DUCHOWE UCZESTNICTWO W PIELGRZYMCE

Duchowe uczestnictwo w pielgrzymce  polega na wyłącznie duchowym uczestnictwie w pielgrzymce, to jest bez fizycznego w niej udziału. Osoba posiadająca Status Pielgrzyma i uczestnicząca w pielgrzymce w sposób duchowy, odmawia przepisane modlitwy. Uczestnictwo w ten sposób daje możliwość duchowej łączności ze wszystkimi pielgrzymami biorącymi bezpośredni udział w pielgrzymce i włączenia się tym samym w wielką modlitwę dziękczynno-błagalną w intencji Tradycji Łacińskiej w Polsce. Organizator Pielgrzymki nie zapewnia żadnych świadczeń osobom posiadającym Status Pielgrzyma i uczestniczącym w pielgrzymce duchowo.

Msze Święte pielgrzymki w Kaplicy Cudownego Obrazu (w piątek) oraz w Bazylice (w sobotę) są odprawiane w intencji wszystkich osób posiadających Status Pielgrzyma (uczestniczących w pielgrzymce bezpośrednio i duchowo) Dodatkowo w sobotę podczas pielgrzymki odprawiana jest specjalna Msza Święta w intencji osób posiadających Status Pielgrzyma i uczestniczących w pielgrzymce duchowo. Wszystkie wyżej wymienione Msze Święte będą transmitowane w zakładce [TRANSMISJE].

Zapisanie się osoby do uczestnictwa w Pielgrzymce, następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza Zapisów. Formularz Zapisów, może być wypełniony przez inną osobę (osobę trzecią) niż osoba fizyczna której Formularz Zapisów dotyczy. Zapisy prowadzone są obecnie jako zapisy uzupełniające. Formularz Zapisów jest dostępny w zakładce [ZAPISY]. Potwierdzeniem skutecznego przesłania Formularza Zapisów jest otrzymanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, kopii Formularza Zapisów. Osoba posiadająca Status Pielgrzyma ma zawsze możliwość rezygnacji z posiadania Statusu Pielgrzyma (to jest rezygnacji z udziału w Pielgrzymce) i nie musi informować o tym fakcie Organizatora Pielgrzymki. Osoby niemające dostępu do internetu lub mające problemy z obsługą internetu (głównie osoby w podeszłym wieku) a jednocześnie będące w sytuacji braku możliwości skorzystania z pomocy osoby trzeciej, mogą w drodze wyjątku dokonać zapisu drogą telefoniczną pod numerem telefonu: (34) 341-00-21.

Uczestnicy pielgrzymki wnoszą składkę organizacyjną, która przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacji pielgrzymki tj.; liturgii, oprawy muzycznej, transmisji i rejestracji foto/video, reklam i promocji, materiałów i urządzeń, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, obsługi technicznej i kadrowej, itp. Składka organizacyjna wnoszona jest przez wszystkich posiadających Status Pielgrzyma z wyjątkiem osób które nie ukończyły szesnastego roku życia oraz kadry pielgrzymki. W zakładce [SKŁADKA] można zapoznać się z rodzajem ponoszonych kosztów organizacji pielgrzymki oraz rozliczeniem zeszłorocznej Składki Organizacyjnej. Składka Organizacyjna dotycząca osób posiadających Status Pielgrzyma i uczestniczących w pielgrzymce duchowo wynosi – 40 zł. Brak terminowego wniesienia Składki Organizacyjnej skutkuje utratą Statusu Pielgrzyma. Wniesienia w wartości przekraczającej wartość należnej Składki Organizacyjnej są przyjmowane przez Organizatora Pielgrzymki jako darowizna na rzecz Pielgrzymki z przeznaczeniem na organizację Pielgrzymki. Taca zbierana przez ojców Paulinów lub Straż Jasnogórską podczas Mszy Świętych celebrowanych w ramach Pielgrzymki jest zbierana przez Klasztor na Jasnej Górze i nie finansuje kosztów organizacji Pielgrzymki.

