INFORMACJE PODSTAWOWE

Uczestnictwo w pielgrzymce Tradiclaromontana2024 jest możliwe pod warunkiem uzyskania Statusu Pielgrzyma co następuje poprzez zapisanie się do uczestnictwa w pielgrzymce (jako pielgrzym) przez Formularz Zapisów. Osoby posiadające status pielgrzyma mogą uczestniczyć w pielgrzymce bezpośrednio (bezpośredni udział w wydarzeniach pielgrzymki) lub duchowo. Pielgrzymka trwa dwa dni ale można również w niej uczestniczyć bezpośrednio w wymiarze tylko jednego dnia.

Osoby nieposiadające Statusu Pielgrzyma są osobami postronnymi wobec pielgrzymki. Udział w wydarzeniach pielgrzymki co do zasady przysługuje osobom posiadającym Status Pielgrzyma. W przypadku wydarzeń pielgrzymki o charakterze otwartym, Organizator Pielgrzymki może (szczególnie w przypadku braku wolnych miejsc w obiekcie w którym odbywają się wydarzenia pielgrzymki) zażądać opuszczenia miejsca (obiektu) odbywania się wydarzenia pielgrzymki przez osoby postronne.

Karta pielgrzyma jest dokumentem potwierdzającym posiadanie Statusu Pielgrzyma i jest wydawana wszystkim osobom posiadającym Status Pielgrzyma w Punkcie Informacyjnym Pielgrzymki w trakcie wydarzeń pielgrzymki na Jasnej Górze (piątek i sobota).

Msze Święte pielgrzymki w Kaplicy Cudownego Obrazu (w piątek) oraz w Bazylice (w sobotę) są odprawiane wyłącznie w intencji osób posiadających Status Pielgrzyma. Msza Święta recytowana w sobotę odprawiana jest w intencji osób posiadających Status Pielgrzyma uczestniczących duchowo w pielgrzymce. Wszystkie wyżej wymienione Msze Święte będą transmitowane w zakładce [TRANSMISJE].

Organizacja pielgrzymki finansowana jest z składki organizacyjnej. W zakładce [SKŁADKA] można zapoznać się z rodzajem ponoszonych kosztów organizacji pielgrzymki oraz rozliczeniem zeszłorocznej Składki Organizacyjnej.

Bezpośrednie uczestnictwo w pielgrzymce polega na fizycznym uczestnictwie w wydarzeniach pielgrzymki na Jasnej Górze. Osoba posiadająca Status Pielgrzyma i uczestnicząca w pielgrzymce w sposób bezpośredni, samodzielnie organizuje swój dojazd na pielgrzymkę oraz nocleg i wyżywienie w czasie pielgrzymki. Informacje o możliwościach zorganizowania sobie tych świadczeń oraz więcej informacji o tym sposobie uczestnictwa w pielgrzymce znajduje się w zakładce [BEZPOŚREDNIO]. Wejście do tej zakładki znajduje się również poniżej niniejszych informacji.

Duchowe uczestnictwo w pielgrzymce  polega na wyłącznie duchowym uczestnictwie w pielgrzymce, to jest bez fizycznego w niej udziału. Osoba posiadająca Status Pielgrzyma i uczestnicząca w pielgrzymce w sposób duchowy, odmawia przepisane modlitwy. W intencji  tych osób odprawiana jest specjalna Msza Święta w trakcie pielgrzymki. Więcej informacji o tym sposobie uczestnictwa w pielgrzymce znajduje się w zakładce [DUCHOWO]. Wejście do tej zakładki znajduje się również poniżej niniejszych informacji.

Zapisanie się osoby do uczestnictwa w Pielgrzymce, następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza Zapisów. W formularzu zapisów można dokonać zgłoszenia uczestnictwa w wydarzeniach dedykowanych dla konkretnych grup osób (obiad, spotkanie integracyjne itp.). Księża mogą zarezerwować ołtarz do celebracji Mszy Świętej a siostry zakonne, bracia zakonni, klerycy, chórzyści, organiści oraz ministranci mogą zgłosić gotowość podjęcia stosownych posług podczas pielgrzymki. Wszystkich pragnących wziąć udział w pielgrzymce prosimy o odpowiednio wczesne zapisanie swojego udziału. Zapisy prowadzone są obecnie jako zapisy uzupełniające. Formularz Zapisów jest dostępny w zakładce [ZAPISY]. Przed przejściem do tej zakładki zachęcamy jednak do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi sposobów uczestnictwa w pielgrzymce (bezpośrednio lub duchowo) oraz informacjami dedykowanymi dla konkretnych osób (księża, ministranci). Osoby niemające dostępu do internetu lub mające problemy z obsługą internetu (głównie osoby w podeszłym wieku) a jednocześnie będące w sytuacji braku możliwości skorzystania z pomocy osoby trzeciej, mogą w drodze wyjątku dokonać zapisu drogą telefoniczną pod numerem telefonu: (34) 341-00-21.

Regulamin Pielgrzymki dostępny jest w zakładce [REGULAMIN], zaś Klauzula Informacyjna RODO dostępna jest w zakładce [RODO].

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradiclaromontana.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!