ZAPISY PIELGRZYMÓW INDYWIDUALNYCH

INFORMACJE REGULAMINOWE
FORMULARZ ZAPISÓW

Wszystkich pielgrzymów organizujących swój udział w pielgrzymce we własnym zakresie, prosimy o wypełnienie oraz przesłanie poniższego formularza celem zapisania swojego udziału w pielgrzymce.

Uważnie przeczytaj!!!

Termin zapisów

 • Zapisy pielgrzymów indywidualnych prowadzone są do dnia 15 listopada A.D.2018.

Nienależność świadczeń

 • Organizator pielgrzymki nie zapewnia pielgrzymom indywidualnym żadnych świadczeń.

Dokonanie zapisu

 • Zapisanie się pielgrzyma indywidualnego następuję poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisów przeznaczonego dla pielgrzymów indywidualnych. Wejście do formularza zapisów znajduje się poniżej niniejszej informacji.
 • W przypadku osób pełnoletnich, zapisanie się dla swej ważności wymaga wpłaty kwoty składki organizacyjnej na koszty ogólne organizacji pielgrzymki.
 • Składka organizacyjna finansuje koszty; liturgii, oprawy muzycznej, obsługi technicznej i kadrowej, rejestracji foto/video, promocji oraz wszelkie inne liczne koszty organizacyjne (rozliczenie pielgrzymki dostępne jest na stornie internetowej pielgrzymki).
 • Osoby nieletnie zwolnione są z obowiązku wpłaty składki organizacyjnej i w ich przypadku zapis jest ważny w chwili wypełnienia i przesłania formularza zapisów.
 • Osoby pełnoletnie, wpłaty składki organizacyjnej winny dokonać niezwłocznie po wypełnieniu formularza zapisów, jednak nie później niż w ciągu trzech dni od dnia wypełnienia formularza zapisów.
 • W przypadku osób pełnoletnich, wypełnienie i przesłanie formularza zapisów oraz wpłata składki organizacyjnej są jednoznaczne z zapisaniem pielgrzyma indywidualnego. Wypełnienie formularza zapisów bez wpłaty składki organizacyjnej skutkuje usunięciem danych pielgrzyma podanych w formularzu zapisów z listy zapisów.

Rezygnacja pielgrzyma indywidualnego

 • Pielgrzym indywidualny ma zawsze możliwość rezygnacji z udziału w pielgrzymce.
 • Organizator pielgrzymki, w przypadku rezygnacji pielgrzyma indywidualnego z udziału w pielgrzymce nie zwraca składki organizacyjnej.

Zapisy pielgrzymów indywidualnych w większych grupach

 • Zapisanie się pielgrzymów indywidualnych w większej grupie następuje w odniesieniu do każdej osoby na zasadach podanych wyżej z uwzględnieniem kolejnych punktów niniejszej informacji.
 • Wypełnienia formularza zapisów, dokonuje się osobno dla każdej osoby, z tym że wszystkie formularze (dotyczące wszystkich osób) winny być fizycznie wypełniane przez jedną osobę reprezentującą pielgrzymów indywidualnych w większej grupie.
 • Osoba wypełniająca formularze zapisów (w imieniu pielgrzymów indywidualnych w większej grupie) na początku każdego formularza podaje swój adres e-mail (adres e-mail wypełniającego formularz zapisów).
 • Składkę na koszty ogólne organizacji pielgrzymki, osoba reprezentująca pielgrzymów wpłaca zbiorczo na konto organizatora pielgrzymki z podaniem w tytule przelewu; nazwy pielgrzymki i adresu e-mail wypełniającego przedmiotowe formularze (np. Tradicalromontana2018 -jankowalski@opoka.org).

Wysłanie formularza zapisów

 • Kopia odpowiedzi z formularza zapisów oraz zawartych tam informacji zostanie przesłana na adres e-mail osoby wypełniającej formularz.
 • Po przesłaniu formularza a przed zamknięciem okna przeglądarki internetowej istnieje możliwość szybkiego otwarcia nowego formularza do ewentualnego zapisania kolejnego pielgrzyma. Do realizacji tego celu należy skorzystać z linku „Prześlij kolejną odpowiedz”.

Karta pielgrzyma

 • Wszyscy pielgrzymi indywidualni otrzymają kartę pielgrzyma.
 • Karty dla pielgrzymów indywidualnych będą wydawane w holu recepcji Domu Pielgrzyma im. Św. Jana Pawła II w wyznaczonych godzinach.

Piątek 12:00 – 13:15
           17:30 – 19:30
           22:00 – 22:30
Sobota 8:15 – 10:15

Wysokość składki na koszty ogólne organizacji pielgrzymki

 • Udział dwudniowy (piątek i sobota) – 30 zł
 • Udział jednodniowy (piątek lub sobota) – 20 zł

Dane do przelewu

ING Bank Śląski Nr konta: 71 1050 1461 1000 0090 3025 6037
Fundacja Inicjatywa Włodowicka
ul. Żarecka 138
42-421 Włodowice
Tytuł przelewu – Tradiclaromontana2018 Imię i Nazwisko pielgrzyma

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradiclaromontana.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!