INFORMACJE PODSTAWOWE

Uczestnictwo w Pielgrzymce Tradiclaromontana2023 wymaga uzyskania Statusu Pielgrzyma poprzez zapisanie się jako pielgrzym w ramach zapisów (prowadzonych na stronie internetowej pielgrzymki lub wyjątkowo telefonicznie) i możliwe jest w jednym z trzech trybów:

  • Pielgrzym w Grupie Zorganizowanej
  • Pielgrzym Indywidualny
  • Pielgrzym w Grupie Duchowej

Osoby nieposiadające Statusu Pielgrzyma są osobami postronnymi wobec pielgrzymki. Udział w wydarzeniach pielgrzymki co do zasady przysługuje osobom posiadającym Status Pielgrzyma. Organizator Pielgrzymki może (szczególnie w przypadku braku wolnych miejsc w obiekcie w którym odbywają się wydarzenia pielgrzymki) zażądać opuszczenia miejsca (obiektu) odbywania się wydarzenia pielgrzymki przez osoby postronne.

Msze Święte pielgrzymki w Kaplicy Cudownego Obrazu (w piątek) oraz w Bazylice (w sobotę) są odprawiane w intencji wszystkich osób posiadających Status Pielgrzyma. Msza Święta w Kapicy NSPJ przy Bazylice (w sobotę) odprawiana jest w intencji Pielgrzymów w Grupie Duchowej.

Kapłani, siostry zakonne, bracia zakonni, klerycy, chórzyści, organiści oraz ministranci uczestniczą w pielgrzymce również w jednej z wymienionych wyżej form. Osoby te wypełniając Formularz Zapisów i wskazując w nim fakt bycia jedną z wyżej wymienionych osób, zgłaszają gotowość do podjęcia stosownych posług podczas pielgrzymki. Kapłani, siostry zakonne, bracia zakonni oraz klerycy, mają możliwość zgłoszenia udziału we wspólnym śniadaniu i obiedzie organizowanym w sobotę podczas pielgrzymki. Kapłani zgłaszają potrzebę celebracji Mszy Św. podczas wypełniania Formularza Zapisów. Organizator Pielgrzymki organizuje celebrację Mszy Świętej wyłącznie dla kapłanów, którzy posiadają Status Pielgrzyma, oraz przedstawią pismo polecające własnego ordynariusza lub przełożonego, wystawione nie wcześniej niż przed rokiem (np. Celebret). Wszelkie inne informacje o uczestnictwie kapłanów podane są w zakładce [DLA KAPŁANÓW].

Uczestnicy Ogólnopolskich Rekolekcji Wiernych Tradycji Łacińskiej (Tradicolekcje) oraz uczestnicy Ogólnopolskich Spotkań Wiernych Tradycji Łacińskiej (Tradicamp) mają możliwość zgłoszenia udziału we wspólnym śniadaniu integracyjnym organizowanym w sobotę podczas pielgrzymki Tradiclaromontana2023. Zgłoszenia tego udziału dokonuje się wypełniając Formularz Zapisów pielgrzymki.

Składka Organizacyjna jest darowizną na organizację pielgrzymki i finansuje koszty główne organizacji pielgrzymki a więc koszty; liturgii, oprawy muzycznej, obsługi technicznej i kadrowej, rejestracji foto/video, promocji itp. Składka Organizacyjna wnoszona jest przez wszystkich posiadających Status Pielgrzyma z wyjątkiem osób które nie ukończyły szesnastego roku życia. W zakładce [SKŁADKA] można zapoznać się z rodzajem ponoszonych kosztów głównych organizacji pielgrzymki oraz rozliczeniem zeszłorocznej Składki Organizacyjnej.

Karta pielgrzyma jest wydawana wszystkim posiadającym Status Pielgrzyma w trakcie wydarzeń pielgrzymki na Jasnej Górze (piątek i sobota), wraz z Biuletynem Pielgrzymki i ewentualnymi bieżącymi informacjami organizacyjnymi.

Uczestnictwo w pielgrzymce jako Pielgrzym w Grupie Zorganizowanej daje możliwość wspólnego pielgrzymowania wiernych Tradycji Łacińskiej ze wszystkich wspólnot i duszpasterstw na Jasną Górę. Organizator pielgrzymki zapewnia co do zasady Pielgrzymom w Grupie Zorganizowanej świadczenia w postaci ubezpieczenia, transportu oraz noclegu. Pielgrzym w Grupie Zorganizowanej wypełniając Formularz Zapisów, może zrezygnować z transportu realizowanego w pełni i wybrać przedmiotowy transport realizowany jako transport w jednym kierunku, to jest na Jasną Górę lub w drodze powrotnej. Nocleg jest realizowany w Domu Pielgrzyma im. św. Jana Pawła II na Jasnej Górze w Częstochowie, w czteroosobowym pokoju noclegowym z umywalką i dostępem do wspólnych łazienek na korytarzach. Pielgrzym w Grupie Zorganizowanej wypełniając Formularz Zapisów może zrezygnować z zagwarantowanego noclegu aby na własną rękę zapewnić sobie nocleg w wyższym standardzie. Organizator pielgrzymki nie zapewnia Pielgrzymom w Grupie Zorganizowanej wyżywienia. Informacje o możliwościach zorganizowania sobie wyżywienia znajdują się w zakładce [WYŻYWIENIE]. Z uwagi na zagwarantowane świadczenia dla Pielgrzyma w Grupie Zorganizowanej, jego udział w pielgrzymce wymaga wniesienia opłaty za udział w pielgrzymce. Wartości orientacyjne opłaty za udział w pielgrzymce oraz wszelkie inne informacje o tym trybie uczestnictwa w pielgrzymce podane są w zakładce [GRU-ZORGANIZOWANA]. Wejście do tej zakładki znajduje się również poniżej niniejszych informacji.

