Tradiclaromontana2023 – XVI Ogólnopolska Pielgrzymka Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę.

lut 5, 2023

W dniach 24 – 25 lutego A.D.2023 po raz szesnasty na Jasnej Górze zgromadzą się wierni z całej Polski, których duchowość oparta jest o liturgię celebrowaną w tradycyjnej formie Rytu Rzymskiego. Tegoroczna pielgrzymka odbywać się będzie w duchu dziękczynienia wiernych Tradycji Łacińskiej za życie i pontyfikat papieża Benedykta XVI oraz za wszystko co Bóg całemu Kościołowi okazał przez posługę tego papieża. Kulminacją tego dziękczynienia będzie solenna Msza Święta trydencka celebrowana w Bazylice Jasnogórskiej, połączona z uroczystym śpiewem „Te Deum laudamus”. W programie przewidziano również Mszę Świętą trydencką w Kaplicy Cudownego Obrazu oraz tradycyjne nabożeństwa, konferencje duchowe, spotkanie formacyjne i akt zawierzenia. Pielgrzymka Tradiclaromontana to najważniejsze i największe doroczne wydarzenie we wspólnocie Tradycji Łacińskiej. Stanowi ona swego rodzaju obraz tej wspólnoty i jej duchowości. Liczny udział wiernych w tej pielgrzymce jest również głosem wołającym o stałe uwzględnianie ich wrażliwości liturgicznej oraz o otaczanie ich życzliwą troską duszpasterską we wszystkich diecezjach naszego kraju. Pielgrzymujących księży, osoby zakonne oraz świeckich prosi się o wcześniejsze zapisanie swojego udziału poprzez zapisy na stronie internetowej pielgrzymki.

W pielgrzymce uczestniczą przedstawiciele wszystkich wspólnot i duszpasterstw Tradycji Łacińskiej, działających pod opieką ordynariuszy poszczególnych diecezji. Msze Święte w trakcie pielgrzymki celebrowane są w tradycyjnej formie Rytu Rzymskiego, to jest wedle Mszału Rzymskiego św. Jana XXIII z 1962r. (popularnie Msza Św. trydencka). Nabożeństwa celebruje się z wykorzystaniem tradycyjnych rytuałów i zwyczajów a w śpiewie dominuje chorał gregoriański, polifonia oraz tradycyjne polskie pieśni kościelne. Duchowość pielgrzymki osadzona jest głęboko w liturgii. Kontemplacja, adoracja i Sakrament Spowiedzi to główne drogowskazy pielgrzymki. Tym samym można powiedzieć, że pielgrzymka Tradiclaromontana jest prawdziwym obrazem wspólnoty Tradycji Łacińskiej w Polsce. Obrazem tego jaka jest ta wspólnota ale również obrazem tego jaka pragnie być w przyszłości. Obierając za fundament szczególne oddanie się pod opiekę Jasnogórskiej Matki Kościoła i Królowej Polski, wyrażone najpełniej w Akcie Zawierzenia Wiernych Tradycji Łacińskiej oraz przyzywając wstawiennictwa bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego jako strażnika tradycyjnej polskiej pobożności, pielgrzymka Tradiclaromontana formuje wspólnotę Tradycji Łacińskiej w Polsce jako organiczną część Kościoła.

Wierni Tradycji Łacińskiej mają doświadczenie niezwykłego światła i ogromnych łask, które otrzymali przez posługę papieża Benedykta XVI i które obfitują w ich codziennym życiu. W znaczącym stopniu to, kim są wierni przywiązani do tradycji łacińskiej Kościoła, zawdzięczają temu papieżowi. Benedykt XVI z wielką mocą i osobistym zaangażowaniem, odważnie i pewnie, ale również w sposób nacechowany troską pasterską o jedność całego Kościoła Powszechnego, realizował dzieło rozpoczęte przez św. Jana Pawła II wydaniem Motu Proprio Eclesia Dei w 1988 r., którego kulminacją było Motu Proprio Summorum Pontificum wydane właśnie przez Benedykta XVI w 2007 r. To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas, przez co nie może być nagle zabronione czy wręcz uważane za szkodliwe – nauczał Benedykt XVI. Za to wszystko, idąc za nauczaniem tego papieża, wierni Tradycji Łacińskiej chcą teraz płacić wielką miłością do Kościoła i zaufaniem do Bożych Planów. Tegoroczna pielgrzymka Tradiclaromontana upłynie w duchu dziękczynienia za życie i pontyfikat papieża Benedykta XVI oraz za wszystko co całemu Kościołowi przez jego posługę Bóg okazał. Kulminacją tego dziękczynienia będzie solenna Msza Święta celebrowana w Bazylice Jasnogórskiej połączona z uroczystym śpiewem „Te Deum laudamus”.

Wraz z tym wielkim dziękczynieniem wierni Tradycji Łacińskiej wypraszać będą również potrzebnych łask za pośrednictwem Jasnogórskiej Matki Kościoła dla siebie i całej wspólny. Gorąca modlitwa o jedność Kościoła, o zachowanie zdrowej doktryny, o stałe uwzględnianie ich wrażliwości liturgicznej oraz o otaczanie ich życzliwą troską duszpasterską będzie wybrzmiewała w wielu modlitwach. Pielgrzymi zawierzać będą również siebie i cały Kościół a w szczególności papieża Franciszka, modląc się śladem tradycyjnej oracji aby Pan go strzegł, ożywiał go swoim Duchem, błogosławił na ziemi i nie oddał go w ręce nieprzyjaciół.

