GALERIE

INF. PODSTAWOWE
ZAPISY
DUCHOWO
NOCLEG
SKŁADKA
MAPA
GRUPY

INFORMACJE PODSTAWOWE

Uczestnictwo w pielgrzymce możliwe jest co do zasady w jednej z trzech form;

– uczestnictwo w grupie zorganizowanej
– uczestnictwo indywidualne
– uczestnictwo duchowe

Wszystkich pragnących wziąć udział w pielgrzymce (zarówno księży, osoby zakonne jak i świeckich) prosimy o odpowiednio wczesne zapisanie swojego udziału za pośrednictwem formularza zapisów znajdującego się w zakładce zapisy. Osoby mające problemy z obsługą internetu, w drodze wyjątku mogą dokonać zapisu drogą telefoniczną pod numerem telefonu: (34) 341-00-21. Zapisy prowadzone są tylko do wyznaczonych terminów tj.:

– pielgrzymi w grupach zorganizowanych (zapisy uzupełniające) do dnia … listopada A.D.2019
– pielgrzymi indywidualni do dnia … listopada A.D.2019
– pielgrzymi duchowi do dnia … listopada A.D.2019

Kapłani, bracia zakonni, siostry zakonne, chórzyści oraz ministranci również zapisują się za pośrednictwem formularzy zapisów. W przypadku kapłanów w formularzu zapisów jest możliwość rezerwacji ołtarza do celebracji Mszy Św. podczas pielgrzymki.

Składka organizacyjna na koszty ogólne organizacji pielgrzymki jest wnoszona zarówno przez pielgrzymów w grupach zorganizowanych jak i pielgrzymów indywidualnych. Pokrywa ona koszty organizacji wydarzeń pielgrzymki na Jasnej Górze. W zakładce składka można zapoznać się z rodzajem ponoszonych kosztów oraz rozliczeniem przedmiotowej składki organizacyjnej.

Uczestnictwo w grupie zorganizowanej daje możliwość wspólnego pielgrzymowania wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę w atmosferze modlitwy i pod podpieką duszpasterską. Niemniej ogromne znacznie ma tu również (dzięki rozbudowie sieci tras autokarowych) możliwość zagwarantowania udziału w pielgrzymce nawet najmniejszym wspólnotom Tradycji Łacińskiej, oraz tym które dopiero się tworzą. Pielgrzym w grupie zorganizowanej ma zagwarantowane minimum dwa świadczenia w postaci transportu autokarowego oraz ubezpieczenia. Na życzenie pielgrzyma w grupie zorganizowanej, organizator pielgrzymki może zagwarantować również nocleg w Domu Pielgrzyma. Pielgrzym w grupie zorganizowanej musi zorganizować sobie wyżywienie w czasie pielgrzymki we własnym zakresie. Informacje o możliwościach zorganizowania wyżywienia znajdują się w zakładce wyżywienie. Miejsca oraz godziny odjazdu autokarów w poszczególnych miejscowościach zostaną podane w zakładkach dojazd na tydzień przez pielgrzymką. Z racji zagwarantowanych świadczeń udział pielgrzyma w grupie zorganizowanej jest odpłatny. W opłatę za udział pielgrzyma w grupie zorganizowanej wkalkulowana jest już składka organizacyjna. Informacje o poszczególnych grupach zorganizowanych podane są w zakładce grupy. Serdecznie zapraszamy do pielgrzymowania w grupach zorganizowanych. Jak pokazują logistyczne przygotowania do pielgrzymki, każdy pielgrzym w grupach zorganizowanych ma istotne znaczenie dla odbycia się pielgrzymki, a więc każdy pielgrzym w autokarze ma swój osobisty, odczuwalny wkład w dzieło, którego efektem jest udział w pielgrzymce wszystkich wspólnot Tradycji Łacińskiej w Polsce.

Uczestnictwo indywidualne polega na tym, że pielgrzym indywidualny sam organizuje swój udział w pielgrzymce. Oznacza to, iż dojazd oraz ewentualne wyżywienie i nocleg w czasie pielgrzymki, pielgrzym indywidualny musi zagwarantować sobie we własnym zakresie. Informacje o tym jak dojechać na Jasną Górę znajdują się w zakładce dojazd. Kontakty do miejsc noclegowych znajdują się w zakładce nocleg. Informacje o możliwościach zorganizowania wyżywienia znajdują się w zakładce wyżywienie. Pielgrzymom indywidualnym organizator pielgrzymki nie gwarantuje żadnych świadczeń. Pełnoletni pielgrzymi indywidualni proszeni są o wniesienie składki organizacyjnej.

Uczestnictwo duchowe polega na tym, że pielgrzym uczestniczy wyłącznie duchowo w pielgrzymce, to jest bez fizycznego w niej udziału. Pielgrzymom duchowym organizator pielgrzymki nie gwarantuje żadnych świadczeń. Pielgrzymi duchowi w trakcie trwania pielgrzymki, odprawiają przepisane modlitwy. W intencji pielgrzymów duchowych, odprawiana jest specjalna Msza Święta w trakcie pielgrzymki. Wszystkie informacje dla pielgrzymów duchowych podano w zakładce duchowo.

W punkcie rejestracyjno informacyjnym działającym w trakcie pielgrzymki można uzyskać wszelkie informacje organizacyjne a także dokonać wpisu do księgi pamiątkowej. W punkcie rejestracyjno-informacyjnym pielgrzymi indywidualni odbierają również karty pielgrzyma. Pielgrzymi w grupach zorganizowanych otrzymują karty pielgrzyma w autokarach.

W zakładkach praktyczne rady oraz mapa znajduje się wiele praktycznych informacji pozwalających na odpowiednie przygotowanie się do udziału w pielgrzymce.

FOTOGALERIA

VIDEOGALERIA

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradiclaromontana.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!