BEZPOŚREDNIE UCZESTNICTWO W PIELGRZYMCE

Bezpośrednie uczestnictwo w pielgrzymce polega na fizycznym uczestnictwie w wydarzeniach pielgrzymki na Jasnej Górze. Osoba posiadająca Status Pielgrzyma i uczestnicząca w pielgrzymce w sposób bezpośredni, samodzielnie organizuje swój dojazd na pielgrzymkę oraz nocleg i wyżywienie w czasie pielgrzymki. Powyższe oznacza, iż Organizator Pielgrzymki nie zapewnia tych świadczeń osobom posiadającym Status Pielgrzyma. Wyjątkiem od tej zasady objęta jest kadra kapłańska i świecka pielgrzymki.

Dojazd na pielgrzymkę jest możliwy w kilku formach. Częstochowa posiada dogodne międzymiastowe połączenia komunikacji publicznej (kolejowe i autobusowe). Z obydwu dworców kolejowych oraz dworca autobusowego można dojechać autobusem miejskim do Jasnej Góry lub dojść pieszo. Wygodnym sposobem jest dojazd samochodem z uwagi na przebiegającą obok autostradę A1 oraz szereg dróg krajowych i wojewódzkich schodzących się gwiaździście do Częstochowy. Szczegółowe informacje o tym jak dojechać komunikacją publiczną lub samochodem na Jasną Górę znajdują się w zakładce [DOJAZD].

Nocleg oraz wyżywienie podczas pielgrzymki można zagwarantować sobie w licznych obiektach noclegowych i gastronomicznych położonych w bezpośredniej bliskości lub wręcz przylegających do Jasnej Góry. Najbliższym względem jasnej Góry obiektem świadczącym usługi noclegowe i gastronomiczne jest Dom Pielgrzyma im. św. Jana Pawła II. Kontakty do miejsc noclegowych znajdują się w zakładce [NOCLEG]. Informacje o możliwościach zorganizowania wyżywienia znajdują się w zakładce [WYŻYWIENIE].

Msze Święte pielgrzymki w Kaplicy Cudownego Obrazu (w piątek) oraz w Bazylice (w sobotę) są odprawiane w intencji osób posiadających Status Pielgrzyma i uczestniczących w pielgrzymce bezpośrednio lub duchowo. Wszystkie wyżej wymienione Msze Święte będą transmitowane w zakładce [TRANSMISJE].

Zapisanie się osoby do uczestnictwa w Pielgrzymce, następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza Zapisów. Formularz Zapisów, może być wypełniony przez inną osobę (osobę trzecią) niż osoba fizyczna której Formularz Zapisów dotyczy. Zapisy prowadzone są obecnie jako zapisy uzupełniające. Formularz Zapisów jest dostępny w zakładce [ZAPISY]. Przed przejściem do tej zakładki zachęcamy jednak do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dedykowanymi dla konkretnych osób (księża, ministranci). Potwierdzeniem skutecznego przesłania Formularza Zapisów jest otrzymanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, kopii Formularza Zapisów. Osoba posiadająca Status Pielgrzyma ma zawsze możliwość rezygnacji z posiadania Statusu Pielgrzyma (to jest rezygnacji z udziału w Pielgrzymce) i nie musi informować o tym fakcie Organizatora Pielgrzymki. Osoby niemające dostępu do internetu lub mające problemy z obsługą internetu (głównie osoby w podeszłym wieku) a jednocześnie będące w sytuacji braku możliwości skorzystania z pomocy osoby trzeciej, mogą w drodze wyjątku dokonać zapisu drogą telefoniczną pod numerem telefonu: (34) 341-00-21.

Kapłani, siostry zakonne, bracia zakonni, klerycy, chórzyści, organiści oraz ministranci wypełniając Formularz Zapisów i wskazując w nim fakt bycia jedną z wyżej wymienionych osób, zgłaszają gotowość do podjęcia stosownych posług podczas pielgrzymki. Kapłani, siostry zakonne, bracia zakonni oraz klerycy, mają możliwość zgłoszenia udziału we wspólnym obiedzie w sobotę podczas pielgrzymki. Kapłani zgłaszają potrzebę celebracji Mszy Św. podczas wypełniania Formularza Zapisów. Wszelkie inne informacje o uczestnictwie kapłanów podane są w zakładce [DLA KAPŁANÓW], zaś informacje o uczestnictwie ministrantów podane są w zakładce [DLA MINISTRANTÓW].

