Byliśmy bliżej nieba – Reportaż z Tradiclaromontana2014.

lis 29, 2014

„Przez dwa dni byliśmy trochę bliżej nieba” – tymi słowami podsumował IX Ogólnopolską Pielgrzymkę Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę Tradiclaromonatna2014 jeden z Pielgrzymów. Pielgrzymka odbyła się w dniach 21-22 listopada i zgromadziła w duchowym sercu Polski ponad pół tysiąca wiernych z całego kraju.

W piątek, 21 listopada, już od rana zaczęły zjeżdżać na Jasną Górę autokary z Pielgrzymami. Pierwszy z nich, jadący na szlaku Św. Andrzeja dotarł już ok. godz. 10.00. Przybili nim wierni ze Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego, Pobiedzisk, Poznania, Szamotuł, Wrześni, Słupcy oraz Łodzi. Kolejne autokary i busy przywiozły pielgrzymów ze szlaku Św. Tomasza (Białystok, Zielonka, Warszawa), Św. Mateusza (Wielgolas, Warszawa), Św. Szymona (Zamość, Radom) oraz Św. Macieja (Zielona Góra, Wrocław, Opole). Wszystkie te środowiska zdecydowały się pielgrzymować w tym roku w sposób zorganizowany, aby głębiej poczuć wspólnotowy charakter tego ogólnopolskiego wydarzenia. Dzięki zaangażowaniu osób bezpośrednio należących do wspólnot organizacja zapisów przebiegała sprawniej i na skalę, o jakiej nie mogłoby być mowy bez ich pomocy. Pomoc ta, wymagająca przecież bezinteresownego poświęcenia czasu i uwagi, stanowi cenny wkład w budowanie ogólnopolskiej wspólnoty, znaczenie której Kapelan Pielgrzymki o. Krzysztof Stępowski CSsR wielokrotnie podkreślał w swych kazaniach i wypowiedziach. Na szlaku św. Andrzeja i szlaku św. Tomasza autokary już z początkowych miejscowości wyruszyły prawie pełne, co świadczy o zrozumieniu idei wspólnotowego przeżywania tego błogosławionego czasu pielgrzymki. Wyraźnie widoczny wzrost liczby Pielgrzymów względem roku ubiegłego jest dobrym symptomem, bowiem pozwala mieć nadzieję na dalszy rozwój tej inicjatywy i zjednoczenie u stóp Matki Bożej Jasnogórskiej wszystkich wspólnot przywiązanych do Mszy Świętej w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego, tworzących jedną wielką wspólnotę wiernych tradycji łacińskiej.

