Tradiclaromontana2015 – Ogólnopolska Pielgrzymka Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę.

paź 3, 2015

W dniach 20 – 21 listopada A.D.2015 wierni z wszystkich polskich Wspólnot Tradycji Łacińskiej będą pielgrzymować do cudownego wizerunku Jasnogórskiej Bogarodzicy. W tym roku będzie to już jubileuszowa, dziesiąta pielgrzymka tych wspólnot na Jasną Górę. W programie pielgrzymki Tradiclaromontana przewidziane są Msze Święte w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej i Bazylice Jasnogórskiej oraz tradycyjne nabożeństwa, konferencje duchowe i spotkania formacyjno-integracyjne pielgrzymów.

Doroczna pielgrzymka Tradiclaromontana jest jednym z najistotniejszych elementów duchowości polskich Wspólnot Tradycji Łacińskiej, a najpełniejszym tego wyrazem jest Msza Święta w Bazylice Jasnogórskiej, podczas której wspólnoty partykularne rozsiane po całej Polsce tworzą jedną wielką wspólnotę modlitwy. Tylko tego dnia i tylko w tym miejscu, raz do roku Wspólnoty Tradycji Łacińskiej są w pełni razem. Ta wielka wspólnota modlitwy ukazuje również prawdziwy wizerunek Tradycji Łacińskiej w Polsce jako autentycznej wspólnoty kościelnej ze wszystkimi tego konsekwencjami, jako wspólnoty będącej organiczną częścią Kościoła w Polsce. Ogólnopolskie Pielgrzymki Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę są organizowane począwszy od roku 2004. W latach 2004-2010 organizatorem pielgrzymek było Bractwo Kapłańskie św. Piotra. Od roku 2013, a więc po dwuletniej przerwie organizacyjnej, organizatorem pielgrzymek została Fundacja Inicjatywa Włodowicka.

Głównymi punktami programu są Msza Święta przed cudownym obrazem Matki Bożej w piątek oraz Msza Święta w Bazylice Jasnogórskiej w sobotę. Msza Święta przed cudownym obrazem poprzedzona jest uroczystym odsłonięciem wizerunku Matki Bożej. Msza Święta w Bazylice Jasnogórskiej celebrowana jest jako solenna, a wiec szczególnie uroczyście, bowiem jest to Msza główna pielgrzymki. Na zakończenie tej Mszy Świętej tradycyjnie już śpiewana jest modlitwa w intencji Ojca Świętego. W tym roku z racji jubileuszowej X pielgrzymki odśpiewane zostanie także uroczyste „Ciebie Boga wysławiamy”. W programie pielgrzymki są również Msze Święte ciche, Droga Krzyżowa, Nieszpory ludowe, Apel Jasnogórski, Godzinki, Różaniec oraz Akt Zawierzenia Wiernych Tradycji Łacińskiej. Mając na uwadze doświadczenia i sugestie z lat ubiegłych plan pielgrzymki Tradiclaromontana został nieco zmodyfikowany, dlatego zachęcamy do szczegółowego zapoznania się ze zmianami. Msze Św. ciche, Różaniec oraz Msza Św. główna pielgrzymki są o wcześniejszej godzinie niż w latach ubiegłych, co generuje wolny czas po południu na posiłek. Pojawił się także nowy punkt – spotkanie integracyjne z poczęstunkiem dla pielgrzymów, podczas którego będzie się można lepiej poznać, porozmawiać i wymienić kontaktami, Z pewnością posłuży to zacieśnianiu współpracy między poszczególnymi wspólnotami. Program pielgrzymki dostępny jest na stronie internetowej.

Funkcję głównego kapelana tegorocznej edycji pielgrzymki pełnił będzie tak jak w latach ubiegłych o. Krzysztof Stępowski CSsR z Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej Archidiecezji Warszawskiej. Opiekę duszpasterską na szlakach pielgrzymki zapewnią księża z poszczególnych wspólnot. Opiekę duszpasterską nad służbą liturgiczną zapewni ks. Bartosz Gajerski z Archidiecezji Przemyskiej. Organizatorzy zachęcają jednak wszystkich duszpasterzy wspólnot oraz księży przywiązanych do liturgii w formie nadzwyczajnej, aby towarzyszyli wiernym w pielgrzymowaniu i wspólnej modlitwie.

W ramach grup zorganizowanych pielgrzymi tak jak w roku ubiegłym będą mieli zagwarantowany przejazd autokarem, nocleg w Domu Pielgrzyma bezpośrednio sąsiadującym z klasztorem oo. Paulinów, ubezpieczenie oraz dodatkowo od tego roku poczęstunek podczas spotkania integracyjnego. Dzięki sieci tras autokarowych powiększyło się grono pielgrzymujących, przekraczając w roku 2014 liczbę pół tysiąca. Organizatorzy apelują zatem i zapraszają serdecznie do korzystania z transportu zorganizowanego, bowiem umożliwia to zmniejszenie kosztów przejazdów i poprowadzenie szlaków w taki sposób, aby umożliwić wspólny dojazd na Jasną Górę nawet najmniejszym wspólnotom, które dopiero się tworzą. Jak pokazują dwuletnie logistyczne przygotowania, każda osoba korzystająca z transportu zorganizowanego ma tu istotne znaczenie, a więc każdy pielgrzym w autokarze ma swój osobisty, odczuwalny wkład w dzieło, którego efektem jest udział w pielgrzymce wszystkich wspólnot Tradycji Łacińskiej w Polsce. Niemniej ogromne znacznie ma tu również atmosfera wspólnej modlitwy i pielgrzymowania jaka panuje na szlakach pielgrzymki.

Na szlakach; św. Andrzeja, św. Tomasza, św. Szymona i św. Macieja ostateczne koszty udziału znane są już dziś. Na pozostałych szlakach podanie dokładnych kosztów możliwe będzie dopiero po zebraniu zapisów i określeniu ilości pielgrzymów w poszczególnych miastach na danym szlaku. Szczegółowe informacje o pielgrzymce będziemy podawać na stronie internetowej pielgrzymki oraz za pośrednictwem wolontariuszy w poszczególnych wspólnotach.

Zachęcamy również do osobistego zaangażowania w organizację pielgrzymki, a także prosimy o wsparcie modlitewne organizatorów i wolontariuszy. Księży, siostry zakonne, ministrantów, chórzystów, organistów oraz osoby aktywnie działające w poszczególnych wspólnotach i pragnące aktywnie włączyć się w organizację prosimy o zgłaszanie się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Tradiclaromontana2015
Tel. (34) 341-00-21

Zapisy oraz informacje o pielgrzymce:

info@tradiclaromontana.pl

Zgłoszenia udziału w liturgii (księża, ministranci, chórzyści):

liturgia@tradiclaromontana.pl

Zgłoszenia dla wolontariuszy:

wolontariat@inicjatywawlodowicka.pl

FOTOGALERIA

VIDEOGALERIA

Chcesz dostawać nowe aktualności na e-mail? Zapisz się do Newslettera!

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradiclaromontana.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!