Wypełniając Formularz Zapisów osoba zapisująca się do udziału w pielgrzymce akceptuje zapisy Regulaminu Pielgrzymki oraz zapoznaje się z Klauzulą Informacyjną RODO. Regulamin Pielgrzymki dostępny jest na stronie internetowej pielgrzymki w zakładce [REGULAMIN], zaś Klauzula Informacyjna RODO dostępna jest w zakładce [RODO].

Dane Organizatora Pielgrzymki do przelewu składki organizacyjnej:

ING Bank Śląski Nr konta: 71 1050 1461 1000 0090 3025 6037
Fundacja Inicjatywa Włodowicka
ul. Żarecka 138
42-421 Włodowice
Tytuł przelewu – Tradiclaromontana2024 Imię i Nazwisko pielgrzyma
Kwota składki organizacyjnej przy uczestnictwie duchowym – 40 zł


MODLITWY PRZEPISANE DLA UCZESTNICTWA DUCHOWEGO

Pielgrzymi uczestniczący duchowo w pielgrzymce powinni duchowo wziąć udział w wymienionych niżej wydarzeniach pielgrzymki oraz odmówić każdego dnia poniższe modlitwy.

MSZE ŚWIĘTE I APEL JASNOGÓRSKI ORAZ AKT ZAWIERZENIA

Msza Święta w Kaplicy Cudownego Obrazu w piątek w intencji wszystkich pielgrzymów.
TRANSMISJE:
– TV Trwam
– kanał Youtube klasztoru na Jasnej Górze
– strona internetowa pielgrzymki, zakładka [TRANSMISJE]

Nieszpory w Bazylice
TRANSMISJE:
– strona internetowa pielgrzymki, zakładka [TRANSMISJE]

Apel Jasnogórski w Kaplicy Cudownego Obrazu w piątek
TRANSMISJE:
– TV Trwam
– kanał Youtube klasztoru na Jasnej Górze
– strona internetowa pielgrzymki, zakładka [TRANSMISJE]

Msza Święta w Kaplicy św. Pawła Pustelnika obok Bazyliki w intencji pielgrzymów duchowych
TRANSMISJE:
– strona internetowa pielgrzymki, zakładka [TRANSMISJE]

Msza Święta główna pielgrzymki w Bazylice w intencji wszystkich pielgrzymów
TRANSMISJE:
– kanał Youtube klasztoru na Jasnej Górze
– strona internetowa pielgrzymki, zakładka [TRANSMISJE]

Akt Zawierzenia Wiernych Tradycji Łacińskiej
TRANSMISJE:
– kanał Youtube klasztoru na Jasnej Górze
– strona internetowa pielgrzymki, zakładka [TRANSMISJE]

WSZYSTKIE CZĘŚCI RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO (piątek i sobota)

Tajemnice radosne – rozważania: Św. Maksymilian M. Kolbe

 • Zwiastowanie – Nie ma wątpliwości, że Jej wola całkowicie jest zjednoczona z wolą Bożą, chodzi więc tylko o zjednoczenie naszej woli z Jej, byśmy przez Nią zjednoczyli się z Bogiem.
 • Nawiedzenie św. Elżbiety – W pracy nad duszami musimy dawać tym duszom swój nadmiar. Im naczynie naszego apostolatu będzie pełniejsze, tym więcej łask Niepokalanej spływać będzie na inne dusze.
 • Boże Narodzenie – Coś Ty myślała, o Niepokalana, kiedy składałaś po raz pierwszy Boskie Dzieciątko na sianku? Kiedy Je owijałaś w pieluszki, tuliłaś do serca i karmiłaś własną piersią? Jakie uczucia zalewały serce Twoje?
 • Ofiarowanie w świątyni – Jesteśmy całkowicie i zupełnie, i wyłącznie oddani Niepokalanej ze wszystkimi czynami, a w Niej i przez Nią znowu całkowicie, zupełnie i wyłącznie Panu Jezusowi, w Nim zaś i przez Niego całkowicie, zupełnie i wyłącznie Ojcu naszemu w niebie.
 • Odnalezienie Pana Jezusa – Mamy w Jej duszy zamieszkać, myśleć Jej myślami, by nie było między Jej a naszymi zapatrywaniami różnicy, tak jak nie ma różnicy między Jej pragnieniami a wolą Bożą.

