Tradiclaromontana2017 – XII Ogólnopolska Pielgrzymka Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę.

Tradiclaromontana2017 – XII Ogólnopolska Pielgrzymka Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę.

W dniach 17-18 listopada A.D.2017, wierni z duszpasterstw oraz nieformalnych wspólnot Tradycji Łacińskiej z całej Polski jak co roku pielgrzymować będą na Jasną Górę, do tronu Matki Kościoła. W bieżącym roku pielgrzymka będzie również stanowić główne polskie uroczystości jubileuszowe X rocznicy wydania przez Papieża Benedykta XVI Motu Proprio Summorum Pontificum. Pielgrzymi z racji jubileuszu złożą wotum dziękczynne za liczne owoce togo doniosłego Motu Proprio. Msze Święte w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego celebrowane będą przed Cudownym Obrazem oraz w Bazylice Jasnogórskiej. W programie pielgrzymki jak co roku przewidziano też tradycyjne nabożeństwa i konferencje duchowe, a także spotkanie formacyjne pielgrzymów. Obecnie trwają już – za pośrednictwem strony internetowej pielgrzymki – zapisy pielgrzymów indywidualnych oraz pielgrzymów do grup zorganizowanych. Począwszy od bieżącego roku prowadzone są również zapisy pielgrzymów duchowych.

Doroczne pielgrzymki Tradiclaromontana są jednym z filarów budowy wspólnoty wiernych Tradycji Łacińskiej w wymiarze krajowym. Wyrażają głęboką duchowość maryjną tej wspólnoty i jej organiczną łączność z całym Kościołem w Polsce. Posługę duszpasterską podczas pielgrzymki pełnią kapłani powołani do duszpasterstwa wiernych Tradycji Łacińskiej przez ordynariuszy poszczególnych diecezji. W roku X rocznicy wydania przez Papieża Benedykta XVI Motu Proprio Summorum Pontificum, wspólnota Tradycji Łacińskiej pragnie przeżywać ten jubileusz podczas Mszy głównej pielgrzymki w Bazylice Jasnogórskiej, albowiem jest to co roku największa pod względem liczby uczestników liturgia w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego w naszym kraju. Wszak Ojciec Święty Benedykt XVI w swym Motu Proprio przypomniał całemu Kościołowi właśnie o roli i znaczeniu liturgii sprawowanej w Nadzwyczajnej Formie. Bieżący rok obfituje również inne rocznice doniosłych wydarzeń z życia Kościoła. W szczególny sposób pielgrzymi będą zatem wspominać jubileusz 100-lecia objawień w Fatimie oraz 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.

Pielgrzymka tradycyjnie już będzie okazją do wspólnotowego oddania się w opiekę Królowej Aniołów, dziękczynienia za otrzymane łaski oraz wypraszania łask potrzebnych.

Najważniejszymi wydarzeniami w programie pielgrzymki będą: piątkowa Msza Święta o Mace Bożej Jasnogórskiej, celebrowana w kaplicy Cudownego Obrazu oraz sobotnia solenna Msza Święta o Krzyżu Świętym w Bazylice Jasnogórskiej. W piątek o godzinie 13:15 wierni zgromadzą się pod figurą Matki Bożej Niepokalanej przed jasnogórskim szczytem. Z tego miejsca rozpocznie

się wejście pielgrzymki do sanktuarium co jest nowym punktem programu w stosunku do lat ubiegłych. Po dotarciu do kaplicy nastąpi uroczyste odsłonięcie Cudownego Obrazu, po którym wierni przy śpiewie antyfony „Pod Twoją obronę” oddadzą pokłon Królowej Polski. Będzie to czas osobistego powitania każdego pielgrzyma z Wspomożycielką Wiernych. Msza Święta w kaplicy rozpocznie się śpiewem hymnu „Bogurodzica”. Następnego dnia, bezpośrednio po Mszy głównej odśpiewane zostanie „Te Deum laudamus” z racji X rocznicy Motu Proprio Summorum Pontificum oraz modlitwa w intencji Ojca Świętego „Oremus pro Pontifice Nostro Francisco”. Modlitewnym zwieńczeniem pielgrzymki będzie uroczysty Akt Zawierzenia połączony ze złożeniem Królowej Polski wotum dziękczynnego za Motu Proprio Summorum Pontificum. Ponadto w programie pielgrzymki, tak jak w latach ubiegłych, przewidziano Msze Święte ciche, Drogę Krzyżową na wałach jasnogórskich, Nieszpory ludowe, Apel Jasnogórski, Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii Panny, wspólny Różaniec oraz spotkanie formacyjne. W sobotę, w kaplicy Najświętszego Serca Jezusowego zostanie odprawiona specjalna Msza Święta w intencji pielgrzymów duchowych. Harmonogram wydarzeń tegorocznej pielgrzymki nie ulega zasadniczym zmianom względem roku ubiegłego, a z jego szczegółami można się zapoznać na stronie internetowej pielgrzymki.
Funkcję głównego kapelana pielgrzymki jak co roku pełni Ojciec Krzysztof Stępowski CSsR, z Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej w Archidiecezji Warszawskiej. Organizatorem pielgrzymki jest Fundacja Inicjatywa Włodowicka. Opiekę nad pielgrzymami z grup zorganizowanych sprawować będą księża posługujący na co dzień we wspólnotach wiernych Tradycji Łacińskiej w diecezjach znajdujących się na trasie przejazdu autokarów. Służbę liturgiczną podczas celebracji zapewnią uczestnicy Warsztatu Ministranckiego w ramach Ogólnopolskich Spotkań Wiernych Tradycji Łacińskiej – Tradicamp w połączeniu ze zgłoszonymi wcześniej ministrantami z lokalnych wspólnot Tradycji Łacińskiej. Oprawę muzyczną liturgii zapewnią: Zespół Jerycho, Schola Gregoriana Sancti Casimiri, Schola Cantorum Misericordis Christi oraz Jasnogórski Oktet Dęty. Oprawa muzyczna będzie wspierana przez uczestników Warsztatu Chorałowego w ramach spotkań Tradicamp oraz członków schol gregoriańskich z lokalnych wspólnot Tradycji Łacińskiej. Za organami tradycyjnie zasiądzie p. Marcin Lauzer Organista Bazyliki Jasnogórskiej.
W związku ze zwiększającą się z roku na rok ilością pielgrzymów, w celu usprawnienia zapisów organizator prosi wszystkich pielgrzymów (dotyczy zarówno pielgrzymów indywidualnych oraz pielgrzymów z grup zorganizowanych) o zapisywanie w wyznaczonych terminach swojego uczestnictwa drogą elektroniczną, poprzez skorzystanie z modułu zapisów na stronie internetowej pielgrzymki. Pozwoli to na lepszą niż w latach ubiegłych realizację procesu zapisów i całego zaplecza logistycznego pielgrzymki. Osoby nieposiadające dostępu do internetu lub mające problem z dokonaniem zapisu w formie elektronicznej (w drodze wyjątku) mogą zapisać swój udział w pielgrzymce u księży lub świeckich prowadzących takie wyjątkowe zapisy w poszczególnych wspólnotach lokalnych. Wszyscy zarejestrowani pielgrzymi otrzymają karty pielgrzyma, dzięki którym wyraźniej zaznaczą swoją obecność na Jasnej Górze. Pielgrzymi w grupach zorganizowanych otrzymają karty pielgrzyma w autokarach, a pielgrzymi indywidualni będą je mogli odebrać po przyjeździe na Jasną Górę w punkcie rejestracyjno-informacyjnym pielgrzymki. Podobnie jak w latach ubiegłych organizator prosi wszystkich pielgrzymów o wniesienie (przy zapisie) składki na organizację pielgrzymki z uwagi na koszty organizacji pielgrzymki i konieczność podzielenia ich między wszystkich pielgrzymów (pielgrzymi w grupach zorganizowanych mają wkalkulowaną tę składkę w opłatę za udział w pielgrzymce). Dzięki zarejestrowanym pielgrzymom, którzy wnoszą składkę, co roku możliwa jest organizacja pielgrzymki na tak wielką skalę. Warto w tym miejscu podkreślić, iż w tym roku same profesjonalne  zespoły odpowiadające za
oprawę muzyczną liczą ponad 70 osób. Organizator poszukuje również sponsora, aby zapewnić możliwość jeszcze okazalszej organizacji corocznych pielgrzymek.

Pielgrzymom w grupach zorganizowanych organizator pielgrzymki gwarantuje: transport autokarowy, ubezpieczenie oraz (opcjonalnie) nocleg. Nowością tegorocznej pielgrzymki jest możliwość zarejestrowania się jako pielgrzym duchowy. Jest to propozycja dla tych, którzy z jakiś względów nie mogą pielgrzymować wraz z całą wspólnotą Tradycji Łacińskiej, ale pragną łączyć się z nią w modlitwie. Wzorem roku ubiegłego, wobec stale rosnącej grupy

 

pielgrzymów, Organizator zapewnia rezerwacje noclegu tylko dla pielgrzymów z grup zorganizowanych. Pielgrzymi indywidualni, pragnący uczestniczyć w pełnej, dwudniowej pielgrzymce proszeni są o rezerwowanie noclegów na własną rękę. Organizator zaprasza jednak wszystkich do skorzystania z uczestnictwa w grupach zorganizowanych, które pozwala na przeżycie pielgrzymki od początku do końca w atmosferze wspólnej modlitwy i pod opieką duszpasterską. Sprawdzony system szlaków autokarowych, rozrastający się wraz z pojawianiem się nowych wspólnot i miejsc celebracji na terenie kraju, umożliwia coraz większej liczbie wiernych, nawet z najmniejszych wspólnot, przybycie na pielgrzymkę Tradiclaromontana.

Wszelkie informacje organizacyjne znajdują się na stronie internetowej pielgrzymki.

Wszystkich, którzy chcą aktywnie włączyć się w organizację pielgrzymki (poprzez wolontariat, śpiew, służbę liturgiczną oraz wszelkie inne wsparcie) zapraszamy do zgłaszania się drogą mailową do organizatora pielgrzymki.

 

Redakcja Tradiclaromontana.pl

Informacje o pielgrzymce:

www.tradiclaromontana.pl

info@tradiclaromontana.pl

Tel. (34) 341-00-21

Zapisy pielgrzymów:

www.tradiclaromontana.pl/zapisy

Zgłoszenia wolontariuszy:

wolontariat@inicjatywawlodowicka.pl

Zgłoszenia udziału księży, ministrantów, chórzystów:

liturgia@tradiclaromontana.pl

 

Chcesz dostawać nowe artykuły na e-maila? Zapisz się do Newslettera!

Tradicamp2017 – Rozpoczynamy świętowanie X rocznicy wydania motu proprio summorum pontificum.

Tradicamp2017 – Rozpoczynamy świętowanie X rocznicy wydania motu proprio summorum pontificum.

Już za niecały miesiąc, w niedzielę 2 lipca A.D. 2017 tradycyjną Mszą Świętą solenną o godz. 17:30 oraz uroczystymi Nieszporami ludowymi rozpoczną się coroczne Ogólnopolskie Spotkania Wiernych Tradycji Łacińskiej – Tradicamp2017. Przypadający w tym roku w trakcie spotkań Tradicamp jubileusz X rocznicy wydania przez Papieża Benedykta XVI Motu Proprio Summorum Pontificum, jest okazją do wspólnotowego przeżywania wielkiej radości z wiary, jaka towarzyszy wiernym przywiązanym „z miłością i zaangażowaniem do wcześniejszych form liturgicznych, które głęboko naznaczyły ich kult i ich ducha”. Spotkania Tradicamp2017 rozpoczynają szereg wydarzeń jakie na przestrzeni najbliższego roku wpisują się w obchody tego jubileuszu. W sam dzień rocznicy (7 lipca) uczestnicy spotkań Tradicamp2017 odbędą pieszą pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej w Skarżycach. Punktem kulminacyjnym spotkań będzie uroczysta Msza Święta jubileuszowa celebrowana w sobotę 8 lipca o godz. 10:30 w kościele św. Bartłomieja we Włodowicach, w intencji większych owoców Motu Proprio Summorum Pontificum. Msza połączona będzie z uroczystym aktem dziękczynienia i śpiewem „Te Deum laudamus” przed Najświętszym Sakramentem. Dopełnieniem rocznicowego świętowania będzie piknik oraz „Kana Rzędkowicka” inspirowana weselem w Kanie Galilejskiej. Corocznych uczestników spotkań zachęcamy do zapoznania się z programem z uwagi na szereg modyfikacji w stosunku do lat ubiegłych. 

Czytaj całość: http://tradicamp.pl/aktualnosci/tradicamp2017–rozpoczynamy-swietowanie-x-rocznicy-wydania-motu-proprio-summorum-pontificum-1b.html

Chcesz dostawać nowe artykuły na e-maila? Zapisz się do Newslettera!

Królu Wieków uznajemy Twe panowanie nad Polską i całym naszym Narodem – reportaż z pielgrzymki Tradiclaromontana2016.

Królu Wieków uznajemy Twe panowanie nad Polską i całym naszym Narodem – reportaż z pielgrzymki Tradiclaromontana2016.

W dniach 18-19 listopada A.D. 2016 wierni z całego kraju przywiązani do liturgii Kościoła sprawowanej Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego wznosili modlitwy przed tronem Królowej Polski w ramach XI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę. Pielgrzymka Tradiclaromontana2016 była również okazją, aby w wyjątkowy sposób podziękować za jubileusz 1050-lecia chrztu Polski oraz w łączności z wiernymi zgromadzonymi w podkrakowskich Łagiewnikach przyjąć Chrystusa za Króla i Pana.

Pierwsi pielgrzymi, w grupach zorganizowanych, rozpoczęli swoje pielgrzymowanie już w nocy z czwartku na piątek. W tym roku ze względu na nowe grupy z miast, które po raz pierwszy przyłączyły się do wspólnotowego pielgrzymowania, modyfikacji uległy niektóre ze szlaków. Do jasnogórskiego tronu Matki Bożej, w grupach zorganizowanych pielgrzymowano na pięciu szlakach. Z Gorzowa Wielkopolskiego przez Zieloną Górę, Legnicę i Wrocław. Z Koszalina przez Szamotuły, Poznań, Pobiedziska, Wrześnię i Strzałkowo. Z Białegostoku przez Warszawę oraz z Józefowa przez Warszawę i Łódź. Z Zamościa przez Lublin i Radom. Na wszystkich szlakach znacznie wzrosła ilość pielgrzymów w stosunku do roku ubiegłego, co dowodzi coraz większej potrzeby wspólnego pielgrzymowania w atmosferze modlitwy i pod opieką duszpasterską. Rozrastająca się z roku na rok sieć transportu autokarowego w ramach grup zorganizowanych pielgrzymki stwarza też coraz większe możliwości zagwarantowania udziału w pielgrzymce nawet najmniejszym wspólnotom Tradycji Łacińskiej. Pielgrzymi, którzy uczestniczyli w poprzednich edycjach pielgrzymki Tradiclaromontana i nie wyobrażali sobie nie powrócić do cudownego wizerunku Bogarodzicy w bieżącym roku, od dawna przygotowywali się duchowo na ten błogosławiony i owocny czas modlitwy, przebłagania i dziękczynienia. W sercach wielu wiernych doroczna pielgrzymka Tradiclaromontana staje się niejako obowiązkowym punktem w pobożności osobistej i wspólnotowej.

W piątek o godzinie 13:30, pielgrzymi na kolanach powitali Matkę Bożą podczas uroczystego odsłonięcia Jej Cudownego Wizerunku, a następnie oddali pokłon Królowej Polski. Podczas tej szczególnej chwili osobistego przywitania każdego pielgrzyma z Wspomożycielką Wiernych zabrzmiała antyfona „Pod Twoją obronę” w szczególnej formie. Antyfonę wykonał zespół Jerycho posługując się tradycyjnym idiomem śpiewu sakralnego oraz improwizowaną polifonią, co ożywiło najstarsze tradycje polskiej pobożności. Kapelan pielgrzymki, ojciec Krzysztof Stępowski CSsR z Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej w Archidiecezji Warszawskiej, powitał Jasnogórską Panią w imieniu wszystkich pielgrzymów: „Nasza Królowo, oto dniem dzisiejszym rozpoczynamy nasze pielgrzymowanie do Ciebie. My ze wspólnot tradycyjnych (…) przybywamy na Jasną Górę, aby Ciebie pozdrowić, aby przedstawić nasze intencje, aby upraszać zmiłowania nad nami Pana naszego Jezusa Chrystusa, naszego Króla, Króla Wszechświata (…). Błogosław nam, przyjmij nasze intencje, umocnij (…) abyśmy my (…) Twoim i Twego Syna byli królestwem (…)”. Pokłon Królowej Polski jest nowym punktem w programie dorocznych pielgrzymek i odtąd na stałe ma być obecny w kolejnych edycjach pielgrzymki.

