WESPRZYJ NAS

Dzięki modlitwie wszystkich osób związanych z pielgrzymką oraz pracy wolontariuszy i wsparciu finansowym darczyńców, pielgrzymka Tradiclaromontana może co roku gromadzić na Jasnej Górze wiernych przywiązanych do tradycyjnej formy Rytu Rzymskiego oraz tradycyjnych form pobożności. Trwanie tej pielgrzymki jest szczególnie ważne, albowiem jest ona swego rodzaju wizytówką duszpasterstw i wspólnot Tradycji Łacińskiej w Polsce. Pielgrzymka ta jest widzialnym głosem wołającym o poszanowanie i troskę duszpasterską w wymiarze zarówno diecezjalnym jak i ogólnopolskim, które należą się tym wiernym. Wspólnota Tradycji Łacińskiej i jej duszpasterstwa są bowiem organiczną częścią Kościoła. Wspieranie pielgrzymki jest zatem wspólnym działaniem na rzecz zachowania i rozwoju duszpasterstw oraz wspólnot Tradycji Łacińskiej.

W intencji wszystkich, którzy wspomagają pielgrzymkę duchowo i finansowo odprawiane są na Jasnej Górze w ciągu całego roku Msze Święte w tradycyjnej formie Rytu Rzymskiego.

Wszystkich pielgrzymów, a w szczególności tych którzy nie mogą sobie pozwolić na wsparcie finansowe pielgrzymki w postaci darowizny prosimy o modlitwę w intencji pomyślnego rozwoju spraw organizacyjnych pielgrzymki.

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM LUB DARCZYŃCĄ!

WOLONTARIAT DAROWIZNA 1,5% PODATKU DOCHODOWEGO

I – WOLONTARIAT


Wolontariat jest jedną z najpiękniejszych form pomocy Kościołowi. Nie dla pieniędzy, nie „po coś”, ale dlatego, że mogę i chcę. Z potrzeby serca i wiary. Każdy wolontariusz pielgrzymki tworzy przestrzeń w której wierni mogą zbliżyć się do Boga i Jego Matki. Przestrzeń, w której odbywa się formacja duchowa wiernych osadzona w tradycyjnych formach pobożności i nauce Kościoła.

Czym zajmują się nasi Wolontariusze? Przygotowują przebieg liturgii oraz prowadzą posługę ministrancką w trakcie jej przebiegu. Organizują oprawę muzyczną pielgrzymki, zaplecze techniczne, transport paramentów liturgicznych, dbają o rejestrację dźwięku i obrazu oraz fotografują dla Was wszystkie wydarzenia. Organizują obiad dla księży oraz zaplecze bytowe dla księży i pozostałej kadry pielgrzymki. Rozliczają skrupulatnie wpłaty na rzecz pielgrzymki, prowadzą także punkt informacyjny w trakcie jej trwania. Cały rok troszczą się o stronę internetową i wszystkie kanały komunikacyjne, aby wiedza o pielgrzymce docierała do jak największej liczby wiernych. A to tylko kilka przykładów!

Rozwijająca się ciągle pielgrzymka – aby móc się odbywać –  potrzebuje coraz więcej rąk do pracy. Jeśli masz taką możliwość, włącz się w organizację pielgrzymki zgłaszając swoją gotowość do wolontariatu lub współpracy. Poszukujemy wolontariuszy w różnych dziedzinach:

Najpilniejsze potrzeby pielgrzymki.

 • Obsługa pielgrzymów (wolontariat w Punkcie Informacyjnym Pielgrzymki)
 • Prace biurowe (MS Word, Exel, Forms)
 • Prace techniczne i fizyczne (przygotowanie zaplecza technicznego i jego realizacja)
 • Grafika (grafik komputerowy)
 • Fotografia (fotograf amatorski, fotograf profesjonalny)
 • Videofilmowanie (kamerzysta amatorski, kamerzysta profesjonalny, montażysta)
 • Realizacja dźwięku (dźwiękowiec)
 • Informatyka (obsługa serwerów, stron internetowych)
 • Redakcja tekstów (korekta tekstów, dziennikarz)

Potrzeby dotyczące wszystkich ogólnopolskich wydarzeń dedykowanych wiernym Tradycji Łacińskiej.

 • Gastronomia (kucharka/kucharz)
 • Prawo (prawnik)
 • Księgowość (księgowa, doradca podatkowy)
 • Programista (tworzenie aplikacji i wdrożenia istniejących aplikacji)
 • Pedagog (wychowawca dzieci i młodzieży)

II – WSPARCIE DAROWIZNĄ


Obowiązkowa składka organizacyjna wnoszona przez wszystkich posiadających Status Pielgrzyma, niestety nie wystarcza na pokrycie kosztów organizacyjnych pielgrzymki. W bieżącym roku (2024r.) spodziewamy się około 25000,00 zł straty. Warto tu podkreślić, iż pielgrzymka nie posiada innych stałych dochodów (w tym sponsorów) pozwalających na pokrycie kosztów jej organizacji. W związku z powyższym począwszy od pielgrzymki jaka odbyła się w 2017 roku zwracamy się każdego roku o wsparcie do tych pielgrzymów, którzy mogą ponad obowiązkową składkę organizacyjną wspomóc finansowo pielgrzymkę, poprzez przekazanie darowizny na organizację pielgrzymki.

