatem tegoroczne dwanaście szlaków zostało zaplanowane podobnie jak w zeszłym roku, a więc  tak, aby przy możliwie zminimalizowanych kosztach zapewnić dojazd wszystkim zainteresowanym, niezależnie od miejsca, w którym zlokalizowana jest wspólnota.

Na trasach, które w ubiegłym roku zostały w pełni zrealizowane dokładne koszty przejazdu są już wyliczone przy założeniu utrzymania frekwencji na zeszłorocznym poziomie. W przypadku pozostałych tras w najbliższym tygodniu po zakończeniu składania ofert przez przewoźników zostaną wyliczone koszty prognozowane. W dalszej kolejności na bieżąco będą analizowane zgłoszenia uczestnictwa od Pielgrzymów na tych trasach, co dopiero w końcowym etapie pozwoli na wyliczenie realnych kosztów przejazdu. Dla obniżenia kosztów szczególne znaczenie ma liczebność Pielgrzymów w początkowych miastach na każdej z tras. Koszty przejazdu każdego uczestnika są bowiem proporcjonalne do ilości kilometrów jakie ma on do przejechania.

Należy podkreślić, że każdy Pielgrzym decydujący się na wspólny przejazd realnie zmniejsza koszt każdego z pozostałych Pielgrzymów, dlatego tak ważne jest, aby wspólnoty odpowiedziały na propozycję wspólnych przejazdów włączając się w ten sposób w budowę ogólnopolskiej wspólnoty. Co więcej, uczestniczenie większej ilości osób w pielgrzymce w tej właśnie formie nie tylko obniża koszty już zgłoszonym osobom, ale w wielu przypadkach jest koniecznym warunkiem przeprowadzenia tras przez nowe lub mniej liczne środowiska, które same nie są w stanie zapewnić sobie zorganizowanego przejazdu. Rozważając możliwość i formę swojego uczestnictwa w tegorocznej pielgrzymce Tradiclaromontana warto pamiętać o tej odpowiedzialności za rozwój innych wspólnot.

Zgodnie z wypracowanym w ubiegłym roku modelem, niezależnie od miasta, w którym początek bierze każdy szlak wszyscy Pielgrzymi dotrą na Jasną Górę jednocześnie w piątek, 21 listopada, ok. godz. 12.30. Pierwsza Msza Święta w formie nadzwyczajnej, poprzedzona uroczystym odsłonięciem Cudownego Obrazu rozpocznie się o 13:30. Wyjazd autokarów z Jasnej Góry w drogę powrotną planowany jest w sobotę 22 listopada, ok. godz. 15:45.

Tak jak w ubiegłym roku, Pielgrzymom na szlakach patronować będą Apostołowie, prosimy jednak zwrócić uwagę, iż niektóre ze szlaków uległy modyfikacji w stosunku do kształtu ubiegłorocznego:

I – Szlak św. Andrzeja

Szczecin – Gorzów – Szamotuły – Pobiedziska – Częstochowa

II –  Szlak św. Jakuba Większego

Koszalin – Oborniki – Poznań  – Częstochowa

III – Szlak św. Jana

Owińska – Gniezno – Września – Koszuty Małe – Kalisz – Częstochowa

IV – Szlak św. Filipa

Bytów – Sopot – Gdańsk – Ostaszewo – Bydgoszcz – Toruń – Częstochowa

V – Szlak św. Bartłomieja

Ciechanów – Płońsk – Płock – Iłów – Brochów – Sochaczew – Łowicz – Łódź – Częstochowa

