Tradiclaromontana2022 – XV Ogólnopolska Pielgrzymka Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę.

lut 7, 2022

 
W dniach 4-5 marca A.D.2022 po raz piętnasty na Jasnej Górze zgromadzą się wierni z całej Polski, których duchowość oparta jest o liturgię celebrowaną w tradycyjnej formie Rytu Rzymskiego. Misją tegorocznej pielgrzymki jest modlitwa o jedność Kościoła i zachowanie zdrowej doktryny, będącej podstawą miłości do Kościoła i jego liturgii. Pielgrzymka Tradiclaromontana to najważniejsze i największe wydarzenie dedykowane wiernym Tradycji Łacińskiej w Polsce. Stanowi ona swego rodzaju obraz tej wspólnoty i jej duchowości. Jest jednocześnie głosem tych wiernych, wołającym o stałe uwzględnianie ich wrażliwości liturgicznej oraz o otaczanie ich życzliwą troską duszpasterską we wszystkich diecezjach naszego kraju. Pielgrzymi będą dziękować za wszystkie łaski otrzymane za pośrednictwem Jasnogórskiej Matki Kościoła oraz zawierzać siebie i cały Kościół, modląc się w szczególności za Ojca Świętego Franciszka, aby Pan go strzegł i ożywiał go swoim Duchem. Msza Święta w Kaplicy Cudownego obrazu poprzedzona zostanie uroczystym odsłonięciem wizerunku Królowej Polski. W programie pielgrzymki przewidziano tradycyjne nabożeństwa i konferencje duchowe oraz spotkanie formacyjne. Zwieńczeniem pielgrzymki będzie zwyczajowy Akt Zawierzenia Wiernych Tradycji Łacińskiej. Wszystkich pielgrzymujących księży, osoby zakonne oraz świeckich organizator pielgrzymki prosi o wcześniejsze zapisanie swojego udziału poprzez zapisy na stronie internetowej pielgrzymki.
 
Tegoroczna pielgrzymka odbywa się po prawie dwuletniej przerwie spowodowanej obostrzeniami sanitarnymi w Polsce. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami o zmianie stałego terminu pielgrzymki, począwszy od bieżącego roku stałym terminem pielgrzymki Tradiclaromontana będzie początek Wielkiego Postu, a konkretnie pierwszy piątek i sobota po Środzie Popielcowej.
 
W pielgrzymce uczestniczą przedstawiciele wszystkich duszpasterstw i wspólnot Tradycji Łacińskiej, działających pod opieką ordynariuszy poszczególnych diecezji, a pielgrzymując dają świadectwo o sobie i o całej polskiej wspólnocie wiernych Tradycji Łacińskiej. Tym samym można powiedzieć, że pielgrzymka Tradiclaromontana jest prawdziwym obrazem wspólnoty Tradycji Łacińskiej w Polsce. Obierając za fundament szczególne oddanie się pod opiekę Jasnogórskiej Matki Kościoła i Królowej Polski, wyrażone najpełniej w Akcie Zawierzenia Wiernych Tradycji Łacińskiej oraz przyzywając wstawiennictwa bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, pielgrzymka Tradiclaromontana formuje wspólnotę Tradycji Łacińskiej w Polsce jako organiczną część Kościoła.
 
Tegoroczna pielgrzymka jest jednocześnie pierwszą po wydaniu Motu Proprio „Traditionis custodes” Ojca Świętego Franciszka, które wywołało niepewność i obawy dotyczące przyszłości wiernych Tradycji Łacińskiej, którzy będąc w łonie Kościoła są przywiązani do tradycyjnej formy Rytu Rzymskiego oraz tradycyjnych form pobożności. Mimo tych obaw, wierni Tradycji Łacińskiej pełni ufności w plany Bożej Opatrzności oraz zakorzenieni w zachowywaniu dyscypliny kościelnej, w postach i wstrzemięźliwości, trwają na modlitwie w łączności z całym Kościołem. Dlatego właśnie głos tegorocznej pielgrzymki wołający o stałe uwzględnianie wrażliwości liturgicznej tych wiernych oraz otaczanie ich życzliwą troską duszpasterską, winien wybrzmieć jak najmocniej. Podkreślając jedność z całym Kościołem oraz synowskie oddanie i troskę wobec Ojca Świętego, pielgrzymi idąc śladem tradycyjnej oracji będą się usilnie modlić, aby Pan go strzegł, ożywiał go swoim Duchem, błogosławił na ziemi i nie oddał go w ręce nieprzyjaciół.
 
 
Pielgrzymka rozpocznie się na placu przed szczytem jasnogórskim, skąd pielgrzymi udadzą się wprost do Kaplicy Cudownego Obrazu, gdzie przy dźwiękach intrady królewskiej nastąpi odsłonięcie wizerunku Bogarodzicy, a następnie oddanie pokłonu Królowej Polski, przy uroczystym śpiewie antyfony „Pod Twoją obronę”. Punktami kulminacyjnymi programu pielgrzymki będą jak co roku: piątkowa Msza Święta o Matce Bożej Jasnogórskiej, celebrowana w kaplicy Cudownego Obrazu oraz sobotnia solenna Msza Święta o Krzyżu Świętym w Bazylice Jasnogórskiej, połączona z uroczystym śpiewem „Te Deum laudamus” za wszystkie otrzymane łaski i możliwość uczestnictwa w tradycyjnej liturgii.
 