Pielgrzymkę otworzyło uroczyste odsłonięcie wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej i Msza Święta celebrowana w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w Kaplicy Cudownego Obrazu przez Kapelana, Redemptorystę o. KrzysztofaStępowskiego, duszpasterza Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej w Archidiecezji Warszawskiej. Zgodnie ze zwyczajami panującymi w Sanktuarium i dekretem Nuncjusza Papieskiego została ona odprawiona wedle formularza „Fundamenta eius”. Kazanie podczas tej Mszy Świętej wygłosił Ksiądz Paweł Korupka, duszpasterz szczecińskiego Duszpasterstwa Tradycji Liturgicznej Usus Antiquior, który przybył na Jasną Górę z ponad trzydziestoosobową grupą swoich wiernych: „(…) Miłuje Pan to, co na górach świętych zbudował. Bramy Syjonu więcej niż wszystkie namioty Jakuba. Takimi słowami rozpoczęliśmy dzisiaj Najświętszą Ofiarę. (…) Wszyscy znajdujemy się na świętej górze, miejscu dla każdego Polaka świętym (…). Pan Bóg wybrał to miejsce, ażeby zbudować tutaj dom i tron Najświętszej Maryi Panny. (…) Każda pielgrzymka to czas łaski, a więc czas modlitwy, czas pewnej pokuty, nawrócenia, uzdrowienia, ale także – jeżeli jest to czas łaski – także i czas odpustów. Dlatego módlmy się w intencjach Ojca Świętego (…). Spójrzmy teraz wszyscy na ten ołtarz, ustawiony wiele wieków temu. (…) ten ołtarz przede wszystkim jest przeznaczony do składania Najświętszej Ofiary. Bo taki powinien być każdy ołtarz – miejsce, gdzie w pierwszym rzędzie Bóg doznaje chwały i uwielbienia. (…) Ale ten ołtarz pokazuje jeszcze jedną bardzo ważną prawdę teologiczną. Zobaczcie, że tabernakulum z Najświętszym Sakramentem, Matka Najświętsza, otoczona jest przez świętych i przez aniołów. Pokazuje nam to prawdę, że za każdym razem kiedy składana jest Najświętsza Ofiara otwiera się niebo i nie tylko w naszej obecności ona jest sprawowana, ale również w obecności klęczących tutaj aniołów i świętych, którzy razem z nami oddają Panu Bogu chwałę. (…) tu, gdzie sprawowana jest Msza Święta otwiera się niebo, przychodzą święci, aniołowie, dusze czyśćcowe i my, Kościół jeszcze pielgrzymujący – razem klęczący u stóp jednego ołtarza. Bo tutaj rozgrywa się męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. (…) Maryja, która tutaj z tego ołtarza spogląda na nas wszystkich chce powiedzieć, ze to miejsce nie jest najgodniejsze, tylko to miejsce jest najwłaściwsze. Bo każdego katolika podstawowym miejscem czerpania siły do życia jest przede wszystkim świątynia i ołtarz, z którego otrzymujemy pokarm na życie wieczne. Dzisiaj obchodzimy święto Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. To święto ma uczcić dzień, w którym święty Joachim i Anna przyprowadzili Bogurodzicę pierwszy raz do świątyni, do Świątyni Jerozolimskiej, aby – o dziwo – Matka Najświętsza poznała Tego, którego ma tak naprawdę wydać na świat – Boga. (…) Matka Najświętsza, według Tradycji Kościoła pobierała naukę, była kształcona w Świątyni Jerozolimskiej (…) Świątynia była jej domem. I Ona tutaj jest w tym ołtarzu, spogląda na nas, zachęca nas abyśmy tu trwali i zaprasza nas tutaj za każdym razem. (…) Maryja, która jako jedna z nielicznych do końca trwała przy krzyżu, także i trwa podczas składania Ofiary Krzyżowej bezkrwawej podczas każdej Mszy Świętej i tutaj chce każdego z nas przyprowadzić – nie tyle do siebie, ale do Jej Syna Jezusa Chrystusa. A więc, Kochani, Maryja uczy nas przywiązania do świątyni. (…) I zauważmy jeden prosty fakt: nie da się tutaj podejść do tego ołtarza najpierw nie uklęknąwszy przez Najświętszym Sakramentem. Ona tego żąda. Przyprowadza nas tutaj po to, abyśmy ten hołd należny Panu Bogu złożyli. (…) Maryja zawsze, chociaż jest królową, pokorną służebnicą Pana pozostaje i wykonuje tylko Jego wolę, tylko to co On pragnie, i tego nasza Matka dzisiaj chce nas uczyć. Dziś w święto Jej Ofiarowania, w tej świątyni, przed tym ołtarzem, na kolanach przed Najświętszym Sakramentem ofiarujmy swoje życie. Oddajmy swoje życie Matce Najświętszej, aby nas prowadziła do nieba.” Msza Święta przed cudownym obliczem Królowej Polski, transmitowana była na cały świat drogą internetową i stanowiła wzruszający początek dalszego przeżywania wydarzeń liturgicznych podczas pielgrzymki Tradiclaromontana2014.

Tuż po Mszy Świętej Pielgrzymi udali się na wały okalające klasztor oo. Paulinów, aby wziąć udział w Drodze Krzyżowej, poprowadzonej przez Księdza Grzegorza Śniadocha IBP, duszpasterza z Duszpasterstwa Tradycji Katolickiej w Białymstoku, który przyjechał na Jasną Górę z grupą prawie czterdziestu wiernych ze swojej wpólnoty. Przeżywanie Męki Pańskiej zwróciło myśli Pielgrzymów ku Krzyżowi Świętemu, który stanowi przewodni motyw programu duszpasterskiego pielgrzymek Tradiclaromontana. Po zakończeniu nabożeństwa, w Domu Pielgrzyma odbyło się zakwaterowanie wszystkich grup.

