Tradiclaromontana2017 – XII Ogólnopolska Pielgrzymka Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę.

paź 20, 2017

W dniach 17-18 listopada A.D.2017, wierni z duszpasterstw oraz nieformalnych wspólnot Tradycji Łacińskiej z całej Polski jak co roku pielgrzymować będą na Jasną Górę, do tronu Matki Kościoła. W bieżącym roku pielgrzymka będzie również stanowić główne polskie uroczystości jubileuszowe X rocznicy wydania przez Papieża Benedykta XVI Motu Proprio Summorum Pontificum. Pielgrzymi z racji jubileuszu złożą wotum dziękczynne za liczne owoce togo doniosłego Motu Proprio. Msze Święte w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego celebrowane będą przed Cudownym Obrazem oraz w Bazylice Jasnogórskiej. W programie pielgrzymki jak co roku przewidziano też tradycyjne nabożeństwa i konferencje duchowe, a także spotkanie formacyjne pielgrzymów. Obecnie trwają już – za pośrednictwem strony internetowej pielgrzymki – zapisy pielgrzymów indywidualnych oraz pielgrzymów do grup zorganizowanych. Począwszy od bieżącego roku prowadzone są również zapisy pielgrzymów duchowych.

Doroczne pielgrzymki Tradiclaromontana są jednym z filarów budowy wspólnoty wiernych Tradycji Łacińskiej w wymiarze krajowym. Wyrażają głęboką duchowość maryjną tej wspólnoty i jej organiczną łączność z całym Kościołem w Polsce. Posługę duszpasterską podczas pielgrzymki pełnią kapłani powołani do duszpasterstwa wiernych Tradycji Łacińskiej przez ordynariuszy poszczególnych diecezji. W roku X rocznicy wydania przez Papieża Benedykta XVI Motu Proprio Summorum Pontificum, wspólnota Tradycji Łacińskiej pragnie przeżywać ten jubileusz podczas Mszy głównej pielgrzymki w Bazylice Jasnogórskiej, albowiem jest to co roku największa pod względem liczby uczestników liturgia w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego w naszym kraju. Wszak Ojciec Święty Benedykt XVI w swym Motu Proprio przypomniał całemu Kościołowi właśnie o roli i znaczeniu liturgii sprawowanej w Nadzwyczajnej Formie. Bieżący rok obfituje również inne rocznice doniosłych wydarzeń z życia Kościoła. W szczególny sposób pielgrzymi będą zatem wspominać jubileusz 100-lecia objawień w Fatimie oraz 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Pielgrzymka tradycyjnie już będzie okazją do wspólnotowego oddania się w opiekę Królowej Aniołów, dziękczynienia za otrzymane łaski oraz wypraszania łask potrzebnych.

Najważniejszymi wydarzeniami w programie pielgrzymki będą: piątkowa Msza Święta o Mace Bożej Jasnogórskiej, celebrowana w kaplicy Cudownego Obrazu oraz sobotnia solenna Msza Święta o Krzyżu Świętym w Bazylice Jasnogórskiej. W piątek o godzinie 13:15 wierni zgromadzą się pod figurą Matki Bożej Niepokalanej przed jasnogórskim szczytem. Z tego miejsca rozpocznie się wejście pielgrzymki do sanktuarium co jest nowym punktem programu w stosunku do lat ubiegłych. Po dotarciu do kaplicy nastąpi uroczyste odsłonięcie Cudownego Obrazu, po którym wierni przy śpiewie antyfony „Pod Twoją obronę” oddadzą pokłon Królowej Polski. Będzie to czas osobistego powitania każdego pielgrzyma z Wspomożycielką Wiernych. Msza Święta w kaplicy rozpocznie się śpiewem hymnu „Bogurodzica”. Następnego dnia, bezpośrednio po Mszy głównej odśpiewane zostanie „Te Deum laudamus” z racji X rocznicy Motu Proprio Summorum Pontificum oraz modlitwa w intencji Ojca Świętego „Oremus pro Pontifice Nostro Francisco”. Modlitewnym zwieńczeniem pielgrzymki będzie uroczysty Akt Zawierzenia połączony ze złożeniem Królowej Polski wotum dziękczynnego za Motu Proprio Summorum Pontificum. Ponadto w programie pielgrzymki, tak jak w latach ubiegłych, przewidziano Msze Święte ciche, Drogę Krzyżową na wałach jasnogórskich, Nieszpory ludowe, Apel Jasnogórski, Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii Panny, wspólny Różaniec oraz spotkanie formacyjne. W sobotę, w kaplicy Najświętszego Serca Jezusowego zostanie odprawiona specjalna Msza Święta w intencji pielgrzymów duchowych. Harmonogram wydarzeń tegorocznej pielgrzymki nie ulega zasadniczym zmianom względem roku ubiegłego, a z jego szczegółami można się zapoznać na stronie internetowej pielgrzymki.