Hymnem „Bogurodzica” rozpoczęła się Msza Święta przed Cudownym Wizerunkiem. Mszę Świętą celebrował kapelan pielgrzymki według formularza „Fundamenta eius” w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego. Celebrację ubogaciła również oprawa muzyczna zespołu Jerycho, który wykonał części stałe oraz zmienne Mszy Świętej, stosując metodę wykorzystaną wcześniej do śpiewu antyfony „Pod Twoją obronę”. Tak dobrana oprawa muzyczna przywołująca tradycję minionych wieków nie tylko uświetniła oddanie chwały Bogu w Jego liturgii i pozwoliła na głębsze przeżycia duchowe, ale dostarczyła także niecodziennych doznań artystycznych. O sile z jaką oddziaływała na serca zgromadzonych wiernych świadczą ocierane dyskretnie łzy, które dały się zauważyć na niejednym policzku. Starsi Pielgrzymi z pewnością poczuli się w pełni „jak za dawnych czasów”. Nie dość bowiem, że przypominała im o nich forma rytu Mszy Świętej, to jeszcze brzmienie pieśni przywodziło na myśl obrazy, jakie dziś spotykamy już jedynie na kartach powieści lub w filmach historycznych. Za kontuarem organów w trakcie piątkowej liturgii, jak i przez cały czas trwania pielgrzymki, zasiadał organista Bazyliki Jasnogórskiej, Pan Marcin Lauzer, który swoim wirtuozerskim kunsztem dopełnił dzieła na większą chwałę Bożą. Kazanie podczas Mszy Świętej wygłosił kapelan pielgrzymki: „Przeżywamy rok Miłosierdzia Bożego, (…) jubileusz również 1050-lecia chrztu Polski,(…) jutro jubileuszowy akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Pana i Króla. (…) my wszyscy tutaj w domu naszej Matki chcemy naszym byciem wyśpiewać Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. W Chrystusie widzimy i moi drodzy, doświadczamy Bożego Miłosierdzia. Za pośrednictwem Kościoła ten Chrystus

swoją zbawczą obecność w naszym świecie. Jest zawsze obecny wśród nas (…) w swoim słowie, w swoich sakramentach, we wspólnocie swoich wiernych. Chrystusa nigdy nie można odrywać, oddzielać od swego Kościoła. (…) Chrystus ściśle związany jest, wiecznie związany jest ze swoim Kościołem, a Kościół przez to staje się powszechnym sakramentem zbawienia świata (…) Jezus jest widocznym przejawem Bożego Miłosierdzia wobec nas, biednych grzeszników. W każdej Mszy Świętej, która jest ofiarą świętą i świętym dziękczynieniem obecne jest Jego ciało i krew, dusza i bóstwo, ofiarowane za zbawienie świata całego. (…) Ten ryt (przp. Mszy Świętej), dla nas jakże bliski, ukazuje bowiem w znaku, w symbolu, w słowie, tę rzeczywistość obecnego pośród nas miłosiernego Boga w wyjątkowo przejrzysty i efektywny sposób. Modlitwy tej nadzwyczajnej formy, rytualne gesty, a zwłaszcza kapłana zwróconego twarzą ku tak zwanemu wschodowi, ukazują w niepowtarzalny sposób ofiarny charakter przenajświętszej

Eucharystii. Kapłan wraz z wiernymi ofiaruje to uwielbienie wszechmogącemu i miłosiernemu Bogu dla Jego jeszcze większej chwały. A dla nas na uświęcenie i na zbawienie dusz naszych. (…) Benedykt XVI niejednokrotnie nauczał, że w życiu wiary nidy nie można zrywać z przeszłością, a prawdziwa odnowa Kościoła, w tym również jego świętej liturgii, winna – wręcz musi – zachować ciągłość z tradycją. A więc też z poprzednią formą świętej liturgii. (…) Bowiem to, co dla poprzednich pokoleń było święte, również i dla nas pozostaje święte. (…) Wydaje się, że świat w którym żyjemy staje się z każdym dniem coraz bardziej świecki, laicki, materialistyczny. Ten świat już

nie uznaje prawdy, która jest wieczna i wiążąca dla wszystkich. Benedykt XVI nazywał to dyktaturą relatywizmu. Nieuznawanie wiecznej prawdy o Bogu jest życiem bez Chrystusa, życiem w ciemności, ignorancji, zwątpieniu i strachu. Chrystus przyszedł, aby dać świadectwo prawdzie. Uwolnić nas z ciemności grzechu i śmierci i oświecić nasze życie dobrą nowiną o miłosiernym Bogu. Swoją publiczną działalność Pan Jezus zaczyna od słów: bliskie jest królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w ewangelię. Zostajemy przeniesieni do tego królestwa umiłowanego Syna Bożego, uczestnicząc w odkupieniu, które On dał nam przez swoją krew. (…) To odwieczne misterium naszego zbawienia jest odnawiane za każdym razem kiedy uczestniczymy w najświętszej ofierze Mszy. (…) Ofiarując się dla naszego zbawienia podczas każdej Mszy Świętej (przyp. Chrystus) ukazuje nam swoją niewyczerpaną miłość i przeobfite miłosierdzie. (…) Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat.” Msza Święta w kaplicy Cudownego Obrazu transmitowana była na cały świat za pośrednictwem internetu.

Po zakończonej Mszy Świętej pielgrzymi mieli czas na indywidualną modlitwę i zakwaterowanie, aby wkrótce potem powrócić na wały jasnogórskie i uczestniczyć w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, poprowadzonej przez kapelana pielgrzymki. Rozważania na temat tajemnicy Męki Pańskiej odbywały się już po zmroku, w świetle dziesiątek zapalonych świec, niesionych przez pielgrzymów.

O godz. 19:45 w Kaplicy Sakramentu Pokuty celebrowane były Nieszpory. Odprawił je ojciec kapelan, a konferencję duchową wygłosił ksiądz kanonik Grzegorz Klaja ze wspólnoty w Diecezji Bielsko-Żywieckiej: „(…) Coraz częściej, moi drodzy, spotykamy konfesjonały, które urządzone są w ten sposób, że jest stolik i dwa krzesła (…). Te konfesjonały (…) akcentują bardzo to, co jest naturalne, naturalne w takim spotkaniu. Mają sprzyjać pewnemu komfortowi wyznania grzechów, pewnemu dialogowi, żeby penitent mógł spokojnie, komfortowo, w dialogu wypowiedzieć własną duszę, niepokoje i wypowiedzieć również własne grzechy. (…) Moi drodzy, nie odrzucałbym od razu na starcie takiego sposobu spowiadania się, bowiem łaska buduje na naturze. (…) Ale w tym sposobie spowiedzi leżą pewne niebezpieczeństwa, (…) że akcent możemy położyć na rozmowie z kapłanem, na pewnym terapeutycznym momencie spotkania z duchownym (…).To co pozytywne podsumujmy to elementy naturalne, sprzyjające wyznaniu grzechów. To co niebezpieczne, że zagubimy istotę. (…) Drugi konfesjonał, który jest historyczny nazwałem „majestat domini”. Wszyscy znamy te konfesjonały z naszych tradycyjnych kościołów. (…) Co mówi nam ten, moi drodzy, konfesjonał? Przypomina nam dwie sytuacje. Pierwszą, że Chrystus już króluje (…) przywołuje jeszcze myśl o ostatecznym sądzie, kiedy wszystkie narody staną przed Bogiem i każdy człowiek pozna, moi drodzy, prawdę ostateczną o sobie i pozna konsekwencje swoich czynów w najdalsze lata i pokolenia – jak mówi katechizm. (…) Moi drodzy, te tradycyjne konfesjonały akcentowały bardzo ważną, istotną wartość (…). Spowiedź to nie jest wydarzenie naturalne, ale spowiedź święta w istocie swej jest wydarzeniem nadprzyrodzonym, Boskim, dotykającym wieczności. Spowiedź święta jest sakramentem, jest wydarzeniem działania Bożego, które spotyka się z ludzką słabością. (…) Moi drodzy, z tego wynikają dla nas również bardzo istotne wskazówki, że cała spowiedź powinna być owiana duchem modlitwy. (…) Spowiedź w tradycyjnym rycie kończy się trzema, można powiedzieć, modlitwami. Pierwsza jest prośbą o zmiłowanie, później są wprost słowa sakramentalne odpuszczenia wszystkich zniewoleń grzechu, przywołania na naszego Pana Jezusa Chrystusa, a później kapłan w imieniu Chrystusa odpuszcza grzechy, a następnie pięknie prosi znów Boga, by przez Mękę Chrystusa, zasługi Matki Bożej i wszystkich świętych i to dobro, które uczynisz – zwraca się do penitenta – i zło, które zniesiesz było dla ciebie i przyniosło odpuszczenie grzechów, zadatek łaski i nagrodę życia wiecznego. I na końcu znów kapłan prosi o zmiłowanie przez Jezusa i Jego mękę. (…) Moi drodzy, na konfesjonałach często wykonane są również symbole (…) Pierwszy, który znajdujemy jako symbole to są klucze – przywołuje to słowa Pana Jezusa „komu grzechy odpuścicie będą odpuszczone”. Kapłan zasiadając do konfesjonału ma władze kluczy (…). Ale nie działa arbitralnie, nie jest to jego widzimisię, istotą jest żal. Jeśli żal jest autentyczny, prawdziwy, Bóg zawsze przebacza. (…) Ponieważ spowiedź jest sakramentem, ponieważ kapłan ma władzę kluczy, sądu, rozstrzygnięcia, to odchodząc od konfesjonału mamy pewność, że otrzymaliśmy Boże rozgrzeszenie (…). Kolejna ilustracja, którą znajdujemy na konfesjonałach to jest dobry pasterz. (…) Spowiedź święta, (…), to jest spotkanie z Dobrym Pasterzem, który bierze mnie na swoje ramiona. Wyciąga z zaplątanego życia i prowadzi, niesie do stada. (…) Ta sama myśl jest w ilustracjach dobrego Samarytanina, którą również znajdujemy na naszych konfesjonałach. To w spowiedzi zalewane są nasze rany. To podczas spowiedzi doznajemy uzdrowienia, wyzwolenia, oczyszczenia, obmycia. (…) Najczęstszym znakiem na konfesjonałach naszych to wizerunek ukrzyżowanego Pana. (…) W sakramencie pokuty Chrystus, który przelał za nas swoją krew, który oddał za nas swoje życie, przez swoją mękę śmierć i zmartwychwstanie oczyszcza nasze dusze. (…) chcę powiedzieć o takim niebezpieczeństwie, które może też czyhać na nas, że popełniając nawet lekkie grzechy chcemy biec do konfesjonału, ale tak trochę z biegu, bo chce iść do Komunii, to tak pójdę się prawie z biegu oczyścić (…). Czasami trzeba mieć odwagę nieść swoje grzechy. W tym sensie, że nie traktuje spowiedzi jak takiego szybkiego umycia się, już jestem doskonały. Tylko w tym sensie, że traktuje spowiedź poważnie i grzech jest poważną sprawą i spowiedź jest poważną i obmycie z grzechów, które się dokonuje w spowiedzi też jest rzeczą bardzo poważną. Dlatego traktujmy ją modlitewnie, z przygotowaniem.”. Po Nieszporach Pielgrzymi udali się raz jeszcze do Kaplicy Cudownego Obrazu, aby wziąć udział w Apelu Jasnogórskim, i w ten sposób zakończyć pierwszy dzień pielgrzymki.

Nazajutrz o świcie Kaplica Cudownego obrazu wypełniła się ponownie. Pielgrzymi wzięli udział w nabożeństwie Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii Panny. Od godz. 9:00 przy bocznych ołtarzach Bazyliki Jasnogórskiej Msze Święte ciche celebrowali uczestniczący w pielgrzymce kapłani z różnych diecezji, którzy towarzyszyli swoim wiernym w pielgrzymowaniu, albo przybyli indywidualnie. O 9:30 w Kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa odprawiono Mszę Św. recytowaną z dnia. Czas, który nie był w programie pielgrzymki ściśle zaplanowany, wierni wykorzystali owocnie, między innymi na pojednanie się z Panem Bogiem w konfesjonale. Z relacji księży posługujących w konfesjonałach wiadomo, że przeżywały one w tym roku prawdziwe oblężenie, żaden z oczekujących na pojednanie penitentów nie został jednak pozostawiony bez upragnionego sakramentu, aby móc w pełni uczestniczyć w Najświętszej Ofierze Mszy.

Od godziny 10:00 trwał w Bazylice Jasnogórskiej różaniec, stanowiący modlitewne przygotowanie do kulminacyjnego punktu pielgrzymki. Poprowadził go ksiądz Tomasz Mędrek z Duszpasterstwa Tradycji Liturgicznej Usus Antiquior w Szczecinie. W tym czasie sanktuarium powoli zapełniali pielgrzymi, zarówno ci przebywający w Częstochowie od dnia poprzedniego, jak i ci, którzy z różnych przyczyn przybyli jedynie na drugi dzień pielgrzymki.

Główna liturgia pielgrzymki celebrowana była przy wielkim ołtarzu Bazyliki Jasnogórskiej o godz. 10:30. Msza Święta w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego, według formularza „Nos autem”, czyli o Krzyżu Świętym, zgromadziła (według danych podawanych przez Biuro Prasowe Jasnej Góry) ok.