Wieczorem, w wypełnionej po brzegi kaplicy sakramentu pokuty Ksiądz Michał Graczyk związany ze wspólnotą zielonogórską i gorzowską odprawił nieszpory ludowe, wykorzystujące piękny przekład psalmów autorstwa Franciszka Karpińskiego. Konferencję duchową o tematyce maryjnej, wygłosił podczas nieszporów Ksiądz Sebastian Krzyżanowski ze Wspólnoty Opolskiej. Konferencja w znacznej części nawiązywała do wydarzenia ofiarowania Matki Najświętszej w świątyni i stanowiła niejako dopełnienie i kontynuację kazania wygłoszonego podczas Mszy Świętej inauguracyjnej. Ksiądz Krzyżanowski przypomniał, że przez znaczną część swojego życia, Maryja swoją pracą dbała o Boży Przybytek w Jerozolimie, aby następnie poprzez tajemnicę wcielenia sama stać się żywą Świątynią Boga.

Na zakończenie pierwszego dnia pielgrzymki wierni udali się znów przed Cudowny Obraz Matki Bożej, aby uczestniczyć w Apelu Jasnogórskim. Najwytrwalsi pozostali na czuwaniu u stóp Maryi przez całą noc. Pozostali powrócili do kaplicy nazajutrz już o godzinie 5:30, aby nowy dzień rozpocząć od odśpiewania Matce Bożej Godzinek ku czci Jej Niepokalanego Poczęcia.

W sobotnie przedpołudnie na Jasną Górę napływały kolejne grupy oraz indywidualni Pielgrzymi, którzy ze względów zawodowych lub rodzinnych nie mogli wziąć udział w pielgrzymce dwudniowej. O godzinie 11:00 bazylika jasnogórska wypełniła się pielgrzymami zgromadzonymi na wspólnej modlitwie różańcowej pod przewodnictwem Księdza Kanonika Grzegorza Klai, duszpasterza wspólnoty wiernych z Bielska Białej, którzy także liczną grupą przybyli na Jasną Górę już w piątek.

