WESPRZYJ NAS

Dzięki modlitwie wszystkich osób związanych z pielgrzymką oraz pracy wolontariuszy i wsparciu darczyńców, pielgrzymka Tradiclaromontana może co roku gromadzić na Jasnej Górze wiernych przywiązanych do tradycyjnej formy Rytu Rzymskiego oraz tradycyjnych form pobożności. Trwanie tej pielgrzymki jest szczególnie ważne, albowiem jest ona swego rodzaju wizytówką duszpasterstw i wspólnot Tradycji Łacińskiej w Polsce. Pielgrzymka ta jest widzialnym głosem wołającym o poszanowanie i troskę duszpasterską w wymiarze zarówno diecezjalnym jak i ogólnopolskim, które należą się tym wiernym. Wspólnota Tradycji Łacińskiej i jej duszpasterstwa są bowiem organiczną częścią Kościoła. Wspieranie pielgrzymki jest zatem wspólnym działaniem na rzecz zachowania i rozwoju duszpasterstw oraz wspólnot Tradycji Łacińskiej.
 
ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM LUB DARCZYŃCĄ!
 
I – WOLONTARIAT
Wolontariat jest jedną z najpiękniejszych form pomocy Kościołowi. Nie dla pieniędzy, nie „po coś”, ale dlatego, że mogę i chcę. Z potrzeby serca i wiary. Każdy wolontariusz pielgrzymki tworzy przestrzeń w której wierni mogą zbliżyć się do Boga i jego Matki. Przestrzeń, w której odbywa się formacja duchowa wiernych osadzona w tradycyjnych formach pobożności i nauce Kościoła.
 
Czym zajmują się nasi Wolontariusze? Organizują zaplecze techniczne pielgrzymki, transport paramentów liturgicznych, dbają o rejestrację dźwięku i obrazu oraz fotografują dla Was wszystkie wydarzenia. Organizują obiad dla księży oraz zaplecze bytowe dla wszystkich wolontariuszy. Rozliczają skrupulatnie wpłaty na rzecz pielgrzymki, prowadzą także punkt informacyjny w trakcie jej trwania. Cały rok rok troszczą się o stronę internetową i wszystkie kanały komunikacyjne, aby wiedza o pielgrzymce docierała do jak największej liczny wiernych. A to tylko kilka przykładów!
 
Rozwijająca się ciągle pielgrzymka – aby móc się odbywać –  potrzebuje coraz więcej rąk do pracy. Jeśli masz taką możliwość, włącz się w organizację pielgrzymki zgłaszając swoją gotowość do wolontariatu lub współpracy. Poszukujemy wolontariuszy w różnych dziedzinach:
– Obsługa biurowa pielgrzymów (wolontariat w Punkcie Informacyjnym)
– Prace techniczne i fizyczne (przygotowanie zaplecza technicznego i jego realizacja)
– Gastronomia (kucharka)
– Księgowość (księgowa, doradca podatkowy)
– Prawo (prawnik)
– Fotografia (fotograf amatorski, fotograf profesjonalny)
– Videofilmowanie (kamerzysta amatorski, kamerzysta profesjonalny, montażysta)
– Realizacja dźwięku (dźwiękowiec)
– Informatyka (obsługa serwerów, stron internetowych)
– Grafika (grafik komputerowy)
– Redakcja tekstów (korekcja tekstów, dziennikarz)
– Marketing (promocja pielgrzymki)
 
Jeśli masz własny pomysł na włączenie się w organizację pielgrzymki zgłoś go nam za pośrednictwem poczty e-mail.
 
II – WSPARCIE DAROWIZNĄ
Składka organizacyjna niestety nie wystarcza na pokrycie wszystkich kosztów organizacyjnych pielgrzymki. Każdego roku pielgrzymka generuje koszty przekraczające wartość wniesionych składek. Warto tu podkreślić, iż pielgrzymka nie posiada innych stałych dochodów pozwalających na pokrycie kosztów jej organizacji.
 
Obecnie łączna strata pielgrzymki z wszystkich lat z występującą stratą (2017-2021) wynosi: 21.826,88 zł. Kwota ta wynika z licznych kosztów organizacyjnych pielgrzymki. Z rozliczeniem pielgrzymki można się zapoznać w zakładce – składka.
 
W związku z powyższym, począwszy od pielgrzymki jaka odbyła się w 2017 roku zwracamy się do pielgrzymów, którzy mogą wspomóc finansowo pielgrzymkę ponad wartość obowiązkowej składki organizacyjnej, aby przekazywali dodatkowo dobrowolne darowizny na organizację pielgrzymki.
 
Wszystkich pielgrzymów, a w szczególności tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na wsparcie finansowe pielgrzymki w postaci dodatkowej darowizny prosimy o modlitwę w intencji pomyślnego rozwoju idei naszego pielgrzymowania na Jasna Górę.
 
Soli Deo per Mariam!
 
Fundacja Inicjatywa Włodowicka
Zespół ds. Tradiclaromontana
 
e-mail:   info@tradiclaromontana.pl
tel.:  34  341-00-21
ul. Żarecka 138
42-421 Włodowice
 
ING Bank Śląski
Nr konta: 71 1050 1461 1000 0090 3025 6037
 

FOTOGALERIA

VIDEOGALERIA

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradiclaromontana.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!