700-800 wiernych. Liturgię celebrował ksiądz Paweł Gwóźdź ze wspólnoty w Diecezji Gliwickiej. Posługę diakona i subdiakona pełnili odpowiednio: gościnnie ksiądz Wojciech Pobudkowski IBP oraz ksiądz Grzegorz Śniadoch IBP, duszpasterz z Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej w Archidiecezji Białostockiej. Kazanie wygłosił ksiądz celebrans: „Msza Święta (…) w której uczestniczymy, jest z formularza wotywnego o Krzyżu Świętym. Ktoś by mógł zadać pytanie: (…) Dlaczego nie o Marce Bożej ? (…) Raz po raz żyjąc na tym świecie spotykamy się z trudną dla nas Katolików rzeczywistością wypędzenia Krzyża z przestrzeni publicznej. (…) Coraz częściej dochodzą do nas głosy i coraz częściej staje się to faktem, że Krzyże są niszczone, profanowane w innych krajach. Niekiedy nawet i u nas. Na Mszy Świętej musi być Krzyż. Musi być Jezus Chrystus obecny w swojej figurce, wizerunku, wizerunku ukrzyżowanym z wyraźnym napisem, że to jest On – Iesus Nazarenus Rex Iudeorum. (…) we Mszy Świętej trydenckiej bardzo dobitnie zostało określone, że Krzyż ma być na środku, Krzyż ma być w centrum. (…) Dlaczego ? Dokładnie wiemy kochani, bo przecież Msza Święta jest bezkrwawym już, ale jednak odnowieniem Ofiary Krzyżowej Chrystusa, która dla nas tu obecnych na nowo się urzeczywistnia. Stąd to piękno, stąd te hołdy, stąd te przyklęknięcia, te piękne stroje. (…) Grzech wszedł na świat, grzech pierworodny. Każdy grzech to obraza Pana Boga (…) Jego majestatu. To co jesteśmy winni Panu Bogu jako Jego stworzenia to miłość. (…) Miarą miłości do Boga nie ma być nasza ludzka zdolność, ale Jego majestat, a tej miłości zawsze będzie mało, zawsze mało czci, zawsze mało hołdu oddawanego. (…) bo Bóg jest tego godzien, Bóg jest tego godzien. (…). Gdy jesteś na Mszy Świętej stań obok Najświętszej Maryi Panny i świętego Jana Apostola, obok tych dwóch najdoskonalszych wzorów uczestnictwa we Mszy Świętej i zatapiaj się w tej

bezgranicznej miłości, której dowód mamy w ofierze Chrystusa na Krzyżu. Po co dbamy o obecność krzyża w naszym domu, sali lekcyjnej, w pracy? (…) Aby światu i przypomnieć, że został odkupiony, choć często o tym zapomina. Wreszcie, aby przypomnieć, że Syn Boży Jezus Chrystus oddał za nas życie na Krzyżu i ta Ofiara odnawia się niezawodnie w każdej Mszy Świętej.”. Piękno wnętrz Bazyliki Jasnogórskiej, woń kadzidła i oprawa Mszy Świętej kierowały myśli zgromadzonych wiernych ku niezmierzonemu majestatowi Boga, budząc pokorną wdzięczność za wszelkie otrzymane łaski i za możliwość przeżywania tego błogosławionego czasu. Oprawę

chóralną liturgii zapewnił Kwartet Wokalny „Cantus”, pod dyrekcją Przemysława Jeziorowskiego. Kwartet wspomagały schole ze wspólnot Tradycji Łacińskiej z całego kraju oraz uczestnicy warsztatu chorałowego organizowanego w ramach Ogólnopolskich Spotkań Wiernych tradycji Łacińskiej – Tradicamp. Za organami zasiadł wspomniany wcześniej Marcin Lauzer. Za służbę ołtarza odpowiadali uczestnicy warsztatu liturgicznego organizowanego również w ramach spotkań Tradicamp, wspomagani przez ministrantów z różnych wspólnot Tradycji Łacińskiej z terenu całego kraju. Uroczystą celebrację zakończył tradycyjnie już śpiew modlitwy „Oremus pro Pontifice Nostro Francisco”, podczas którego Pielgrzymi w sposób szczególny otaczali modlitwą Ojca Świętego. Z okazji obchodzonej w tym roku 1050-tej rocznicy chrztu Polski, który przed wiekami otworzył nasz kraj na łaski, jakich doświadczał przez kolejne stulecia szczególnie za wstawiennictwem Matki Bożej, odśpiewano  dziękczynne Te Deum. Odczytano także akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, łącząc się duchowo z wiernymi zgromadzonymi w tym samym czasie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia: „Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą, wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi, by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród. Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.” Kumulacja tych ważnych dla polskiego Kościoła wydarzeń i ich zbieg z pielgrzymką Tradiclaromontana2016, poprzez związane z tym dodatkowe elementy wprowadzone do programu pielgrzymki, pozwolił pielgrzymom na wyrażenie jeszcze głębszej więzi i jedności nie tylko pomiędzy zgromadzonymi na Jasnej Górze wspólnotami Tradycji Łacińskiej, ale ze wszystkimi wspólnotami i wiernymi składającymi się na wspólnotę Kościoła w naszej Ojczyźnie.

Po przerwie obiadowej Pielgrzymi zgromadzili się na spotkaniu formacyjnym w Sali Ojca Kordeckiego, aby wysłuchać konferencji duchowej, którą wygłosił wspomniany już ksiądz Paweł Gwóźdź. W swoim wystąpieniu poruszył on bardzo istotną rolę relacji w jakich winni pozostawać wierni przywiązani do Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego i tradycyjnej duchowości z proboszczami własnych parafii i wiernymi, którym bliskie są inne formy pobożności. Wypunktował również celnie błędy, których wystrzegać winni się wierni wspólnot Tradycji Łacińskiej, aby we wzajemnej życzliwości budować jedność Kościoła i dawać świadectwo tego, jak przywiązanie do Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego umacnia ich rozwój duchowy. Konferencja stanowiła niezwykle potrzebny głos w temacie funkcjonowania wspólnot Tradycji Łacińskiej na łonie Kościoła Powszechnego, jako jednego z jego równolegle istniejących i przenikających się wzajemnie elementów. Spotkanie było również okazją do wyrażenia podziękowań wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do wielkiego dzieła, jakim jest pielgrzymka Tradiclaromontana.

Tegoroczna edycja pielgrzymki Tradiclaromontana przyniosła kilka nowości organizacyjnych. Przede wszystkim zaprojektowane i opublikowane zostało oficjalne logo pielgrzymki, które oddaje ideę wspólnotowego podążania ku Maryi, a za Nią i z Nią do samego Chrystusa. W związku z rosnącą z roku na rok ilością Pielgrzymów koniecznym stało się też wprowadzenie tzw. „Kart Pielgrzyma”, które identyfikowały uczestników pielgrzymki i wyodrębniały spośród tłumów innych pielgrzymów i zwiedzających Jasnogórskie Sanktuarium. Dzięki temu, przechadzając się po terenie Jasnej Góry, co krok można było napotkać pielgrzymów, którzy w widoczny sposób zaznaczali obecność wiernych Tradycji Łacińskiej w tym świętym miejscu. „Karty Pielgrzyma” wraz z okolicznościowymi smyczkami stanowią nadto miłą pamiątkę dla wszystkich tych, którzy zarejestrowali się w tym roku jako pielgrzymi i złożyli ofiarę na organizację

pielgrzymki Tradiclaromontana2016.

Doroczna Ogólnopolska Pielgrzymka Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę jest wydarzeniem, które jako jedyne w skali kraju gromadzi w jednym miejscu i czasie przedstawicieli wszystkich wspólnot Tradycji Łacińskiej w Polsce. W związku z tym, zorganizowane w jej ramach spotkanie formacyjne było również okazją do oficjalnego ogłoszenia nowego projektu Fundacji Inicjatywa Włodowicka. Od 2017 roku rozpoczynają się przygotowania do Ogólnopolskich Rekolekcji Wiernych Tradycji Łacińskiej – Tradikolekcji. Do pielgrzymki Tradiclaromontana oraz spotkań Tradicamp dołączy zatem

trzecie wydarzenie realizowane wedle tradycyjnego modelu, które odpowiada na potrzeby duszpasterskie wspólnot Tradycji Łacińskiej w skali całego kraju. W ten sposób dopełniona zostanie triada projektów, dedykowanych wiernym świeckim, spełniających funkcję formacyjną i integracyjną.

Na zakończenie Pielgrzymi udali się raz jeszcze do Kaplicy Cudownego Obrazu, aby pożegnać Królową Aniołów w jej jasnogórskim wizerunku i oddać się jej w opiekę w uroczystym Akcie Zawierzenia:

„(…) Oto dziś, uciekają się do Ciebie o litościwa Pani wierni, duchowo przywiązani do tradycyjnej liturgii wyrażanej w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego. (…) Wyproś nam o słodka Panno Maryjo, łaskę wiernego i pobożnego życia, wyproś nam łaskę życia szczęśliwego, życia w pokoju i jedności a po tym życiu, łaskę zbawienia naszego.(…)”.

Tak umocnieni duchowo i ufni w matczyną opiekę Najświętszej Marii Panny mogli 

wyruszyć w drogę powrotną do swoich parafii, wspólnot i rodzin. Ostatnim punktem pielgrzymki była, jak co roku, wspólna fotografia, która ze względu na ilość Pielgrzymów już od dawna przestała się mieścić w jednym kadrze. Po niej nastąpiły już tylko pożegnania, błogosławieństwa na dalszą drogę i oczekiwanie na kolejną pielgrzymkę Tradiclaromontana2017 już za rok.

 

Fundacja Inicjatywa Włodowicka, organizator pielgrzymek Tradiclaromontana pragnie w tym miejscu złożyć serdeczne podziękowania:

 

 • Kapelanowi pielgrzymki o. Krzysztofowi Stępowskiemu CSsR za opiekę duszpasterską, celebrację Mszy Św. w Kaplicy Cudownego Obrazu, odprawienie nabożeństw, wygłoszenie kazania i koordynację całości pracy duszpasterskiej podczas pielgrzymki.

 • Kierownictwu pielgrzymki za całościowe jej przygotowanie organizacyjne i koordynację współpracy miedzy wszystkimi osobami i podmiotami zaangażowanymi w organizację pielgrzymki.

 • Księdzu Pawłowi Gwoździowi za opiekę duszpasterską, celebrację głównej Mszy Świętej w bazylice, wygłoszenie kazania i konferencji oraz koordynację służby liturgicznej i organizację funkcjonowania zaplecza zakrystyjnego.

 • Księdzu Wojciechowi Pobudkowskiemu IBP za pełnienie funkcji diakona podczas Mszy Św. w bazylice.

 • Księdzu Grzegorzowi Śniadochowi IBP za opiekę duszpasterską oraz pełnienie funkcji subdiakona podczas Mszy Św. w bazylice.

 • Księdzu Tomaszowi Mędrkowi za poprowadzenie modlitwy różańcowej bazylice.

 • Księdzu Kanonikowi Grzegorzowi Klai za opiekę duszpasterską i wygłoszenie konferencji duchowej podczas Nieszporów.

 • Wszystkim Księżom towarzyszącym pielgrzymom indywidualnym w ich drodze na Jasną Górę za opiekę duszpasterską oraz za cierpliwą i ofiarną posługę w konfesjonałach.

 • Ceremoniarzowi Łukaszowi Szczepanikowi za organizację posługi ministrantów podczas wszystkich wydarzeń liturgicznych

 • Ministrantom za posługę ołtarza.

 • Panu Bartoszowi Izbickiemu i zespołowi „Jerycho” za oprawę muzyczną Mszy Św. w Kapicy Cudownego Obrazu.

 • Jasnogórskiemu Kwartetowi Wokalnemu „Cantus”, za śpiew podczas Mszy Św. w bazylice.

 • Panu Marcinowi Lauzerowi, Organiście Bazyliki Jasnogórskiej, za grę organową podczas Mszy Świętych i nabożeństw.

 • Wszystkim innym muzykom i scholom, które na chwałę Bożą włączyły się we wspólny śpiew.

 • Braciom zakrystianom i Siostrom zakrystiankom oraz Strażnikom Jasnogórskim za wszelką pomoc i ich ofiarną pracę.

 • Wolontariuszom Fundacji Inicjatywa Włodowicka: Lilianie Grzymkiewicz, Agacie Jarząbek, Rafałowi Kaczmarkowi, Hubertowi Kamudzie, Piotrowi Kozłowskiemu, Krzysztofowi Tomczykowi i Mateuszowi Włodarczykowi za wszelkie prace organizacyjne przed i w trakcie trwania pielgrzymki.

 • Organizatorom grup pielgrzymów z poszczególnych miast oraz pilotom tras za ich zaangażowanie i bezinteresowną pracę umożliwiającą sprawną i efektywną organizację przewozów a w szczególności: Mateuszowi Kostce (Będzin), ks. Grzegorzowi Śniadochowi (Białystok), ks. Grzegorzowi Klai (Bielsko Biała), ks. Pawłowi Gwóźdź (Bytom), ks. Arkadiuszowi Rakoczemu (Duczki), Szymonowi Orkisz (Gdańsk), ks. Jarosławowi Steczkowskiemu (Gliwice), Pawłowi Szałek (Gniezno), ks. Dawidowi Pietras (Gorzów Wlkp.), ks. Tomaszowi Połomskiemu (Józefów), ks. Jarosławowi Powąsce (Kalisz), Jakubowi Piaseckiemu (Kielce), Michałowi Firlejowi (Kłodzko), Łukaszowi Trzeciak (Koszalin), Mateuszowi Włodarczykowi (Kraków), Mateuszowi Krzysztoń (Kraśnik), Januszowi Guzik (Krosno), Krzysztofowi Rymar (Lublin), Dariuszowi Mieczkowskiemu (Łomża), Annie Trębskiej (Łódź), Michałowi Zielińskiemu (Oborniki), Jackowi Sitarczuk (Opole), ks. Adamowi Dolacie (Piotrków Trybunalski), ks. Piotrowi Grzywaczewskiemu (Płock), Józefowi Wodzińskiemu (Pobiedziska), Kornelowi Lewandowiczowi (Poznań), ks. Marcinowi Węcławskiemu (Poznań), Pawłowi Fundowiczowi (Radom), Sławomirowi Dronce (Rzeszów), ks. Krzysztofowi Irkowi (Sandomierz / Stalowa Wola), Arkadiuszowi Dymeckiemu (Siedlce), Sławomirowi Hazak (Szamotuły), ks. Tomaszowi Mędrkowi (Szczecin), Michałowi Firlejowi ( (Świdnica/Wałbrzych), Damianowi Jurusikowi (Tarnów), Elżbiecie Bernaciak (Toruń), o. Krzysztofowi Stępowskiemu (Warszawa), ks. Mateuszowi Szewczykowi (Wielgolas), Ryszardowi Loreńczykowi (Wodzisław Śląski), ks. Jakubowi Korczak (Wołomin), ks. Ireneuszowi Bakalarczykowi (Wrocław), Cezaremu Dubiel (Września), Krzysztofowi Sowie (Zamość), Jakubowi Hamrolowi (Zielona Góra), ks. Bartoszowi Porzezińskiemu (Zielonka)

 • oraz wszystkim osobom, które pracą, modlitwą i ofiarą wsparły organizację pielgrzymki Tradiclaromontana2016 

Fundacja Inicjatywa Włodowicka w szczególny sposób pragnie podziękować Ojcu Kustoszowi oraz wszystkim Ojcom Paulinom na czele z Ojcem Przeorem za wszelką pomoc, życzliwość i zaufanie, jakim nas rokrocznie obdarzają.

Redakcja Tradiclaromontana.pl

Chcesz dostawać nowe artykuły na e-maila? Zapisz się do Newslettera!

Ofiarujmy się Matce Najświętszej – Reportaż z Tradiclaromontana2015.

Ofiarujmy się Matce Najświętszej – Reportaż z Tradiclaromontana2015.

W dniach 20-21 listopada ponad siedmiuset wiernych z całej Polski pielgrzymowało do Tronu Królowej Polski w ramach X Ogólnopolskiej Pielgrzymki Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę.

Uroczystości związane z pielgrzymką Tradiclaromontana2015 rozpoczęło jak co roku odsłonięcie Cudownego Obrazu. Jednak jeszcze na długo przed tym wydarzeniem, Pielgrzymi gromadzili się na Jasnej Górze, docierając autokarami w grupach zorganizowanych, albo indywidualnie. Pierwsi Pielgrzymi, podążający szlakiem św. Andrzeja, wyruszający z najbardziej oddalonego od Częstochowy Szczecina, wyjechali już o północy, tuż po Mszy Świętej odprawionej przez opiekuna duchownego tego szlaku, ks. Pawła Korupkę z Duszpasterstwa Tradycji Liturgicznej Usus Antiquior w Szczecinie. Szlakiem tym przybyli na Jasna Górę poza wiernymi ze Szczecina również Pielgrzymi z Zielonej Góry, Legnicy oraz Wrocławia i Leszna. Kilka godzin później, wyruszyły kolejne autokary na szlaku św. Jakuba Większego z Szamotuł, św. Szymona z Zamościa i św. Tomasza z Białegostoku. Tymi szlakami podążali również Pielgrzymi z Poznania, Pobiedzisk, Wrześni, Strzałkowa, Łodzi, Warszawy, Lublina i Radomia. W tym roku organizatorowi pielgrzymki, Fundacji Inicjatywa Włodowicka, udało się zapewnić opiekę duszpasterską we wszystkich autokarach przewożących grupy zorganizowane: na szlaku św. Andrzeja wspólną modlitwę prowadził wspomniany wyżej ks. Paweł Korupka, na szlaku św. Jakuba Większego kl. Piotr Kozłowski FSSP z Seminarium Bractwa Kapłańskiego św. Piotra, na szlaku św. Szymona ks. Michał Gałus ze wspólnoty lubelskiej, a na szlaku św. Tomasza ks. Grzegorz Śniadoch IBP z Duszpasterstwa Tradycji Katolickiej w Białymstoku. Ofiarna i bezinteresowna pomoc księży i osób świeckich przy prowadzeniu zapisów we wspólnotach, które w sposób zorganizowany pielgrzymowały na Jasną Górę oraz zaangażowanie duchownych, wyrażone podjęciem trudu posługi duszpasterskiej w autokarach, pozwoliło tym grupom – jak żadnym innym – poczuć prawdziwie „pielgrzymkowy” charakter tego wydarzenia już podczas podróży do Częstochowy. Czas i osobiste zaangażowanie wszystkich tych osób, które aktywnie włączyły się w organizację pielgrzymki od strony logistycznej i duszpasterskiej oraz wszystkich tych, którzy już na Jasnej Górze pełnili posługę kapłańską, ministrancką, muzyczną lub w jakikolwiek inny sposób pełnili wyznaczony wolontariat, stanowi wymierny wkład w budowę wspólnoty wiernych Tradycji Łacińskiej w wymiarze krajowym. O coraz szerszym i bardziej powszechnym zrozumieniu potrzeby budowania tej wspólnoty świadczy coroczny wzrost liczby wiernych uczestniczących w bodaj najważniejszym dla wspólnoty Tradycji Łacińskiej dorocznym wydarzeniu o charakterze ogólnokrajowym, jakim jest pielgrzymka Tradiclaromontana.