Przykładowo – rozliczenie ostatniej pielgrzymki odbytej w 2023 roku zamknęło się stratą (koszty w 2023r. minus wniesione składki organizacyjne 2023r.) w wysokości 27,915,57,- zł. Dodatkowe darowizny przekazane przez pielgrzymów przy zapisach w 2023 roku wyniosły 16,148,23,- zł pokrywając tym samym znaczącą część straty pielgrzymki odbytej w 2023r.

Po uwzględnieniu pozostałych darowizn przekazywanych na rzecz pielgrzymki w ciągu całego roku (1690 zł) oraz dofinansowania z puli 1% podatku dochodowego dla Organizatora Pielgrzymki (2015,85 zł) pozostaje niepokryta strata z pielgrzymki odbytej w 2023r. w wysokości 8061,49 zł. Strata ta (2023r.) powiększa niepokrytą stratę pielgrzymki z ubiegłych lat sprawozdawczych (2017r.-2022r.) co łącznie daje kwotę 26,655,61 zł straty z wszystkich lat sprawozdawczych (2017r.-2023r.).

Trzeba zwrócić uwagę, iż koszty pielgrzymki odbytej w 2023r. wzrosły w stosunku do kosztów pielgrzymki odbytej w 2022r. głównie o koszty transmisji wydarzeń pielgrzymki w kwocie 6908,68 zł. W roku 2023 po raz pierwszy transmitowaliśmy w standardzie telewizyjnym najważniejsze wydarzenia naszej pielgrzymki. Transmisja głównej Mszy Świętej pielgrzymki dotarła na portalach społecznościowych do ponad trzydziestu tysięcy odbiorców w tym do ponad ośmiu tysięcy na samym Youtube. To bardzo ważny sposób promocji nie tylko pielgrzymki ale też Mszy Świętej w tradycyjnej formie Rytu Rzymskiego. Link do jednej z kilku transmisji – https://youtu.be/qt3SRSPHTko (aby obejrzeć skopiuj adres i wklej go jako adres strony internetowej w nowym oknie przeglądarki internetowej). Generalnie w kwestii kosztów pielgrzymki trzeba zauważyć, że zapewnienie należytej oprawy liturgiczno-muzycznej, sprawnej organizacji i promocji całości pielgrzymki oraz niezbędnego personelu musi nieść za sobą koszty o określonym poziomie a ich poniesienie jest niezbędnie do odbycia się naszej pielgrzymki w tak okazałej formie.

Wszystko co powyższe pokazuje, iż darowizny przekazywane dodatkowo oprócz składki organizacyjnej to nieocenione wsparcie, które daje możliwość rozwoju pielgrzymki a przede wszystkim kontynuacji organizowania pielgrzymki w kolejnych latach. Szczegółowe rozliczenie ostatniej pielgrzymki jest również opublikowane w zakładce [SKŁADKA].

Darowiznę na cel organizacji pielgrzymki można przekazać na dwa sposoby:

 • Przy zapisie do uczestnictwa w pielgrzymce, zwiększając kwotę przelewu składki organizacyjnej (tj.: udział dwudniowy 40 zł lub udział jednodniowy 25 zł + kwota darowizny). W tytule przelewu prosimy o wskazanie faktu przekazania darowizny na organizację pielgrzymki (np. dopisek do tytułu przelewu – plus darowizna X zł).
 • W ciągu całego roku można przekazywać darowizny przelewem lub przekazem pocztowym z dopiskiem „darowizna na Tradiclaromontanę”.

Darowizny te podlegają odliczeniu od podatku dochodowego za bieżący rok (rozliczenie PIT w 2025r,) jako darowizna na cel pożytku publicznego (Organizator Pielgrzymki – Fundacja Inicjatywa Włodowicka posiada status Organizacji Pożytku Publicznego).

III – WSPARCIE 1,5% PODATKU DOCHODOWEGO (ROZLICZENIE Z PIT)


Strata pielgrzymki z wszystkich lat objętych sprawozdawczością (2017-2023) wynosi 26,655,61 zł. Szczegóły dotyczące tej kwoty opisane są wyżej w części dotyczącej darowizn. Korzystamy zatem z każdej możliwości wsparcia finansowego pielgrzymki i zachęcamy również do wsparcia pielgrzymki poprzez przekazanie 1,5 % podatku dochodowego w deklaracji podatkowej PIT za 2023r. na rzecz Organizatora Pielgrzymki (nr KRS 0000475866). (Organizator Pielgrzymki – Fundacja Inicjatywa Włodowicka posiada status Organizacji Pożytku Publicznego).

Soli Deo per Mariam!

Fundacja Inicjatywa Włodowicka
Zespół ds. Tradiclaromontana

e-mail: info@tradiclaromontana.pl
tel.: 34 341-00-21
ul. Żarecka 138
42-421 Włodowice

ING Bank Śląski
Nr konta: 71 1050 1461 1000 0090 3025 6037

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradiclaromontana.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!