DUCHOWO

UCZESTNICTWO PIELGRZYMÓW DUCHOWYCH
INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Uczestnictwo pielgrzymów duchowych daje możliwość duchowej łączności z wszystkimi pielgrzymami biorącymi bezpośredni udział w pielgrzymce. Każdy pielgrzym duchowy włącza się tym samym w wielką modlitwę dziękczynno – błagalną w intencjach Tradycji Łacińskiej w Polsce. Uczestnictwo duchowe polega na tym, że pielgrzym uczestniczy wyłącznie duchowo w pielgrzymce, to jest bez fizycznego w niej udziału. Pielgrzymom duchowym organizator pielgrzymki nie gwarantuje żadnych świadczeń.

Zapisy pielgrzymów duchowych prowadzone są do dnia 20 listopada A.D.2019. Organizator pielgrzymki nie zapewnia pielgrzymom duchowym żadnych świadczeń.

Zapisanie się pielgrzyma duchowego następuję poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisów przeznaczonego dla pielgrzymów duchowych (zakładka – zapisy). Wejście do formularza zapisów znajduje się również poniżej niniejszej informacji.

Wszyscy pielgrzymi duchowi są proszeni o odprawienie w trakcie pielgrzymki modlitw przepisanych dla pielgrzymów duchowych (zarówno w piątek jak i w sobotę), którymi są wszystkie części Różańca Świętego oraz Modlitwa do MB Częstochowskiej. Modlitwy podane są poniżej niniejszej informacji (zakładka – duchowo). Msze Święte w intencji wszystkich pielgrzymów zostaną odprawione dnia 22 listopada A.D.2019 (piątek) o godz. 13:30 (Kapica Cudownego Obrazu), oraz 23 listopada A.D. 2019 (sobota) o godz. 10:30 (bazylika). Dodatkowa Msza Święta w intencji pielgrzymów duchowych zostanie odprawiona 23 listopada A.D. 2019 (sobota) o godz. 9:30 (kaplica Najświętszego Serca Jezusowego przy bazylice). Wszystkie wyżej wymienione Msze Św. w miarę możliwości będą transmitowane na stronie internetowej pielgrzymki. Pielgrzymi duchowi są proszeni o przekazanie dobrowolnej ofiary na Msze Świętą w intencji pielgrzymów duchowych.

Rozważania różańcowe – Św. Maksymilian M. Kolbe

TAJEMNICE RADOSNE

Zwiastowanie
Nie ma wątpliwości, że Jej wola całkowicie jest zjednoczona z wolą Bożą, chodzi więc tylko o zjednoczenie naszej woli z Jej, byśmy przez Nią zjednoczyli się z Bogiem.

Nawiedzenie św. Elżbiety
W pracy nad duszami musimy dawać tym duszom swój nadmiar. Im naczynie naszego apostolatu będzie pełniejsze, tym więcej łask Niepokalanej spływać będzie na inne dusze.

Boże Narodzenie
Coś Ty myślała, o Niepokalana, kiedy składałaś po raz pierwszy Boskie Dzieciątko na sianku? Kiedy Je owijałaś w pieluszki, tuliła do serca i karmiła własną piersią? Jakie uczucia zalewały serce Twoje?

Ofiarowanie w świątyni
Jesteśmy całkowicie i zupełnie, i wyłącznie oddani Niepokalanej ze wszystkimi czynami, a w Niej i przez Nią znowu całkowicie, zupełnie i wyłącznie Panu Jezusowi, w Nim zaś i przez Niego całkowicie, zupełnie i wyłącznie Ojcu naszemu w niebie.

Odnalezienie Pana Jezusa
…mamy w Jej duszy zamieszkać, myśleć Jej myślami, by nie było między Jej a naszymi zapatrywaniami różnicy, tak jak nie ma różnicy między Jej pragnieniami a wolą Bożą.

TAJEMNICE BOLESNE

Modlitwa w Ogrójcu
Istota miłości Bożej polega wyłącznie na pełnieniu woli Bożej w każdej chwili. Im zaś trudniejsze będzie to pełnienie, im więcej będzie wstrętu i odrazy, tym większe będzie okazanie miłości.

Biczowanie
Kto potrafi dużo cierpieć dla miłości, ten może się cieszyć, że jego miłość jest głęboka.

Cierniem ukoronowanie
Jeżeli bolesnym cierpieniem Bóg nas nawiedzi i dusza kroczy drogą ciernistą, cieszyć się nam tylko, że Bóg przeznacza nas do wysokiej doskonałości.

Droga krzyżowa
Im dusza silniejsza i mężniejsza z pomocą łaski Bożej się staje, tym i większy krzyż na jej ramiona wkłada Bóg, by jak najwierniej życiem swym obraz Ukrzyżowanego odzwierciedliła.

