WESPRZYJ NAS

Dzięki modlitwie wszystkich osób związanych z pielgrzymką oraz pracy wolontariuszy i wsparciu finansowym darczyńców, pielgrzymka Tradiclaromontana może co roku gromadzić na Jasnej Górze wiernych przywiązanych do tradycyjnej formy Rytu Rzymskiego oraz tradycyjnych form pobożności. Trwanie tej pielgrzymki jest szczególnie ważne, albowiem jest ona swego rodzaju wizytówką duszpasterstw i wspólnot Tradycji Łacińskiej w Polsce. Pielgrzymka ta jest widzialnym głosem wołającym o poszanowanie i troskę duszpasterską w wymiarze zarówno diecezjalnym jak i ogólnopolskim, które należą się tym wiernym. Wspólnota Tradycji Łacińskiej i jej duszpasterstwa są bowiem organiczną częścią Kościoła. Wspieranie pielgrzymki jest zatem wspólnym działaniem na rzecz zachowania i rozwoju duszpasterstw oraz wspólnot Tradycji Łacińskiej.

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM LUB DARCZYŃCĄ!

I – WOLONTARIAT

Wolontariat jest jedną z najpiękniejszych form pomocy Kościołowi. Nie dla pieniędzy, nie „po coś”, ale dlatego, że mogę i chcę. Z potrzeby serca i wiary. Każdy wolontariusz pielgrzymki tworzy przestrzeń w której wierni mogą zbliżyć się do Boga i Jego Matki. Przestrzeń, w której odbywa się formacja duchowa wiernych osadzona w tradycyjnych formach pobożności i nauce Kościoła.

Czym zajmują się nasi Wolontariusze? Przygotowują przebieg liturgii oraz prowadzą posługę ministrancką w trakcie jej przebiegu. Organizują oprawę muzyczną pielgrzymki, zaplecze techniczne, transport paramentów liturgicznych, dbają o rejestrację dźwięku i obrazu oraz fotografują dla Was wszystkie wydarzenia. Organizują obiad dla księży oraz zaplecze bytowe dla księży oraz pozostałej kadry pielgrzymki. Rozliczają skrupulatnie wpłaty na rzecz pielgrzymki, prowadzą także punkt informacyjny w trakcie jej trwania. Cały rok rok troszczą się o stronę internetową i wszystkie kanały komunikacyjne, aby wiedza o pielgrzymce docierała do jak największej liczby wiernych. A to tylko kilka przykładów!

Rozwijająca się ciągle pielgrzymka – aby móc się odbywać – potrzebuje coraz więcej rąk do pracy. Jeśli masz taką możliwość, włącz się w organizację pielgrzymki zgłaszając swoją gotowość do wolontariatu lub współpracy. Poszukujemy wolontariuszy w różnych dziedzinach:

– Obsługa biurowa pielgrzymów (wolontariat w Punkcie Informacyjnym)
– Prace techniczne i fizyczne (przygotowanie zaplecza technicznego i jego realizacja)
– Gastronomia (kucharka/kucharz)
– Księgowość (księgowa, doradca podatkowy)
– Prawo (prawnik)
– Fotografia (fotograf amatorski, fotograf profesjonalny)
– Videofilmowanie (kamerzysta amatorski, kamerzysta profesjonalny, montażysta)
– Realizacja dźwięku (dźwiękowiec)
– Informatyka (obsługa serwerów, stron internetowych)
– Grafika (grafik komputerowy)
– Redakcja tekstów (korekcja tekstów, dziennikarz)
– Marketing (promocja pielgrzymki)

Jeśli masz własny pomysł na włączenie się w organizację pielgrzymki zgłoś go nam za pośrednictwem poczty e-mail.

II – WSPARCIE DAROWIZNĄ LUB 1,5% PODATKU (ROZLICZENIE Z PIT)

Obowiązkowa składka organizacyjna wnoszona przez wszystkich zapisanych przez formularz zapisów pielgrzymów, niestety nie wystarcza na pokrycie kosztów organizacyjnych pielgrzymki. W bieżącym roku (2023r.) spodziewamy się około 13,000,00,- zł straty. Warto tu podkreślić, iż pielgrzymka nie posiada innych stałych dochodów (w tym sponsorów) pozwalających na pokrycie kosztów jej organizacji. Podniesienie obecnej wysokości składki organizacyjnej (tj. 35 zł – udział dwudniowy, 20 zł – udział jednodniowy) nie jest tu dobrym rozwiązaniem, gdyż może stanąć na drodze uczestnictwa w pielgrzymce niezamożnym pielgrzymom.