Funkcję głównego kapelana pielgrzymki jak co roku pełni Ojciec Krzysztof Stępowski CSsR, z Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej w Archidiecezji Warszawskiej. Organizatorem pielgrzymki jest Fundacja Inicjatywa Włodowicka. Opiekę nad pielgrzymami z grup zorganizowanych sprawować będą księża posługujący na co dzień we wspólnotach wiernych Tradycji Łacińskiej w diecezjach znajdujących się na trasie przejazdu autokarów. Służbę liturgiczną podczas celebracji zapewnią uczestnicy Warsztatu Ministranckiego w ramach Ogólnopolskich Spotkań Wiernych Tradycji Łacińskiej – Tradicamp w połączeniu ze zgłoszonymi wcześniej ministrantami z lokalnych wspólnot Tradycji Łacińskiej. Oprawę muzyczną liturgii zapewnią: Zespół Jerycho, Schola Gregoriana Sancti Casimiri, Schola Cantorum Misericordis Christi oraz Jasnogórski Oktet Dęty. Oprawa muzyczna będzie wspierana przez uczestników Warsztatu Chorałowego w ramach spotkań Tradicamp oraz członków schol gregoriańskich z lokalnych wspólnot Tradycji Łacińskiej. Za organami tradycyjnie zasiądzie p. Marcin Lauzer Organista Bazyliki Jasnogórskiej.

W związku ze zwiększającą się z roku na rok ilością pielgrzymów, w celu usprawnienia zapisów organizator prosi wszystkich pielgrzymów (dotyczy zarówno pielgrzymów indywidualnych oraz pielgrzymów z grup zorganizowanych) o zapisywanie w wyznaczonych terminach swojego uczestnictwa drogą elektroniczną, poprzez skorzystanie z modułu zapisów na stronie internetowej pielgrzymki. Pozwoli to na lepszą niż w latach ubiegłych realizację procesu zapisów i całego zaplecza logistycznego pielgrzymki. Osoby nieposiadające dostępu do internetu lub mające problem z dokonaniem zapisu w formie elektronicznej (w drodze wyjątku) mogą zapisać swój udział w pielgrzymce u księży lub świeckich prowadzących takie wyjątkowe zapisy w poszczególnych wspólnotach lokalnych. Wszyscy zarejestrowani pielgrzymi otrzymają karty pielgrzyma, dzięki którym wyraźniej zaznaczą swoją obecność na Jasnej Górze. Pielgrzymi w grupach zorganizowanych otrzymają karty pielgrzyma w autokarach, a pielgrzymi indywidualni będą je mogli odebrać po przyjeździe na Jasną Górę w punkcie rejestracyjno-informacyjnym pielgrzymki. Podobnie jak w latach ubiegłych organizator prosi wszystkich pielgrzymów o wniesienie (przy zapisie) składki na organizację pielgrzymki z uwagi na koszty organizacji pielgrzymki i konieczność podzielenia ich między wszystkich pielgrzymów (pielgrzymi w grupach zorganizowanych mają wkalkulowaną tę składkę w opłatę za udział w pielgrzymce). Dzięki zarejestrowanym pielgrzymom, którzy wnoszą składkę, co roku możliwa jest organizacja pielgrzymki na tak wielką skalę. Warto w tym miejscu podkreślić, iż w tym roku same profesjonalne zespoły odpowiadające za oprawę muzyczną liczą ponad 70 osób. Organizator poszukuje również sponsora, aby zapewnić możliwość jeszcze okazalszej organizacji corocznych pielgrzymek.

Pielgrzymom w grupach zorganizowanych organizator pielgrzymki gwarantuje: transport autokarowy, ubezpieczenie oraz (opcjonalnie) nocleg. Nowością tegorocznej pielgrzymki jest możliwość zarejestrowania się jako pielgrzym duchowy. Jest to propozycja dla tych, którzy z jakiś względów nie mogą pielgrzymować wraz z całą wspólnotą Tradycji Łacińskiej, ale pragną łączyć się z nią w modlitwie. Wzorem roku ubiegłego, wobec stale rosnącej grupy pielgrzymów, Organizator zapewnia rezerwacje noclegu tylko dla pielgrzymów z grup zorganizowanych. Pielgrzymi indywidualni, pragnący uczestniczyć w pełnej, dwudniowej pielgrzymce proszeni są o rezerwowanie noclegów na własną rękę. Organizator zaprasza jednak wszystkich do skorzystania z uczestnictwa w grupach zorganizowanych, które pozwala na przeżycie pielgrzymki od początku do końca w atmosferze wspólnej modlitwy i pod opieką duszpasterską. Sprawdzony system szlaków autokarowych, rozrastający się wraz z pojawianiem się nowych wspólnot i miejsc celebracji na terenie kraju, umożliwia coraz większej liczbie wiernych, nawet z najmniejszych wspólnot, przybycie na pielgrzymkę Tradiclaromontana.

Wszelkie informacje organizacyjne znajdują się na stronie internetowej pielgrzymki.

Wszystkich, którzy chcą aktywnie włączyć się w organizację pielgrzymki (poprzez wolontariat, śpiew, służbę liturgiczną oraz wszelkie inne wsparcie) zapraszamy do zgłaszania się drogą mailową do organizatora pielgrzymki.

Redakcja Tradiclaromontana.pl

Informacje o pielgrzymce:
www.tradiclaromontana.pl
info@tradiclaromontana.pl

Tel. (34) 341-00-21

Zapisy pielgrzymów:
www.tradiclaromontana.pl/zapisy

Zgłoszenia wolontariuszy:
wolontariat@inicjatywawlodowicka.pl

Zgłoszenia udziału księży, ministrantów, chórzystów:
liturgia@tradiclaromontana.pl

FOTOGALERIA

VIDEOGALERIA

Chcesz dostawać nowe aktualności na e-mail? Zapisz się do Newslettera!

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradiclaromontana.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!