DLA KAPŁANÓW

Uczestnictwo kapłana w Pielgrzymce Tradiclaromontana2024 wymaga uzyskania Statusu Pielgrzyma poprzez zapisanie się jako pielgrzym. Kapłani zapisują się jako pielgrzym podobnie jak wszyscy inni pielgrzymi.

Organizatorem przewidzianych w programie pielgrzymki wydarzeń liturgicznych jest Organizator Pielgrzymki. W skład stałej kadry pielgrzymki, wchodzą kapłani powołani do kadry pielgrzymki przez Organizatora Pielgrzymki a wśród nich opiekunowie duchowni pielgrzymki w składzie:

o. Krzysztof Stępowski CSsR – Duszpasterstwo Tradycji Łacińskiej w Archidiecezji Warszawskiej
ks. dr Ireneusz Bakalarczyk – Duszpasterstwo Tradycji Łacińskiej w Archidiecezji Wrocławskiej
ks. dr Piotr Paćkowski – Wspólnota Tradycji Łacińskiej w Diecezji Siedleckiej

Opiekę duchowną nad przebiegiem liturgii oraz służbą liturgiczna ołtarza prowadzi ks. dr Ireneusz Bakalarczyk. Kapłani ustanowieni przez ordynariuszy swoich diecezji delegatem do spraw dotyczących tradycyjnej formy Rytu Rzymskiego lub duszpasterzem wiernych przywiązanych do tej formy rytu lub celebransem dla tych wiernych, wchodzą z urzędu do kadry pielgrzymki.

W trakcie wypełniania formularza zapisów istnieje możliwość zarezerwowania ołtarza do celebracji Mszy Św. Organizator Pielgrzymki organizuje celebrację Mszy Świętej wyłącznie dla kapłanów, którzy posiadają Status Pielgrzyma i zapisali się do uczestnictwa w pielgrzymce w terminie do dnia 15 lutego A.D.2024, oraz przedstawią pismo polecające własnego ordynariusza lub przełożonego, wystawione nie wcześniej niż przed rokiem (np. Celebret). Kapłani celebrujący Mszę Św. podczas pielgrzymki powinni mieć ze sobą; albę, humerał, cingulum oraz wedle możliwości manipularz (kolor odpowiedni do formularza mszalnego) oraz własny mszał.

Z każdym kapłanem po dokonaniu zapisu, a tuż przed pielgrzymką skontaktuje się ceremoniarz pielgrzymki celem ustalenia szczegółów celebracji oraz ewentualnego zaangażowania do posług podczas pielgrzymki. Wszyscy kapłani proszeni są o stosowanie się do poleceń opiekunów duchowych pielgrzymki, ceremoniarzy pielgrzymki oraz personelu zakrystii jasnogórskiej. Obowiązuje bezwzględny zakaz samodzielnego organizowania celebracji Mszy Św. w ramach pielgrzymki. Wszyscy kapłani proszeni są o odpowiednio wczesne przybycie do zakrystii przed każdym wydarzeniem pielgrzymki. Kapłani biorący udział w wydarzeniach pielgrzymki powinni mieć ze sobą biret, komżę oraz stułę (białą oraz czerwoną). Uczestnictwo w wydarzeniach liturgicznych w chórze (udział w stroju liturgicznym bez pełnienia określonych funkcji liturgicznych) lub poprzez pełnienie określonych funkcji liturgicznych, przysługuje kapłanom posiadającym Status Pielgrzyma, którzy zapisali się do uczestnictwa w Pielgrzymce w terminie do dnia 15 lutego A.D.2024.

W trakcie wypełniania formularza zapisów istnieje możliwość zgłoszenia udziału we wspólnym obiedzie dla duchowieństwa (sobota godz. 13:00).

Informacje o tym jak się zapisać do uczestnictwa w pielgrzymce zawarte są w zakładkach dotyczących danego sposobu uczestnictwa w pielgrzymce (bezpośrednio lub duchowo). Informacje o uczestnictwie bezpośrednim znajdują się w zakładce[BEZPOŚREDNIO], zaś o uczestnictwie duchowym w zakładce [DUCHOWO]. Wejście do tych zakładek znajduje się również poniżej niniejszej informacji.

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradiclaromontana.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!