VI – Szlak św. Tomasza

Krypno – Białystok – Łomża – Zielonka – Wołomin – Warszawa – Częstochowa

VII – Szlak św. Mateusza

Siedlce – Wielgolas – Józefów – Piaseczno – Warszawa – Brwinów – Częstochowa

VIII – Szlak św. Szymona

Stalowa Wola – Kraśnik – Zamość – Lublin – Radom – Częstochowa

IX – Szlak św. Piotra

Nowotaniec – Krosno  – Rzeszów – Tarnów – Kraków – Będzin – Częstochowa

X – Szlak św. Jakuba

Wodzisław Śląski – Cieszyn – Bielsko Biała – Tychy – Gliwice  – Bytom –  Częstochowa

XI – Szlak św. Judy Tadeusza

Kłodzko – Wałbrzych – Świdnica – Wrocław – Dąbrówka Dolna – Częstochowa

XII – Szlak św. Macieja

Zielona Góra – Legnica – Wrocław – Opole – Częstochowa

W przypadku nieuwzględnienia na powyższych szlakach którejkolwiek z istniejących wspólnot, przedstawiciele tej wspólnoty proszeni są o kontakt z organizatorem pielgrzymki Tradiclaromontana2014. Zapisy dla wiernych rozpoczną się w poszczególnych wspólnotach już w najbliższych dniach. W  części miejscowości (w których w roku ubiegłym zrealizowano przejazdy autokarowe) już w najbliższą niedzielę, dlatego prosimy o uważne wsłuchanie się w ogłoszenia duszpasterskie. Zapisy, wzorem roku ubiegłego, będą przyjmowane po Mszy Świętej u wyznaczonych wolontariuszy lub księdza celebransa. Zgłoszeń można również dokonywać mailowo bezpośrednio na adres info@tradiclaromontana.pl, podając swoje imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail oraz miejscowość.

Fundacja Inicjatywa Włodowicka

Zespół ds. Tradiclaromontana

www.tradiclaromontana.pl

Mobile: 506-973-360

Zapisy oraz informacje: info@tradiclaromontana.pl

Kontakt dla wolontariuszy: wolontariat@inicjatywawlodowicka.pl

Chcesz dostawać nowe artykuły na e-maila? Zapisz się do Newslettera!

Tradiclaromontana2014 – Ogólnopolska Pielgrzymka Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę.

Tradiclaromontana2014 – Ogólnopolska Pielgrzymka Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę.

W dniach 21 – 22 listopada A.D.2014 Wierni Tradycji Łacińskiej z całej Polski po raz dziewiąty będą wspólnie pielgrzymować do tronu Królowej Polski. W programie pielgrzymki Tradiclaromontana2014 są Msze Święte w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego w Kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej i Bazylice Jasnogórskiej oraz tradycyjne nabożeństwa i konferencje duchowe.

Ogólnopolskie Pielgrzymki Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę są organizowane począwszy od roku 2004. Zeszłoroczna pielgrzymka zgromadziła w duchowym sercu Polski ponad pół tysiąca wiernych. Dzięki organizacji transportu zbiorowego przed jasnogórskim obrazem Najświętszej Marii Panny mogli wspólnie modlić się Wierni z wszystkich Wspólnot Tradycji Łacińskiej istniejących w naszym kraju. Szczególnie w pamięci wszystkich ubiegłorocznych pielgrzymów zapadła pierwsza po reformie liturgicznej uroczysta Msza Święta w Bazylice Jasnogórskiej, według formy rytu obowiązującej powszechnie przed reformą liturgiczną. Doroczne pielgrzymki Tradiclaromontana są istotnym elementem duchowości, scalającym coraz liczniejsze Wspólnoty Tradycji Łacińskiej w Polsce i dającym możliwość budowy wspólnoty w wymiarze ogólnokrajowym. Potrzebę tej budowy podkreślono na spotkaniu formacyjnym podczas ubiegłorocznej

pielgrzymki i postawiono za cel pielgrzymek w latach przyszłych.  