Ukrzyżowanie
O wiele więcej sobie zaskarbimy, kiedy w ciemności zewnętrznej i wewnętrznej, pełni smutków, spracowani, cierpiący bez pociechy, prześladowani na każdym kroku, wśród ciągłych niepowodzeń, opuszczeni przez wszystkich, wyśmiani, wyszydzeni, sami – jak Pan Jezus na krzyżu – będziemy się starali za wszystkich modlić i wszelkimi sposobami… do Boga przez Niepokalaną ich pociągnąć i z Nim najściślej złączyć.

TAJEMNICE CHWALEBNE

Zmartwychwstanie
Pan Jezus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie odrodził świat z grzechów. I my swoją duszę musimy odrodzić z grzechów. I to nie tylko własną duszę, ale wszystkie dusze…

Wniebowstąpienie
Język ludzki nie jest zdolny mówić o rzeczach niebieskich i św. Paweł słusznie mówi, że „ani w serce człowieka nie weszło, co zgotował Bóg…” Jakże więc pojąć i wypowiedzieć, co w Tobie i przez Ciebie zgotował Bóg?!…

Zesłanie Ducha Świętego
Niepokalana jest tak ściśle zjednoczona z Duchem Świętym, że nazywa On Ją swoją Oblubienicą. Tego my swoim rozumem nigdy nie pojmiemy. To doskonałe zjednoczenie Niepokalanej z Duchem Świętym czyni Ją niejako samym Duchem Świętym i dlatego jeśli czcimy Ją w doskonalszy sposób, wielbimy Ducha Świętego – Pana Boga.

Wniebowzięcie Maryi
Jak słodko nam będzie w ostatniej godzinie…, gdy wspomnimy na pracę… cierpienia… upokorzenia… poniesione dla Niepokalanej i że ich było wiele – jak najwięcej…

Ukoronowanie Matki Bożej
Ludzkość wtedy dopiero będzie szczęśliwa, gdy Niepokalana na całym świecie będzie królowała

Modlitwa do Matki Bożej Częstochowskiej

Bogarodzico Dziewico Bogiem sławiena Maryjo! Królowo Świata i Polski Królowo! Panno Święta, Matko Boska Częstochowska! Oto do stóp Twoich upadam, pod opiekę się Twoją uciekam. Przyjmij mnie i osłoń płaszczem swej dobroci. Czuję, żem niegodzien/dna Twoich względów, żem wskutek grzechów moich bardzo się oddalił/ła od Ciebie. Proszę Cię, przez Krew najdroższą, którą za mnie wylał Syn Twój Jezus Chrystus, nie odtrącaj mnie od siebie. Ponawiam przed Tobą wszelkie dobre postanowienia, które uczyniłem/am w życiu moim. Wsparty/a pomocą Twoją, przyrzekam, że w nich wytrwam aż do śmierci. Racz przyjąć Panno Święta, ten akt mego oddania się Tobie i wyjednaj mi u Syna Twego, Jezusa Chrystusa, wiarę żywą, przywiązanie niewzruszone do świętego katolickiego Kościoła, nadzieję mocną, miłość wielką, szlachetna i skuteczną. O Maryjo Częstochowska, proszę Cię pokornie, ażebym czcząc Twój cudowny wizerunek godzien był/a zasłużyć na oglądanie Ciebie w krainie niebios, o łaskawa i miłościwa Pani. Bądź zawsze Matką moja o Maryjo Częstochowska, jak ja pragnę być Twoim dzieckiem. Amen.

Maryjo, Królowo Polski! Jestem przy Tobie, pamiętam! Czuwam!

FOTOGALERIA

VIDEOGALERIA

Rozważania różańcowe – Św. Maksymilian M. Kolbe

TAJEMNICE RADOSNE

Zwiastowanie
Nie ma wątpliwości, że Jej wola całkowicie jest zjednoczona z wolą Bożą, chodzi więc tylko o zjednoczenie naszej woli z Jej, byśmy przez Nią zjednoczyli się z Bogiem.

Nawiedzenie św. Elżbiety
W pracy nad duszami musimy dawać tym duszom swój nadmiar. Im naczynie naszego apostolatu będzie pełniejsze, tym więcej łask Niepokalanej spływać będzie na inne dusze.

Boże Narodzenie
Coś Ty myślała, o Niepokalana, kiedy składałaś po raz pierwszy Boskie Dzieciątko na sianku? Kiedy Je owijałaś w pieluszki, tuliła do serca i karmiła własną piersią? Jakie uczucia zalewały serce Twoje?

Ofiarowanie w świątyni
Jesteśmy całkowicie i zupełnie, i wyłącznie oddani Niepokalanej ze wszystkimi czynami, a w Niej i przez Nią znowu całkowicie, zupełnie i wyłącznie Panu Jezusowi, w Nim zaś i przez Niego całkowicie, zupełnie i wyłącznie Ojcu naszemu w niebie.