Tajemnice bolesne – rozważania: Św. Maksymilian M. Kolbe

 • Modlitwa w Ogrójcu –Istota miłości Bożej polega wyłącznie na pełnieniu woli Bożej w każdej chwili. Im zaś trudniejsze będzie to pełnienie, im więcej będzie wstrętu i odrazy, tym większe będzie okazanie miłości.
 • Biczowanie – Kto potrafi dużo cierpieć dla miłości, ten może się cieszyć, że jego miłość jest głęboka.
 • Cierniem ukoronowanie – Jeżeli bolesnym cierpieniem Bóg nas nawiedzi i dusza kroczy drogą ciernistą, cieszyć się nam tylko, że Bóg przeznacza nas do wysokiej doskonałości.
 • Droga krzyżowa – Im dusza silniejsza i mężniejsza z pomocą łaski Bożej się staje, tym i większy krzyż na jej ramiona wkłada Bóg, by jak najwierniej życiem swym obraz Ukrzyżowanego odzwierciedliła.
 • Ukrzyżowanie – O wiele więcej sobie zaskarbimy, kiedy w ciemności zewnętrznej i wewnętrznej, pełni smutków, spracowani, cierpiący bez pociechy, prześladowani na każdym kroku, wśród ciągłych niepowodzeń, opuszczeni przez wszystkich, wyśmiani, wyszydzeni, sami – jak Pan Jezus na krzyżu – będziemy się starali za wszystkich modlić i wszelkimi sposobami… do Boga przez Niepokalaną ich pociągnąć i z Nim najściślej złączyć.

Tajemnice chwalebne – rozważania: Św. Maksymilian M. Kolbe

 • Zmartwychwstanie – Pan Jezus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie odrodził świat z grzechów. I my swoją duszę musimy odrodzić z grzechów. I to nie tylko własną duszę, ale wszystkie dusze…
 • Wniebowstąpienie – Język ludzki nie jest zdolny mówić o rzeczach niebieskich i św. Paweł słusznie mówi, że „ani w serce człowieka nie weszło, co zgotował Bóg…” Jakże więc pojąć i wypowiedzieć, co w Tobie i przez Ciebie zgotował Bóg?!…
 • Zesłanie Ducha Świętego – Niepokalana jest tak ściśle zjednoczona z Duchem Świętym, że nazywa On Ją swoją Oblubienicą. Tego my swoim rozumem nigdy nie pojmiemy. To doskonałe zjednoczenie Niepokalanej z Duchem Świętym czyni Ją niejako samym Duchem Świętym i dlatego jeśli czcimy Ją w doskonalszy sposób, wielbimy Ducha Świętego – Pana Boga.
 • Wniebowzięcie Maryi – Jak słodko nam będzie w ostatniej godzinie…, gdy wspomnimy na pracę… cierpienia… upokorzenia… poniesione dla Niepokalanej i że ich było wiele – jak najwięcej…
 • Ukoronowanie Matki Bożej – Ludzkość wtedy dopiero będzie szczęśliwa, gdy Niepokalana na całym świecie będzie królowała.

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ (piątek i sobota)

Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiena Maryjo! Królowo Świata i Polski Królowo! Panno Święta, Matko Boska Częstochowska! Oto do stóp Twoich upadam, pod opiekę się Twoją uciekam. Przyjmij mnie i osłoń płaszczem swej dobroci. Czuję, żem niegodzien/dna Twoich względów, żem wskutek grzechów moich bardzo się oddalił/ła od Ciebie. Proszę Cię, przez Krew najdroższą, którą za mnie wylał Syn Twój Jezus Chrystus, nie odtrącaj mnie od siebie. Ponawiam przed Tobą wszelkie dobre postanowienia, które uczyniłem/am w życiu moim. Wsparty/a pomocą Twoją, przyrzekam, że w nich wytrwam aż do śmierci. Racz przyjąć Panno Święta, ten akt mego oddania się Tobie i wyjednaj mi u Syna Twego, Jezusa Chrystusa, wiarę żywą, przywiązanie niewzruszone do świętego katolickiego Kościoła, nadzieję mocną, miłość wielką, szlachetną i skuteczną. O Maryjo Częstochowska, proszę Cię pokornie, ażebym czcząc Twój cudowny wizerunek godzien był/a zasłużyć na oglądanie Ciebie w krainie niebios, o łaskawa i miłościwa Pani. Bądź zawsze Matką moją, o Maryjo Częstochowska, jak ja pragnę być Twoim dzieckiem.