Uczestnictwo w pielgrzymce jako Pielgrzym Indywidualny polega na samodzielnej organizacji swojego udziału w pielgrzymce. Oznacza to, iż dojazd, nocleg oraz wyżywienie w czasie pielgrzymki Pielgrzym Indywidualny musi zagwarantować sobie we własnym zakresie. Ten tryb uczestnictwa daje możliwość elastycznego zaplanowania uczestnictwa w pielgrzymce (prywatnie zorganizowany transport umożliwia udział w wybranej części programu pielgrzymki) przy jednoczesnym zachowaniu jedności z wszystkimi pozostałymi pielgrzymami. Informacje o tym jak dojechać na Jasną Górę znajdują się w zakładce [DOJAZD]. Kontakty do miejsc noclegowych znajdują się w zakładce [NOCLEG]. Informacje o możliwościach zorganizowania wyżywienia znajdują się w zakładce [WYŻYWIENIE]. Pielgrzymom Indywidualnym, Organizator Pielgrzymki nie gwarantuje żadnych świadczeń. Wszelkie inne informacje o tym trybie uczestnictwa podane są w zakładce [PIELG-INDYWIDUALNI]. Wejście do tej zakładki znajduje się również poniżej niniejszych informacji.

Uczestnictwo w pielgrzymce jako Pielgrzym w Grupie Duchowej polega wyłącznie na duchowym uczestnictwie w pielgrzymce, to jest bez fizycznego w niej udziału. Pielgrzymom w Grupie Duchowej Organizator Pielgrzymki nie gwarantuje żadnych świadczeń. Pielgrzymi w Grupie Duchowej w trakcie trwania pielgrzymki, odmawiają przepisane modlitwy. W intencji Pielgrzymów Duchowych, odprawiana jest specjalna Msza Święta w trakcie pielgrzymki. Wszelkie inne informacje o tym trybie uczestnictwa podane są w zakładce [GRU-DUCHOWA]. Wejście do tej zakładki znajduje się również poniżej niniejszych informacji.

Zapisanie się osoby do uczestnictwa w Pielgrzymce, następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza Zapisów dostępnego na stronie internetowej pielgrzymki, przeznaczonego dla wybranego przez tę osobę trybu uczestnictwa w Pielgrzymce:

  • Formularz Zapisów Pielgrzymów w Grupie Zorganizowanej
  • Formularz Zapisów Pielgrzymów Indywidualnych
  • Formularz Zapisów Pielgrzymów w Grupie Duchowej

Wszystkich pragnących wziąć udział w pielgrzymce (zarówno księży, osoby zakonne jak i świeckich) prosimy o odpowiednio wczesne zapisanie swojego udziału. Zapisy prowadzone są tylko do wyznaczonych terminów tj.:

  • Zapisy Pielgrzymów w Grupie Zorganizowanej do dnia 13 lutego A.D.2023 (włącznie) oraz po tym terminie w ramach zapisów uzupełniających ale tylko w przypadku wolnych miejsc w środkach transportu
  • Zapisy Pielgrzymów Indywidualnych do dnia 23 lutego A.D.2023 (włącznie)
  • Zapisy Pielgrzymów w Grupie Duchowej do dnia 25 lutego A.D.2023 (włącznie)

Formularz Zapisów, może być wypełniony przez inną osobę (osobę trzecią) niż osoba fizyczna której Formularz Zapisów dotyczy. Potwierdzeniem przesłania Formularza Zapisów, jest otrzymanie jego kopii drogą poczty elektronicznej. Formularze Zapisów dostępne są w zakładce [ZAPISY]. Przed przejściem do tej zakładki zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi poszczególnych trybów uczestnictwa w pielgrzymce. Wejście do zakładek zawierających szczegółowe informacje o poszczególnych trybach uczestnictwa w pielgrzymce znajdują się poniżej niniejszych informacji. Osoby niemające dostępu do internetu lub mające problemy z obsługą internetu (głównie osoby w podeszłym wieku) a jednocześnie będące w sytuacji braku możliwości skorzystania z pomocy osoby trzeciej, mogą w drodze wyjątku dokonać zapisu drogą telefoniczną pod numerem telefonu: (34) 341-00-21.

Punkt Informacyjny Pielgrzymki działa w trakcie wydarzeń pielgrzymki, w miejscu i czasie podanym w programie pielgrzymki. Punkt ten udziela wszelkich informacji o pielgrzymce, umożliwia dokonanie wpisu do księgi pamiątkowej oraz zajmuje się obsługą osób posiadających Status Pielgrzyma w zakresie przewidzianym w Regulaminie Pielgrzymki. Więcej informacji o Punkcie Informacyjnym podane jest w zakładce [PUNKT INFOR.].

Aby odpowiednio przygotować się do udziału w pielgrzymce można skorzystać z wielu praktycznych informacji znajdujących się w zakładkach [PRAKTYCZNE RADY] oraz [MAPA].

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradiclaromontana.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!