SKŁADKA

Wszyscy pielgrzymi, za wyjątkiem pielgrzymów duchowych, (zarówno indywidualni jak i w grupach zorganizowanych), którzy ukończyli 16 rok życia, wnoszą składkę organizacyjną. Składka organizacyjna zostaje przekazana na pokrycie kosztów głównych organizacji pielgrzymki, a więc na koszty: liturgii, oprawy muzycznej, obsługi technicznej i kadrowej, rejestracji foto/video, promocji oraz wszelkie inne główne koszty organizacji pielgrzymki, które dotyczą przygotowań oraz przeprowadzenia wydarzeń pielgrzymki na Jasnej Górze. Składkę organizacyjną wnosi się w jednej z dwóch wartości tj.: składka organizacyjna dotycząca jednodniowego udziału w pielgrzymce, albo składka organizacyjna dotycząca dwudniowego udziału w pielgrzymce.

       Składka organizacyjna jednodniowa (piątek, albo sobota) – 20 zł

       Składka organizacyjna dwudniowa (piątek oraz sobota) – 35 zł

Dzięki składce organizacyjnej możliwe jest pokrywanie znaczącej części kosztów głównych pielgrzymki. Przy tej okazji zwracamy się z prośbą do wszystkich zapisanych pielgrzymów o promowanie u innych osób spełniania tego szlachetnego obowiązku, jakim jest zapisywanie swego uczestnictwa i tym samym wnoszenie składki organizacyjnej. Warto tu podkreślić, iż karta pielgrzyma noszona przez pielgrzymów Tradiclaromontana jest widocznym świadectwem wsparcia pielgrzymki.

Składka organizacyjna nie wystarcza niestety na pokrycie wszystkich kosztów organizacyjnych pielgrzymki. Każdego roku pielgrzymka generuje koszty przekraczające wartość wniesionych składek organizacyjnych. Dotyczy to również przerwy w jej fizycznej organizacji (2020-2021), albowiem w tym okresie nadal trzeba było utrzymać stronę internetową wraz serwerem i adresem internetowym. Warto tu podkreślić, iż pielgrzymka nie posiada innych stałych dochodów pozwalających na pokrycie kosztów jej organizacji. Podniesienie obecnej wysokości składki organizacyjnej nie jest tu dobrym rozwiązaniem, gdyż może stanąć na drodze uczestnictwa w pielgrzymce niezamożnym pielgrzymom.

Obecnie łączna strata pielgrzymki ze wszystkich lat z występującą stratą (2017-2021) wynosi: 21.826,88 zł. Kwota ta wynika z licznych kosztów organizacyjnych pielgrzymki, jednak trzeba tu zauważyć, że zapewnienie należytej oprawy liturgiczno-muzycznej, sprawnej organizacji i promocji całości pielgrzymki oraz niezbędnego personelu musi nieść za sobą koszty o określonym poziomie, a ich poniesienie jest niezbędnie do odbycia się naszej pielgrzymki w tak okazałej formie.

W związku z powyższym, począwszy od pielgrzymki jaka odbyła się w 2017 roku zwracamy się do pielgrzymów, którzy mogą wspomóc finansowo pielgrzymkę ponad wartość obowiązkowej składki organizacyjnej, aby przekazywali dodatkowo dobrowolne darowizny na organizację pielgrzymki.

Przykładowo – rozliczenie ostatniej pielgrzymki organizowanej w 2019 roku (przerwa COVID – 2020-2021) zamknęło się stratą (koszty z roku 2019 minus składka organizacyjna z roku 2019) w wysokości 7.032,97 zł. Dodatkowe dobrowolne darowizny przekazane w 2019 roku przez pielgrzymów wyniosły 4.863,64 zł, zmniejszając tym samym kwotę straty pielgrzymki w 2019 roku do kwoty 2.169,33 zł. Powyższe pokazuje, iż dobrowolne darowizny dodatkowe to nieocenione wsparcie, które daje możliwość kontynuacji organizowania pielgrzymki w kolejnych latach.

Tradiclaromontana stała się obecnie swego rodzaju wizytówką duszpasterstw i wspólnot Tradycji Łacińskiej w Polsce. Pielgrzymka ta jest widzialnym i dobitnym głosem wołającym o poszanowanie i troskę duszpasterską, które należą się wiernym przywiązanym do tradycyjnej formy Rytu Rzymskiego oraz tradycyjnych form pobożności. Wspieranie pielgrzymki jest zatem wspólnym działaniem na rzecz zachowania i rozwoju duszpasterstw oraz wspólnot Tradycji Łacińskiej.

Dobrowolną dodatkową darowiznę na cel organizacji pielgrzymki można przekazać zwiększając kwotę przelewu składki organizacyjnej lub (w przypadku pielgrzymów w grupach zorganizowanych) zadatku. W tytule przelewu prosimy o wskazanie faktu przekazania darowizny na organizację pielgrzymki (np. dopisek do tytułu przelewu – „plus darowizna X zł”).

Wszystkich pielgrzymów, a w szczególności tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na wsparcie finansowe pielgrzymki w postaci dodatkowej darowizny prosimy o modlitwę w intencji pomyślnego rozwoju idei naszego pielgrzymowania na Jasna Górę.

Dane konta bankowego Organizatora Pielgrzymki

ING Bank Śląski Nr konta: 71 1050 1461 1000 0090 3025 6037
Fundacja Inicjatywa Włodowicka
ul. Żarecka 138
42-421 Włodowice

 

FOTOGALERIA

VIDEOGALERIA

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradiclaromontana.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!