Kiedy wszyscy Pielgrzymi dotarli już na Jasną Górę, zgromadzili się w Kaplicy Cudownego Obrazu na uroczystym odsłonięciu wizerunku Matki Bożej, a następnie uczestniczyli w Mszy Świętej celebrowanej przez Kapelana Pielgrzymki, Redemptorystę o. Krzysztofa Stępowskiego z Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej w Archidiecezji Warszawskiej. Liturgia odprawiona została w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego, wedle formularza „Fundamenta eius”, zgodnie z dekretem Nuncjusza Apostolskiego. Kazanie podczas Mszy Świętej wygłosił ks. Michał Gałus ze wspólnoty lubelskiej: „Zgromadziliśmy się w tym szczególnym miejscu, (…) miejscu gdzie jak mawiał nasz rodak Papież, bije serce narodu w sercu Matki. Przez całe wieki przychodzili tutaj nasi ojcowie, królowie, hetmani i lud (…). Przychodzili przez stulecia i w każdym czasie zanosili inne błagania, inne dziękczynienia, bo każdy czas był inny. Inny był czas potopu szwedzkiego, inny był czas odsieczy wiedeńskiej, (…) inny był czas okupacji przez dwa bezbożne totalitaryzmy. Ale zawsze dla naszych przodków to miejsce było miejscem ratunku i ocalenia (…). Dziś moi drodzy także mamy inne czasy, (…) Nie znaczy to, że czasy lepsze, (…). Święty Paweł Apostoł (…) zapisał: Wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie Jezusie spotkają prześladowania. Tymczasem ludzie źli i zwodziciele będą się dalej posuwać ku temu co gorsze, błądząc i innych w błąd wprowadzając. Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz od kogo się nauczyłeś. Te słowa są zawsze aktualne (…). Popatrzmy, że wielki apostoł (…) pokazuje każdemu z nas drogę, drogę postępowania w trudnych czasach. (…) Czasy, w których przyszło nam żyć to czasy zamętu (…). Najważniejszym słowem, które Paweł kieruje to „trwać”. (…) Pamiętam jak dotarło to do mnie, to słowo „trwać” podczas jednego wyjazdu w góry (…) idąc uświadomiłem sobie, że jestem innym człowiekiem (…) lata zmieniły mnie, nie tylko zewnętrznie, przede wszystkim przemiany dokonały się w moim wnętrzu. (…) A góry, góry ciągle te same (…) one trwały. (…). I to samo ma dotyczyć naszej wiary. Trwać w niezmiennej nauce, nauce przekazanej nam przez apostołów, nauce zawsze głoszonej przez Kościół Katolicki, naszą Świętą Matkę. Trwać mimo przeciwności, mimo tego wszystkiego co nas spotyka. (…) Dla tego mimo różnych okoliczności w jakich znajdujemy się, zależnie od miejsca, z którego przyjechaliśmy, chcemy zaczerpnąć tu u Matki, sił na dalszą drogę trwania w niezmiennej nauce i tradycji Kościoła. (…) Trzeba nam moi drodzy zobaczyć, że jest to właśnie to trwanie, o którym pisał apostoł narodów. (…) Jednak aby w niej trwać, trzeba ją poznać i pokochać, a następnie nie zatrzymać jej dla siebie (…). Poznawać naukę Kościoła to zadanie dla nas wszystkich (…). Nauka Kościoła to Boża prawda (…).

Mamy być współpracownikami prawdy (…). Dlaczego bycie świadkiem prawdy jest dla nas tak ważne? Gdyż taka właśnie jest misja Kościoła. On nie głosi tego, co chcą usłyszeć możni, kieruje się kryterium prawdy i sprawiedliwości, nawet jeśli to nie spotyka się z poklaskiem i przeciwstawia się ludzkiej władzy. Mamy być świadkami właśnie wtedy, a zwłaszcza wtedy, kiedy jest to niewygodne, gdy trzeba za to cierpieć (…). Mamy bronić prawdy gdyż obrona prawdy, proponowanie jej z pokorą i przekonaniem oraz świadczenie o niej w życiu, stanowią wymagające i nie do zastąpienia formy miłości. (…) Miłość ta, według Jezusa Chrystusa, łączy się z prawda tak ściśle że jedna bez drugiej nie istnieje (…). Dlatego dziś Bóg przypomina nam w tym świętem miejscu o tych trzech wielkich wartościach: o Tradycji, o prawdzie i miłości. To jest najlepsze, to jest z gruntu katolickie lekarstwo na zamęt, jaki w świecie widzimy. (…).”

Dzięki transmisji drogą internetową, Msza Święta celebrowana w Kaplicy Cudownego Obrazu, otwierająca błogosławiony czas pielgrzymki trafiła do wiernych na całym świecie.

Prosto z Mszy Świętej Pielgrzymi udali się na Drogę Krzyżową, biegnącą tradycyjnie wałami obronnymi wokół klasztoru oo. Paulinów. Nabożeństwo poprowadził ks. Kamil Mielniczuk ze wspólnoty lubelskiej. Po zakończeniu Drogi Krzyżowej, która dzięki przeżywaniu Męki Chrystusowej i głębokiemu wejściu w jej tajemnicę w pełni już wprowadziła wszystkich w pątniczy charakter wydarzenia, jakim jest Tradiclaromontana, wierni udali się do Domu Pielgrzyma im. Św. Jana Pawła II, aby zakwaterować się w swoich pokojach i przygotować do dalszych wydarzeń.

O godzinie 19:45 Pielgrzymi tłumnie zgromadzili się w kaplicy sakramentu pokuty, aby uczestniczyć w Nieszporach ludowych. Nabożeństwo, śpiewane responsoryjnie wykorzystujące piękny staropolski przekład psalmów autorstwa Franciszka Karpińskiego, odprawił o. Krzysztof Stępowski CSsR. Konferencję duchową podczas Nieszporów wygłosił ks. Grzegorz Śniadoch IBP.

Tuż po Nieszporach znalazła się chwila na prywatne rozmowy i powitania z pielgrzymami, którzy wciąż jeszcze docierali na Jasna Górę. Następnie wszyscy na zakończenie dnia udali się ponownie przed Cudowny Wizerunek Matki Bożej, aby wraz z innymi obecnymi w Sanktuarium oraz łączącymi się duchowo wiernymi Kościoła Powszechnego uczestniczyć w Apelu Jasnogórskim. Wśród Pielgrzymów, tak jak i w roku ubiegłym, znalazła się także grupa, która trwała na modlitewnym czuwaniu u stóp Królowej Polski przez całą noc.

Nazajutrz, jeszcze przed wschodem słońca, Pielgrzymi znów powrócili do Kaplicy Cudownego obrazu, aby powitać Maryję w Jej Cudownym Wizerunku poprzez wspólne odśpiewanie Godzinek o Jej Niepokalanym Poczęciu.

Ci, którym z różnych względów nie udało się wziąć udziału w pielgrzymce dwudniowej starali się dotrzeć na Jasną Górę od wczesnych godzin porannych w sobotę, aby jak najpełniej wykorzystać ten krótki, lecz błogosławiony czas modlitwy i dziękczynienia. Część z nich uczestniczyła w Mszach Świętych cichych, które celebrowane były od godziny 9:00 w wielu kaplicach Jasnogórskiego Sanktuarium, część indywidualnie przygotowywała się do przeżywania najbardziej uroczystego punktu programu, czyli Mszy Świętej w bazylice jasnogórskiej, poprzez spowiedź, adorację Najświętszego Sakramentu czy osobistą modlitwę przed Cudownym Obrazem.

Mszę Świętą będącą szczytem pielgrzymki poprzedził Różaniec, który poprowadził ks. Paweł Gwóźdź z wspólnoty bytomskiej przy kościele p.w. Ducha Świętego. Podczas wspólnej modlitwy bazylika jasnogórska wypełniała się coraz bardziej, osiągając apogeum tuż przed godz. 10:30, kiedy to jej wnętrza wypełniło grono ok. 700 wiernych Tradycji Łacińskiej, przybyłych zarówno z dużych duszpasterstw, jak i maleńkich wspólnot z całego kraju. Ci, którzy w ubiegłych latach uczestniczyli już w tej wielkiej uroczystości, ze zniecierpliwieniem wyczekiwali dźwięku sygnaturki, bowiem liturgia sprawowana w tak okazałej formie i w tak niepowtarzalnym miejscu, dla zgromadzonej wspólnoty Tradycji Łacińskiej z całej Polski ma miejsce tylko raz do roku i jest długo wyczekiwana. Ci, którzy przybyli po raz pierwszy, znając przebieg pielgrzymki jedynie z relacji lub zdjęć, w napięciu oczekiwali momentu, w którym osobiście przeżyją tę wyjątkową Mszę Świętą, która łączy wszystkich wiernych Tradycji Łacińskiej w jedno.

Punktualnie o godz. 10:30 wnętrza bazyliki jasnogórskiej wypełniła woń kadzidła, a w uroczystej procesji przy dźwiękach potężnych organów bazyliki, przez nawę główną wkroczyło do prezbiterium licznie przybyłe duchowieństwo oraz służba liturgiczna. Na wejście lud śpiewał pieśń „Zdrowaś Maryjo Bogarodzico”. Solenną Mszę Świętą w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego, ze święta Ofiarowania Najświętszej Marii Panny, wedle formularza „Salve Sancta Parens” odprawił ks. Grzegorz Śniadoch IBP z Duszpasterstwa Tradycji Katolickiej w Białymstoku, funkcję diakona pełnił ks. Michał Gałus ze wspólnoty lubelskiej, a funkcję subdiakona kl. Piotr Kozłowski FSSP z Seminarium Bractwa Kapłańskiego św. Piotra. Kazanie wygłosił ks. Paweł Korupka z Duszpasterstwa Tradycji Liturgicznej Usus Antiquior w Szczecinie: „(…) Gromadzimy się na już jubileuszowej, dziesiątej pielgrzymce (…) a więc od wielu lat duszpasterstwa z całej Polski zjeżdżają się tutaj na Jasną Górę, aby tutaj u naszej Matki ofiarować siebie, ofiarować swoje rodziny i ofiarować swoje duszpasterstwa panu Bogu i najświętszej Maryi Pannie. Ale kochani co to znaczy ofiarować się? Ofiarować się to przede wszystkim oddać się komuś na własność. (…) to znaczy oddać swoją duszę i ciało. (…) to uznać swoją zależność (…) to oddać się do całkowitej dyspozycji. (…) to znaczy być poddanym. (…) to nie należeć już do siebie, ale tak jak nasz Ojciec Święty, rodak w swoim zawołaniu i w swoim motto napisał „Totus Tuus”, być całym, całym całkowicie dla Pana Boga, dla Matki Najświętszej. Dzisiaj wspominamy w kalendarzu liturgicznym (…) ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. (…) Maryja jako kilkuletnia dziewczynka została przyprowadzona do świątyni przez swoich rodziców Joachima i Annę, ażeby została ofiarowana Panu Bogu. (…) I to tam Matka Najświętsza spędza kolejne lata swojego życia. (…) Ponieważ (…) najlepiej każde dziecko może wychować tylko Bóg. I to kochani jest nauką dla rodziców współczesnych (…) którzy uważają, że wiara i Bóg nie są niezbędne w wychowaniu. (…) Kochani, niegdyś każda matka i każdy ojciec zaraz po narodzeniu swojego dziecka (…) przynosili je do kościoła, ażeby ofiarować swoje nowonarodzone dziecko Panu Bogu. Ażeby ofiarować Matce Najświętszej, czy jakiemuś szczególnemu patronowi (…). Ofiarować swoje dziecko to znaczy oddać je w opiekę (…). Bo przecież przychodzi taki czas, kiedy rodziców prędzej czy później zabraknie (…). Ofiarowanie swoich dzieci, czy siebie nawet samych, kiedy już jesteśmy dorośli, jest oddaniem i uznaniem swojego poddaństwa Panu Bogu. Jest prośbą o opiekę nad naszymi dziećmi, czy nad nami samymi całego dworu niebieskiego. (…) zadbajmy dzisiaj, aby w chwili naszej śmierci sama Najświętsza Maryja Panna za rękę wprowadziła nas do nieba. Ofiarujmy się dzisiaj w święto Jej ofiarowania (…).”

Zapierająca dech w piersiach liturgia, celebrowana w duchowej stolicy Polski, pozostawiła w sercach Pielgrzymów niezatarte wspomnienie obcowania z żywym sacrum. Podniosła atmosfera udzielała się także pielgrzymom z innych grup, którzy zaciekawieni przebiegiem i niezwykle bogatą oprawą Mszy Świętej pozostawali na dłużej w bazylice, bacznie obserwując toczącą się liturgię i rozmodlenie wiernych. Ta mozaika – której elementami są duchowni, osoby konsekrowane, służba liturgiczna, chórzyści i muzycy, zgromadzeni w kościele wierni świeccy, wszyscy zatopieni w przestrzeni piękna architektury i muzyki sakralnej, zwróceni w kierunku Boga w jedności z całym Kościołem – ukazuje prawdziwy obraz tętniącej życiem polskiej wspólnoty wiernych Tradycji Łacińskiej. Wspólnota ta, idąc za słowami Chrystusa pragnie z nadzieją podążać za Piotrem Naszych Czasów, dlatego też na zakończenie Mszy Świętej odśpiewano w intencji Ojca Świętego modlitwę Oremus Pro Pontifice Nostro Francisco. Z okazji X Jubileuszowej Pielgrzymki Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę odśpiewano także responsoryjnie uroczyste Te Deum, wyrażające wdzięczność przybyłej wspólnoty za dar dziesięciu lat pielgrzymowania do tronu Maryi Królowej Polski.

Posługę ołtarza podczas całej pielgrzymki pełnili ministranci przybyli z poszczególnych duszpasterstw i wspólnot Tradycji Łacińskiej z całego kraju. Śpiewy ludowe prowadziła i propria przepisane na Msze Święte wykonała Schola Gregoriana Sancti Casimiri z Białegostoku pod dyrekcją Pana Mariusza Perkowskiego. Części stałe podczas Mszy głównej wykonywane były responsoryjnie, w częściach dla chóru przez chór Cantate Deo oraz uczestników warsztatów chorałowych w ramach spotkań – Tradicamp, pod dyrekcją Włodzimierza Krawczyńskiego. Za kontuarem organowym zasiadł już tradycyjnie pan Marcin Lauzer, organista Bazyliki Jasnogórskiej.

Po przerwie obiadowej Pielgrzymi zgromadzili się ponownie, tym razem w Sali Ojca Kordeckiego, aby wziąć udział w spotkaniu formacyjnym. W czasie trwania spotkania Pielgrzymi indywidualni mogli dokonać swojej rejestracji, złożyć ofiarę na koszty organizacyjne pielgrzymki oraz dokonać wpisu do księgi pamiątkowej. W pierwszej części spotkania ks. Paweł Korupka wygłosił wykład na temat: „Ten, który daje nam Jezusa”, poruszający istotną tematykę stosunku świeckich do godności kapłanów, wynikającej z ich unikalnej i niezastępowanej posługi, jaką jest sprawowanie Najświętszej Ofiary, niezależnie od formy rytu w jakiej ją sprawują. Następnie głos zabrał Kapelan Pielgrzymki, o. Krzysztof Stępowski CSsR, który przedstawił grupy Pielgrzymów oraz wygłosił słowo na temat idei wspólnego pielgrzymowania na Jasną Górę.

