SKŁADKA

Osoby zapisane do uczestnictwa w pielgrzymce a wiec osoby posiadające Status Pielgrzyma wnoszą składkę organizacyjną. Obowiązek ten nie dotyczy osób które nie ukończyły 16-go roku życia oraz kadry kapłańskiej i świeckiej pielgrzymki.

Składka organizacyjna która przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacji pielgrzymki tj; liturgii, oprawy muzycznej, transmisji i rejestracji foto/video, reklam i promocji, materiałów i urządzeń, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, obsługi technicznej i kadrowej, itp. Składka organizacyjna występuje w dwóch wartościach w zależności od zakresu czasu w jakim osoba posiadająca Status Pielgrzyma uczestniczy w Pielgrzymce tj.:

    • Składka Organizacyjna dotycząca dwudniowego udziału w Pielgrzymce (w tym uczestnictwo duchowe) – 40 zł
    • Składka Organizacyjna dotycząca jednodniowego udziału w Pielgrzymce – 25 zł

Taca zbierana przez ojców Paulinów lub Straż Jasnogórską podczas Mszy Świętych celebrowanych w ramach Pielgrzymki jest zbierana przez Klasztor na Jasnej Górze i nie finansuje kosztów organizacji Pielgrzymki.

Brak terminowego wniesienia Składki Organizacyjnej skutkuje utratą Statusu Pielgrzyma. Każdy pielgrzym podczas wypełniania formularza zapisów otrzymuje informacje o sposobie wnoszenia składki organizacyjnej oraz miejscu odbioru karty pielgrzyma potwierdzającej posiadanie Statusu Pielgrzyma a tym samym fakt dokonania zapisu oraz wniesienia składki organizacyjnej.

Wszyscy wierni, którzy pragną aby pielgrzymka odbywała się co roku w tak okazałej formie powinni odpowiedzialnie podejmować obowiązek wnoszenia składki organizacyjnej. Przy tej okazji zwracamy się tez z prośbą do wszystkich zapisanych pielgrzymów o promowanie u innych osób (które nie zapisały się do udziału w pielgrzymce a są obecne na wydarzeniach pielgrzymki), spełniania tego szlachetnego obowiązku jakim jest zapisywanie swego uczestnictwa i tym samym wnoszenie składki organizacyjnej. Wniesienia w wartości przekraczającej wartość należnej składki organizacyjnej są przyjmowane przez Organizatora Pielgrzymki jako darowizna na rzecz pielgrzymki z przeznaczeniem na organizację pielgrzymki.

Dzięki składce organizacyjnej możliwe jest pokrywanie znaczącej części kosztów pielgrzymki. Niemniej obowiązkowa składka organizacyjna wnoszona przez wszystkich posiadających Status Pielgrzyma, niestety nie wystarcza na pokrycie kosztów organizacyjnych pielgrzymki. Każdego roku pielgrzymka generuje koszty przekraczające wartość wniesionych składek organizacyjnych. Warto tu podkreślić, iż pielgrzymka nie posiada innych stałych dochodów pozwalających na pokrycie kosztów jej organizacji. Poniżej prezentujemy rozliczenie składki organizacyjnej z ostatniej pielgrzymki.

Strata z ostatniej pielgrzymki odbytej w 2023 roku wyniosła 27,915,57,- zł. Gorąco apelujemy do wszystkich pielgrzymów, którzy mogą ponad obowiązkową składkę organizacyjną wspomóc finansowo pielgrzymkę aby przekazywali dodatkowo oprócz składki organizacyjnej, darowizny na organizację pielgrzymki w celu pokrycia jej straty. Darowiznę na cel organizacji pielgrzymki można przekazać zwiększając kwotę przelewu składki organizacyjnej (tj.: udział dwudniowy 40 zł lub udział jednodniowy 25 zł + kwota darowizny). W tytule przelewu prosimy o wskazanie faktu przekazania darowizny na organizację pielgrzymki (np. dopisek do tytułu przelewu – plus darowizna X zł). Darowizna ta podlega odliczeniu od podatku dochodowego za bieżący rok (rozliczenie PIT w 2025r,) jako darowizna na cel pożytku publicznego (Organizator Pielgrzymki – Fundacja Inicjatywa Włodowicka posiada status Organizacji Pożytku Publicznego). Przy tej okazji zachęcamy również do wsparcia pielgrzymki poprzez przekazanie 1,5 % podatku dochodowego w deklaracji podatkowej PIT za 2023r. na rzecz Organizatora Pielgrzymki (nr KRS 0000475866). Informacje o sposobach wsparcia  organizacji pielgrzymki można znaleźć w zakładce [WESPRZYJ NAS]. Znajduje się tam również rozliczenie pielgrzymki z wszystkich lat objętych sprawozdawczością (2017-2023).

Soli Deo per Mariam!

DANE DO WPŁAT
(składka organizacyjna, darowizny)
ING Bank Śląski
Nr konta: 71 1050 1461 1000 0090 3025 6037
Fundacja Inicjatywa Włodowicka
ul. Żarecka 138
42-421 Włodowice

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradiclaromontana.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!