Tuż przed południem zarówno w zakrystii, jak i wśród tłumu pielgrzymów zgromadzonych w bazylice dało się odczuć atmosferę napięcia i oczekiwania na wydarzenie wyjątkowe. Grono ministrantów pod czujnym okiem doświadczonego ceremoniarza kończyła ostatnie przygotowania do rozpoczęcia kulminacyjnego punktu całej pielgrzymki. Starsi ojcowie Paulini z rozrzewnieniem przyglądali się pracy służby liturgicznej, która starała się zadbać o każdy detal. Ci, którzy nie mogli pamiętać celebracji według starych ksiąg liturgicznych, zdawali się być zafascynowani troską o jak najpiękniejszą i najdoskonalszą oprawę mającej za chwilę nastąpić Mszy Świętej. Wraz z wybiciem godziny 12:00 bazylika jasnogórska wypełniła się wonią kadzidła i słodkim brzmieniem Mszy VIII De Angelis. Solenną Mszę Świętą w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego celebrował Ksiądz Paweł Korupka. Funkcję diakona podczas Mszy Świętej pełnił Ksiądz Grzegorz Śniadoch IBP, a subdiakona Ksiądz Bartosz Gajerski z Archidiecezji Przemyskiej. Sobotnia Msza Święta swą formą i oprawą zapierała dech w piersiach i przywodziła na myśl najbardziej okazałe celebracje liturgiczne. Piękno przestrzeni sakralnej jasnogórskiej bazyliki i bogactwo liturgii w połączeniu z ilością uczestniczących w niej wiernych dawały możliwość przeżycia unikalnego na skalę naszego kraju wydarzenia i poczucia prawdziwie wspólnotowego świętowania. Mnogość wspólnot – dużych duszpasterstw i maleńkich ośrodków – zgromadzonych razem w duchowym sercu Polski ukazała prawdziwy obraz polskiej wspólnoty wiernych tradycji łacińskiej. Liturgia odprawiona została według formularza „Nos autem” – o Krzyżu Świętym. Kazanie podczas Mszy Świętej w bazylice wygłosił Kapelan Pielgrzymki Ojciec Krzysztof Stępowski CSsR: „(…) Drodzy w Chrystusie, gromadzimy się tu, na Jasnej Górze, w ramach IX Ogólnopolskiej Pielgrzymki Tradycji Łacińskiej, (…). Trwamy w bliskości serca naszej Matki i Królowej, pragnąc nieść dziękczynienia Panu Bogu. (…) pragniemy naszym dziękczynieniem upamiętnić również wolę Jego Świątobliwości Papieża Benedykta XVI, który to w 2007 roku Listem Apostolskim Summorum Pontificum (…) wprowadza w życie naszego Kościoła możliwość korzystania (…), z całego bogactwa liturgii rzymskiej. Odpowiadało to wtedy i wciąż odpowiada pragnieniom wielu wiernych, którzy po dzień dzisiejszy w swojej współczesności nie tylko pragną zachowywać, ale i pielęgnować i nadal przeżywać tradycyjną, rzymską liturgię. Liturgię kształtowaną i uformowaną przez wieki a sprawowaną powszechnie w Kościele Katolickim do czasów reformy, dokonanej po Soborze Watykańskim II (…). Drodzy w Chrystusie, ta liturgia, (…) nazywana jest odtąd powszechnie Nadzwyczajną Formą Rytu Rzymskiego. (…) Ta zaś powstała w wyniku reform po Soborze Watykańskim II, (…) zwana jest Zwyczajną Formą Rytu Rzymskiego. (…) Dzisiaj, w życiu Kościoła Katolickiego te dwie formy rytu rzymskiego – zwyczajna i nadzwyczajna, jak nas naucza Ojciec Święty Benedykt XVI – istnieją obok siebie. Jedna i druga są wyrazem tej samej Lex Orandi Kościoła, to znaczy prawa, to znaczy modlitewnych norm, wynikających z tego w co Kościół wierzy. (…) Dzisiaj celebrujemy uroczystą tradycyjną Mszę Świętą przy tym wspaniałym ołtarzu w bazylice jasnogórskiej. Drodzy, jak w tym momencie naszej refleksji nie pytać się czym jest ta liturgia chrześcijańska i katolicka? (…) w swej najgłębszej istocie liturgia chrześcijańska, a więc katolicka jest świętowaniem Pańskiego Zmartwychwstania. Ceną tego święta jest Chrystusowa śmierć. A radość, którą ona obiecuje zakłada zanurzenie w tej śmierci. W tradycyjnej liturgii, Drodzy w Chrystusie, wszyscy, a więc odprawiający kapłan, jego asysta i cały boży lud kieruje swoje oczy ku Chrystusowi ukrzyżowanemu. On jest w centrum naszej celebracji. To dzięki Chrystusowi ukrzyżowanemu już teraz rzeczywiście smakujemy eschatologicznego daru zbawienia i odkupienia. Ten krzyż, najwyższy znak miłości aż do końca i zarazem będący darem i przebaczeniem, powinien być – i jest – niczym gwiazdą przewodnią w naszych ciemnych, pomieszanych czasach. Uczestnicząc w mszalnej Ofierze Pana, Drodzy w Chrystusie, razem wszyscy stajemy pod krzyżem, by przylgnąć naszą wolą do woli Bożej, we wszystkim i ponad wszystko (…). Drodzy w Chrystusie, właśnie to dzisiaj, teraz Chrystus jest tu obecny i żywy mocą mszalnego rytuału. Dokładnie teraz Pan odnawia dzieło zbawienia przez Ofiarę Krzyża i Zmartwychwstanie. (…) Jakże zatem ważne jest, abyśmy znów czuli szacunek dla liturgii. A szczególnie dla Najświętszej Eucharystii, bowiem w Niej zawiera się całe dobro duchowe Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha i Chleb Żywota, a Ona jawi się i przedstawia jako szczyt i źródło całego życia Kościoła. Drodzy w Chrystusie, w liturgii sprawowanej w takim jak to, jakże zachwycającym miejscu, czy też w skromnym, wręcz ubogim, nauczmy się dostrzegać Dar Żywy, poprzez który wiedzeni Bożą łaską już teraz uczestniczymy w liturgii niebiańskiej. (…) Trzeba w naszych czasach, moi Drodzy, pozbywać się pragnienia kształtowania liturgii według własnej subiektywnej woli, aby nie tworzyć i manipulować otrzymanym darem, (…) Liturgia bowiem, jak nas naucza wiara, jest dziełem samego Boga, jego zbawczym dziełem w Chrystusie, tutaj sam Bóg działa i wykonuje to, co jest istotą, podczas gdy człowiek powołany jest, by się otwierać na działanie Boga, aby zostać przezeń porwanym, przemienionym, aby stać się wręcz jednością z Chrystusem i z Jego Ofiarą Miłości składaną Ojcu. (…) Słuchajmy niesłyszanego już dzisiaj przez wielu głosu Kościoła. Słuchajmy, bo wielu już dzisiaj w Kościele głosu Kościoła nie słucha. Wpatrzeni dzisiaj w Chrystusowy krzyż, tak centralnie umieszczony na tabernakulum mszalnego ołtarza tej bazyliki (…). Nigdy nie zapominajmy, moi Drodzy, liturgia katolicka ma tylko jednego wielkiego, głównego bohatera. (…) Jest nim On, Pan ukrzyżowany i zmartwychwstały. On sobą wypełnia i swoim dziełem zbawienia napełnia nasze dusze, a więc Kościół zgromadzony tu w Jego imię. To właśnie dzisiaj, gdy tu jesteśmy, Chrystus jest obecny i żywy mocą mszalnego liturgicznego rytuału. (…) Obyśmy przez obrzędy i modlitwy tę tajemnicę dobrze zrozumieli. W świętej czynności uczestniczyli świadomie, pobożnie i wewnętrznie czynnie. Obyśmy byli kształtowani przez słowo Boże, posilali się ciałem Pańskim i składali Bogu dziękczynienie, a ofiarując Niepokalaną Hostię przez ręce kapłana, razem z nim uczyli się samych siebie składać w ofierze i za pośrednictwem Chrystusa z każdym dniem doskonalili się w zjednoczeniu z Bogiem i wzajemnie z sobą. Aby w końcu Bóg był wszystkim we wszystkich. (…)” Sobotnia Msza Święta zgromadziła więcej Pielgrzymów niż ubiegłoroczna. W liturgii uczestniczyło bowiem ponad pół tysiąca wiernych z całej Polski deklarujących swoje przywiązanie do tradycji łacińskiej, któremu dali wyraz przez swoją obecność i wspólną modlitwę podczas tego ogólnopolskiego wydarzenia. Celebrację w bazylice, jak i w Kaplicy Cudownego Obrazu zakończył śpiew modlitwy Oremus Pro Pontifice Papa Nostro Francisco, który wyraził jedność pielgrzymujących z Kościołem Powszechnym i Ojcem Świętym oraz podkreślił wolę podążania ku Chrystusowi razem z Piotrem i za pośrednictwem Najświętszej Marii Panny.