Posługę ołtarza podczas całej pielgrzymki pełnili ministranci przybyli z poszczególnych duszpasterstw i wspólnot Tradycji Łacińskiej z całego kraju. Śpiewy ludowe prowadziła i propria przepisane na Msze Święte wykonała Schola Gregoriana Sancti Casimiri z Białegostoku pod dyrekcją Pana Mariusza Perkowskiego. Części stałe podczas Mszy głównej wykonywane były responsoryjnie, w częściach dla chóru przez chór Cantate Deo oraz uczestników warsztatów chorałowych w ramach spotkań – Tradicamp, pod dyrekcją Włodzimierza Krawczyńskiego. Za kontuarem organowym zasiadł już tradycyjnie pan Marcin Lauzer, organista Bazyliki Jasnogórskiej.

Po przerwie obiadowej Pielgrzymi zgromadzili się ponownie, tym razem w Sali Ojca Kordeckiego, aby wziąć udział w spotkaniu formacyjnym. W czasie trwania spotkania Pielgrzymi indywidualni mogli dokonać swojej rejestracji, złożyć ofiarę na koszty organizacyjne pielgrzymki oraz dokonać wpisu do księgi pamiątkowej. W pierwszej części spotkania ks. Paweł Korupka wygłosił wykład na temat: „Ten, który daje nam Jezusa”, poruszający istotną tematykę stosunku świeckich do godności kapłanów, wynikającej z ich unikalnej i niezastępowanej posługi, jaką jest sprawowanie Najświętszej Ofiary, niezależnie od formy rytu w jakiej ją sprawują. Następnie głos zabrał Kapelan Pielgrzymki, o. Krzysztof Stępowski CSsR, który przedstawił grupy Pielgrzymów oraz wygłosił słowo na temat idei wspólnego pielgrzymowania na Jasną Górę.

Na zakończenie spotkania Przedstawiciel Rady Fundatorów Fundacji Inicjatywa Włodowicka podziękował wszystkim zaangażowanym w organizację pielgrzymki Tradiclaromontana2015 poinformował również o nowych przygotowywanych projektach Fundacji: rekolekcjach kapłańskich w nadzwyczajnej formie oraz projekcie promującym formę nadzwyczajną rytu w największych miastach Polski. Wszyscy, którzy chcą włączyć się w realizację projektów Fundacji, w tym pielgrzymki Tradiclaromontana, zostali zaproszeni do zgłaszania Fundacji takiej gotowości. Przedstawiciel Rady Fundatorów zapewnił, że każde ręce gotowe do pracy będą potrzebne przy realizacji tych wielkich dzieł bożych. Podczas spotkania formacyjnego podano też do wiadomości oficjalny termin przyszłorocznej pielgrzymki, która odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2016 r.

Prosto ze spotkania formacyjnego Pielgrzymi powrócili raz jeszcze do Kaplicy Cudownego Obrazu, aby pod przewodnictwem kapelana pielgrzymki dokonać przed obliczem Matki Bożej aktu zawierzenia. Od tego roku „Akt Zawierzenia Wiernych Tradycji Łacińskiej” zyskał swoją stałą treść i formę, połączoną z aktywnym udziałem zgromadzonych wiernych, którzy na przemian z kapłanem zwracali się w ufnej modlitwie do Matki Bożej. Aktem Zawierzenia wierni Tradycji Łacińskiej oddali się całkowicie w opiekę Matki Bożej. „ (…)Królowo Apostołów zawierzamy Ci dziś wszystkich przywiązanych do tradycji łacińskiej Kościoła na całym świecie, a w sposób szczególny kapłanów, zakonników, siostry zakonne i wiernych z tradycyjnych wspólnot i duszpasterstw naszej Ojczyzny. Otocz opieką również ministrantów, chórzystów i wszystkich tych, którzy tak gorliwie i ofiarnie pracują w naszych tradycyjnych środowiskach. Zawierzamy też Tobie kapłańskie i zakonne powołania, niech nie braknie Tych, którzy na wzór Jezusowego Serca i Twego Niepokalanego Serca poświęcą się całkowicie dla Chrystusowej Ewangelii. Matko Kościoła nad Ojcem Świętym Franciszkiem czuwaj nieustanie, a Pasterzy naszych – Biskupów prowadź i otaczaj swoją opieką. Jasnogórska Królowo, każdy z nas oddając Ci cześć, Tobie zawierza siebie, nasze rodziny, Ojczyznę, Kościół oraz wszystkie tradycyjne duszpasterstwa i wspólnoty! (…)” Jak co roku, przed powrotem do domów, część Pielgrzymów spotkała się jeszcze przed Bramą Lubomirskich, aby uwiecznić na zdjęciu swoją obecność na jubileuszowej pielgrzymce. Po krótkiej sesji fotograficznej nadszedł czas pożegnań, zapewnień o wzajemnej modlitwie i nadziei na spotkanie przy okazji kolejnych ogólnopolskich wydarzeń, zaplanowanych w roku 2016.

Fundacja Inicjatywa Włodowicka, organizator pielgrzymek Tradiclaromontana pragnie w tym miejscu złożyć serdeczne podziękowania:

Kapelanowi o. Krzysztofowi Stępowskiemu CSsR za opiekę duszpasterską, celebrację Mszy Św. w Kaplicy Cudownego Obrazu, celebrację Nieszporów oraz za koordynację duszpasterską pielgrzymki

Kierownictwu pielgrzymki za całościowe jej przygotowanie organizacyjne i koordynację współpracy miedzy wszystkimi zaangażowanymi w organizację pielgrzymki

Księdzu Bartoszowi Gajerskiemu za koordynację ministrantów i organizację funkcjonowania zaplecza zakrystyjnego

Księdzu Michałowi Gałusowi za opiekę duszpasterską na szlaku św. Szymona, pełnienie funkcji diakona podczas sobotniej Mszy Św. oraz wygłoszenie kazania podczas piątkowej Mszy Św.

Księdzu Pawłowi Gwoździowi za poprowadzenie modlitwy różańcowej bazylice

Księdzu Pawłowi Korupce za opiekę duszpasterską na szlaku św. Andrzeja, wygłoszenie kazania podczas sobotniej Mszy Św. oraz wykładu podczas spotkania formacyjnego

Księdzu Kamilowi Mielniczukowi za poprowadzenie Drogi Krzyżowej

Księdzu Grzegorzowi Śniadochowi IBP za opiekę duszpasterską na szlaku św. Tomasza, celebrację Mszy Świętej w Bazylice Jasnogórskiej oraz wygłoszenie konferencji duchowej podczas Nieszporów

Klerykowi Piotrowi Kozłowskiemu FSSP za opiekę duchowną na szlaku św. Jakuba Większego oraz pełnienie funkcji subdiakona podczas sobotniej Mszy Św.

Wszystkim Księżom towarzyszącym pielgrzymom indywidualnym w ich drodze na Jasną Górę

Ceremoniarzowi Łukaszowi Szczepanikowi za organizację ministrantów podczas wszystkich wydarzeń liturgicznych

Ministrantom przybyłym z poszczególnych duszpasterstw i wspólnot za posługę ołtarza

Chórzystom z warsztatów chorałowych w ramach spotkań Tradicamp oraz Chórowi Cantate Deo pod dyrekcją Włodzimierza Krawczyńskiego, za śpiew podczas Mszy Świętej w Bazylice Jasnogórskiej

Scholi Gregoriana Sancti Casimiri pod dyrekcją Mariusza Perkowskiego za oprawę muzyczną wszystkich celebracji oraz wszystkim innym muzykom, którzy na chwałę Bożą włączyli się we wspólny śpiew

Panu Marcinowi Lauzerowi, Organiście Bazyliki Jasnogórskiej, za grę organową podczas Mszy Świętych i nabożeństw

Braciom zakrystianom i Siostrom zakrystiankom oraz Strażnikom Jasnogórskim za wszelką pomoc i ofiarną pracę

Wolontariuszom Fundacji Inicjatywa Włodowicka: Rafałowi Kaczmarkowi, Dorocie Kmieciak, Miriam Komarowskiej, Krzysztofowi Tomczykowi, Mateuszowi Włodarczykowi za wszelkie prace organizacyjne i Michałowi Weisbrodtowi, pełniącemu funkcję fotografa pielgrzymki

Organizatorom grup pielgrzymów z poszczególnych miast oraz pilotom tras za ich zaangażowanie i bezinteresowną pracę umożliwiającą sprawną i efektywną organizację przewozów, w szczególności: p. Mateuszowi Kostce (Będzin), ks. Grzegorzowi Śniadochowi IBP i p. Karolowi Komendzie (Białystok), ks. Grzegorzowi Klai (Bielsko Biała), p. Michałowi Stobnickiemu (Brochów, Iłów, Łowicz, Sochaczew), p. Pawłowi Rywoltowi (Bydgoszcz), ks. Pawłowi Gwoździowi (Bytom), ks. Marcinowi Wróblowi (Cieszyn), p. Pawłowi Szałkowi (Gniezno), p. Joannie Kutyle (Gorzów Wielkopolski), ks. Tomaszowi Połomskiemu (Józefów), p. Jakubowi Piaseckiemu (Kielce), p. Michałowi Firlejowi (Kłodzko, Wałbrzych, Świdnica), p. Łukaszowi Trzeciakowi (Koszalin), p. Tomaszowi Barankowi (Kraków), ks. Robertowi Kristmanowi (Legnica), p. Marcinowi Sławińskiemu (Lublin), p. Dariuszowi Mieczkowskiemu (Łomża), p. Michałowi Zielińskiemu (Oborniki), p. Jackowi Sitarczukowi (Opole), ks. Piotrowi Grzywaczewskiemu (Płock), p. Józefowi Wodzińskiemu (Pobiedziska), ks. Marcinowi Węcławskiemu i p. Kornelowi Lewandowiczowi (Poznań), p. Michałowi Woś (Racibórz), p. Pawłowi Fundowiczowi (Radom), p. Sławomirowi Dronce (Rzeszów), ks. dr. Krzysztofowi Irkowi (Sandomierz, Stalowa Wola), p. Arkadiuszowi Dymeckiemu (Siedlce), p. Sławomirowi Hazakowi (Szamotuły), ks. Pawłowi Korupce i p. Michałowi Weisbrodtowi (Szczecin), p. Damianowi Jurusikowi (Tarnów), o. Krzysztofowi Stępowskiemu CSsR (Warszawa), p. Ryszardowi Lorenczykowi (Wodzisław Śląski), ks. Jakubowi Korczakowi (Wołomin, Wielgolas), p. Annie Pietrydze (Wrocław), p. Cezaremu Dubielowi (Września i Strzałkowo), p. Krzysztofowi Sowie (Zamość), p. Jakubowi Hamrolowi (Zielona Góra) i ks. Bartoszowi Porzezińskiemu (Zielonka).

oraz wszystkim osobom, które w ciągu tych dziesięciu lat przyczyniły się do tworzenia i organizacji Ogólnopolskich Pielgrzymek Wiernych Tradycji Łacińskiej Tradiclaromontana, bez zaangażowania których nie świętowalibyśmy tego jubileuszu na tak dużą skalę.

Szczególne podziękowania Fundacja Inicjatywa Włodowicka kieruje do Ojca Kustosza oraz wszystkich Ojców Paulinów na czele z Ojcem Przeorem za wszelką pomoc, życzliwość i wyrozumiałość, jaka nas spotkała ze strony Klasztoru Jasnogórskiego przez wszystkie lata organizacji naszych pielgrzymek.

Redakcja Tradiclaromontana.pl

Chcesz dostawać nowe artykuły na e-maila? Zapisz się do Newslettera!

Byliśmy bliżej nieba – Reportaż z Tradiclaromontana2014.

Byliśmy bliżej nieba – Reportaż z Tradiclaromontana2014.

„Przez dwa dni byliśmy trochę bliżej nieba” – tymi słowami podsumował IX Ogólnopolską Pielgrzymkę Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę Tradiclaromonatna2014 jeden z Pielgrzymów. Pielgrzymka odbyła się w dniach 21-22 listopada i zgromadziła w duchowym sercu Polski ponad pół tysiąca wiernych z całego kraju.

W piątek, 21 listopada, już od rana zaczęły zjeżdżać na Jasną Górę autokary z Pielgrzymami. Pierwszy z nich, jadący na szlaku Św. Andrzeja dotarł już ok. godz. 10.00. Przybili nim wierni ze Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego, Pobiedzisk, Poznania, Szamotuł, Wrześni, Słupcy oraz Łodzi. Kolejne autokary i busy przywiozły pielgrzymów ze szlaku Św. Tomasza (Białystok, Zielonka, Warszawa), Św. Mateusza (Wielgolas, Warszawa), Św. Szymona (Zamość, Radom) oraz Św. Macieja (Zielona Góra, Wrocław, Opole). Wszystkie te środowiska zdecydowały się pielgrzymować w tym roku w sposób zorganizowany, aby głębiej poczuć wspólnotowy charakter tego ogólnopolskiego wydarzenia. Dzięki zaangażowaniu osób bezpośrednio należących do wspólnot organizacja zapisów przebiegała sprawniej i na skalę, o jakiej nie mogłoby być mowy bez ich pomocy. Pomoc ta, wymagająca przecież bezinteresownego poświęcenia czasu i uwagi, stanowi cenny wkład w budowanie ogólnopolskiej wspólnoty, znaczenie której Kapelan Pielgrzymki o. Krzysztof Stępowski CSsR wielokrotnie podkreślał w swych kazaniach i wypowiedziach. Na szlaku św. Andrzeja i szlaku św. Tomasza autokary już z początkowych miejscowości wyruszyły prawie pełne, co świadczy o zrozumieniu idei wspólnotowego przeżywania tego błogosławionego czasu pielgrzymki. Wyraźnie widoczny wzrost liczby Pielgrzymów względem roku ubiegłego jest dobrym symptomem, bowiem pozwala mieć nadzieję na dalszy rozwój tej inicjatywy i zjednoczenie u stóp Matki Bożej Jasnogórskiej wszystkich wspólnot przywiązanych do Mszy Świętej w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego, tworzących jedną wielką wspólnotę wiernych tradycji łacińskiej.

