Tradiclaromontana2016 – Ogólnopolska Pielgrzymka Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę.

paź 30, 2016

W dniach 18-19 listopada A.D.2016, wierni Tradycji Łacińskiej z całego kraju jak co roku będą dziękować za otrzymane łaski i prosić o opiekę Królową Polski u stóp Jej Tronu na Jasnej Górze. Msze Święte w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego celebrowane będą w kaplicy przed Cudownym Obrazem oraz w Bazylice Jasnogórskiej. Ponadto w programie pielgrzymki przewidziano tradycyjne nabożeństwa i konferencje duchowe, a także spotkanie formacyjne pielgrzymów. Główna Msza Święta pielgrzymki będzie w tym roku również uroczystym świętowaniem jubileuszu 1050-tej rocznicy chrztu Polski.

Ogólnopolskie pielgrzymki wiernych Tradycji Łacińskiej organizowane przez Fundację Inicjatywa Włodowicka są jednym z najistotniejszych elementów duchowości wspólnoty wiernych Tradycji Łacińskiej. Główna Msza Święta pielgrzymki jest zarazem – biorąc pod uwagę liczbę uczestniczących w niej wiernych – największym dorocznym wydarzeniem liturgicznym w życiu tej wspólnoty. Najważniejszymi wydarzeniami w programie tegorocznej, dwudniowej pielgrzymki są: Msza Święta o Mace Bożej Jasnogórskiej w kaplicy Cudownego Obrazu, celebrowana w piątek oraz sobotnia solenna Msza Święta o Krzyżu Świętym w Bazylice Jasnogórskiej – celebrowana jako główna Msza Święta pielgrzymki, a w tym roku także jako jubileuszowa, z okazji 1050-tej rocznicy chrztu Polski. Po zakończeniu tej uroczystej liturgii, tradycyjnie już odśpiewana zostanie modlitwa w intencji Ojca Świętego „Oremus pro Pontifice Nostro Francisco”.

W piątek, po odsłonięciu Cudownego Obrazu, a bezpośrednio przed Mszą Świętą, pielgrzymi zgromadzeni w kaplicy oddadzą pokłon Królowej Polski i w czasie chóralnego śpiewu antyfony Maryjnej będą w osobistej modlitwie zawierzać siebie i swoje intencje Matce łaski Bożej. Ten nowy punkt programu na początku pielgrzymki będzie niejako uroczystym powitaniem Matki Bożej, połączonym z osobistym zawierzeniem każdego pielgrzyma. Zwieńczeniem tego aktu będzie tradycyjna już wspólna modlitwa zawierzenia wiernych Tradycji Łacińskiej na zakończenie pielgrzymki.

Ponadto w programie tak jak w latach ubiegłych przewidziano Msze Święte ciche, Drogę Krzyżową na wałach jasnogórskich, Nieszpory ludowe, Apel Jasnogórski, Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii Panny, wspólny Różaniec oraz spotkanie formacyjne. Warto zwrócić uwagę, że Droga Krzyżowa będzie odprawiona w odróżnieniu od lat ubiegłych o godz. 17:00. Zmiana ta pozwala na wcześniejsze rozlokowanie pielgrzymów z grup zorganizowanych w miejscach zakwaterowania i odpoczynek po wcześniejszej podróży. Powyższa zmiana jest jedyną zmianą w odniesieniu do poprzednich lat w harmonogramie czasowym pielgrzymki. Pozostałe punkty programu odbywają się o porach takich jak w roku ubiegłym. Ze szczegółowym programem można się zapoznać z zakładce „program” na stronie internetowej pielgrzymki Tradiclaromontana.

Ważną zmianą organizacyjną w stosunku do lat ubiegłych jest obowiązek zapisów również dla pielgrzymów indywidualnych, udających się na Jasną Górę we własnym zakresie. Zmiana ta pozwoli lepiej przygotować pielgrzymkę na przyjęcie pielgrzymów indywidualnych. Indywidualni pielgrzymi pełnoletni, po wypełnieniu formularza zapisu proszeni są również o wniesienie składki na organizację pielgrzymki, co pozwoli podzielić koszty organizacji pielgrzymki pomiędzy wszystkich pielgrzymów. W latach ubiegłych bowiem, ciężar finansowania kosztów organizacyjnych pielgrzymki spoczywał głównie na pielgrzymach z grup zorganizowanych, własnych środkach organizatora oraz dobrowolnych składkach od niewielkiej grupy pielgrzymów indywidualnych. Począwszy od bieżącego roku wszyscy zapisani pielgrzymi będą otrzymywali identyfikatory, których noszenie uwidoczni obecność naszej pielgrzymki wśród innych pielgrzymek obecnych w sanktuarium oraz pozwoli na łatwiejsze nawiązywanie kontaktów między pielgrzymami z różnych lokalnych wspólnot Tradycji Łacińskiej.Zapisani pielgrzymi indywidualni proszeni są o odbiór po przyjeździe na Jasną Górę identyfikatorów pielgrzymki. (Pielgrzymi z grup zorganizowanych identyfikatory otrzymają w autokarach). Zachęcamy do jak najwcześniejszego zapisywania się na pielgrzymkę, za pośrednictwem strony internetowej. Zapisy trwają do 16 listopada.