Uczestnicy Ogólnopolskich Rekolekcji Wiernych Tradycji Łacińskiej (Tradicolekcje) oraz uczestnicy Ogólnopolskich Spotkań Wiernych Tradycji Łacińskiej (Tradicamp) w tym Gietrzwałdzkiej Łosiery Tradycji Łacińskiej mają możliwość zgłoszenia podczas wypełniania Formularza Zapisów udziału we wspólnym spotkaniu integracyjnym w sobotę podczas pielgrzymki.

Uczestnicy pielgrzymki wnoszą składkę organizacyjną, która przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacji pielgrzymki tj; liturgii, oprawy muzycznej, transmisji i rejestracji foto/video, reklam i promocji, materiałów i urządzeń, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, obsługi technicznej i kadrowej, itp. Składka organizacyjna wnoszona jest przez wszystkich posiadających Status Pielgrzyma z wyjątkiem osób które nie ukończyły szesnastego roku życia oraz kadry pielgrzymki. W zakładce [SKŁADKA] można zapoznać się z rodzajem ponoszonych kosztów organizacji pielgrzymki oraz rozliczeniem zeszłorocznej Składki Organizacyjnej. Składka Organizacyjna występuje w dwóch wartościach w zależności od zakresu czasu w jakim osoba posiadająca Status Pielgrzyma uczestniczy w Pielgrzymce tj.:

Składka Organizacyjna dotycząca dwudniowego udziału w Pielgrzymce – 40 zł
Składka Organizacyjna dotycząca jednodniowego udziału w Pielgrzymce – 25 zł

Brak terminowego wniesienia Składki Organizacyjnej skutkuje utratą Statusu Pielgrzyma. Wniesienia w wartości przekraczającej wartość należnej Składki Organizacyjnej są przyjmowane przez Organizatora Pielgrzymki jako darowizna na rzecz Pielgrzymki z przeznaczeniem na organizację Pielgrzymki. Taca zbierana przez ojców Paulinów lub Straż Jasnogórską podczas Mszy Świętych celebrowanych w ramach Pielgrzymki jest zbierana przez Klasztor na Jasnej Górze i nie finansuje kosztów organizacji Pielgrzymki.

Osoby posiadające Status Pielgrzyma, które uczestniczą bezpośrednio w Pielgrzymce odbierają Kartę Pielgrzyma osobiście w Punkcie Informacyjnym Pielgrzymki, niezwłocznie po przybyciu na wydarzenia Pielgrzymki. Karta pielgrzyma jest dokumentem potwierdzającym posiadanie Statusu Pielgrzyma. Brak odbioru Karty Pielgrzyma jest jednoznaczny z rezygnacją z posiadania Statusu Pielgrzyma.

Punkt Informacyjny Pielgrzymki działa w trakcie wydarzeń pielgrzymki, w miejscu i czasie podanym w programie pielgrzymki. Punkt ten udziela wszelkich informacji o pielgrzymce, umożliwia dokonanie wpisu do księgi pamiątkowej oraz zajmuje się obsługą osób posiadających Status Pielgrzyma w zakresie przewidzianym w Regulaminie Pielgrzymki. Więcej informacji o Punkcie Informacyjnym podane jest w zakładce [PUNKT INFOR.].

Aby odpowiednio przygotować się do udziału w pielgrzymce można skorzystać z wielu praktycznych informacji znajdujących się w zakładkach [PRAKTYCZNE RADY] oraz [MAPA].

Wypełniając Formularz Zapisów osoba zapisująca się do udziału w pielgrzymce akceptuje zapisy Regulaminu Pielgrzymki oraz zapoznaje się z Klauzulą Informacyjną RODO. Regulamin Pielgrzymki dostępny jest na stronie internetowej pielgrzymki w zakładce [REGULAMIN], zaś Klauzula Informacyjna RODO dostępna jest w zakładce [RODO]. W tym miejscu przypominamy, iż zabronione jest w obiektach/miejscach i czasie odbywania się pielgrzymki, prowadzenie wszelkiej działalności promocyjnej, marketingowej i handlowej, prowadzenie transmisji, relacji, serwisów informacyjnych i fotograficznych, zapraszanie dziennikarzy, organizowanie konferencji prasowych i inne formy działalności medialnej oraz propagowanie i manifestowanie jakichkolwiek poglądów politycznych.

Dane Organizatora Pielgrzymki do przelewu składki organizacyjnej:

ING Bank Śląski Nr konta: 71 1050 1461 1000 0090 3025 6037
Fundacja Inicjatywa Włodowicka
ul. Żarecka 138
42-421 Włodowice
Tytuł przelewu – Tradiclaromontana2024 Imię i Nazwisko pielgrzyma
Kwota składki organizacyjnej przy udziale dwudniowym – 40 zł
Kwota składki organizacyjnej przy udziale jednodniowym – 25 zł

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradiclaromontana.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!