 
W piątek wieczorem, z racji pierwszego piątku miesiąca, zostanie odprawiona Msza Święta o Najświętszym Sercu Jezusowym.  W sobotę rano zostanie odprawiona specjalna Msza Święta w intencji pielgrzymów duchowych wedle formularza o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny – z racji pierwszej soboty miesiąca. W programie pielgrzymki, tak jak w latach ubiegłych przewidziano również inne nabożeństwa: Drogę Krzyżową ze świecami na wałach jasnogórskich, Nieszpory ludowe, Apel Jasnogórski, Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii Panny oraz wspólnotowy Różaniec. Oprócz wydarzeń liturgicznych zaplanowano  także spotkanie formacyjne. Szczegółowy program pielgrzymki dostępny jest na stronie internetowej pielgrzymki. Msza Św. w kaplicy Cudownego Obrazu i Msza Św. w Bazylice oraz Msza Św. w intencji pielgrzymów duchowych będą transmitowane na żywo na stronie internetowej pielgrzymki.
 
Organizatorem pielgrzymki jest Fundacja Inicjatywa Włodowicka, powołana do organizacji szeregu wydarzeń o charakterze ogólnokrajowym, dedykowanych wiernym Tradycji Łacińskiej. Posługę duszpasterską podczas trwania pielgrzymki pełnią kapłani powołani do duszpasterstwa wiernych Tradycji Łacińskiej przez ordynariuszy poszczególnych diecezji.
 
 
Aby nadać piątkowej Mszy Św. w kaplicy Cudownego Obrazu charakteru dawnej polskiej pobożności i nawiązać do tradycyjnych nabożeństw odprawianych na terenie naszego kraju, zespół Jerycho pod dyrekcją dra Bartosza Izbickiego wykona antyfonę „Pod Twoją obronę” oraz części zmienne Mszy Św., posługując się tradycyjnym idiomem śpiewu sakralnego oraz improwizowaną polifonią. Sobotnią Mszę Św. w Bazylice uświetni natomiast Schola Cantorum Misericordis Christi z Białej Podlaskiej pod dyrekcją dr Piotra Karwowskiego, oprawą muzyczną przywołując charakter wielkich katedralnych celebr. Za organami zasiądzie zwyczajowo Marcin Lauzer – organista Bazyliki Jasnogórskiej. Ponadto o oprawę muzyczną zadbają: uczestnicy Warsztatu Chorałowego w ramach spotkań Tradicamp, schole z poszczególnych duszpasterstw i wspólnot Tradycji Łacińskiej oraz Jasnogórski Oktet Dęty pod dyrekcją Marka Piątka.
 
Służbę liturgiczną podczas celebracji zapewnią uczestnicy Warsztatu Ministranckiego w ramach Ogólnopolskich Spotkań Wiernych Tradycji Łacińskiej – Tradicamp przy współpracy z służbą liturgiczną z duszpasterstw wiernych Tradycji Łacińskiej z Archidiecezji Poznańskiej, Rzeszowskiej i Wrocławskiej. Do posługi liturgicznej zaproszeni są również wszyscy inni ministranci zapisani jako pielgrzymi.
 
 
Zapisy dla wiernych pragnących pielgrzymować w grupach zorganizowanych (z transportem autokarowym, noclegiem i ubezpieczeniem) trwają do 21 lutego A.D.2022. Po tej dacie zostaną uruchomione zapisy dodatkowe na trasach, w których pozostaną wolne miejsca w autokarach. Pielgrzymi, którzy indywidualnie przybywają na Jasną Górę winni zapisać swój udział najdalej do 2 marca A.D.2022 (środa popielcowa). Prowadzone są również zapisy pielgrzymów duchowych, którzy z różnych powodów nie mogą osobiście przybyć na Jasną Górę, ale pragną łączyć się w modlitwie. Zapisy prowadzone są za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie internetowej pielgrzymki (www.tradiclaromontana.pl). Osoby starsze, mające problem z obsługą Internetu, w drodze wyjątku mogą zapisać swój udział w pielgrzymce drogą telefoniczną (tel. (34) 341-00-21). Wszelkie informacje organizacyjne znajdują się na stronie internetowej pielgrzymki.
 
Soli Deo per Mariam!
Redakcja Tradiclaromontana.pl
 
Informacje o pielgrzymce:
Tel. (34) 341-00-21
 

FOTOGALERIA

VIDEOGALERIA

Chcesz dostawać nowe aktualności na e-mail? Zapisz się do Newslettera!

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradiclaromontana.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!