Przygotowania programu duszpasterskiego, który pomógł w głębokim przeżywaniu pielgrzymki koordynował Kapelan o. Krzysztof Stępowski CSsR, który czuwał także nad podziałem ról wśród licznie przybyłego duchowieństwa. Nad organizacją i koordynacją służby ołtarzowej czuwał główny ceremoniarz Łukasz Szczepanik ze wspólnoty rzeszowskiej, do którego przekazywane były wszelkie zgłoszenia chłopców i mężczyzn pragnących wspomóc organizację Tradiclaromontana2014 od strony liturgicznej. Opiekę duszpasterską nad grupą ministrancką pielgrzymki roztoczył Ksiądz Bartosz Gajerski. O stronę muzyczną liturgii podczas pielgrzymki zadbał organista bazyliki jasnogórskiej Pan Marcin Lauzer, który swoją muzyką w przepiękny sposób oddał chwałę Panu Bogu. Śpiew, bez którego uroczyste Msze Święte i nabożeństwa również nie zyskałyby należytej i godnej oprawy przygotowali przedstawiciele Schola Gregoriana Sancti Casimiri z Białegostoku, wspomagani przez adeptki warsztatów chorałowych organizowanych w ramach Ogólnopolskich Spotkań Wiernych Tradycji Łacińskiej Tradicamp, które odbyły się w lipcu tego roku. We wspólny śpiew ad maiorem Dei gloriam włączyli się ponadto inni obecni na pielgrzymce muzycy, członkowie chórów i scholi, działających w różnych wspólnotach na terenie kraju.

