INFORMACJE PODSTAWOWE

Uczestnictwo w pielgrzymce możliwe jest co do zasady w jednej z trzech form;

  • uczestnictwo w grupie zorganizowanej
  • uczestnictwo indywidualne
  • uczestnictwo duchowe

Kapłani, bracia zakonni, siostry zakonne, chórzyści oraz ministranci również uczestniczą w pielgrzymce w jednej z wymienionych form. Kapłani podczas wypełniania formularza zapisów zgłaszają potrzebę celebracji Mszy Św. podczas pielgrzymki. Kapłani niezapisani nie będą mieli możliwości celebracji Mszy Św. w ramach pielgrzymki. Wszelkie inne informacje o uczestnictwie kapłanów podane są w zakładce – dla kapłanów.

Składka organizacyjna na koszty ogólne organizacji pielgrzymki jest wnoszona zarówno przez pielgrzymów w grupach zorganizowanych jak i pielgrzymów indywidualnych. Pokrywa ona koszty organizacji wydarzeń pielgrzymki na Jasnej Górze. W zakładce – składka można zapoznać się z rodzajem ponoszonych kosztów oraz rozliczeniem przedmiotowej składki organizacyjnej.

Uczestnictwo w grupie zorganizowanej daje możliwość wspólnego pielgrzymowania wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę w atmosferze modlitwy i pod podpieką duszpasterską. Organizator pielgrzymki zapewnia obowiązkowo pielgrzymom w grupach zorganizowanych minimum dwa świadczenia w postaci transportu autokarowego oraz ubezpieczenia. Organizator pielgrzymki co do zasady zapewnia pielgrzymom również nocleg w Domu Pielgrzyma. Pielgrzymi oczekujący wyższego standardu noclegu, mogą zrezygnować z świadczenia w postaci noclegu w Domu Pielgrzyma i na własną rękę zagwarantować sobie nocleg w oczekiwanym standardzie. Udział pielgrzyma w grupie zorganizowanej wymaga wniesienia opłaty za udział w pielgrzymce w którą wkalkulowana jest już składka organizacyjna. Wartości orientacyjne opłaty za udział w pielgrzymce, oraz wszelkie inne informacje o tej formie uczestnictwa podane są w zakładce – grupy zorganizowane. Wejście do tej zakładki znajduje się również poniżej niniejszej informacji.

Uczestnictwo indywidualne polega na tym, iż pielgrzym sam organizuje swój udział w pielgrzymce. Oznacza to, iż dojazd oraz ewentualne wyżywienie i nocleg w czasie pielgrzymki, pielgrzym indywidualny musi zagwarantować sobie we własnym zakresie. Ta forma uczestnictwa daje możliwość elastycznego zaplanowania uczestnictwa w pielgrzymce (prywatny transport umożliwia udział w wybranej części programu) przy jednoczesnym zachowaniu jedności z wszystkimi pozostałymi pielgrzymami. Informacje o tym jak dojechać na Jasną Górę znajdują się w zakładce dojazd. Kontakty do miejsc noclegowych znajdują się w zakładce nocleg. Informacje o możliwościach zorganizowania wyżywienia znajdują się w zakładce wyżywienie. Pielgrzymom indywidualnym organizator pielgrzymki nie gwarantuje żadnych świadczeń. Wszelkie inne informacje o tej formie uczestnictwa podane są w zakładce – indywidualnie. Wejście do tej zakładki znajduje się również poniżej niniejszej informacji.

Uczestnictwo duchowe polega na tym, że pielgrzym uczestniczy wyłącznie duchowo w pielgrzymce, to jest bez fizycznego w niej udziału. Pielgrzymom duchowym organizator pielgrzymki nie gwarantuje żadnych świadczeń. Pielgrzymi duchowi w trakcie trwania pielgrzymki, odprawiają przepisane modlitwy. W intencji pielgrzymów duchowych, odprawiana jest specjalna Msza Święta w trakcie pielgrzymki. Wszelkie inne informacje o tej formie uczestnictwa podane są w zakładce – duchowo. Wejście do tej zakładki znajduje się również poniżej niniejszej informacji.

W punkcie informacyjnym (zakładka – punkt informacyjny) działającym w trakcie pielgrzymki można uzyskać wszelkie informacje organizacyjne a także dokonać wpisu do księgi pamiątkowej. W punkcie rejestracyjno-informacyjnym pielgrzymi indywidualni odbierają również karty pielgrzyma. Pielgrzymi w grupach zorganizowanych otrzymują karty pielgrzyma w autokarach.

W zakładkach praktyczne rady oraz mapa znajduje się wiele praktycznych informacji pozwalających na odpowiednie przygotowanie się do udziału w pielgrzymce.

Wszystkich pragnących wziąć udział w pielgrzymce (zarówno księży, osoby zakonne jak i świeckich) prosimy o odpowiednio wczesne zapisanie swojego udziału za pośrednictwem formularza zapisów znajdującego się w zakładce – zapisy. Osoby mające problemy z obsługą internetu, w drodze wyjątku mogą dokonać zapisu drogą telefoniczną pod numerem telefonu: (34) 341-00-21. Zapisy prowadzone są tylko do wyznaczonych terminów tj.:

  • – pielgrzymi w grupach zorganizowanych w ramach zapisów uzupełniających do wyczerpania wolnych miejsc w autokarach
  • pielgrzymi indywidualni do dnia 20 listopada A.D.2019
  • pielgrzymi duchowi do dnia 20 listopada A.D.2019

FOTOGALERIA

VIDEOGALERIA

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradiclaromontana.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!