GALERIE

INF. PODSTAWOWE
ZAPISY
DUCHOWO
NOCLEG
SKŁADKA
MAPA
GRUPY

DUCHOWO

Wszyscy pielgrzymi duchowi proszeni są (o ile to możliwe) o odprawienie w trakcie pielgrzymki modlitw przepisanych dla pielgrzymów duchowych (zarówno w piątek jak i w sobotę) którymi są wszystkie części Różańca Świętego oraz Modlitwa do MB Częstochowskiej.

Mszę Święte w intencji wszystkich pielgrzymów zostaną odprawione w piątek 22 listopada A.D.2019 o godz. 13:30 w Kaplicy Matki Bożej, oraz 23 listopada A.D.2019 o godz. 10:30 w Bazylice Jasnogórskiej. Msza w Kaplicy Matki Bożej będzie transmitowana na stronie internetowej pielgrzymki. Msza Święta w intencji pielgrzymów duchowych zostanie odprawiona 23 listopada A.D.2019 o godz. 9:30 w Kapicy Najświętszego Serca Jezusowego przy Bazylice Jasnogórskiej.

Rozważania różańcowe – Św. Maksymilian M. Kolbe

TAJEMNICE RADOSNE

Zwiastowanie

Nie ma wątpliwości, że Jej wola całkowicie jest zjednoczona z wolą Bożą, chodzi więc tylko o zjednoczenie naszej woli z Jej, byśmy przez Nią zjednoczyli się z Bogiem.

Nawiedzenie św. Elżbiety

W pracy nad duszami musimy dawać tym duszom swój nadmiar. Im naczynie naszego apostolatu będzie pełniejsze, tym więcej łask Niepokalanej spływać będzie na inne dusze.

Boże Narodzenie

Coś Ty myślała, o Niepokalana, kiedy składałaś po raz pierwszy Boskie Dzieciątko na sianku? Kiedy Je owijałaś w pieluszki, tuliła do serca i karmiła własną piersią? Jakie uczucia zalewały serce Twoje?

Ofiarowanie w świątyni

Jesteśmy całkowicie i zupełnie, i wyłącznie oddani Niepokalanej ze wszystkimi czynami, a w Niej i przez Nią znowu całkowicie, zupełnie i wyłącznie Panu Jezusowi, w Nim zaś i przez Niego całkowicie, zupełnie i wyłącznie Ojcu naszemu w niebie.

Odnalezienie Pana Jezusa

…mamy w Jej duszy zamieszkać, myśleć Jej myślami, by nie było między Jej a naszymi zapatrywaniami różnicy, tak jak nie ma różnicy między Jej pragnieniami a wolą Bożą.

TAJEMNICE ŚWIATŁA

Chrzest w Jordanie

Tylko chwila obecna jest w rękach naszych. Jak ważną więc jest chwila obecna, jak ważne jest przypominanie sobie, że mamy się uświęcać teraz, nie kiedy indziej! Musimy się w każdej chwili uświęcać, bo nie wiemy, czy następna będzie naszą.

Wesele w Kanie Galilejskiej

Obyśmy tylko jak najdoskonalej dali się Jej prowadzić, to już Ona wszystko zrobi, chociażby i cudów trzeba było. Bo dla Niej i cud trudności nie stanowi.

Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Bez względu na to, jakie grzechy mamy na sumieniu, powstać z nich możemy, bylebyśmy tylko zechcieli do Niepokalanej się zwrócić.

Przemienienie na górze Tabor

Modlitwa nie jest dla modlitwy, lecz ma nam pomagać do zjednoczenia woli naszej z wolą Bożą.

Ustanowienie Eucharystii

Nie ma lepszego przygotowania do Komunii Świętej, jak całą tę sprawę oddać Niepokalanej (oczywiście czyniąc też i ze swej strony wszystko, co możemy). Ona najlepiej przygotuje nasze serca i będziemy pewni, że szczyt przyjemności Jezusowi sprawimy, że największą miłość wtedy Mu okażemy.

TAJEMNICE BOLESNE

Modlitwa w Ogrójcu

Istota miłości Bożej polega wyłącznie na pełnieniu woli Bożej w każdej chwili. Im zaś trudniejsze będzie to pełnienie, im więcej będzie wstrętu i odrazy, tym większe będzie okazanie miłości.