Panno Jasnogórska – módl się za nami
Królowo Polski – módl się za nami
Matko Kościoła – módl się za nami


MODLITWY PRZEPISANE DLA UCZESTNICTWA DUCHOWEGO

Pielgrzymi uczestniczący duchowo w pielgrzymce powinni duchowo wziąć udział w wymienionych niżej wydarzeniach pielgrzymki oraz odmówić każdego dnia poniższe modlitwy.

MSZE ŚWIĘTE I APEL JASNOGÓRSKI ORAZ AKT ZAWIERZENIA

Msza Święta w Kaplicy Cudownego Obrazu w piątek w intencji wszystkich pielgrzymów.
TRANSMISJE:
– TV Trwam
– kanał Youtube klasztoru na Jasnej Górze
– strona internetowa pielgrzymki, zakładka [TRANSMISJE]

Nieszpory w Bazylice
TRANSMISJE:
– strona internetowa pielgrzymki, zakładka [TRANSMISJE]

Apel Jasnogórski w Kaplicy Cudownego Obrazu w piątek
TRANSMISJE:
– TV Trwam
– kanał Youtube klasztoru na Jasnej Górze
– strona internetowa pielgrzymki, zakładka [TRANSMISJE]

Msza Święta w Kaplicy św. Pawła Pustelnika obok Bazyliki w intencji pielgrzymów duchowych
TRANSMISJE:
– strona internetowa pielgrzymki, zakładka [TRANSMISJE]

Msza Święta główna pielgrzymki w Bazylice w intencji wszystkich pielgrzymów
TRANSMISJE:
– kanał Youtube klasztoru na Jasnej Górze
– strona internetowa pielgrzymki, zakładka [TRANSMISJE]

Akt Zawierzenia Wiernych Tradycji Łacińskiej
TRANSMISJE:
– kanał Youtube klasztoru na Jasnej Górze
– strona internetowa pielgrzymki, zakładka [TRANSMISJE]

WSZYSTKIE CZĘŚCI RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO (piątek i sobota)

Tajemnice radosne – rozważania: Św. Maksymilian M. Kolbe

 • Zwiastowanie – Nie ma wątpliwości, że Jej wola całkowicie jest zjednoczona z wolą Bożą, chodzi więc tylko o zjednoczenie naszej woli z Jej, byśmy przez Nią zjednoczyli się z Bogiem.
 • Nawiedzenie św. Elżbiety – W pracy nad duszami musimy dawać tym duszom swój nadmiar. Im naczynie naszego apostolatu będzie pełniejsze, tym więcej łask Niepokalanej spływać będzie na inne dusze.
 • Boże Narodzenie – Coś Ty myślała, o Niepokalana, kiedy składałaś po raz pierwszy Boskie Dzieciątko na sianku? Kiedy Je owijałaś w pieluszki, tuliłaś do serca i karmiłaś własną piersią? Jakie uczucia zalewały serce Twoje?
 • Ofiarowanie w świątyni – Jesteśmy całkowicie i zupełnie, i wyłącznie oddani Niepokalanej ze wszystkimi czynami, a w Niej i przez Nią znowu całkowicie, zupełnie i wyłącznie Panu Jezusowi, w Nim zaś i przez Niego całkowicie, zupełnie i wyłącznie Ojcu naszemu w niebie.
 • Odnalezienie Pana Jezusa – Mamy w Jej duszy zamieszkać, myśleć Jej myślami, by nie było między Jej a naszymi zapatrywaniami różnicy, tak jak nie ma różnicy między Jej pragnieniami a wolą Bożą.

