ZAPISY – FORMULARZ ZAPISÓW

 

Uwaga!

  • Formularz Zapisów służy do zapisywania bezpośredniego uczestnictwa w pielgrzymce (bezpośredni udział w wydarzeniach pielgrzymki), udziału duchowego oraz udziału kadry pielgrzymki.
  • Formularz Zapisów może być wypełniony przez inną osobę (zwaną osobą trzecią) niż osoba której dotyczy Formularz Zapisów.
  • Potwierdzeniem skutecznego przesłania Formularza Zapisów, jest otrzymanie kopii Formularza Zapisów drogą poczty elektronicznej.
  • Osoby niemające dostępu do internetu lub mające problemy z obsługą internetu (głównie osoby w podeszłym wieku) a jednocześnie będące w sytuacji braku możliwości skorzystania z pomocy osoby trzeciej, mogą w drodze wyjątku dokonać zapisu drogą telefoniczną pod numerem telefonu: (34) 341-00-21
  • Przed rozpoczęciem wypełniania Formularza Zapisów warto zapoznać się z informacjami podstawowymi o uczestnictwie w pielgrzymce, które znajdują się w zakładce [INF. PODSTAWOWE].

 Co zawiera Formularz Zapisów? 

  • W Formularzu Zapisów podaje się; imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania wraz z kodem pocztowym i numer telefonu kontaktowego osoby zapisywanej do uczestnictwa w pielgrzymce oraz składa się oświadczenie o ukończeniu lub nie 16-go roku życia przez tę osobę. Ponad to podaje się również adres e-mail osoby wypełniającej Formularz Zapisów oraz składa się oświadczenie o akceptacji Regulaminu Pielgrzymki i zapoznaniu z Klauzulą Informacyjną RODO. Formularz Zapisów zawiera wyciąg z Regulaminu Pielgrzymki oraz całą treść Klauzuli Informacyjnej RODO. Pełna treść Regulaminu Pielgrzymki dostępna jest w zakładce [REGULAMIN]. Księża mogą zgłosić rezerwacje ołtarza do celebracji Mszy Świętej oraz zgłosić uczestnictwo w sobotnim obiedzie dla duchowieństwa. Pozostałe osoby duchowne oraz klerycy mogą zgłosić uczestnictwo w sobotnim obiedzie dla duchowieństwa. Ministranci mogą zgłosić gotowość do podjęcia posług liturgicznych. Uczestnicy innych ogólnopolskich wydarzeń dedykowanych wiernym Tradycji Łacińskiej (Tradicolekcje, Tradicamp w tym Łosiera) mogą zgłosić uczestnictwo w dedykowanym im spotkaniu integracyjnym w sobotę.
  • W przypadku kadry pielgrzymki dodatkowo można zgłosić potrzebę noclegu oraz zgłosić uczestnictwo w poszczególnych wydarzeniach przewidzianych dla kadry pielgrzymki.
 
Zapisy uzupełniające!
uczestnictwo bezpośrednie
uczestnictwo duchowe
kadra pielgrzymki 

FORMULARZ ZAPISÓW UCZESTNICTWA W PIELGRZYMCE

Zapisy uzupełniające!
uczestnictwo bezpośrednie     /     uczestnictwo duchowe     /      kadra pielgrzymki 

FORMULARZ ZAPISÓW UCZESTNICTWA W PIELGRZYMCE

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradiclaromontana.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!