Pielgrzymkę otworzyło uroczyste odsłonięcie wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej i Msza Święta celebrowana w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w Kaplicy Cudownego Obrazu przez Kapelana, Redemptorystę o. KrzysztofaStępowskiego, duszpasterza Duszpasterstwa Wiernych Tradycji

Łacińskiej w Archidiecezji Warszawskiej. Zgodnie ze zwyczajami panującymi w Sanktuarium i dekretem Nuncjusza Papieskiego została ona odprawiona wedle formularza „Fundamenta eius”. Kazanie podczas tej Mszy Świętej wygłosił Ksiądz Paweł Korupka, duszpasterz szczecińskiego Duszpasterstwa Tradycji Liturgicznej Usus Antiquior, który przybył na Jasną Górę z ponad trzydziestoosobową grupą swoich wiernych: „(…) Miłuje Pan to, co na górach świętych zbudował. Bramy Syjonu więcej niż wszystkie namioty Jakuba. Takimi słowami rozpoczęliśmy dzisiaj Najświętszą Ofiarę. (…) Wszyscy znajdujemy się

na świętej górze, miejscu dla każdego Polaka świętym (…). Pan Bóg wybrał to miejsce, ażeby zbudować tutaj dom i tron Najświętszej Maryi Panny. (…) Każda pielgrzymka to czas łaski, a więc czas modlitwy, czas pewnej pokuty, nawrócenia, uzdrowienia, ale także – jeżeli jest to czas łaski – także i czas odpustów. Dlatego módlmy się w intencjach Ojca Świętego (…).  Spójrzmy teraz wszyscy na ten ołtarz, ustawiony wiele wieków temu. (…) ten ołtarz przede wszystkim jest przeznaczony do składania Najświętszej Ofiary. Bo taki powinien być każdy ołtarz – miejsce, gdzie w pierwszym rzędzie Bóg doznaje chwały i uwielbienia. (…) Ale ten ołtarz pokazuje jeszcze jedną bardzo ważną prawdę teologiczną. Zobaczcie, że tabernakulum z Najświętszym Sakramentem, Matka Najświętsza, otoczona jest przez świętych i przez aniołów. Pokazuje nam to prawdę, że za każdym razem kiedy składana jest Najświętsza Ofiara otwiera się niebo i nie tylko w naszej obecności ona jest sprawowana, ale również w obecności klęczących tutaj aniołów i świętych, którzy razem z nami oddają Panu Bogu chwałę. (…) tu, gdzie sprawowana jest Msza Święta otwiera się niebo, przychodzą święci, aniołowie, dusze czyśćcowe i my, Kościół jeszcze pielgrzymujący – razem klęczący u stóp jednego ołtarza. Bo tutaj rozgrywa się męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. (…) Maryja, która tutaj z tego ołtarza spogląda na nas wszystkich chce powiedzieć, ze to miejsce nie jest najgodniejsze, tylko to miejsce jest najwłaściwsze. Bo każdego katolika podstawowym miejscem czerpania siły do życia jest przede wszystkim świątynia i ołtarz, z którego otrzymujemy pokarm na życie wieczne. Dzisiaj obchodzimy święto Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. To święto ma uczcić dzień, w którym święty Joachim i Anna przyprowadzili Bogurodzicę pierwszy raz do świątyni, do Świątyni Jerozolimskiej, aby – o dziwo – Matka Najświętsza poznała Tego, którego ma tak naprawdę wydać na świat – Boga. (…) Matka Najświętsza, według Tradycji Kościoła pobierała naukę, była kształcona w Świątyni Jerozolimskiej (…) Świątynia była jej domem. I Ona tutaj jest w tym ołtarzu, spogląda na nas, zachęca nas abyśmy tu trwali i zaprasza nas tutaj za każdym razem. (…) Maryja, która jako jedna z nielicznych do końca trwała przy krzyżu, także i trwa podczas składania Ofiary Krzyżowej bezkrwawej podczas każdej Mszy Świętej i tutaj chce każdego z nas przyprowadzić – nie tyle do siebie, ale do Jej Syna Jezusa Chrystusa. A więc, Kochani, Maryja uczy nas przywiązania do świątyni. (…) I zauważmy jeden prosty fakt: nie da się tutaj podejść do tego ołtarza najpierw nie uklęknąwszy przez Najświętszym Sakramentem. Ona tego żąda. Przyprowadza nas tutaj po to, abyśmy ten hołd należny Panu Bogu złożyli. (…) Maryja zawsze, chociaż jest królową, pokorną służebnicą Pana pozostaje i wykonuje tylko Jego wolę, tylko to co On pragnie, i tego nasza Matka dzisiaj chce nas uczyć. Dziś w święto Jej Ofiarowania, w tej świątyni, przed tym ołtarzem, na kolanach przed Najświętszym Sakramentem ofiarujmy swoje życie. Oddajmy swoje życie Matce Najświętszej, aby nas prowadziła do nieba.” Msza Święta przed cudownym obliczem Królowej Polski, transmitowana była na cały świat drogą internetową i stanowiła wzruszający początek dalszego przeżywania wydarzeń liturgicznych podczas pielgrzymki Tradiclaromontana2014. 

Tuż po Mszy Świętej Pielgrzymi udali się na wały okalające klasztor oo. Paulinów, aby wziąć udział w Drodze Krzyżowej, poprowadzonej przez Księdza Grzegorza Śniadocha IBP, duszpasterza z Duszpasterstwa Tradycji Katolickiej w Białymstoku, który przyjechał na Jasną Górę z grupą prawie czterdziestu wiernych ze swojej wpólnoty. Przeżywanie Męki Pańskiej zwróciło myśli Pielgrzymów ku Krzyżowi Świętemu, który stanowi przewodni motyw programu duszpasterskiego pielgrzymek Tradiclaromontana. Po zakończeniu nabożeństwa, w Domu Pielgrzyma odbyło się zakwaterowanie wszystkich grup.

Wieczorem, w wypełnionej po brzegi kaplicy sakramentu pokuty Ksiądz Michał Graczyk związany ze wspólnotą zielonogórską i gorzowską odprawił nieszpory ludowe, wykorzystujące piękny przekład psalmów autorstwa Franciszka Karpińskiego. Konferencję duchową o tematyce maryjnej, wygłosił podczas nieszporów Ksiądz Sebastian Krzyżanowski ze Wspólnoty Opolskiej. Konferencja w znacznej części nawiązywała do wydarzenia ofiarowania Matki Najświętszej w świątyni i stanowiła niejako dopełnienie i kontynuację kazania wygłoszonego podczas Mszy Świętej inauguracyjnej. Ksiądz Krzyżanowski przypomniał, że przez znaczną część swojego życia, Maryja swoją pracą dbała o Boży Przybytek w Jerozolimie, aby następnie poprzez tajemnicę wcielenia sama stać się żywą Świątynią Boga.

Na zakończenie pierwszego dnia pielgrzymki wierni udali się znów przed Cudowny Obraz Matki Bożej, aby uczestniczyć w Apelu Jasnogórskim. Najwytrwalsi pozostali na czuwaniu u stóp Maryi przez całą noc. Pozostali powrócili do kaplicy nazajutrz już o godzinie 5:30, aby nowy dzień rozpocząć od odśpiewania Matce Bożej Godzinek ku czci Jej Niepokalanego Poczęcia.

W sobotnie przedpołudnie na Jasną Górę napływały kolejne grupy oraz indywidualni Pielgrzymi, którzy ze względów zawodowych lub rodzinnych nie mogli wziąć udział w pielgrzymce dwudniowej. O godzinie 11:00 bazylika jasnogórska wypełniła się pielgrzymami zgromadzonymi na wspólnej modlitwie różańcowej pod przewodnictwem Księdza Kanonika Grzegorza Klai, duszpasterza wspólnoty wiernych z Bielska Białej, którzy  także liczną grupą przybyli na Jasną Górę już w piątek.

Tuż przed południem zarówno w zakrystii, jak i wśród tłumu pielgrzymów zgromadzonych w bazylice dało się odczuć atmosferę napięcia i oczekiwania na wydarzenie wyjątkowe. Grono ministrantów pod czujnym okiem doświadczonego ceremoniarza kończyła ostatnie przygotowania do rozpoczęcia kulminacyjnego punktu całej pielgrzymki. Starsi ojcowie Paulini z rozrzewnieniem przyglądali się pracy służby liturgicznej, która starała się zadbać o każdy detal. Ci, którzy nie mogli pamiętać celebracji według starych ksiąg liturgicznych, zdawali się być zafascynowani troską o jak najpiękniejszą i najdoskonalszą oprawę mającej za chwilę nastąpić Mszy Świętej. Wraz z wybiciem godziny 12:00 bazylika jasnogórska wypełniła się wonią kadzidła i słodkim brzmieniem Mszy VIII De Angelis. Solenną Mszę Świętą w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego celebrował Ksiądz Paweł Korupka. Funkcję diakona podczas Mszy Świętej pełnił Ksiądz Grzegorz Śniadoch IBP, a subdiakona Ksiądz Bartosz Gajerski z Archidiecezji Przemyskiej. Sobotnia Msza Święta swą formą i oprawą zapierała dech w piersiach i przywodziła na myśl najbardziej okazałe celebracje liturgiczne. Piękno przestrzeni sakralnej jasnogórskiej bazyliki i bogactwo liturgii w połączeniu z ilością uczestniczących w niej wiernych dawały możliwość przeżycia unikalnego na skalę naszego kraju wydarzenia i poczucia prawdziwie wspólnotowego świętowania. Mnogość wspólnot – dużych duszpasterstw i maleńkich ośrodków – zgromadzonych razem w duchowym sercu Polski ukazała prawdziwy obraz polskiej wspólnoty wiernych tradycji łacińskiej.  Liturgia odprawiona została według formularza „Nos autem” – o Krzyżu Świętym. Kazanie podczas Mszy Świętej w bazylice wygłosił Kapelan Pielgrzymki Ojciec Krzysztof Stępowski CSsR: „(…) Drodzy w Chrystusie, gromadzimy się tu, na Jasnej Górze, w ramach IX Ogólnopolskiej Pielgrzymki Tradycji Łacińskiej, (…). Trwamy w bliskości serca naszej Matki i Królowej, pragnąc nieść dziękczynienia Panu Bogu. (…) pragniemy naszym dziękczynieniem upamiętnić również wolę Jego Świątobliwości Papieża Benedykta XVI, który to w 2007 roku Listem Apostolskim Summorum Pontificum (…) wprowadza w życie naszego Kościoła możliwość korzystania (…), z całego bogactwa liturgii rzymskiej. Odpowiadało to wtedy i wciąż odpowiada pragnieniom wielu wiernych, którzy po dzień dzisiejszy w swojej współczesności nie tylko pragną zachowywać, ale i pielęgnować i nadal przeżywać tradycyjną, rzymską liturgię. Liturgię kształtowaną i uformowaną przez wieki a sprawowaną powszechnie w Kościele Katolickim do czasów reformy, dokonanej po Soborze Watykańskim II (…). Drodzy w Chrystusie, ta liturgia, (…) nazywana jest odtąd powszechnie Nadzwyczajną Formą Rytu Rzymskiego. (…) Ta zaś powstała w wyniku reform po Soborze Watykańskim II, (…)  zwana jest Zwyczajną Formą Rytu Rzymskiego. (…) Dzisiaj, w życiu Kościoła Katolickiego te dwie formy rytu rzymskiego – zwyczajna i nadzwyczajna, jak nas naucza Ojciec Święty Benedykt XVI – istnieją obok siebie. Jedna i druga są wyrazem tej samej Lex Orandi Kościoła, to znaczy prawa, to znaczy modlitewnych norm, wynikających z tego w co Kościół wierzy. (…) Dzisiaj celebrujemy uroczystą tradycyjną Mszę Świętą przy tym wspaniałym ołtarzu w bazylice jasnogórskiej. Drodzy, jak w tym momencie naszej refleksji nie pytać się czym jest ta liturgia chrześcijańska i katolicka? (…) w swej najgłębszej istocie liturgia chrześcijańska, a więc katolicka jest świętowaniem Pańskiego Zmartwychwstania. Ceną tego święta jest Chrystusowa śmierć. A radość, którą ona obiecuje zakłada zanurzenie w tej śmierci. W tradycyjnej liturgii, Drodzy w Chrystusie, wszyscy, a więc odprawiający kapłan, jego asysta i cały boży lud kieruje swoje oczy ku Chrystusowi ukrzyżowanemu. On jest w centrum naszej celebracji. To dzięki Chrystusowi ukrzyżowanemu już teraz rzeczywiście smakujemy eschatologicznego daru zbawienia i odkupienia. Ten krzyż, najwyższy znak miłości aż do końca i zarazem będący darem i przebaczeniem, powinien być – i jest – niczym gwiazdą przewodnią w naszych ciemnych, pomieszanych czasach. Uczestnicząc w mszalnej Ofierze Pana, Drodzy w Chrystusie, razem wszyscy stajemy pod krzyżem, by przylgnąć naszą wolą do woli Bożej, we wszystkim i ponad wszystko (…). Drodzy w Chrystusie, właśnie to dzisiaj, teraz Chrystus jest tu obecny i żywy mocą mszalnego rytuału. Dokładnie teraz Pan odnawia dzieło zbawienia przez Ofiarę Krzyża i Zmartwychwstanie. (…) Jakże zatem ważne jest, abyśmy znów czuli szacunek dla liturgii. A szczególnie dla Najświętszej Eucharystii, bowiem w Niej zawiera się całe dobro duchowe Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha i Chleb Żywota, a Ona jawi się i przedstawia jako szczyt i źródło całego życia Kościoła. Drodzy w Chrystusie, w liturgii sprawowanej w takim jak to, jakże zachwycającym miejscu, czy też w skromnym, wręcz ubogim, nauczmy się dostrzegać Dar Żywy, poprzez który wiedzeni Bożą łaską już teraz uczestniczymy w liturgii niebiańskiej. (…) Trzeba w naszych czasach, moi Drodzy, pozbywać się pragnienia kształtowania liturgii według własnej subiektywnej woli, aby nie tworzyć i manipulować otrzymanym darem, (…) Liturgia bowiem, jak nas naucza wiara, jest dziełem samego Boga, jego zbawczym dziełem w Chrystusie, tutaj sam Bóg działa i wykonuje to, co jest istotą, podczas gdy człowiek  powołany jest, by się otwierać na działanie Boga, aby zostać przezeń porwanym, przemienionym, aby stać się wręcz jednością z Chrystusem i z Jego Ofiarą Miłości składaną Ojcu. (…) Słuchajmy niesłyszanego już dzisiaj przez wielu głosu Kościoła. Słuchajmy, bo wielu już dzisiaj w Kościele głosu Kościoła nie słucha. Wpatrzeni dzisiaj w Chrystusowy krzyż, tak centralnie umieszczony na tabernakulum mszalnego ołtarza tej bazyliki (…). Nigdy nie zapominajmy, moi Drodzy, liturgia katolicka ma tylko jednego wielkiego, głównego bohatera. (…) Jest nim On, Pan ukrzyżowany i zmartwychwstały. On sobą wypełnia i swoim dziełem zbawienia napełnia nasze dusze, a więc Kościół zgromadzony tu w Jego imię. To właśnie dzisiaj, gdy tu jesteśmy, Chrystus jest obecny i żywy mocą mszalnego liturgicznego rytuału. (…) Obyśmy przez obrzędy i modlitwy tę tajemnicę dobrze zrozumieli. W świętej czynności uczestniczyli świadomie, pobożnie i wewnętrznie czynnie. Obyśmy byli kształtowani przez słowo Boże, posilali się ciałem Pańskim i składali Bogu dziękczynienie, a ofiarując Niepokalaną Hostię przez ręce kapłana, razem z nim uczyli się samych siebie składać w ofierze i za pośrednictwem Chrystusa z każdym dniem doskonalili się w zjednoczeniu z Bogiem i wzajemnie z sobą. Aby w końcu Bóg był wszystkim we wszystkich. (…)” Sobotnia Msza Święta zgromadziła więcej Pielgrzymów niż ubiegłoroczna. W liturgii uczestniczyło bowiem ponad pół tysiąca wiernych z całej Polski deklarujących swoje przywiązanie do tradycji łacińskiej, któremu dali wyraz przez swoją obecność i wspólną modlitwę podczas tego ogólnopolskiego

wydarzenia. Celebrację w bazylice, jak i w Kaplicy Cudownego Obrazu zakończył śpiew modlitwy Oremus Pro Pontifice Papa Nostro Francisco, który wyraził jedność pielgrzymujących z Kościołem Powszechnym i Ojcem Świętym oraz podkreślił wolę podążania ku Chrystusowi razem z Piotrem i za pośrednictwem Najświętszej Marii Panny. 

Przygotowania programu duszpasterskiego, który pomógł w głębokim przeżywaniu pielgrzymki koordynował Kapelan o. Krzysztof Stępowski CSsR, który czuwał także 

nad podziałem ról wśród licznie przybyłego duchowieństwa. Nad organizacją i koordynacją służby ołtarzowej czuwał główny ceremoniarz Łukasz Szczepanik ze wspólnoty rzeszowskiej, do którego przekazywane były wszelkie zgłoszenia chłopców i mężczyzn pragnących wspomóc organizację Tradiclaromontana2014 od strony liturgicznej. Opiekę duszpasterską nad grupą ministrancką pielgrzymki roztoczył Ksiądz Bartosz Gajerski. O stronę muzyczną liturgii podczas pielgrzymki zadbał organista bazyliki jasnogórskiej Pan Marcin Lauzer, który swoją muzyką w przepiękny sposób oddał chwałę Panu Bogu. Śpiew, bez którego uroczyste Msze Święte i nabożeństwa również nie zyskałyby należytej i godnej oprawy przygotowali przedstawiciele Schola Gregoriana Sancti Casimiri z Białegostoku, wspomagani przez adeptki warsztatów chorałowych organizowanych w ramach Ogólnopolskich Spotkań Wiernych Tradycji Łacińskiej Tradicamp, które odbyły się w lipcu tego roku. We wspólny śpiew ad maiorem Dei gloriam włączyli się ponadto inni obecni na pielgrzymce muzycy, członkowie chórów i scholi, działających w różnych wspólnotach na terenie kraju.

