ZAPISY PIELGRZYMÓW DUCHOWYCH

INFORMACJE REGULAMINOWE
FORMULARZ ZAPISÓW

Wszystkich niemogących wziąć bezpośredniego udziału w pielgrzymce a planujących swój udział duchowy, prosimy o wypełnienie oraz przesłanie poniższego formularza celem zapisania swojego duchowego udziału w pielgrzymce.

Uważnie przeczytaj!!!

Termin zapisów

  • Zapisy pielgrzymów duchowych prowadzone są do dnia 16 listopada A.D.2018.

Nienależność świadczeń

  • Organizator pielgrzymki nie zapewnia pielgrzymom duchowym żadnych świadczeń.

Dokonanie zapisu

  • Zapisanie się pielgrzyma duchowego następuję poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisów przeznaczonego dla pielgrzymów duchowych. Wejście do formularza zapisów znajduje się poniżej niniejszej informacji.

Wysłanie formularza zapisów

  • Kopia odpowiedzi z formularza zapisów oraz zawartych tam informacji zostanie przesłana na adres e-mail osoby wypełniającej formularz.
  • Po przesłaniu formularza a przed zamknięciem okna przeglądarki internetowej istnieje możliwość szybkiego otwarcia nowego formularza do ewentualnego zapisania kolejnego pielgrzyma duchowego. Do realizacji tego celu należy skorzystać z linku „Prześlij kolejną odpowiedz”.

Modlitwy

  • Wszyscy pielgrzymi duchowi są proszeni o odprawienie w trakcie pielgrzymki modlitw przepisanych dla pielgrzymów duchowych.
  • Modlitwy podane są w zakładce grupy duchowej na stronie internetowej pielgrzymki

Ofiara na Mszę Świętą

  • Msze Święte w intencji wszystkich pielgrzymów zostaną odprawione dnia 16 listopada A.D.2018 o godz. 13:30 (piątek), oraz 17 listopada A.D. 2018 o godz. 10:30 (sobota).
  • Msza Święta w intencji pielgrzymów duchowych zostanie odprawiona 17 listopada A.D. 2018 o godz. 9:00 (sobota).
  • Po dokonaniu zapisu, pielgrzymi duchowi są proszeni o przekazanie dobrowolnej ofiary na Msze Świętą w intencji pielgrzymów duchowych.

Dane do przelewu

ING Bank Śląski Nr konta: 71 1050 1461 1000 0090 3025 6037
Fundacja Inicjatywa Włodowicka
ul. Żarecka 138
42-421 Włodowice
Tytuł przelewu – Tradiclaromontana2018 Imię i Nazwisko pielgrzyma

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradiclaromontana.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!