SKŁADKA

Wszyscy pielgrzymi, którzy ukończyli 16 rok życia, wnoszą składkę organizacyjną. Składka Organizacyjna jest darowizną na organizację Pielgrzymki i finansuje koszty główne organizacji Pielgrzymki a więc koszty; liturgii, oprawy muzycznej, obsługi technicznej i kadrowej, rejestracji foto/video, promocji oraz wszelkie inne główne koszty organizacji pielgrzymki, które dotyczą przygotowań oraz przeprowadzenia wydarzeń pielgrzymki na Jasnej Górze. Składkę organizacyjną wnosi się w jednej z dwóch wartości tj.: składka organizacyjna dotycząca dwudniowego udziału w pielgrzymce albo składka organizacyjna dotycząca jednodniowego udziału w pielgrzymce.

Składka organizacyjna dwudniowa (piątek oraz sobota) – 35 zł
Składka organizacyjna jednodniowa (piątek, albo sobota) – 20 zł

Każdy pielgrzym podczas wypełniania formularza zapisów do uczestnictwa w pielgrzymce otrzymuje informacje o sposobie wnoszenia składki organizacyjnej oraz miejscu odbioru karty pielgrzyma potwierdzającej fakt dokonania zapisu oraz wniesienia składki organizacyjnej. Wszyscy wierni, którzy pragną aby pielgrzymka odbywała się co roku w tak okazałej formie powinni odpowiedzialnie podejmować obowiązek wnoszenia składki organizacyjnej. Przy tej okazji zwracamy się tez z prośbą do wszystkich zapisanych pielgrzymów o promowanie u innych osób (które nie zapisały się do udziału w pielgrzymce a są obecne na wydarzeniach pielgrzymki), spełniania tego szlachetnego obowiązku jakim jest zapisywanie swego uczestnictwa i tym samym wnoszenie składki organizacyjnej.

Dzięki składce organizacyjnej możliwe jest pokrywanie znaczącej części kosztów głównych pielgrzymki. Niemniej składka organizacyjna nie wystarcza niestety na pokrycie wszystkich kosztów organizacyjnych pielgrzymki. Każdego roku pielgrzymka generuje koszty przekraczające wartość wniesionych składek organizacyjnych. Warto tu podkreślić, iż pielgrzymka nie posiada innych stałych dochodów pozwalających na pokrycie kosztów jej organizacji. Podniesienie obecnej wysokości składki organizacyjnej nie jest tu dobrym rozwiązaniem, gdyż może stanąć na drodze uczestnictwa w pielgrzymce niezamożnym pielgrzymom. Poniżej prezentujemy rozliczenie składki organizacyjnej z ostatniej pielgrzymki.

rozliczenie pielgrzymki 2022

Strata z ostatniej pielgrzymki odbytej w 2022 roku wyniosła 12,080,17,- zł. Gorąco apelujemy do wszystkich pielgrzymów, którzy mogą ponad obowiązkową składkę organizacyjną wspomóc finansowo pielgrzymkę aby przekazywali dodatkowe darowizny na organizację pielgrzymki w celu pokrycia jej straty. Dobrowolną dodatkową darowiznę na cel organizacji pielgrzymki można przekazać zwiększając kwotę przelewu Składki Organizacyjnej (tj.: udział dwudniowy 35 zł lub udział jednodniowy 20 zł + kwota darowizny). W tytule przelewu prosimy o wskazanie faktu przekazania darowizny na organizację pielgrzymki (np. dopisek do tytułu przelewu – plus darowizna X zł). Darowizna ta podlega odliczeniu od podatku dochodowego za bieżący rok (rozliczenie PIT w 2024r,) jako darowizna na cel pożytku publicznego (Organizator Pielgrzymki – Fundacja Inicjatywa Włodowicka posiada status Organizacji Pożytku Publicznego). Przy tej okazji zachęcamy również do wsparcia pielgrzymki poprzez przekazanie 1,5 % podatku dochodowego w deklaracji podatkowej PIT za 2022r. na rzecz Organizatora Pielgrzymki (nr KRS 0000475866). Informacje o sposobach wsparcia organizacji pielgrzymki można znaleźć w zakładce [WESPRZYJ NAS]. Znajduje się tam również rozliczenie pielgrzymki z wszystkich lat objętych sprawozdawczością (2017-2022).

Soli Deo per Mariam!

DANE DO WPŁAT
(darowizny, składka organizacyjna, zadatek, dopłata do zadatku, opłata za udział w pielgrzymce)

ING Bank Śląski
Nr konta: 71 1050 1461 1000 0090 3025 6037
Fundacja Inicjatywa Włodowicka
ul. Żarecka 138
42-421 Włodowice

 

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradiclaromontana.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!