INFORMACJE PODSTAWOWE

 
Uczestnictwo w pielgrzymce Tradiclaromontana2022 wymaga zapisania się jako pielgrzym                  i możliwe jest w jednej z trzech form;
 
  • uczestnictwo w grupie zorganizowanej
  • uczestnictwo indywidualne
  • uczestnictwo duchowe
Kapłani, siostry zakonne, bracia zakonni, chórzyści, organiści oraz ministranci również uczestniczą w pielgrzymce w jednej z wymienionych wyżej form. Kapłani podczas wypełniania formularza zapisów zgłaszają potrzebę celebracji Mszy Św. podczas pielgrzymki. Organizator pielgrzymki nie zapewnia możliwości celebracji Mszy Św.  kapłanom, którzy nie będą zapisani jako pielgrzymi. Wszelkie inne informacje o uczestnictwie kapłanów podane są w zakładce – dla kapłanów. Kapłani, siostry zakonne oraz bracia zakonni wypełniając formularz zapisów mają możliwość zgłoszenia udziału we wspólnym obiedzie organizowanym w sobotę podczas pielgrzymki. Kapłani, siostry zakonne, bracia zakonni, chórzyści, organiści oraz ministranci wskazując w formularzu zapisów swój status, wyrażają gotowość do podjęcia stosownych posług podczas pielgrzymki.
 
Składka organizacyjna na koszty główne organizacji pielgrzymki jest wnoszona zarówno przez pielgrzymów w grupach zorganizowanych jak i przez pielgrzymów indywidualnych. Z obowiązku wniesienia składki organizacyjnej zwolnieni są pielgrzymi, którzy nie ukończyli szesnastego roku życia. W zakładce – składka można zapoznać się z rodzajem ponoszonych kosztów głównych oraz rozliczeniem przedmiotowej składki organizacyjnej.
 
Karta pielgrzyma jest wydawana w trakcie wydarzeń pielgrzymki na Jasnej Górze (piątek i sobota) wszystkim zapisanym pielgrzymom, wraz z Biuletynem Pielgrzymki i ewentualnymi bieżącymi informacjami organizacyjnymi.
 
Uczestnictwo w grupie zorganizowanej daje możliwość wspólnego pielgrzymowania wiernych Tradycji Łacińskiej ze wszystkich wspólnot i duszpasterstw na Jasną Górę. Organizator pielgrzymki zapewnia obowiązkowo pielgrzymom w grupach zorganizowanych minimum dwa świadczenia w postaci transportu autokarowego oraz ubezpieczenia. Organizator pielgrzymki może zapewnić pielgrzymom również nocleg w Domu Pielgrzyma im. św. Jana Pawła II. Pielgrzymi oczekujący wyższego standardu noclegu, mogą zrezygnować z świadczenia w postaci noclegu w Domu Pielgrzyma im. św. Jana Pawła II i na własną rękę zagwarantować sobie nocleg w oczekiwanym standardzie. Organizator pielgrzymki nie zapewnia pielgrzymom w grupach zorganizowanych wyżywienia. Informacje o możliwościach zorganizowania sobie wyżywienia znajdują się w zakładce – wyżywienie. Udział pielgrzyma w grupie zorganizowanej z uwagi na zagwarantowane świadczenia, wymaga wniesienia opłaty za udział w pielgrzymce. Wartości orientacyjne opłaty za udział w pielgrzymce, oraz wszelkie inne informacje o tej formie uczestnictwa podane są w zakładce – grupy zorganizowane. Wejście do tej zakładki znajduje się również poniżej niniejszych informacji.
 
Uczestnictwo indywidualne polega na tym, iż pielgrzym sam organizuje swój udział w pielgrzymce. Oznacza to, iż dojazd, nocleg oraz wyżywienie w czasie pielgrzymki, pielgrzym indywidualny musi zagwarantować sobie we własnym zakresie. Ta forma uczestnictwa daje możliwość elastycznego zaplanowania uczestnictwa w pielgrzymce (prywatnie zorganizowany transport umożliwia udział w wybranej części programu pielgrzymki) przy jednoczesnym zachowaniu jedności z wszystkimi pozostałymi pielgrzymami. Informacje o tym jak dojechać na Jasną Górę znajdują się w zakładce – dojazd. Kontakty do miejsc noclegowych znajdują się w zakładce – nocleg. Informacje o możliwościach zorganizowania wyżywienia znajdują się w zakładce – wyżywienie. Pielgrzymom indywidualnym organizator pielgrzymki nie gwarantuje żadnych świadczeń. Wszelkie inne informacje o tej formie uczestnictwa podane są w zakładce – indywidualnie. Wejście do tej zakładki znajduje się również poniżej niniejszych informacji.
 
Uczestnictwo duchowe polega na tym, że pielgrzym uczestniczy wyłącznie duchowo w pielgrzymce, to jest bez fizycznego w niej udziału. Pielgrzymom duchowym organizator pielgrzymki nie gwarantuje żadnych świadczeń. Pielgrzymi duchowi w trakcie trwania pielgrzymki, odprawiają przepisane modlitwy. W intencji pielgrzymów duchowych, odprawiana jest specjalna Msza Święta w trakcie pielgrzymki. Wszelkie inne informacje o tej formie uczestnictwa podane są w zakładce – duchowo. Wejście do tej zakładki znajduje się również poniżej niniejszych informacji.
 
Zapisanie się jako pielgrzym jest warunkiem pełnoprawnego uczestnictwa w pielgrzymce. Wszystkich pragnących wziąć udział w pielgrzymce (zarówno księży, osoby zakonne jak i świeckich) prosimy o odpowiednio wczesne zapisanie swojego udziału za pośrednictwem odpowiedniego formularza zapisów znajdującego się w zakładce – zapisy. Przed przejściem do tej zakładki zalecamy jednak zapoznanie się z szczegółowymi informacjami dotyczącymi danej formy uczestnictwa. Wejście do zakładek zawierających szczegółowe informacje o poszczególnych formach uczestnictwa znajduje się poniżej niniejszych informacji. Osoby mające problemy z obsługą internetu (i niemogące w tym zakresie skorzystać z pomocy innych osób), w drodze wyjątku mogą dokonać zapisu drogą telefoniczną pod numerem telefonu: (34) 341-00-21. Zapisy prowadzone są tylko do wyznaczonych terminów tj.:
 
  • pielgrzymi w grupach zorganizowanych w terminie do dnia 21 lutego A.D.2022 (włącznie) oraz po tym terminie ale tylko w przypadku wolnych miejsc w autokarach w ramach zapisów uzupełniających
  • pielgrzymi indywidualni w terminie do dnia 2 marca A.D.2022 (włącznie)
  • pielgrzymi duchowi w terminie do dnia 5 marca A.D.2022 (włącznie)
Punkt informacyjny działający w trakcie wydarzeń pielgrzymki na Jasnej Górze udziela wszelkich informacji organizacyjnych a także umożliwia dokonanie wpisu do księgi pamiątkowej. Więcej informacje o punkcie informacyjnym jest podanych w zakładce – punkt informacyjny.
 
Odpowiednie przygotowanie się do udziału w pielgrzymce można wspomóc korzystając z wielu praktycznych informacji znajdujących się w zakładkach – praktyczne rady oraz – mapa.

FOTOGALERIA

VIDEOGALERIA

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradiclaromontana.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!