INDYWIDUALNIE

UCZESTNICTWO PIELGRZYMÓW INDYWIDUALNYCH
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Uczestnictwo pielgrzymów indywidualnych polega na tym, iż pielgrzym zapisując się na pielgrzymkę jednocześnie sam organizuje swój udział w pielgrzymce. Ta forma uczestnictwa daje możliwość elastycznego zaplanowania uczestnictwa w pielgrzymce przy jednoczesnym zachowaniu jedności z wszystkimi pozostałymi pielgrzymami. Indywidualny dojazd daje możliwość udziału w wybranej części programu pielgrzymki, w przypadku gdy obowiązki osobiste nie pozwalają wziąć udziału w pełnym programie.

 
Na Jasnej Górze zostaną odprawione dwie Msze Święte w intencji wszystkich zapisanych pielgrzymów tj. Msza Święta w kaplicy Cudownego Obrazu, w piątek 4 marca A.D.2022 oraz główna Msza Święta pielgrzymki w Bazylice, w sobotę 5 marca A.D.2022.
 
Zapisanie się jako pielgrzym jest warunkiem uczestnictwa w pielgrzymce. Zapisy uzupełniające pielgrzymów indywidualnych prowadzone są do 5 marca A.D.2022.
 
Kapłani, siostry zakonne, bracia zakonni, chórzyści, organiści oraz ministranci wskazując w formularzu zapisów swój status, wyrażają gotowość do podjęcia stosownych posług podczas pielgrzymki. Kapłani, siostry zakonne oraz bracia zakonni wypełniając formularz zapisów mają możliwość zgłoszenia udziału we wspólnym obiedzie organizowanym w sobotę podczas pielgrzymki.
 
Wszyscy pielgrzymi, którzy ukończyli 16 rok życia (za wyjątkiem pielgrzymów duchowych) wnoszą składkę organizacyjną. Składka organizacyjna finansuje koszty główne organizacji pielgrzymki, a więc koszty: liturgii, oprawy muzycznej, obsługi technicznej i kadrowej, rejestracji foto/video, promocji  oraz wszelkie inne główne koszty organizacyjne. Składkę organizacyjną wnosi się w jednej z dwóch wartości tj.: składka organizacyjna dotycząca jednodniowego udziału w pielgrzymce (piątek lub sobota) – 20 zł, lub składka organizacyjna dotycząca dwudniowego udziału w pielgrzymce (piątek oraz sobota) – 35 zł. W zakładce – składka można zapoznać się z rodzajem ponoszonych kosztów głównych oraz rozliczeniem składki organizacyjnej.
 
Organizator Pielgrzymki nie zapewnia pielgrzymom indywidualnym żadnych świadczeń. Oznacza to, iż dojazd, nocleg oraz wyżywienie w czasie pielgrzymki pielgrzym indywidualny musi zagwarantować sobie we własnym zakresie. Informacje o tym jak dojechać na Jasną Górę znajdują się w zakładce – dojazd. Informacje o miejscach noclegowych w Częstochowie znajdują się w zakładce – nocleg. Informacje o możliwościach zorganizowania wyżywienia znajdują się w zakładce – wyżywienie.
 
Zapisanie się pielgrzyma indywidualnego następuję poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zapisów uzupełniających dla pielgrzymów indywidualnych. Wejście do formularza zapisów znajduje się poniżej niniejszych informacji.  W przypadku osób, które ukończyły 16 rok życia, zapisanie się dla swej ważności wymaga wpłaty kwoty składki organizacyjnej w wysokości odpowiednio: udział jednodniowy – 20 zł lub udział dwudniowy 35 zł.
 
Osoby mające problemy z obsługą internetu (i niemogące w tym zakresie skorzystać z pomocy innych osób), w drodze wyjątku mogą dokonać zapisu drogą telefoniczną pod numerem telefonu: (34) 341-00-21. Osobom tym wszelkie informacje, o których tu mowa, będą dostarczane droga telefoniczną.
 
Zapisanie większej grupy pielgrzymów indywidualnych winno następować poprzez wypełnienie przez każdego z tych pielgrzymów z osobna, formularza zapisów uzupełniających dla pielgrzymów indywidualnych dotyczącego własnej osoby. To jest w taki sposób, jak to opisano wyżej. Większa grupa pielgrzymów indywidualnych może być też zapisana przez jedna osobę reprezentującą całą tę grupę. W takim przypadku osoba reprezentująca całą tę grupę, fizycznie wypełnia wszystkie formularze zapisów dla każdej osoby z osobna, wskazując swoje imię i nazwisko jako fizycznie wypełniającego wszystkie formularze zapisów. W takiej sytuacji, składkę organizacyjną wpłaca zbiorczo osoba reprezentująca całą tę grupę.
 
Pielgrzym indywidualny ma zawsze możliwość rezygnacji z udziału w pielgrzymce. W przypadku rezygnacji z udziału w pielgrzymce wpłacona składka organizacyjna przepada na rzecz pielgrzymki.
 
Wszyscy pielgrzymi indywidualni otrzymają kartę pielgrzyma wraz z Biuletynem Informacyjnym. Karta pielgrzyma dla pielgrzymów indywidualnych oraz Biuletyn Informacyjny wydawane będą w czasie trwania wydarzeń pielgrzymki w Punkcie Informacyjnym pielgrzymki, w wyznaczonych godzinach jego pracy.
 
Punkt Informacyjny działający w trakcie wydarzeń pielgrzymki w recepcji Domu Pielgrzyma im. Św. Jana Pawła II, w wyznaczonych godzinach udziela wszelkich informacji organizacyjnych, a także umożliwia dokonanie wpisu do księgi pamiątkowej. Więcej informacji o punkcie informacyjnym jest podanych w zakładce – punkt informacyjny.
 
Aby odpowiednio przygotować się do udziału w pielgrzymce można skorzystać z wielu praktycznych informacji znajdujących się w zakładkach – praktyczne rady oraz – mapa.
 
Pielgrzym wypełniając formularz zapisów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Pielgrzymki danych z formularza zapisów oraz akceptuje zapisy Regulaminu Pielgrzymki. Regulamin Pielgrzymki dostępny jest na stronie internetowej pielgrzymki w zakładce – regulamin
 
Wysłanie formularza zapisów uzupełniających następuje poprzez naciśnięcie przycisku „wyślij formularz” na zakończenie wypełniania formularza zapisów. Kopia formularza zapisów oraz zawartych w nim informacji zostanie przesłana na adres e-mail (wskazany w formularzu) osoby wypełniającej formularz. Przedmiotowa kopia jest potwierdzeniem zapisania się na pielgrzymkę. W przypadku braku otrzymania przedmiotowej kopii osoba wypełniająca formularz proszona jest o kontakt telefoniczny lub mailowy z organizatorem pielgrzymki. Jeden formularz służy do zapisania jednego pielgrzyma.
 
Dane do przelewu składki organizacyjnej
ING Bank Śląski Nr konta: 71 1050 1461 1000 0090 3025 6037
Fundacja Inicjatywa Włodowicka
ul. Żarecka 138
42-421 Włodowice
Tytuł przelewu – Tradiclaromontana2022 Imię i Nazwisko pielgrzyma
Kwota składki organizacyjnej przy udziale jednodniowym – 20 zł
Kwota składki organizacyjnej przy udziale dwudniowym – 35 zł

FOTOGALERIA

VIDEOGALERIA

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradiclaromontana.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!