Biczowanie

Kto potrafi dużo cierpieć dla miłości, ten może się cieszyć, że jego miłość jest głęboka.

Cierniem ukoronowanie

Jeżeli bolesnym cierpieniem Bóg nas nawiedzi i dusza kroczy drogą ciernistą, cieszyć się nam tylko, że Bóg przeznacza nas do wysokiej doskonałości.

Droga krzyżowa

Im dusza silniejsza i mężniejsza z pomocą łaski Bożej się staje, tym i większy krzyż na jej ramiona wkłada Bóg, by jak najwierniej życiem swym obraz Ukrzyżowanego odzwierciedliła.

Ukrzyżowanie

O wiele więcej sobie zaskarbimy, kiedy w ciemności zewnętrznej i wewnętrznej, pełni smutków, spracowani, cierpiący bez pociechy, prześladowani na każdym kroku, wśród ciągłych niepowodzeń, opuszczeni przez wszystkich, wyśmiani, wyszydzeni, sami – jak Pan Jezus na krzyżu – będziemy się starali za wszystkich modlić i wszelkimi sposobami… do Boga przez Niepokalaną ich pociągnąć i z Nim najściślej złączyć.

TAJEMNICE CHWALEBNE

Zmartwychwstanie

Pan Jezus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie odrodził świat z grzechów. I my swoją duszę musimy odrodzić z grzechów. I to nie tylko własną duszę, ale wszystkie dusze…

Wniebowstąpienie

Język ludzki nie jest zdolny mówić o rzeczach niebieskich i św. Paweł słusznie mówi, że „ani w serce człowieka nie weszło, co zgotował Bóg…” Jakże więc pojąć i wypowiedzieć, co w Tobie i przez Ciebie zgotował Bóg?!…

Zesłanie Ducha Świętego

Niepokalana jest tak ściśle zjednoczona z Duchem Świętym, że nazywa On Ją swoją Oblubienicą. Tego my swoim rozumem nigdy nie pojmiemy. To doskonałe zjednoczenie Niepokalanej z Duchem Świętym czyni Ją niejako samym Duchem Świętym i dlatego jeśli czcimy Ją w doskonalszy sposób, wielbimy Ducha Świętego – Pana Boga.

Wniebowzięcie Maryi

Jak słodko nam będzie w ostatniej godzinie…, gdy wspomnimy na pracę… cierpienia… upokorzenia… poniesione dla Niepokalanej i że ich było wiele – jak najwięcej…

Ukoronowanie Matki Bożej

Ludzkość wtedy dopiero będzie szczęśliwa, gdy Niepokalana na całym świecie będzie królowała

Modlitwa do Matki Bożej Częstochowskiej

Bogarodzico Dziewico Bogiem sławiena Maryjo! Królowo Świata i Polski Królowo! Panno Święta, Matko Boska Częstochowska! Oto do stóp Twoich upadam, pod opiekę się Twoją uciekam. Przyjmij mnie i osłoń płaszczem swej dobroci. Czuję, żem niegodzien/dna Twoich względów, żem wskutek grzechów moich bardzo się oddalił/ła od Ciebie. Proszę Cię, przez Krew najdroższą, którą za mnie wylał Syn Twój Jezus Chrystus, nie odtrącaj mnie od siebie. Ponawiam przed Tobą wszelkie dobre postanowienia, które uczyniłem/am w życiu moim. Wsparty/a pomocą Twoją, przyrzekam, że w nich wytrwam aż do śmierci. Racz przyjąć Panno Święta, ten akt mego oddania się Tobie i wyjednaj mi u Syna Twego, Jezusa Chrystusa, wiarę żywą, przywiązanie niewzruszone do świętego katolickiego Kościoła, nadzieję mocną, miłość wielką, szlachetna i skuteczną. O Maryjo Częstochowska, proszę Cię pokornie, ażebym czcząc Twój cudowny wizerunek godzien był/a zasłużyć na oglądanie Ciebie w krainie niebios, o łaskawa i miłościwa Pani. Bądź zawsze Matką moja o Maryjo Częstochowska, jak ja pragnę być Twoim dzieckiem. Amen.

Maryjo, Królowo Polski! Jestem przy Tobie, pamiętam! Czuwam!

FOTOGALERIA

VIDEOGALERIA

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradiclaromontana.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!