Podczas trwania dwóch dni pielgrzymki wierni mieli także możliwość skorzystać z sakramentu pokuty oraz adoracji Najświętszego Sakramentu. Zarówno w piątek, jak i w sobotę przy wielu ołtarzach bocznych i w kaplicach Sanktuarium kapłani biorący udział w pielgrzymce celebrowali Msze ciche. Święta cisza tych ofiar, sprawowanych niejako obok głównego nurtu pielgrzymów przepływających gwarnie przez jasnogórski klasztor, wzbudzała niemałe zainteresowanie i zaciekawienie.

Po głównej Mszy Świętej odbyło się spotkanie formacyjne w sali Ojca Kordeckiego, na którym słowo do Pielgrzymów wygłosił Ksiądz Kapelan. Zwrócił on w swoim przemówieniu uwagę na znaczenie Ogólnopolskiej Pielgrzymki Wiernych Tradycji na Jasną Górę, która pośród wielu innych miłych Bogu i pożytecznych dla duchowości wiernych inicjatyw pielgrzymkowych ze względu na świętość i znaczenie miejsca pielgrzymowania ma znaczenie szczególne i jednoczące. Podkreślił tym samym, że to właśnie Ogólnopolska Pielgrzymka Wiernych Tradycji na Jasną Górę, gromadząc wszystkie wspólnoty tradycyjne, buduje obraz tych wspólnot w oczach reszty Kościoła w Polsce. Głos podczas spotkania zabrał także przedstawiciel Rady Fundatorów Fundacji Inicjatywa Włodowicka, Organizatora dorocznych pielgrzymek Tradiclaromontana. Podziękował on w imieniu Fundacji wszystkim zaangażowanym w organizację tego wielkiego przedsięwzięcia oraz podkreślił, jak wiele jeszcze potrzeba pracy i dobrej woli, aby zbudować i umocnić Ogólnopolską Wspólnotę Wiernych Tradycji Łacińskiej, będącą żywą częścią Kościoła Powszechnego.

IX Ogólnopolską Pielgrzymkę Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę Tradiclaromontana2014 zakończył Akt Zawierzenia Matce Bożej. Pielgrzymi modlili się przed Cudownym Obrazem Królowej Polski oddając się Jej w opiekę i prosząc za Jej przyczyną o dalsze łaski dla siebie, dla swoich wspólnot i dla całego Kościoła.

Ostatnim punktem pielgrzymki przed odjazdem do domów była wspólna fotografia pamiątkowa przed Bramą Lubomirskich, pod którą z roku na rok staje liczniejsza grupa pielgrzymujących.

Fundacja Inicjatywa Włodowicka, organizator pielgrzymek Tradiclaromontana pragnie w tym miejscu złożyć serdeczne podziękowania:

 • Kapelanowi o. Krzysztofowi Stępowskiemu CSsR za opiekę duszpasterską, celebrację Mszy Świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu oraz wygłoszenie sobotniego kazania
 • Ks. Bartoszowi Gajerskiemu za pełnienie funkcji subdiakona oraz opiekę duszpasterską roztoczoną nad służbą liturgiczną
 • Ks. Michałowi Graczykowi za odprawienie Nieszporów
 • Ks. Pawłowi Korupce, za celebrację głównej Mszy Świętej w bazylice, wygłoszenie kazania podczas Mszy Świętej w kaplicy Cudownego Obrazu oraz za opiekę duchową nad grupą pielgrzymów ze Szlaku Św. Andrzeja
 • Ks. Kanonikowi Grzegorzowi Klai za poprowadzenie wspólnej modlitwy różańcowej w bazylice
 • Ks. Sebastianowi Krzyżanowskiemu za wygłoszenie konferencji duchowej podczas nieszporów
 • Ks. Grzegorzowi Śniadochowi IBP za pełnienie funkcji diakona, poprowadzenie Drogi Krzyżowej oraz za opiekę duchową nad grupą pielgrzymów ze Szlaku Św. Tomasza
 • Wszystkim Księżom towarzyszącym pielgrzymom indywidualnym w ich drodze na Jasną Górę
 • Ceremoniarzowi Łukaszowi Szczepanikowi ze Wspólnoty Rzeszowskiej
 • Ministrantom ze Wspólnot z Będzina, Białegostoku, Bielska Białej, Bukowska, Gdyni/Trójmiasto, Pielni, Rzeszowa i Szczecina
 • Panu Mariuszowi Perkowskiemu i Panu Marcinowi Szaciłowskiemu ze Schola Gregoriana Sancti Casimiri i Uczestnikom Warsztatów Chorałowych organizowanych w ramach Tradicamp2014 ze Wspólnoty Zielonogórskiej za oprawę muzyczną i wszystkm innym muzykom, którzy włączyli się we wspólny śpiew
 • Organiście bazyliki jasnogórskiej Panu Marcinowi Lauzerowi za wspaniałą grę na organach
 • Braciom zakrystianom i Siostrom zakrystiankom oraz Strażnikom Jasnogórskim z zakrystii za wszelką pomoc i ofiarną pracę
 • Wolontariuszom Fundacji Danielowi Poczentemu ze Wspólnoty Warszawskiej za pełnienie funkcji fotografa pielgrzymki, Adrianowi Zieńczuk ze Wspólnoty Bydgoskiej za pełnienie funkcji ratownika pierwszej pomocy oraz Krzysztofowi Pryczek z Łodzi i Dominikowi Głowackiemu z Częstochowy za wszelkie prace organizacyjne
 • Organizatorom grup pielgrzymów z poszczególnych miast oraz pilotom przewozów za ich pracę umożliwiającą organizacje przewozów, w szczególności:

p. Mateuszowi Kostce (Będzin), Ks. Grzegorzowi Śniadochowi IBP (Białystok), Ks. Grzegorzowi Klai (Bielsko Biała), p. Pawłowi Milcarkowi (Brwinów), Ks. Michałowi Stanikowskiemu (Bydgoszcz), p. Mateuszowi Witkowskiemu (Bydgoszcz), p. Michałowi Stobnickiemu (Brochów, Iłów, Łowicz, Sochaczew), p. Pawłowi Szałkowi (Gniezno), Ks. Tomaszowi Połomskiemu (Józefów), p. Bogdanowi Górskiemu (Koszalin), p. Mateuszowi Krzysztoniowi (Kraśnik), p. Michałowi Firlejowi (Kłodzko, Świdnica), p. Januszowi Guzikowi (Krosno), p. Dariuszowi Mieczkowskiemu (Łomża), p. Jackowi Sitarczukowi (Opole), p. Aleksandrze Jankowskiej (Płock), p. Józefowi Wodzińskiemu (Pobiedziska), p. Kornelowi Lewandowiczowi (Poznań), p. Pawłowi Fundowiczow (Radom), p. Sławomirowi Dronce (Rzeszów), p. Arkadiuszowi Dymeckiemu (Siedlce), p. Sławomirowi Hazakowi (Szamotuły), p. Michałowi Weisbrodtowi (Szczecin), o. Krzysztofowi Stępowskiemu CSsR (Warszawa), Ks. Ireneuszowi Bakalarczykowi (Wrocław), p. Michałowi i p. Julii Pastwa (Wielgolas), p. Cezaremu Dubiel (Września), p. Krzysztofowi Sowie (Zamość), p. Jakubowi Hamrol (Zielona Góra), Ks. Bartoszowi Porzezińskiemu (Zielonka)

bez pracy których Tradiclaromontana2014 nie mogłaby zostać zrealizowana na tak dużą skalę.

Szczególne podziękowania składamy Ojcu Kustoszowi oraz wszystkim Ojcom Paulinom na czele z Ojcem Przeorem za wszelką pomoc i życzliwość jaka nas spotkała ze strony Klasztoru Jasnogórskiego

Zdjęcia z pielgrzymki na: https://www.facebook.com/Tradiclaromontana

Chcesz dostawać nowe artykuły na e-maila? Zapisz się do Newslettera!

Tradiclaromontana2013 – Reportaż

Tradiclaromontana2013 – Reportaż

W dniach 25-26 października A.D.2013 odbyła się VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasna Górę – Tradiclaromontana2013. W pielgrzymce uczestniczyli kapłani i wierni świeccy ze wspólnot tradycji łacińskiej na terenie Polski. Główna Msza Święta pielgrzymki zgromadziła w Bazylice Jasnogórskiej około pół tysiąca wiernych.

Pielgrzymka odbyła się jako kontynuacja pielgrzymek organizowanych w latach 2004-2010 przez Bractwo Kapłańskie św. Piotra, które przekazało prawo organizacji pielgrzymek obecnemu organizatorowi, czyli Fundacji Inicjatywa Włodowicka. Pomysł wznowienia pielgrzymek powstał wśród uczestników Ogólnopolskich Spotkań Wiernych Tradycji Łacińskiej – Tradicamp. Pielgrzymki na Jasną Górę były bowiem ważnym elementem duchowości polskiej wspólnoty wiernych przywiązanych do tradycji łacińskiej Kościoła, a ich wznowienie w świetle widocznego obecnie rozwoju tych wspólnot stało się konieczne dla budowania wspólnoty o zasięgu krajowym. Począwszy od 2013 roku dorocznym pielgrzymkom nadano nazwę „Tradiclaromontana”, wyrażającą zarówno charakter samej pielgrzymki, jak i szczególne przywiązanie do narodowego sanktuarium i jedność ze wszystkimi pielgrzymującymi do niego wiernymi.

Przygotowania do pielgrzymki rozpoczęły się już pod koniec roku 2012. Z początkiem roku 2013 przeprowadzono konsultacje i ankiety dotyczące terminu pielgrzymki. Ostatecznie w tym roku wybrano termin październikowy przez wzgląd na zapełniony terminarz wydarzeń w Sanktuarium Jasnogórskim, jednak w przyszłych latach Tradiclaromontana ma obywać się wcześniej. Najwięcej nakładu pracy wolontariuszy Fundacji pochłonęła organizacja transportu i noclegów dla pielgrzymów. Zaplanowano dwanaście szlaków, na trasach których znajdowały się wszystkie miejscowości w jakich celebrowana jest dla wiernych Msza Święta w formie nadzwyczajnej. Poszczególnym szlakom przywołano wstawiennictwa jednego z Apostołów. Warto w tym miejscu podkreślić, iż coniedzielnych celebracji w naszym kraju jest około trzydziestu, a generalnie, miejsc celebracji ponad pięćdziesiąt. Projekt połączenia pięćdziesięciu miejscowości liniami autobusowymi okazał się skomplikowanym zadaniem przez wzgląd na czasy przejazdu i wciąż zmieniającą się liczbę wiernych zainteresowanych udziałem w pielgrzymce z poszczególnych miast. Autorem tego projektu jest kleryk Piotr Kozłowski z seminarium Bractwa Kapłańskiego św. Piotra w Wigratzbad. To właśnie dzięki jego umiejętnościom logistycznym i organizacyjnym udało się ostatecznie przeprowadzić cztery szlaki pielgrzymki. Na etapie planowania ze względu na niewielką ilość pielgrzymów w niektórych miastach łączono wcześniej zaplanowane szlaki, a były i takie trasy, na których przez wzgląd na bliskość Jasnej Góry organizacja transportu okazała się droższa niż przejazd komunikacją publiczną. W takich przypadkach podjęto decyzję o rezygnacji z transportu zorganizowanego. Jako najlepiej zorganizowane i efektywnie działające przy organizacji dwudniowej pielgrzymki należy wymienić wspólnoty z miast; Będzin, Bielsko Biała, Pobiedziska, Szamotuły, Szczecin, Warszawę, Wrocław i Zamość. Niemniej trzeba podkreślić, iż w każdej z miejscowości uwzględnionej na pierwotnym dwunasto szlakowym planie transportu, współpracował z Fundacją wolontariusz wyznaczony przez księdza, a w niektórych przypadkach sam ksiądz podejmował się organizacji grupy pielgrzymów. Ostatecznie zrealizowane szlaki połączyły piętnaście miejscowości zapewniając transport i nocleg stu osiemdziesięciu pielgrzymom. Zrealizowane szlaki dają podstawę do lepszej organizacji w przyszłym roku, a co istotne na tych szlakach możliwe będzie podanie z góry kosztów i zaplanowanie przejazdu autokarów zamiast busów, co znacznie obniża koszty transportu. Przygotowaniem oprawy liturgicznej zajęli się wolontariusze Fundacji ze Wspólnoty Rzeszowskiej, a za organizację oprawy muzycznej odpowiedzialni byli wolontariusze ze Wspólnot Białostockiej i Łódzkiej.

Pierwsi w drogę do Częstochowy wyruszyli pielgrzymi ze Szczecina. Podjęli oni wysiłek wyjazdu już o trzeciej nad ranem, wszyscy zaś dotarli na Jasną Górę ok. godziny 13:15, tuż przed Mszą Świętą rozpoczynającą pielgrzymkę. Piątkowy dzień zgromadził około dwustu pięćdziesięciu wiernych, zarówno z grup zorganizowanych, jak i indywidualnie przybywających pielgrzymów. Pogoda dopisała, w obydwa dni pielgrzymki było bardzo ciepło i słonecznie. O godzinie 13:30 wszyscy wierni byli już zgromadzeni w Kaplicy Matki Bożej. Zadzwoniła sygnaturka i w ciszy wszedł do kaplicy celebrans, kapelan pielgrzymki ojciec Krzysztof Stępowski CSsR w asyście ministrantów, ubrany w piękny zabytkowy ornat Jasnogórski z wizerunkiem Czarnej Madonny. Rozległy się bębny, a następnie trąby, którymi to Ojcowie Paulini witają odsłaniany Święty Obraz Jasnogórski. Na początek Mszy Świętej odśpiewano starodawny hymn „Bogurodzica”. Msza Święta w formie nadzwyczajnej celebrowana była zgodnie ze zwyczajami panującymi w Sanktuarium i dekretem Nuncjusza Papieskiego wedle formularza „Fundamenta eius”. W ramach części stałych śpiewano Mszę VIII „De Angelis”. W kazaniu ojciec Krzysztof powiedział miedzy innymi: „Witam pielgrzymów, którzy tutaj przybyli, aby dzisiaj i jutro przeżywać ogólnopolską tradycyjną pielgrzymkę środowisk naszych właśnie tu na Jasną Górę (…) Przybywamy tutaj uczestnicząc w Maryjnej pamięci wielkich spraw Bożych(…) te słowa właśnie w tym miejscu wypowiedział błogosławiony Jan Paweł. I dalej, świat który nas otacza, ogromnie wiele przyczynia się do tego, aby odsunąć od świadomości człowieka te wielkie boże sprawy. Nasz świat stara się tak bytować jakby Boga nie było (…) Tu przy sercu naszej Matki patrząc na Chrystusa wtulonego w jej ramiona odkrywamy, że wielkie Boże sprawy oznaczają miłość, a ta miłość słowami nauczania papieża Benedykta XVI wypowiada się najpełniej w Sakramencie Najświętszej Eucharystii, który jako Boga dar objawia nam nieskończoną miłość Boga wobec każdego człowieka (…) Kościół, który znajduje w Eucharystii swoje życiowe centrum, źródło i szczyt ciągle podejmuje wysiłek głoszenia w porę i nie w porę, że Bóg jest miłością (…) wierni Tradycji Łacińskiej w ów wysiłek głoszenia w porę i nie w porę, że Bóg jest miłością. Czynimy to przeżywając jak w tym momencie Mszę Świętą, Mszę naszych ojców i matek, Mszę naszych przodków, Mszę jaką odprawiano jeszcze ponad czterdzieści lat temu w całym Rzymskokatolickim, Powszechnym Kościele. Kościele, który w wyniku przemian otworzył się jak wtedy mawiano na świat(…) ufamy, że jak niegdyś liturgia sprawowana według zwyczajów rzymskich ożywiała w ciągu wieków duchowe życie narodów, społeczeństw i niezliczonych rzeszy świętych, tak i dzisiaj ukazana w splendorze swej godności i harmonii może dalej wzmacniać wiarę, pobożność i kulturę. To bowiem, co poprzednie pokolenia przed nami uważały za święte, świętym nadal pozostaje (…) Będąc tu dzisiaj, pielgrzymując na Jasną Górę nie tracimy wiary jak mawiał Benedykt XVI, że to dzięki Eucharystii Kościół odradza się ciągle na nowo oraz im żywsza jest wiara eucharystyczna w ludzie bożym, tym głębsze jest jego uczestnictwo w misji jaką Chrystus powierzył swoim uczniom(…) Niech wszyscy znów padną na kolana przed Najświętszym Odkupicielem i Zbawicielem, oto drodzy pielgrzymi tajemnica programu ewangelizacji. Ktoś powie, jak by coś odkrywał na nowo, nowej ewangelizacji, a my też mówimy starej ewangelizacji, a powiemy razem ciągle tej samej ewangelizacji. Zwróćmy się w stronę Pana, aby przy Jego pomocy i Jego łasce, a za przyczyną Jasnogórskiej Królowej oraz Świętych i Błogosławionych naszych patronów, wiara, wiara nasza, katolicka wiara, rzeczywiście przemieniała ten nasz świat w Boży Świat. Amen.”. Na zakończenie odśpiewano pieśń „Z dawna Polski tyś Królową”.