Podczas trwania dwóch dni pielgrzymki wierni mieli także możliwość skorzystać z sakramentu pokuty oraz adoracji Najświętszego Sakramentu. Zarówno w piątek, jak i w sobotę przy wielu ołtarzach bocznych i w kaplicach Sanktuarium kapłani biorący udział w pielgrzymce celebrowali Msze ciche. Święta cisza tych ofiar, sprawowanych niejako obok głównego nurtu pielgrzymów przepływających gwarnie przez jasnogórski klasztor, wzbudzała niemałe zainteresowanie i zaciekawienie.

Po głównej Mszy Świętej odbyło się spotkanie formacyjne w sali Ojca Kordeckiego, na którym słowo do Pielgrzymów wygłosił Ksiądz Kapelan. Zwrócił on w swoim przemówieniu uwagę na znaczenie Ogólnopolskiej Pielgrzymki Wiernych Tradycji na Jasną Górę, która pośród wielu innych miłych Bogu i pożytecznych dla duchowości wiernych inicjatyw pielgrzymkowych ze względu na świętość i znaczenie miejsca pielgrzymowania ma znaczenie szczególne i jednoczące. Podkreślił tym samym, że to właśnie Ogólnopolska Pielgrzymka Wiernych Tradycji na Jasną Górę, gromadząc wszystkie wspólnoty tradycyjne, buduje obraz tych wspólnot w oczach reszty Kościoła w Polsce. Głos podczas spotkania zabrał także przedstawiciel Rady Fundatorów Fundacji Inicjatywa Włodowicka, Organizatora dorocznych pielgrzymek Tradiclaromontana. Podziękował on w imieniu Fundacji wszystkim zaangażowanym w organizację tego wielkiego przedsięwzięcia oraz podkreślił, jak wiele jeszcze potrzeba pracy i dobrej woli, aby zbudować i umocnić Ogólnopolską Wspólnotę Wiernych Tradycji Łacińskiej, będącą żywą częścią Kościoła Powszechnego.

IX Ogólnopolską Pielgrzymkę Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę Tradiclaromontana2014 zakończył Akt Zawierzenia Matce Bożej. Pielgrzymi modlili się przed Cudownym Obrazem Królowej Polski oddając się Jej w opiekę i prosząc za Jej przyczyną o dalsze łaski dla siebie, dla swoich wspólnot i dla całego Kościoła.

Ostatnim punktem pielgrzymki przed odjazdem do domów była wspólna fotografia pamiątkowa przed Bramą Lubomirskich, pod którą z roku na rok staje liczniejsza grupa pielgrzymujących.

Fundacja Inicjatywa Włodowicka, organizator pielgrzymek Tradiclaromontana pragnie w tym miejscu złożyć serdeczne podziękowania:

 • Kapelanowi o. Krzysztofowi Stępowskiemu CSsR za opiekę duszpasterską, celebrację Mszy Świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu oraz wygłoszenie sobotniego kazania
 • Ks. Bartoszowi Gajerskiemu za pełnienie funkcji subdiakona oraz opiekę duszpasterską roztoczoną nad służbą liturgiczną
 • Ks. Michałowi Graczykowi za odprawienie Nieszporów
 • Ks. Pawłowi Korupce, za celebrację głównej Mszy Świętej w bazylice, wygłoszenie kazania podczas Mszy Świętej w kaplicy Cudownego Obrazu oraz za opiekę duchową nad grupą pielgrzymów ze Szlaku Św. Andrzeja
 • Ks. Kanonikowi Grzegorzowi Klai za poprowadzenie wspólnej modlitwy różańcowej w bazylice
 • Ks. Sebastianowi Krzyżanowskiemu za wygłoszenie konferencji duchowej podczas nieszporów
 • Ks. Grzegorzowi Śniadochowi IBP za pełnienie funkcji diakona, poprowadzenie Drogi Krzyżowej oraz za opiekę duchową nad grupą pielgrzymów ze Szlaku Św. Tomasza
 • Wszystkim Księżom towarzyszącym pielgrzymom indywidualnym w ich drodze na Jasną Górę
 • Ceremoniarzowi Łukaszowi Szczepanikowi ze Wspólnoty Rzeszowskiej
 • Ministrantom ze Wspólnot z Będzina, Białegostoku, Bielska Białej, Bukowska, Gdyni/Trójmiasto, Pielni, Rzeszowa i Szczecina
 • Panu Mariuszowi Perkowskiemu i Panu Marcinowi Szaciłowskiemu ze Schola Gregoriana Sancti Casimiri i Uczestnikom Warsztatów Chorałowych organizowanych w ramach Tradicamp2014 ze Wspólnoty Zielonogórskiej za oprawę muzyczną i wszystkm innym muzykom, którzy włączyli się we wspólny śpiew
 • Organiście bazyliki jasnogórskiej Panu Marcinowi Lauzerowi za wspaniałą grę na organach
 • Braciom zakrystianom i Siostrom zakrystiankom oraz Strażnikom Jasnogórskim z zakrystii za wszelką pomoc i ofiarną pracę
 • Wolontariuszom Fundacji Danielowi Poczentemu ze Wspólnoty Warszawskiej za pełnienie funkcji fotografa pielgrzymki, Adrianowi Zieńczuk ze Wspólnoty Bydgoskiej za pełnienie funkcji ratownika pierwszej pomocy oraz Krzysztofowi Pryczek z Łodzi i Dominikowi Głowackiemu z Częstochowy za wszelkie prace organizacyjne
 • Organizatorom grup pielgrzymów z poszczególnych miast oraz pilotom przewozów za ich pracę umożliwiającą organizacje przewozów, w szczególności:

p. Mateuszowi Kostce (Będzin), Ks. Grzegorzowi Śniadochowi IBP (Białystok), Ks. Grzegorzowi Klai (Bielsko Biała), p. Pawłowi Milcarkowi (Brwinów), Ks. Michałowi Stanikowskiemu (Bydgoszcz), p. Mateuszowi Witkowskiemu (Bydgoszcz), p. Michałowi Stobnickiemu (Brochów, Iłów, Łowicz, Sochaczew), p. Pawłowi Szałkowi (Gniezno), Ks. Tomaszowi Połomskiemu (Józefów), p. Bogdanowi Górskiemu (Koszalin), p. Mateuszowi Krzysztoniowi (Kraśnik), p. Michałowi Firlejowi (Kłodzko, Świdnica), p. Januszowi Guzikowi (Krosno), p. Dariuszowi Mieczkowskiemu (Łomża), p. Jackowi Sitarczukowi (Opole), p. Aleksandrze Jankowskiej (Płock), p. Józefowi Wodzińskiemu (Pobiedziska), p. Kornelowi Lewandowiczowi (Poznań), p. Pawłowi Fundowiczow (Radom), p. Sławomirowi Dronce (Rzeszów), p. Arkadiuszowi Dymeckiemu (Siedlce), p. Sławomirowi Hazakowi (Szamotuły), p. Michałowi Weisbrodtowi (Szczecin), o. Krzysztofowi Stępowskiemu CSsR (Warszawa), Ks. Ireneuszowi Bakalarczykowi (Wrocław), p. Michałowi i p. Julii Pastwa (Wielgolas), p. Cezaremu Dubiel (Września), p. Krzysztofowi Sowie (Zamość), p. Jakubowi Hamrol (Zielona Góra), Ks. Bartoszowi Porzezińskiemu (Zielonka)

bez pracy których Tradiclaromontana2014 nie mogłaby zostać zrealizowana na tak dużą skalę.

Szczególne podziękowania składamy Ojcu Kustoszowi oraz wszystkim Ojcom Paulinom na czele z Ojcem Przeorem za wszelką pomoc i życzliwość jaka nas spotkała ze strony Klasztoru Jasnogórskiego

Zdjęcia z pielgrzymki na: https://www.facebook.com/Tradiclaromontana

Redakcja Tradiclaromontana.pl

FOTOGALERIA

VIDEOGALERIA

Chcesz dostawać nowe aktualności na e-mail? Zapisz się do Newslettera!

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradiclaromontana.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!