DLA MINISTRANTÓW

Uczestnictwo ministranta w Pielgrzymce Tradiclaromontana2024 wymaga uzyskania Statusu Pielgrzyma poprzez zapisanie się jako pielgrzym. Ministranci zapisują się jako pielgrzym podobnie jak wszyscy inni pielgrzymi.

Organizatorem przewidzianych w programie Pielgrzymki wydarzeń liturgicznych jest Organizator Pielgrzymki. Opiekę duchowną nad przebiegiem liturgii a w tym nad służbą liturgiczna ołtarza prowadzi ks. dr Ireneusz Bakalarczyk (Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej w Archidiecezji Wrocławskiej). Z ministrantami posiadającymi Status Pielgrzyma, którzy wskażą w Formularzu Zapisów fakt bycia ministrantem, skontaktują się ceremoniarze pielgrzymki celem ustalenia ewentualnego zaangażowania do posług podczas pielgrzymki. Wszyscy ministranci proszeni są o stosowanie się do poleceń opiekuna duchownego oraz ceremoniarzy i personelu zakrystii jasnogórskiej.

Wszyscy ministranci proszeni są o odpowiednio wczesne przybycie do zakrystii przed każdym wydarzeniem pielgrzymki. Ministranci biorący udział w wydarzeniach pielgrzymki powinni mieć ze sobą komżę i sutanellę (sutannę ministrancką) ewentualnie samą komżę. Uczestnictwo w wydarzeniach liturgicznych w chórze (udział w stroju liturgicznym bez pełnienia określonych funkcji liturgicznych) lub poprzez pełnienie określonych funkcji liturgicznych, przysługuje ministrantom posiadającym Status Pielgrzyma, którzy zapisali się do uczestnictwa w Pielgrzymce w terminie do dnia 15 lutego A.D.2024.

Informacje o tym jak się zapisać do uczestnictwa w pielgrzymce zawarte są w zakładkach dotyczących danego sposobu uczestnictwa w pielgrzymce (bezpośrednio lub duchowo). Informacje o uczestnictwie bezpośrednim znajdują się w zakładce[BEZPOŚREDNIO], zaś o uczestnictwie duchowym w zakładce [DUCHOWO]. Wejście do tych zakładek znajduje się również poniżej niniejszej informacji.

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradiclaromontana.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!