Tajemnice bolesne – rozważania: Św. Maksymilian M. Kolbe

 • Modlitwa w Ogrójcu –Istota miłości Bożej polega wyłącznie na pełnieniu woli Bożej w każdej chwili. Im zaś trudniejsze będzie to pełnienie, im więcej będzie wstrętu i odrazy, tym większe będzie okazanie miłości.
 • Biczowanie – Kto potrafi dużo cierpieć dla miłości, ten może się cieszyć, że jego miłość jest głęboka.
 • Cierniem ukoronowanie – Jeżeli bolesnym cierpieniem Bóg nas nawiedzi i dusza kroczy drogą ciernistą, cieszyć się nam tylko, że Bóg przeznacza nas do wysokiej doskonałości.
 • Droga krzyżowa – Im dusza silniejsza i mężniejsza z pomocą łaski Bożej się staje, tym i większy krzyż na jej ramiona wkłada Bóg, by jak najwierniej życiem swym obraz Ukrzyżowanego odzwierciedliła.
 • Ukrzyżowanie – O wiele więcej sobie zaskarbimy, kiedy w ciemności zewnętrznej i wewnętrznej, pełni smutków, spracowani, cierpiący bez pociechy, prześladowani na każdym kroku, wśród ciągłych niepowodzeń, opuszczeni przez wszystkich, wyśmiani, wyszydzeni, sami – jak Pan Jezus na krzyżu – będziemy się starali za wszystkich modlić i wszelkimi sposobami… do Boga przez Niepokalaną ich pociągnąć i z Nim najściślej złączyć.

Tajemnice chwalebne – rozważania: Św. Maksymilian M. Kolbe

 • Zmartwychwstanie – Pan Jezus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie odrodził świat z grzechów. I my swoją duszę musimy odrodzić z grzechów. I to nie tylko własną duszę, ale wszystkie dusze…
 • Wniebowstąpienie – Język ludzki nie jest zdolny mówić o rzeczach niebieskich i św. Paweł słusznie mówi, że „ani w serce człowieka nie weszło, co zgotował Bóg…” Jakże więc pojąć i wypowiedzieć, co w Tobie i przez Ciebie zgotował Bóg?!…
 • Zesłanie Ducha Świętego – Niepokalana jest tak ściśle zjednoczona z Duchem Świętym, że nazywa On Ją swoją Oblubienicą. Tego my swoim rozumem nigdy nie pojmiemy. To doskonałe zjednoczenie Niepokalanej z Duchem Świętym czyni Ją niejako samym Duchem Świętym i dlatego jeśli czcimy Ją w doskonalszy sposób, wielbimy Ducha Świętego – Pana Boga.
 • Wniebowzięcie Maryi – Jak słodko nam będzie w ostatniej godzinie…, gdy wspomnimy na pracę… cierpienia… upokorzenia… poniesione dla Niepokalanej i że ich było wiele – jak najwięcej…
 • Ukoronowanie Matki Bożej – Ludzkość wtedy dopiero będzie szczęśliwa, gdy Niepokalana na całym świecie będzie królowała.

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ (piątek i sobota)

Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiena Maryjo! Królowo Świata i Polski Królowo! Panno Święta, Matko Boska Częstochowska! Oto do stóp Twoich upadam, pod opiekę się Twoją uciekam. Przyjmij mnie i osłoń płaszczem swej dobroci. Czuję, żem niegodzien/dna Twoich względów, żem wskutek grzechów moich bardzo się oddalił/ła od Ciebie. Proszę Cię, przez Krew najdroższą, którą za mnie wylał Syn Twój Jezus Chrystus, nie odtrącaj mnie od siebie. Ponawiam przed Tobą wszelkie dobre postanowienia, które uczyniłem/am w życiu moim. Wsparty/a pomocą Twoją, przyrzekam, że w nich wytrwam aż do śmierci. Racz przyjąć Panno Święta, ten akt mego oddania się Tobie i wyjednaj mi u Syna Twego, Jezusa Chrystusa, wiarę żywą, przywiązanie niewzruszone do świętego katolickiego Kościoła, nadzieję mocną, miłość wielką, szlachetną i skuteczną. O Maryjo Częstochowska, proszę Cię pokornie, ażebym czcząc Twój cudowny wizerunek godzien był/a zasłużyć na oglądanie Ciebie w krainie niebios, o łaskawa i miłościwa Pani. Bądź zawsze Matką moją, o Maryjo Częstochowska, jak ja pragnę być Twoim dzieckiem.

Panno Jasnogórska – módl się za nami
Królowo Polski – módl się za nami
Matko Kościoła – módl się za nami

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradiclaromontana.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!