Wznowienie organizacji pielgrzymek Tradiclaromontana po przerwie covidowej.

paź 25, 2021

Informujemy, iż wznowienie organizacji wszystkich ogólnopolskich wydarzeń dedykowanych wiernym Tradycji Łacińskiej, organizowanych przez Fundację Inicjatywa Włodowicka – w tym dorocznych pielgrzymek Tradiclaromontana – nastąpi od nowego roku (A.D.2022). Tym samym w bieżącym roku (A.D.2021) nie przewiduje się organizacji żadnych z wyżej wymienionych wydarzeń.

W związku z napływającymi zapytaniami dotyczącymi wznowienia organizacji pielgrzymki Tradiclaromontna po przerwie covidowej, pragniemy wyjaśnić, iż w stosunku do wszystkich ogólnopolskich wydarzeń dedykowanych wiernym Tradycji Łacińskiej, organizowanych przez Fundację Inicjatywa Włodowicka, podjęliśmy decyzje o ich reorganizacji, mającej na celu lepsze dostosowanie do potrzeb polskiej wspólnoty wiernych Tradycji Łacińskiej. W odniesieniu do pielgrzymki Tradiclaromontana reorganizacja ta polegać będzie gównie na wprowadzeniu nowego stałego terminu pielgrzymki w okresie liturgicznym bardziej odpowiadającym jej duchowemu charakterowi oraz rozbudowie form realizacji programu pielgrzymki. Nowy termin pielgrzymki zostanie opublikowany w pierwszym kwartale A.D.2022 wraz z zakończeniem prac reorganizacyjnych. Nowy termin będzie terminem stałym, oficjalnie ujętym w kalendarzu pielgrzymek Sanktuarium Najświętszej Mari Panny Jasnogórskiej.

W związku z wprowadzonymi w A.D.2020 ograniczeniami prawnymi, spowodowanymi stanem epidemicznym i wynikającymi z tego powodu limitami wiernych w kościołach, zmuszeni byliśmy odwołać pielgrzymkę Tradiclaromontana zaplanowaną na rok ubiegły. Niemniej w terminie planowanej wtedy pielgrzymki zostały odprawione Msze Święte w starej formie Rytu Rzymskiego w intencji wszystkich pielgrzymów z lat ubiegłych. W piątek 20 listopada A.D.2020 Mszę Świętą w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej odprawił ks. Mateusz Szostak z Diecezji Kieleckiej. W sobotę 21 listopada A.D.2020 Mszę Świętą w Bazylice Jasnogórskiej odprawił ks. Adam Kozak z Diecezji Gliwickiej. Utrzymujący się stan epidemiczny skutkował pojawieniem się kolejnych problemów organizacyjnych i brakiem możliwości zorganizowania Tradicolekcji i spotkań Tradicamp w bieżącym roku (A.D.2021). Tak długa przerwa w naszej działalności stała się okazją do przemyślenia formuły i reorganizacji niektórych elementów naszych wydarzeń, a także formuły działalności samej Fundacji.

Mamy nadzieję, że wprowadzane zmiany przysłużą się dla dobra duchowego Uczestników naszych wydarzeń, a także będą skutecznie wspierać duszpasterstwo wiernych Tradycji Łacińskiej w całej Polsce. Prosimy wszystkich, którym leży na sercu rozwój polskiej wspólnoty wiernych Tradycji Łacińskiej o modlitwę w intencji naszych działań do Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej Matki Kościoła.

Szczęść Boże!
Zespół ds. Tradiclaromontana
Fundacja Inicjatywa Włodowicka

 

FOTOGALERIA

VIDEOGALERIA

Chcesz dostawać nowe aktualności na e-mail? Zapisz się do Newslettera!

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradiclaromontana.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!