Odnalezienie Pana Jezusa
…mamy w Jej duszy zamieszkać, myśleć Jej myślami, by nie było między Jej a naszymi zapatrywaniami różnicy, tak jak nie ma różnicy między Jej pragnieniami a wolą Bożą.

TAJEMNICE BOLESNE

Modlitwa w Ogrójcu
Istota miłości Bożej polega wyłącznie na pełnieniu woli Bożej w każdej chwili. Im zaś trudniejsze będzie to pełnienie, im więcej będzie wstrętu i odrazy, tym większe będzie okazanie miłości.

Biczowanie
Kto potrafi dużo cierpieć dla miłości, ten może się cieszyć, że jego miłość jest głęboka.

Cierniem ukoronowanie
Jeżeli bolesnym cierpieniem Bóg nas nawiedzi i dusza kroczy drogą ciernistą, cieszyć się nam tylko, że Bóg przeznacza nas do wysokiej doskonałości.

Droga krzyżowa
Im dusza silniejsza i mężniejsza z pomocą łaski Bożej się staje, tym i większy krzyż na jej ramiona wkłada Bóg, by jak najwierniej życiem swym obraz Ukrzyżowanego odzwierciedliła.

Ukrzyżowanie
O wiele więcej sobie zaskarbimy, kiedy w ciemności zewnętrznej i wewnętrznej, pełni smutków, spracowani, cierpiący bez pociechy, prześladowani na każdym kroku, wśród ciągłych niepowodzeń, opuszczeni przez wszystkich, wyśmiani, wyszydzeni, sami – jak Pan Jezus na krzyżu – będziemy się starali za wszystkich modlić i wszelkimi sposobami… do Boga przez Niepokalaną ich pociągnąć i z Nim najściślej złączyć.

TAJEMNICE CHWALEBNE

Zmartwychwstanie
Pan Jezus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie odrodził świat z grzechów. I my swoją duszę musimy odrodzić z grzechów. I to nie tylko własną duszę, ale wszystkie dusze…

Wniebowstąpienie
Język ludzki nie jest zdolny mówić o rzeczach niebieskich i św. Paweł słusznie mówi, że „ani w serce człowieka nie weszło, co zgotował Bóg…” Jakże więc pojąć i wypowiedzieć, co w Tobie i przez Ciebie zgotował Bóg?!…

Zesłanie Ducha Świętego
Niepokalana jest tak ściśle zjednoczona z Duchem Świętym, że nazywa On Ją swoją Oblubienicą. Tego my swoim rozumem nigdy nie pojmiemy. To doskonałe zjednoczenie Niepokalanej z Duchem Świętym czyni Ją niejako samym Duchem Świętym i dlatego jeśli czcimy Ją w doskonalszy sposób, wielbimy Ducha Świętego – Pana Boga.

Wniebowzięcie Maryi
Jak słodko nam będzie w ostatniej godzinie…, gdy wspomnimy na pracę… cierpienia… upokorzenia… poniesione dla Niepokalanej i że ich było wiele – jak najwięcej…

Ukoronowanie Matki Bożej
Ludzkość wtedy dopiero będzie szczęśliwa, gdy Niepokalana na całym świecie będzie królowała

Modlitwa do Matki Bożej Częstochowskiej

Bogarodzico Dziewico Bogiem sławiena Maryjo! Królowo Świata i Polski Królowo! Panno Święta, Matko Boska Częstochowska! Oto do stóp Twoich upadam, pod opiekę się Twoją uciekam. Przyjmij mnie i osłoń płaszczem swej dobroci. Czuję, żem niegodzien/dna Twoich względów, żem wskutek grzechów moich bardzo się oddalił/ła od Ciebie. Proszę Cię, przez Krew najdroższą, którą za mnie wylał Syn Twój Jezus Chrystus, nie odtrącaj mnie od siebie. Ponawiam przed Tobą wszelkie dobre postanowienia, które uczyniłem/am w życiu moim. Wsparty/a pomocą Twoją, przyrzekam, że w nich wytrwam aż do śmierci. Racz przyjąć Panno Święta, ten akt mego oddania się Tobie i wyjednaj mi u Syna Twego, Jezusa Chrystusa, wiarę żywą, przywiązanie niewzruszone do świętego katolickiego Kościoła, nadzieję mocną, miłość wielką, szlachetna i skuteczną. O Maryjo Częstochowska, proszę Cię pokornie, ażebym czcząc Twój cudowny wizerunek godzien był/a zasłużyć na oglądanie Ciebie w krainie niebios, o łaskawa i miłościwa Pani. Bądź zawsze Matką moja o Maryjo Częstochowska, jak ja pragnę być Twoim dzieckiem. Amen.

Maryjo, Królowo Polski! Jestem przy Tobie, pamiętam! Czuwam!

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradiclaromontana.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!