(odsłuchaj kazanie)

(odsłuchaj Mszę cz1)

(odsłuchaj Mszę cz2)

Bezpośrednio po Mszy Świętej w Kaplicy Matki Bożej, pielgrzymi udali się na wały jasnogórskie, aby uczestniczyć w Drodze Krzyżowej, a następnie wszyscy uczestnicy grup zorganizowanych zakwaterowali się w Domu Pielgrzyma bł. Jana Pawła II. W godzinach wieczornych pielgrzymi wpisywali się do księgi pamiątkowej, a następnie o godzinie 19:45 zgromadzili się na wspólny śpiew Nieszporów Ludowych. Kaplica Sakramentu Pokuty wypełniła się pielgrzymami, a nieszpory śpiewane a capella zabrzmiały tak donośnie, że słychać je było na dziedzińcu przed Bazyliką Jasnogórską. Konferencję duchową w takcie nieszporów wygłosił ks. Andrzej Kijek, który regularnie celebruje Mszę Świętą w formie nadzwyczajnej dla wspólnoty Zamojskiej. Piątkowy dzień pielgrzymki zakończył się Apelem Jasnogórskim gromadzącym wszystkich pielgrzymów przybyłych tego dnia do Sanktuarium.

Sobotni dzień rozpoczęło nabożeństwo Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny odprawione o godzinie 5:30 w Kaplicy Matki Bożej, po którym nastąpiło uroczyste odsłonięcie Cudownego Obrazu. Przedpołudnie pielgrzymi wykorzystywali na spowiedź i modlitwy prywatne, w tym na adorację Najświętszego Sakramentu wystawionego w specjalnej kaplicy adoracji. O godzinie 11:00 w Bazylice rozpoczął się śpiewem pieśni „Zawitaj Królowo Różańca Świętego” uroczysty różaniec. Rozważania czytała siostra Bruna z Pustelni Matki Bożej Jasnogórskiej – Wspólnoty św. Brunona z Kolonii. W trakcie różańca w bocznych kaplicach Bazyliki odprawiono szereg Mszy Świętych cichych. Kapłani ubrani w klasyczne szaty z manipularzem, niosący kielich nakryty welonem wzbudzali żywe zainteresowanie wśród księży i sióstr zakonnych obecnych w Bazylice. W takcie celebracji Mszy Świętych cichych wiele z nich przyglądało się celebracji w kaplicach. W południe Bazylikę Jasnogórską wypełniło około pół tysiąca wiernych, wśród których znaleźli się również wierni z innych pielgrzymek obecnych tego dnia w Sanktuarium. Odśpiewano Anioł Pański, a następnie ruszyła procesja wejścia z zakrystii do ołtarza głównego Bazyliki przy śpiewie pieśni „Krzyżu Święty nade wszystko”. Msza Święta w formie nadzwyczajnej celebrowana była wedle formularza „Nos autem” – o Krzyżu Świętym. Formularz ten wybrano głównie przez wzgląd na jego znaczenie w stosunku do całości nauczania Papieża Benedykta XVI o liturgii. Krzyż obecny w centrum celebracji jest bowiem jej kierunkiem. Należyte miejsce Krzyża na ołtarzu jest też tym, co winno spajać dziś liturgię celebrowaną zarówno w formie zwyczajnej jak i nadzwyczajnej. Warto tu podkreślić, że nie bez symbolicznego znaczenia pozostaje fakt, że Papież Benedykt XVI uczynił Święto Podwyższenia Krzyża Świętego dniem wejścia w życie Motu Proprio Summorum Pontificum. W ramach części stałych śpiewano Mszę VIII „De Angelis”. Mszę Świętą celebrował kapelan pielgrzymki, ojciec Krzysztof Stępowski. Funkcje diakona pełnił ks. Bartosz Gajerski z Przemyśla, zaś funkcję subdiakona ks. Paweł Korupka, duszpasterz wspólnoty Szczecińskiej. Ks. Jacek Bałemba SDB wygłosił podczas liturgii obszerne kazanie: „…Czasy pomieszania powszechnego wtargnęły w sam środek Kościoła. Dobro pomieszało się ze złem, łaska z grzechem, prawda z błędem, ortodoksja z herezją, tradycja z modernizmem, obiektywizm prawdy z arbitralnością subiektywnych opinii (…) Czyż nie jest tak, że w czasach pomieszania powszechnego (…) rozglądamy się za pewnością, stałością, niezmiennością, na których moglibyśmy spokojnie i z ufnością oprzeć swoje życie, odczytać prawdziwie jego sens i cel i znaleźć pewne wskazówki jak żyć(…) Wymyślają różni ludzie ciągle nowe sposoby odnowy Kościoła. Ściślej trzeba by powiedzieć odnowy ludzkiego wymiaru Kościoła. A parzcież od dwudziestu wieków daje nam Pan Bóg jakby na tacy program niezawodny, nie nowej, lecz bożej odnowy Kościoła. Ten program to jest wierność bożemu objawieniu zawartemu w Piśmie Świętym i Tradycji (…) ten program przekracza ramy koniunktury, establishmentu politycznego i eklezjalnego(…) ten program jest aktualny zawsze i wszędzie i dla każdego człowieka. A zatem program aktualny także dzisiaj dla Kościoła wojującego(…), do którego mamy zaszczyt z Bożej łaski należeć (…) katolik nie może nie być człowiekiem Tradycji(…) Tak, stwierdzamy fakt, czasy pomieszania powszechnego wtargnęły w sam środek Kościoła i właśnie w tym kontekście zauważamy porządkującą rolę Tradycji. Oczywiście Tradycja(…) jest rzeczywistością o wiele większą i wieloaspektową. Możemy jednak zasadnie mówić o porządkującej roli Tradycji. Wierność Tradycji zatem jest skutecznym remedium na czasy pomieszania powszechnego(…) Tradycja w rozumieniu katolickim ma ściśle określone teologiczne znaczenie. Znaczenie to wyartykułowane jest jasno w katolickich, pewnych źródłach(…) przyjmując Tradycję i zachowując wierność Tradycji jesteśmy katolikami. Opieramy się na niezmiennym fundamencie prawdy w Kościele(…) Matka Boża jest pokorna. Odpowiada Archaniołowi Gabrielowi(…) Oto ja służebnica pańska, nich mi się stanie według Twego słowa. Matka Boża nie eksperymentowała ze słowem Bożym. Matka Boża słowo Boże przyjęła i wypełniła. Z wiarą przyjęła i pokornie wypełniła(…) Wyrazem pokory matki Bożej jest modlitwa wypływająca z pokornego uznania swojej całkowitej zależności od Pana Boga(…) Wyrazem pokory Maryi jest jej czystość wypływająca z pokornego przyjęcia obfitości łaski, w którym nie było najmniejszej zgody na brud grzechu (…) Bracia i siostry bardzo dbajmy o to, aby nasze środowiska promieniowały łaską. Bardzo dbajmy o to, aby w nasze środowiska nie wślizgnął się demon nieczystości, czasem pod bardzo subtelna postacią(…) pamiętajmy, że wykroczenia w tym względzie mogą skompromitować sprawę tradycji i środowiska jej wierne(…) Święty Paweł pisze o nierządzie zaś i wszelkiej nieczystości, albo chciwości – niechaj nawet mowy nie będzie wśród was, jak przystoi świętym, ani o tym co haniebne, ani o niedorzecznym gadaniu lub nieprzyzwoitych żartach, bo to wszystko jest niestosowne(…) Nasze katolickie środowiska musza być piękne i czyste(…) I jeszcze wyrazem pokory Maryi jest miłość i dobroć okazywana bliźnim, pokorna służba(…) Czy chętnie czynimy dobro bliźnim? Słowem, czynem, modlitwą? Jak przyjmujemy nowe osoby, które przychodzą do naszych środowisk? Czy nie nosimy zbyt wysoko swojego tradycyjnego nosa tak, że niezauważany, bądź nie chcemy zauważyć bliźnich wokół nas? Czy niezamykany się w wieży z kości słoniowej naszego środowiska, naszych upodobań, naszych preferencji? Czy dbamy o to, aby w naszych środowiskach zauważalna była przynależność do Kościoła Powszechnego?(…) Czy kiedy spotykamy kapłana spoza naszego środowiska reagujemy z minimum kultury osobistej, chętnie wypowiadając chrześcijańskie pozdrowienie…? Czy nie tracimy czasu na intrygi i nieuzasadnione podejrzenia? Czy staramy się dobrze wypełniać obowiązki stanu, rodzinne, zawodowe, inne? Czy mamy w sobie i czy rozwijamy w sobie pasję do dobroci, pasje do czynienia dobra bliźnim?(…) Czyńmy dobro chętnie, gorliwie, pokornie (…) Naśladujmy pokorę Matki Bożej przez wytrwałą pokorną modlitwę, czystość serca oraz dobroć i miłość bliźniego – pokorną służbę. W ten sposób przyczynimy się do ocalenia w Kościele skarbów Tradycji(…) Pola pokornej służby Bogu i ludziom są przestronne i otwarte. W królestwie Bożym problemu bezrobocia nie ma(…) Amen.”. Na zakończenie Mszy Świętej odśpiewano modlitwę w intencji Ojca Świętego „Oremus pro Pontifice nostro Francisco”. Msza Święta w Bazylice dla wszystkich pielgrzymów była wielkim przeżyciem, bowiem nie było do tej pory w Polsce – po Motu Proprio Summorum Pontificum – okazji uczestniczenia w celebrze o takim wymiarze. Bazylika, chór, jedne z największych organów w Polsce oraz rozśpiewany tłum wiernych niespotykany w takiej liczbie we wspólnotach tradycyjnych sprawiły, że poczuliśmy się tak, jak poprzedzające nas pokolenia na wielkich uroczystościach kościelnych. Nie bez znaczenia dla tej pielgrzymki postaje fakt, iż była to pierwsza Msza Święta w tej formie rytu po reformie soborowej celebrowana w Bazylice Jasnogórskiej.

(odsłuchaj kazania)

Bezpośrednio po Mszy w Bazylice pielgrzymi zgromadzili się w Kaplicy Różańcowej na spotkaniu formacyjnym. Kapelan pielgrzymki wygłosił podziękowania grupom pielgrzymów oraz organizatorom zwracając jednocześnie uwagę na konieczność kontynuacji podjętego dzieła. Przedstawiciel organizatora – Fundacji Inicjatywa Włodowicka, wyraził wdzięczność ojcu Stępowskiemu za pełnienie funkcji kapelana oraz za wszystkie trudy z tym związane. Przedstawiono informacje dotyczące przyszłorocznej edycji, m.in. to, iż Tradiclaromontana2014 odbędzie się we wcześniejszym terminie oraz projekt organizacji grupy pieszej pielgrzymów, która przybywać będzie na Jasną Górę z odległości kilkudziesięciu kilometrów. Skierowano również zaproszenie do wszystkich ministrantów, chórzystów oraz osób aktywnie działających w swoich wspólnotach, aby podjęli współpracę w celu rozwoju pielgrzymki i budowaniu krajowej wspólnoty wiernych Tradycji Łacińskiej. Podczas tego spotkania pielgrzymi wpisywali się do księgi pamiątkowej, a wolontariusze zbierali środki na rozwój pielgrzymki. W holu przed kaplicą można było również nabyć książki o tematyce katolickiej.

Ostatnim wydarzeniem liturgicznym pielgrzymki był Akt Zawierzenia wygłoszony przez ojca Krzysztofa przed Cudownym Obrazem o godzinie 15:00: „… Matko Zbawiciela, Matko Kościoła, Królowo Niebios i Polski Królowo. Ty przez wieki pocieszasz i wspomagasz Święty, Powszechny (…) Kościół. Ty jesteś uzdrowieniem i ucieczką jego dzieci rozproszonych po całym świecie. Matko, dzisiaj oddajemy się w Twoja opiekę(…) Duchu Święty i nas wspomagaj, abyśmy w swoich parafiach, ośrodkach duszpasterskich i wspólnotach(…) radowali się orędziem świętej liturgii(…) Matko Kościoła wspieraj nasze zawierzenia. Łączymy się z Ojcem Świętym Franciszkiem. Czuwaj nieustanie nad gronem biskupów w naszej ojczyźnie i na całym świecie. Otaczaj wszystkich naszych kapłanów, proboszczów, duszpasterzy swoją czcigodna opieką(…) Zawierzamy wszystko i siebie Twojej opiece Jasnogórska Pani. Powtarzamy przy Twoim tronie czcigodne owe słowa – jestem, pamiętam i czuwam.” Następnie odśpiewano „Salve Regina”, odmówiono „Pater Noster” i na zakończenie odśpiewano Apel Jasnogórski. Następnie pielgrzymi zebrali się przed Bramą Lubomirskich na wspólne pamiątkowe zdjęcie a tuż przed godziną 16:00 umocnieni i rozmodleni ruszyli w drogę powrotną do swych domów.

Korzystając z okazji Fundacja Inicjatywa Włodowicka pragnie jeszcze raz wyrazić podziękowania:

 • Kapelanowi o. Krzysztofowi Stępowskiemu CSsR
 • Ks. Bartoszowi Gajerskiemu za pełnienie funkcji diakona
 • Ks. Pawłowi Korupce za pełnienie funkcji subdiakona
 • Ks. Andrzejowi Kijek za wygłoszenie konferencji duchowej
 • Ks. Jackowi Bałembie za wygłoszenie kazania podczas Mszy głównej
 • Wszystkim Księżom towarzyszącym pielgrzymom w ich drodze na Jasną Górę
 • Ceremoniarzowi Łukaszowi Szczepanikowi ze Wspólnoty Rzeszowskiej
 • Ministrantom ze Wspólnot: Białostockiej, Rzeszowskiej, Szamotulskiej, Szczecińskiej, Warszawskiej oraz Zamojskiej
 • Kwartetowi Jasnogórskiemu oraz panu Karolowi Komendzie ze Wspólnoty Białostockiej za oprawę muzyczną
 • Organiście Jackowi Rządkowskiemu za wspaniałą grę na organach i prowadzenie śpiewów oraz Organistom Jasnogórskim za udzielnie wszelkiej pomocy
 • Braciom zakrystianom i Siostrom zakrystiankom oraz Strażnikom Jasnogórskim z zakrystii za wszelką pomoc i ofiarną pracę
 • Wolontariuszom Fundacji: Adrianowi Zieńczuk ze Wspólnoty Bydgoskiej za prace organizacyjne i Danielowi Poczentemu ze Wspólnoty Warszawskiej za pełnienie funkcji fotografa pielgrzymki
 • Organizatorom grup pielgrzymów z poszczególnych miast oraz pilotom przewozów za ich pracę umożliwiającą organizacje przewozów
 • Klerykowi Piotrowi Kozłowskiemu z Seminarium FSSP za przygotowanie planu przewozów

Szczególne podziękowania składamy Ojcu Kustoszowi oraz wszystkim Ojcom Paulinom za umożliwienie przeprowadzenia wszystkich celebracji w ramach pielgrzymki oraz za wszelką pomoc i życzliwość jaka nas spotkała ze strony Klasztoru Jasnogórskiego.

Bóg Zapłać Wszystkim i do zobaczenia za rok.

Chcesz dostawać nowe artykuły na e-maila? Zapisz się do Newslettera!

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradiclaromontana.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!