Pielgrzymka rozpocznie się przy figurze Matki Bożej Niepokalanej na placu przed szczytem jasnogórskim, skąd pielgrzymi udadzą się wprost do Kaplicy Cudownego Obrazu, gdzie przy dźwiękach intrady królewskiej nastąpi odsłonięcie wizerunku Bogarodzicy, a następnie oddanie pokłonu Królowej Polski. Punktami kulminacyjnymi programu pielgrzymki będą jak co roku: piątkowa Msza Święta o Matce Bożej Jasnogórskiej, celebrowana w kaplicy Cudownego Obrazu oraz sobotnia solenna Msza Święta o Krzyżu Świętym w Bazylice Jasnogórskiej. Obydwie Msze Święte będą celebrowane w intencji zapisanych pielgrzymów. W sobotę rano zostanie odprawiona dodatkowa Msza Święta w intencji pielgrzymów duchowych. W programie pielgrzymki, tak jak w latach ubiegłych przewidziano również inne nabożeństwa: Drogę Krzyżową ze świecami na wałach jasnogórskich, Nieszpory ludowe, Apel Jasnogórski, Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii Panny oraz wspólnotowy Różaniec. Oprócz wydarzeń liturgicznych zaplanowano także spotkanie formacyjne. Szczegółowy program pielgrzymki dostępny jest na stronie internetowej pielgrzymki. Wydarzenia pielgrzymki będą transmitowane na żywo na stronie internetowej pielgrzymki.

Organizatorem pielgrzymki jest Fundacja Inicjatywa Włodowicka, powołana do organizacji szeregu wydarzeń o charakterze ogólnokrajowym, dedykowanych wiernym Tradycji Łacińskiej. Posługę duszpasterską podczas trwania pielgrzymki pełnią kapłani powołani do duszpasterstwa wiernych Tradycji Łacińskiej przez ordynariuszy poszczególnych diecezji.

Aby nadać piątkowej Mszy Św. w kaplicy Cudownego Obrazu charakteru dawnej polskiej pobożności i nawiązać do tradycyjnych nabożeństw odprawianych na terenie naszego kraju, zespół Jerycho pod dyrekcją dra Bartosza Izbickiego oprawi liturgię, posługując się tradycyjnym idiomem śpiewu sakralnego oraz improwizowaną polifonią. Sobotnią Mszę Św. w Bazylice uświetni natomiast Schola Cantorum Misericordis Christi z Białej Podlaskiej pod dyrekcją dra Piotra Karwowskiego, oprawą przywołując charakter wielkich katedralnych celebr. Za organami zasiądzie zwyczajowo Marcin Lauzer – organista Bazyliki Jasnogórskiej. Ponadto o oprawę muzyczną zadbają: uczestnicy Warsztatu Chorałowego w ramach spotkań Tradicamp, schole z poszczególnych duszpasterstw i wspólnot Tradycji Łacińskiej oraz Jasnogórski Oktet Dęty pod dyrekcją Marka Piątka.

Służbę liturgiczną podczas celebracji zapewnią uczestnicy Warsztatu Ministranckiego w ramach Ogólnopolskich Spotkań Wiernych Tradycji Łacińskiej – Tradicamp przy współpracy ze służbą liturgiczną z duszpasterstw wiernych Tradycji Łacińskiej z Archidiecezji Rzeszowskiej i Wrocławskiej. Do posługi liturgicznej zaproszeni są również wszyscy inni ministranci zapisani jako pielgrzymi.


Zapisy dla wiernych pragnących pielgrzymować w grupach zorganizowanych (z transportem autokarowym, noclegiem i ubezpieczeniem) trwają do 13 lutego A.D.2023. Po tej dacie zostaną uruchomione zapisy dodatkowe na trasach, w których pozostaną wolne miejsca w autokarach. Pielgrzymi, którzy indywidualnie przybywają na Jasną Górę winni zapisać swój udział najdalej do 23 lutego A.D.2023. Prowadzone są również zapisy pielgrzymów duchowych, którzy z różnych powodów nie mogą osobiście przybyć na Jasną Górę, ale pragną łączyć się w modlitwie. Zapisy prowadzone są za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie internetowej pielgrzymki (www.tradiclaromontana.pl). Osoby starsze, mające problem z obsługą Internetu, w drodze wyjątku mogą zapisać swój udział w pielgrzymce drogą telefoniczną (tel. 34 341-00-21). Wszelkie informacje organizacyjne znajdują się na stronie internetowej pielgrzymki.

Soli Deo per Mariam!
Redakcja Tradiclaromontana.pl

Informacje o pielgrzymce:
www.tradiclaromontana.pl
info@tradiclaromontana.pl
Tel. (34) 341-00-21

FOTOGALERIA

VIDEOGALERIA

Chcesz dostawać nowe aktualności na e-mail? Zapisz się do Newslettera!

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradiclaromontana.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!