Organizatorem dorocznych pielgrzymek Tradiclaromontana jest Fundacja Inicjatywa Włodowicka. Podczas tegorocznej pielgrzymki funkcję głównego kapelana pełnił będzie tak jak w ubiegłym roku  o. Krzysztof Stępowski CSsR, duszpasterz Warszawskiej Wspólnoty Wiernych Tradycji Łacińskiej. Zachęcamy jednak wszystkich duszpasterzy i księży przywiązanych do liturgii w formie nadzwyczajnej, aby wspólnie pielgrzymowali na Jasną Górę w grupach zorganizowanych wraz z wiernymi.

Organizator pielgrzymki zapewni

pielgrzymom tak jak w roku ubiegłym przejazd autokarem, nocleg w Domu Pielgrzyma tuż przy klasztorze oo. Paulinów oraz ubezpieczenie. Przypominamy, iż udział w grupach zorganizowanych znacznie zmniejsza koszt uczestnictwa oraz umożliwia przeprowadzenie zaplanowanych tras autokarowych w taki sposób, aby zapewnić dojazd na Jasną Górę wiernym ze wszystkich, nawet najmniejszych i znacznie oddalonych wspólnot. Organizacja przejazdów autokarowych pielgrzymki Tradiclaromantana2014, dla jeszcze lepszego skomunikowania pielgrzymów, odbywa się w oparciu o doświadczenia z roku ubiegłego oraz sugestie ze strony wolontariuszy i księży, którzy odpowiedzialni byli za organizację grup na miejscu we właściwych sobie wspólnotach. Podanie dokładnych kosztów pielgrzymki na trasach, które w roku ubiegłym były zrealizowane możliwe będzie już w przeciągu najbliższych dwóch tygodni. Podanie dokładnych kosztów pielgrzymki na pozostałych trasach możliwe będzie dopiero po zebraniu zapisów do poszczególnych autokarów i określeniu ilości pielgrzymów w poszczególnych miastach na danej trasie. Szczegółowe informacje o pielgrzymce będziemy podawać na strony internetowej pielgrzymki.

Plan pielgrzymki Tradiclaromontana2014

Piątek 21 listopada A.D.2014

13:30 – Odsłonięcie Cudownego Obrazu oraz Msza Święta w Kaplicy Matki Bożej

15:00 – Droga Krzyżowa

15:30 – Rejestracja pielgrzymów indywidualnych, meldunek w Domu Pielgrzyma oraz wpisy do księgi pamiątkowej

19:45 – Nieszpory ludowe z konferencją duchową

21:00 – Apel Jasnogórski

Sobota 22 listopada A.D.2014

05:30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

11:00 – Różaniec

11:00 – Msze Święte ciche

12:00 – Msza Święta główna pielgrzymki w Bazylice

14:00 – Spotkanie formacyjne z pielgrzymami, rejestracja pielgrzymów indywidualnych, oraz wpisy do księgi pamiątkowej

15:00 – Modlitwa zawierzenia Wiernych Tradycji Łacińskiej

15:20 – Wspólna fotografia pamiątkowa

Pielgrzymki maryjne do stóp Czarnej Madonny, tak bliskie polskiej duchowości tradycyjnej, są doskonałą okazją do podziękowania Matce Bożej za wyproszone łaski i dary, którymi możemy cieszyć się przez cały rok, dlatego zachęcamy wszystkich wiernych świeckich i osoby duchowne do jak najliczniejszego udziału w IX Ogólnopolskiej Pielgrzymce Wiernych Tradycji Łacińskiej – Tradiclaromontana2014. Zachęcamy również do osobistego włączenia się w organizację pielgrzymki. Księży, siostry zakonne, ministrantów, chórzystów, organistów oraz osoby aktywnie działające w poszczególnych wspólnotach prosimy o zgłaszanie się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zapisy oraz informacje o pielgrzymce: info@tradiclaromontana.pl

Kontakt dla wolontariuszy: wolontariat@inicjatywawlodowicka.pl

Chcesz dostawać nowe artykuły na e-maila? Zapisz się do Newslettera!

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradiclaromontana.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!