INDYWIDUALNIE

UCZESTNICTWO PIELGRZYMÓW INDYWIDUALNYCH
INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Uczestnictwo pielgrzymów indywidualnych daje możliwość elastycznego zaplanowania uczestnictwa w pielgrzymce przy jednoczesnym zachowaniu jedności z wszystkimi pozostałymi pielgrzymami. Indywidualny dojazd daje możliwość udziału w wybranej części programu pielgrzymki w przypadku gdy obowiązki osobiste nie pozwalają wziąć udziału w pełnym programie. Pielgrzym indywidualny sam organizuje swój udział w pielgrzymce. Oznacza to, iż dojazd oraz ewentualne wyżywienie i nocleg w czasie pielgrzymki, pielgrzym indywidualny musi zagwarantować sobie we własnym zakresie. Informacje o tym jak dojechać na Jasną Górę znajdują się w zakładce dojazd. Kontakty do miejsc noclegowych znajdują się w zakładce nocleg. Informacje o możliwościach zorganizowania wyżywienia znajdują się w zakładce wyżywienie. Pielgrzymom indywidualnym organizator pielgrzymki nie gwarantuje żadnych świadczeń.

Zapisy pielgrzymów indywidualnych prowadzone są do dnia 20 listopada A.D.2019. Organizator pielgrzymki nie zapewnia pielgrzymom indywidualnym żadnych świadczeń.

Zapisanie się pielgrzyma indywidualnego następuję poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisów przeznaczonego dla pielgrzymów indywidualnych (zakładka – zapisy). Wejście do formularza zapisów znajduje się również poniżej niniejszej informacji.

Pielgrzymi indywidualni podobnie jak pielgrzymi w grupach zorganizowanych biorą udział w finansowaniu kosztów pielgrzymki poprzez wniesienie składki organizacyjnej. Dzięki składce organizacyjnej każdy pielgrzym indywidualny ma swój osobisty, odczuwalny wkład w dzieło, którego efektem jest możliwość dorocznego przeżywania naszej pielgrzymki w tak okazałej formie. W przypadku osób które ukończyły 16 rok życia, zapisanie się dla swej ważności wymaga wpłaty kwoty składki organizacyjnej. Składka organizacyjna finansuje koszty; liturgii, oprawy muzycznej, obsługi technicznej i kadrowej, rejestracji foto/video, promocji oraz wszelkie inne liczne koszty organizacyjne (rozliczenie pielgrzymki dostępne jest na stornie internetowej pielgrzymki w zakładce – składka). Składka organizacyjna wynosi odpowiednio; udział dwudniowy (piątek i sobota) – 30 zł, udział jednodniowy (piątek lub sobota) – 20 zł.

Zapisanie się pielgrzymów indywidualnych w większej grupie następuje poprzez zapisanie każdego pielgrzyma z osobna (jeden formularz służy do zapisania jednego pielgrzyma) z tym że wszystkie formularze (dotyczące wszystkich osób) winny być fizycznie wypełniane przez jedną osobę reprezentującą pielgrzymów indywidualnych w większej grupie.

Wszyscy pielgrzymi indywidualni otrzymają kartę pielgrzyma. Kartę będzie można odebrać w Punkcie Informacyjnym podczas pielgrzymki.

FOTOGALERIA

VIDEOGALERIA

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradiclaromontana.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!