DLA KAPŁANÓW

Uczestnictwo kapłana w Pielgrzymce Tradiclaromontana2023 wymaga uzyskania Statusu Pielgrzyma poprzez zapisanie się jako pielgrzym. Kapłani zapisują się jako pielgrzym podobnie jak wszyscy inni pielgrzymi w jednym z trzech trybów:

  • Pielgrzym w Grupie Zorganizowanej
  • Pielgrzym Indywidualny
  • Pielgrzym w Grupie Duchowej

Kapłani ustanowieni przez ordynariuszy swoich diecezji delegatami do spraw dotyczących (lub celebransami) tradycyjnej formy Rytu Rzymskiego, w przypadku potrzeby zagwarantowania noclegu itp., proszeni są w chwili dokonania zapisu o osobny kontakt w tej sprawie z Organizatorem Pielgrzymki drogą mailową lub telefoniczną:

Adres mail: info@tradiclaromontana.pl
Tel. 34 341-00-21

W trakcie wypełniania formularza zapisów istnieje możliwość zarezerwowania ołtarza do celebracji Mszy Św. Organizator Pielgrzymki organizuje celebrację Mszy Świętej wyłącznie dla kapłanów, którzy posiadają Status Pielgrzyma, oraz przedstawią pismo polecające własnego ordynariusza lub przełożonego, wystawione nie wcześniej niż przed rokiem (np. Celebret). Kapłani celebrujący Mszę Św. podczas pielgrzymki powinni mieć ze sobą; albę, humerał, cingulum oraz wedle możliwości manipularz (kolor odpowiedni do formularza mszalnego) oraz własny mszał.

Z każdym kapłanem po dokonaniu zapisu, a tuż przed pielgrzymką skontaktuje się ceremoniarz pielgrzymki celem ustalenia szczegółów celebracji oraz ewentualnego zaangażowania do posług podczas pielgrzymki. Wszyscy kapłani proszeni są o stosowanie się do poleceń ceremoniarza oraz personelu zakrystii jasnogórskiej. Obowiązuje bezwzględny zakaz samodzielnego organizowania celebracji Mszy Św. w ramach pielgrzymki. Wszyscy kapłani proszeni są o odpowiednio wczesne przybycie do zakrystii przed każdym wydarzeniem pielgrzymki. Kapłani biorący udział w wydarzeniach pielgrzymki powinni mieć ze sobą biret, komżę oraz stułę (białą oraz czerwoną).

W trakcie wypełniania formularza zapisów istnieje możliwość zgłoszenia udziału we wspólnym śniadaniu integracyjnym (sobota godz. 7:00) oraz obiedzie dla duchowieństwa (sobota godz. 13:00).

Kapłani zapisujący się do grupy zorganizowanej mają podobnie jak świecy zagwarantowane ubezpieczenie, transport oraz nocleg (dla kapłanów nocleg przewidziany jest w pokojach jednoosobowych z łazienką). Kapłani zapisujący się jako pielgrzymi indywidualni, wszelkie świadczenia muszą zagwarantować sobie we własnym zakresie. Wszystkim zapisanym kapłanom zostaną wydane karty pielgrzyma w Punkcie Informacyjnym Pielgrzymki. Zapisy prowadzone są za pośrednictwem formularzy zapisów dostępnych na stronie internetowej. Poniżej niniejszej informacji znajdują się wejścia do szczegółowych informacji o wszystkich formach uczestnictwa w pielgrzymce.

Soli Deo per Mariam!

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradiclaromontana.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!