Tradiclaromontana2019 – XIV Ogólnopolska Pielgrzymka Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę.

lis 3, 2019

W dniach 22-23 listopada A.D.2019 po raz czternasty na Jasnej Górze zgromadzą się wierni z całej Polski, których duchowość oparta jest o liturgię celebrowaną w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego. Intencją pielgrzymki jest rozwój wspólnot Tradycji Łacińskiej i tym samym jak najszersze rozlanie się skarbów Tradycji Kościoła na lud boży. Pielgrzymka Tradiclaromontana to najważniejsze wydarzenie o wymiarze krajowym w dorocznym kalendarzu tej wspólnoty, a Msza Święta główna pielgrzymki w Bazylice Jasnogórskiej stanowi jednocześnie największą w Polsce celebrację w tej formie rytu pod względem ilości uczestników. Msza Święta w Kaplicy Cudownego obrazu poprzedzona zostanie uroczystym odsłonięciem wizerunku Królowej Polski. W programie pielgrzymki przewidziano tradycyjne nabożeństwa i konferencje duchowe oraz spotkanie formacyjne. Zwieńczeniem pielgrzymki będzie zwyczajowo Akt Zawierzenia Tradycji Łacińskiej. Wszystkich pielgrzymujących księży, osoby zakonne oraz wiernych świeckich organizator prosi o wcześniejsze zapisanie swojego udziału.

W pielgrzymce uczestniczą przedstawiciele wszystkich duszpasterstw erygowanych przez poszczególnych ordynariuszy oraz wierni gromadzący się wokół liturgii w formie nadzwyczajnej, którzy nie są objęci formalnie działającym duszpasterstwem. Jednym słowem pielgrzymują wszyscy którym ta forma jest bliska, dając przy tym świadectwo i przedstawiając prawdziwy obraz polskiej wspólnoty wiernych Tradycji Łacińskiej. Tym samym można powiedzieć, że pielgrzymka Tradiclaromontana jest wizytówką wspólnoty Tradycji Łacińskiej w Polsce. Tradiclaromontana ma zatem wymiar jednoczący wspólnotę wiernych przywiązanych do liturgii sprawowanej w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego. Obierając za fundament szczególne oddanie się pod opiekę Jasnogórskiej Bogarodzicy, wyrażone najpełniej w Akcie Zawierzenia Tradycji Łacińskiej, pielgrzymka buduje Polską wspólnotę Tradycji Łacińskiej, umacnia ją i ożywia jej rozwój.

Wspólne wejście do sanktuarium wszystkich przybyłych grup zorganizowanych oraz pielgrzymów indywidualnych rozpocznie się w piątek o godzinie 13:20 przed bramą Lubomirskich. Stamtąd wierni wspólnie za krzyżem udadzą się wprost do kaplicy Cudownego Obrazu, gdzie przy dźwiękach intrady królewskiej nastąpi odsłonięcie wizerunku Bogarodzicy, a następnie oddanie pokłonu Królowej Polski, przy uroczystym śpiewie antyfony „Pod Twoją obronę”. Punktami kulminacyjnymi programu pielgrzymki będą jak co roku: piątkowa Msza Święta o Matce Bożej Jasnogórskiej, celebrowana w kaplicy Cudownego Obrazu oraz sobotnia solenna Msza Święta o Krzyżu Świętym w Bazylice Jasnogórskiej, połączona z uroczystym śpiewem „Te Deum laudamus”. W sobotę zostanie odprawiona specjalna Msza Święta w intencji pielgrzymów duchowych. W programie pielgrzymki jak co roku przewidziano również Msze Święte ciche i recytowane oraz liczne nabożeństwa: Drogę Krzyżową ze świecami na wałach jasnogórskich, Nieszpory ludowe, Apel Jasnogórski, Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii Panny oraz wspólnotowy Różaniec. Oprócz wydarzeń liturgicznych zaplanowano także spotkanie formacyjne dla pielgrzymów podczas którego przedstawiane będę bieżące informacje dotyczące rozwoju wspólnoty Tradycji Łacińskiej w wymiarze krajowym. Szczegółowy program pielgrzymki dostępny jest na stronie internetowej pielgrzymki. Msza Św. w kaplicy Cudownego Obrazu i Msza Św. w Bazylice oraz Msza Św. w intencji pielgrzymów duchowych będą transmitowane na żywo na stronie internetowej pielgrzymki.