Funkcję kapelana pielgrzymki jak co roku pełni Ojciec Krzysztof Stępowski CSsR, z Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej w Archidiecezji Warszawskiej. Organizację udziału księży w liturgii oraz posługi służby liturgicznej ołtarza prowadzi Ksiądz Paweł Gwóźdź z Diecezji Gliwickiej. Pielgrzymów z grup zorganizowanych zmierzających na Jasną Górę, swą opieką obejmą księża, którzy na co dzień opiekują się wspólnotami wiernych Tradycji Łacińskiej w diecezjach znajdujących się na trasie przejazdu autokarów. Posługę ministrancką w trakcie pielgrzymki pełnić będą uczestnicy Warsztatu Ministranckiego w ramach Ogólnopolskich Spotkań Wiernych Tradycji Łacińskiej – Tradicamp w połączeniu z ministrantami z lokalnych wspólnot Tradycji Łacińskiej. Oprawę muzyczną liturgii zapewnią: Schola Gregoriana Sancti Casimiri, Jasnogórski Kwartet Wokalny „Cantus”, Zespół Wokalny „Jerycho” oraz uczestnicy Warsztatu Chorałowego w ramach spotkań Tradicamp w połączeniu z członkami schol gregoriańskich z lokalnych wspólnot Tradycji Łacińskiej. Za organami zasiądzie p. Marcin Lauzer Organista Bazyliki Jasnogórskiej.

W związku z rosnącą z roku na rok liczbą pielgrzymów, organizator począwszy od bieżącego roku rezerwuje noclegi wyłącznie dla grup zorganizowanych w ramach pielgrzymki. Pielgrzymi indywidualni winni rezerwować noclegi we własnym zakresie. Ponadto w związku z zaplanowanymi pracami technicznymi w Domu Pielgrzyma informujemy, że zakwaterowanie pielgrzymów z grup zorganizowanych wyjątkowo w tym roku będzie miało miejsce w innym ośrodku rekolekcyjnym, również w bezpośrednim sąsiedztwie Jasnej Góry. Szczegółowych informacji udzielają wolontariusze prowadzący zapisy do grup zorganizowanych w lokalnych wspólnotach Tradycji Łacińskiej. Zapisy do grup zorganizowanych są prowadzone w pierwszej turze do dnia 7 listopada. Po tym terminie zapisy do grup zorganizowanych będą możliwe tylko w przypadku wolnych miejsc w autokarach.

Bez zmian pozostaje system zorganizowanych przejazdów, który rokrocznie umożliwia coraz większej liczbie wiernych przybycie na Jasną Górę w prawdziwie wspólnotowej atmosferze modlitwy i pielgrzymowania. Nadto, jak co roku organizatorzy apelują o korzystanie z tak zorganizowanej formy uczestnictwa, bowiem pozwala to na rozwój sieci tras, zmniejszenie ogólnych kosztów i umożliwienie dotarcia na Jasną Górę dopiero tworzącym się, niewielkim wspólnotom. Budując i przyczyniając się do rozwoju wspólnej formy uczestniczenia w pielgrzymce, tak naprawdę każdy z pielgrzymów ma realny wkład w budowę ogólnopolskiej wspólnoty wiernych Tradycji Łacińskiej. lnych kosztów i umożliwienie dotarcia na Jasną Górę dopiero tworzącym się, niewielkim wspólnotom. Budując i przyczyniając się do rozwoju wspólnej formy uczestniczenia w pielgrzymce, tak naprawdę każdy z pielgrzymów ma realny wkład w budowę ogólnopolskiej wspólnoty wiernych Tradycji Łacińskiej.

Wszystkich, którzy chcą aktywnie włączyć się w organizację pielgrzymki (poprzez wolontariat, śpiew, służbę liturgiczną) zapraszamy do zgłaszania się drogą mailową do organizatora.

Redakcja Tradiclaromontana.pl

Informacje o pielgrzymce:
www.tradiclaromontana.pl
info@tradiclaromontana.pl

Tel. (34) 341-00-21

Zapisy pielgrzymów:
www.tradiclaromontana.pl/zapisy

Zgłoszenia wolontariuszy:
wolontariat@inicjatywawlodowicka.pl

Zgłoszenia udziału księży, ministrantów, chórzystów:
liturgia@tradiclaromontana.pl

FOTOGALERIA

VIDEOGALERIA

Chcesz dostawać nowe aktualności na e-mail? Zapisz się do Newslettera!

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradiclaromontana.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!