INFORMACJE PODSTAWOWE

Uczestnictwo w pielgrzymce możliwe jest co do zasady w jednej z trzech form;

 • uczestnictwo w grupie zorganizowanej
 • uczestnictwo indywidualne
 • uczestnictwo duchowe

Kapłani, bracia zakonni, siostry zakonne, chórzyści oraz ministranci również uczestniczą w pielgrzymce w jednej z wymienionych form. Kapłani podczas wypełniania formularza zapisów zgłaszają potrzebę celebracji Mszy Św. podczas pielgrzymki. Kapłani niezapisani nie będą mieli możliwości celebracji Mszy Św. w ramach pielgrzymki. Wszelkie inne informacje o uczestnictwie kapłanów podane są w zakładce – dla kapłanów.

Składka organizacyjna na koszty ogólne organizacji pielgrzymki jest wnoszona zarówno przez pielgrzymów w grupach zorganizowanych jak i pielgrzymów indywidualnych. Pokrywa ona koszty organizacji wydarzeń pielgrzymki na Jasnej Górze. W zakładce – składka można zapoznać się z rodzajem ponoszonych kosztów oraz rozliczeniem przedmiotowej składki organizacyjnej.

Uczestnictwo w grupie zorganizowanej daje możliwość wspólnego pielgrzymowania wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę w atmosferze modlitwy i pod podpieką duszpasterską. Obecnie zakończano już zapisy do grup zorganizowanych. Wszelkie bieżące informacje dla pielgrzymów w grupach zorganizowanych (wysokość opłat, rozkłady jazdy autobusów itd.) publikowane są w zakładce – grupy zorganizowane. Wejście do tej zakładki znajduje się również poniżej niniejszej informacji.

Uczestnictwo indywidualne polega na tym, iż pielgrzym sam organizuje swój udział w pielgrzymce. Oznacza to, iż dojazd oraz ewentualne wyżywienie i nocleg w czasie pielgrzymki, pielgrzym indywidualny musi zagwarantować sobie we własnym zakresie. Ta forma uczestnictwa daje możliwość elastycznego zaplanowania uczestnictwa w pielgrzymce (prywatny transport umożliwia udział w wybranej części programu) przy jednoczesnym zachowaniu jedności z wszystkimi pozostałymi pielgrzymami. Informacje o tym jak dojechać na Jasną Górę znajdują się w zakładce dojazd. Kontakty do miejsc noclegowych znajdują się w zakładce nocleg. Informacje o możliwościach zorganizowania wyżywienia znajdują się w zakładce wyżywienie. Pielgrzymom indywidualnym organizator pielgrzymki nie gwarantuje żadnych świadczeń. Wszelkie inne informacje o tej formie uczestnictwa podane są w zakładce – indywidualnie. Wejście do tej zakładki znajduje się również poniżej niniejszej informacji.

Uczestnictwo duchowe polega na tym, że pielgrzym uczestniczy wyłącznie duchowo w pielgrzymce, to jest bez fizycznego w niej udziału. Pielgrzymom duchowym organizator pielgrzymki nie gwarantuje żadnych świadczeń. Pielgrzymi duchowi w trakcie trwania pielgrzymki, odprawiają przepisane modlitwy. W intencji pielgrzymów duchowych, odprawiana jest specjalna Msza Święta w trakcie pielgrzymki. Wszelkie inne informacje o tej formie uczestnictwa podane są w zakładce – duchowo. Wejście do tej zakładki znajduje się również poniżej niniejszej informacji.

W punkcie informacyjnym (zakładka – punkt informacyjny) działającym w trakcie pielgrzymki można uzyskać wszelkie informacje organizacyjne a także dokonać wpisu do księgi pamiątkowej. W punkcie rejestracyjno-informacyjnym pielgrzymi indywidualni odbierają również karty pielgrzyma. Pielgrzymi w grupach zorganizowanych otrzymują karty pielgrzyma w autokarach.

W zakładkach praktyczne rady oraz mapa znajduje się wiele praktycznych informacji pozwalających na odpowiednie przygotowanie się do udziału w pielgrzymce.

Wszystkich pragnących wziąć udział w pielgrzymce (zarówno księży, osoby zakonne jak i świeckich) prosimy o odpowiednio wczesne zapisanie swojego udziału za pośrednictwem formularza zapisów znajdującego się w zakładce – zapisy. Osoby mające problemy z obsługą internetu, w drodze wyjątku mogą dokonać zapisu drogą telefoniczną pod numerem telefonu: (34) 341-00-21.

  FOTOGALERIA

  VIDEOGALERIA

  ZAPRASZAMY

  Zapisz się do Newslettera!

  Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradiclaromontana.

  Pomyślnie wysłałeś wiadomość!