Organizatorem pielgrzymki jest Fundacja Inicjatywa Włodowicka powołana do organizacji szeregu wydarzeń o charakterze ogólnokrajowym dedykowanych Tradycji Łacińskiej. Posługę duszpasterską podczas trwania pełnią kapłani powołani do duszpasterstwa wiernych Tradycji Łacińskiej przez ordynariuszy poszczególnych diecezji. Funkcję głównego kapelana pielgrzymki jak co roku pełni Ojciec Krzysztof Stępowski CSsR, z Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej w Archidiecezji Warszawskiej. Służbę liturgiczną podczas celebracji zapewnią uczestnicy Warsztatu Ministranckiego w ramach Ogólnopolskich Spotkań Wiernych Tradycji Łacińskiej – Tradicamp przy współpracy z Służbą Liturgiczną Duszpasterstwa Tradycji Łacińskiej Archidiecezji Wrocławskiej. Do posługi liturgicznej zaproszeni są również wszyscy ministranci zapisani jako pielgrzymi.

Aby nadać piątkowej Mszy Św. w kaplicy Cudownego Obrazu charakteru dawnej polskiej pobożności i nawiązać do tradycyjnych nabożeństw odprawianych na terenie naszego kraju, zespół Jerycho pod dyrekcją dra Bartosza Izbickiego wykona antyfonę „Pod Twoją obronę” oraz części zmienne Mszy Św., posługując się tradycyjnym idiomem śpiewu sakralnego oraz improwizowaną polifonią. Sobotnią Mszę Św. w Bazylice uświetni natomiast Schola Cantorum Misericordis Christi z Białej Podlaskiej pod dyrekcją dra Piotra Karwowskiego, oprawą muzyczną przywołując charakter wielkich katedralnych celebr. Za organami zasiądzie zwyczajowo Marcin Lauzer – organista Bazyliki Jasnogórskiej. Ponadto o oprawę muzyczną zadbają: uczestnicy Warsztatu Chorałowego w ramach spotkań Tradicamp oraz Jasnogórski Oktet Dęty pod dyrekcją Marka Piątka.

Pierwsza tura zapisów dla wiernych pragnących pielgrzymować w grupach zorganizowanych (z transportem autokarowym, noclegiem i ubezpieczeniem) trwa do 11 listopada A.D.2019. Po tej dacie zostaną uruchomione zapisy dodatkowe na trasach, w których pozostaną wolne miejsca. Pielgrzymi, którzy indywidualnie przybywają na Jasną Górę winni zapisać swój udział najdalej do 20 listopada br. Prowadzone są również zapisy pielgrzymów duchowych, którzy z różnych powodów nie mogą osobiście przybyć na Jasną Górę, ale pragną łączyć się w modlitwie. Zapisy prowadzone są za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej pielgrzymki (www.tradiclaromontana.pl). Osoby starsze, mające problem z obsługą Internetu, w drodze wyjątku mogą zapisać swój udział w pielgrzymce drogą telefoniczną (tel. (34) 341-00-21).

Celebracja Mszy św. według rytu sprzed reformy liturgii dokonanej po Soborze Watykańskim II jest obecnie uregulowana w motu proprio „Summorum Pontificum”, wydanym przez papieża Benedykta XVI. W tej formie rytu (Nadzwyczajna Forma Rytu Rzymskiego) Msza św. celebrowana jest w języku łacińskim, wobec krzyża na ołtarzu, a w śpiewie mszalnym dominuje chorał gregoriański. Wszelkie informacje organizacyjne znajdują się na stronie internetowej pielgrzymki.

Redakcja Tradiclaromontana.pl

Informacje o pielgrzymce:
www.tradiclaromontana.pl
info@tradiclaromontana.pl
Tel. (34) 341-00-21

FOTOGALERIA

VIDEOGALERIA

Chcesz dostawać nowe aktualności na e-mail? Zapisz się do Newslettera!

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradiclaromontana.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!