W związku z powyższym począwszy od pielgrzymki jaka odbyła się w 2017 roku zwracamy się o wsparcie do tych pielgrzymów, którzy mogą ponad obowiązkową składkę organizacyjną wspomóc finansowo pielgrzymkę, poprzez przekazanie dodatkowej dobrowolnej darowizny na organizację pielgrzymki.

Przykładowo – rozliczenie ostatniej pielgrzymki odbytej w 2022 roku zamknęło się stratą (koszty w 2022r. minus wniesione składki organizacyjne 2022r.) w wysokości 12,080,17,- zł. Dodatkowe dobrowolne darowizny przekazane przez pielgrzymów przy zapisach w 2022 roku wyniosły 12,997,00,- zł, pokrywając tym samym całą kwotę straty pielgrzymki w 2022 roku oraz zmniejszając zalegającą stratę z ubiegłych lat sprawozdawczych (2017-2021) o kwotę 916,83,- zł.

Obecnie łączna i niepokryta strata pielgrzymki z ubiegłych lat sprawozdawczych (2017-2022) wynosi: 18,594,12,- zł. Kwota ta wynika z licznych kosztów organizacyjnych pielgrzymki, ale trzeba zauważyć, że zapewnienie należytej oprawy liturgiczno-muzycznej, sprawnej organizacji i promocji całości pielgrzymki oraz niezbędnego personelu musi nieść za sobą koszty o określonym poziomie a ich poniesienie jest niezbędnie do odbycia się naszej pielgrzymki w tak okazałej formie.

Wszystko co powyższe pokazuje, iż dobrowolne darowizny dodatkowe to nieocenione wsparcie, które daje możliwość rozwoju pielgrzymki a przede wszystkim kontynuacji organizowania pielgrzymki w kolejnych latach.

rozliczenie pielgrzymki 2017-2022

Szczegółowe rozliczenie ostatniej pielgrzymki jest również opublikowane w zakładce [SKŁADKA].

DAROWIZNA
Dobrowolną dodatkową darowiznę na cel organizacji pielgrzymki można przekazać zwiększając kwotę przelewu Składki Organizacyjnej (tj.: udział dwudniowy 35 zł lub udział jednodniowy 20 zł + kwota darowizny). W tytule przelewu prosimy o wskazanie faktu przekazania darowizny na organizację pielgrzymki (np. dopisek do tytułu przelewu – plus darowizna X zł).

W ciągu całego roku można przekazywać darowizny na cel organizacji pielgrzymki Tradiclaromontana za pośrednictwem przelewu bankowego.

Darowizny ta podlegają odliczeniu od podatku dochodowego za bieżący rok (rozliczenie PIT w 2024r,) jako darowizna na cel pożytku publicznego (Organizator Pielgrzymki – Fundacja Inicjatywa Włodowicka posiada status Organizacji Pożytku Publicznego).

1,5 % PODATKU DOCHODWEGO DLA PIELGRZYMKI
Przy tej okazji zachęcamy również do wsparcia pielgrzymki poprzez przekazanie 1,5 % podatku dochodowego w deklaracji podatkowej PIT za 2022r. na rzecz Organizatora Pielgrzymki (nr KRS 0000475866).

MSZE ŚW. W INTENCJI DARCZYŃCÓW

W intencji wszystkich, którzy tak wspomagają pielgrzymkę odprawiane są na Jasnej Górze w ciągu całego roku Msze Święte w tradycyjnej formie Rytu Rzymskiego.

Wszystkich pielgrzymów, a w szczególności tych którzy nie mogą sobie pozwolić na wsparcie finansowe pielgrzymki w postaci darowizny prosimy o modlitwę w intencji pomyślnego rozwoju spraw organizacyjnych pielgrzymki.

Soli Deo per Mariam!

Fundacja Inicjatywa Włodowicka
Organizacja Pożytku Publicznego

Nr KRS 0000475866

ING Bank Śląski
Nr konta: 71 1050 1461 1000 0090 3025 6037

e-mail: info@tradiclaromontana.pl
tel.: 34 341-00-21
ul. Żarecka 138
42-421 Włodowice

 

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradiclaromontana.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!