INFORMACJE PODSTAWOWE

Uczestnictwo w Pielgrzymce Tradiclaromontana2023 wymaga uzyskania Statusu Pielgrzyma poprzez zapisanie się jako pielgrzym w ramach zapisów (prowadzonych na stronie internetowej pielgrzymki lub wyjątkowo telefonicznie) i możliwe jest obecnie w jednym z dwóch trybów:

  • Pielgrzym Indywidualny
  • Pielgrzym w Grupie Duchowej

Osoby nieposiadające Statusu Pielgrzyma są osobami postronnymi wobec pielgrzymki. Udział w wydarzeniach pielgrzymki co do zasady przysługuje osobom posiadającym Status Pielgrzyma. Organizator Pielgrzymki może (szczególnie w przypadku braku wolnych miejsc w obiekcie w którym odbywają się wydarzenia pielgrzymki) zażądać opuszczenia miejsca (obiektu) odbywania się wydarzenia pielgrzymki przez osoby postronne.

Msze Święte pielgrzymki w Kaplicy Cudownego Obrazu (w piątek) oraz w Bazylice (w sobotę) są odprawiane w intencji wszystkich osób posiadających Status Pielgrzyma. Msza Święta w Kapicy NSPJ przy Bazylice (w sobotę) odprawiana jest w intencji Pielgrzymów w Grupie Duchowej.

Składka Organizacyjna jest darowizną na organizację pielgrzymki i finansuje koszty główne organizacji pielgrzymki a więc koszty; liturgii, oprawy muzycznej, obsługi technicznej i kadrowej, rejestracji foto/video, promocji itp. Składka Organizacyjna wnoszona jest przez wszystkich posiadających Status Pielgrzyma z wyjątkiem osób które nie ukończyły szesnastego roku życia. W zakładce [SKŁADKA] można zapoznać się z rodzajem ponoszonych kosztów głównych organizacji pielgrzymki oraz rozliczeniem zeszłorocznej Składki Organizacyjnej.

Karta pielgrzyma jest wydawana wszystkim posiadającym Status Pielgrzyma w trakcie wydarzeń pielgrzymki na Jasnej Górze (piątek i sobota), wraz z Biuletynem Pielgrzymki i ewentualnymi bieżącymi informacjami organizacyjnymi.

Uczestnictwo w pielgrzymce jako Pielgrzym Indywidualny polega na samodzielnej organizacji swojego udziału w pielgrzymce. Oznacza to, iż dojazd, nocleg oraz wyżywienie w czasie pielgrzymki Pielgrzym Indywidualny musi zagwarantować sobie we własnym zakresie. Ten tryb uczestnictwa daje możliwość elastycznego zaplanowania uczestnictwa w pielgrzymce (prywatnie zorganizowany transport umożliwia udział w wybranej części programu pielgrzymki) przy jednoczesnym zachowaniu jedności z wszystkimi pozostałymi pielgrzymami. Informacje o tym jak dojechać na Jasną Górę znajdują się w zakładce [DOJAZD]. Kontakty do miejsc noclegowych znajdują się w zakładce [NOCLEG]. Informacje o możliwościach zorganizowania wyżywienia znajdują się w zakładce [WYŻYWIENIE]. Pielgrzymom Indywidualnym, Organizator Pielgrzymki nie gwarantuje żadnych świadczeń. Wszelkie inne informacje o tym trybie uczestnictwa podane są w zakładce [PIELG-INDYWIDUALNI]. Wejście do tej zakładki znajduje się również poniżej niniejszych informacji.

Uczestnictwo w pielgrzymce jako Pielgrzym w Grupie Duchowej polega wyłącznie na duchowym uczestnictwie w pielgrzymce, to jest bez fizycznego w niej udziału. Pielgrzymom w Grupie Duchowej Organizator Pielgrzymki nie gwarantuje żadnych świadczeń. Pielgrzymi w Grupie Duchowej w trakcie trwania pielgrzymki, odmawiają przepisane modlitwy. W intencji Pielgrzymów Duchowych, odprawiana jest specjalna Msza Święta w trakcie pielgrzymki. Wszelkie inne informacje o tym trybie uczestnictwa podane są w zakładce [GRU-DUCHOWA]. Wejście do tej zakładki znajduje się również poniżej niniejszych informacji.

Zapisanie się osoby do uczestnictwa w Pielgrzymce, następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza Zapisów dostępnego na stronie internetowej pielgrzymki, przeznaczonego dla wybranego przez tę osobę trybu uczestnictwa w Pielgrzymce:

  • Formularz Zapisów uzupełniających Pielgrzymów Indywidualnych
  • Formularz Zapisów Pielgrzymów w Grupie Duchowej

Punkt Informacyjny Pielgrzymki działa w trakcie wydarzeń pielgrzymki, w miejscu i czasie podanym w programie pielgrzymki. Punkt ten udziela wszelkich informacji o pielgrzymce, umożliwia dokonanie wpisu do księgi pamiątkowej oraz zajmuje się obsługą osób posiadających Status Pielgrzyma w zakresie przewidzianym w Regulaminie Pielgrzymki. Więcej informacji o Punkcie Informacyjnym podane jest w zakładce [PUNKT INFOR.].

Aby odpowiednio przygotować się do udziału w pielgrzymce można skorzystać z wielu praktycznych informacji znajdujących się w zakładkach [PRAKTYCZNE RADY] oraz [MAPA].

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradiclaromontana.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!