PIELGRZYMI INDYWIDUALNI

UCZESTNICTWO W PIELGRZYMCE
PIELGRZYMÓW INDYWIDUALNYCH
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Uczestnictwo w pielgrzymce jako Pielgrzym Indywidualny polega na tym, iż Pielgrzym Indywidualny sam organizuje swój udział w pielgrzymce. Ta forma uczestnictwa daje możliwość elastycznego zaplanowania uczestnictwa w pielgrzymce przy jednoczesnym zachowaniu jedności ze wszystkimi pozostałymi pielgrzymami. Indywidualny dojazd daje możliwość udziału w wybranej części programu pielgrzymki, w przypadku gdy obowiązki osobiste nie pozwalają wziąć udziału w pełnym programie.

Organizator Pielgrzymki nie zapewnia Pielgrzymom Indywidualnym żadnych świadczeń. Oznacza to, iż dojazd, nocleg oraz wyżywienie w czasie pielgrzymki Pielgrzym Indywidualny musi zagwarantować sobie we własnym zakresie. Informacje o tym jak dojechać na Jasną Górę znajdują się w zakładce [DOJAZD]. Informacje o miejscach noclegowych w Częstochowie znajdują się w zakładce [NOCLEG]. Informacje o możliwościach zorganizowania wyżywienia znajdują się w zakładce [WYŻYWIENIE]. Karty Pielgrzyma dla Pielgrzymów Indywidualnych wraz z Biuletynem Informacyjnym Pielgrzymki wydawane będą w Punkcie Informacyjnym Pielgrzymki funkcjonującym (w piątek i sobotę) w trakcie trwania pielgrzymki, w miejscu i czasie wskazanym w programie pielgrzymki.

Składka Organizacyjna jest darowizną na organizację pielgrzymki i finansuje koszty główne organizacji pielgrzymki a więc koszty; liturgii, oprawy muzycznej, obsługi technicznej i kadrowej, rejestracji foto/video, promocji itp. Składka Organizacyjna wnoszona jest przez wszystkich posiadających Status Pielgrzyma z wyjątkiem osób które nie ukończyły szesnastego roku życia. Pielgrzymi Indywidualni wnoszą Składkę Organizacyjną w wysokości uzależnionej od zakresu czasu uczestnictwa w Pielgrzymce tj.: składka organizacyjna dotycząca jednodniowego udziału w pielgrzymce (piątek lub sobota) – 20 zł, lub składka organizacyjna dotycząca dwudniowego udziału w pielgrzymce (piątek oraz sobota) – 35 zł. W zakładce [SKŁADKA] można zapoznać się z rodzajem ponoszonych kosztów głównych organizacji pielgrzymki oraz rozliczeniem zeszłorocznej Składki Organizacyjnej. Msza Święta w Kaplicy Cudownego Obrazu (w piątek) oraz Msza Święta w Bazylice (w sobotę) są odprawiane w intencji wszystkich osób posiadających Status Pielgrzyma.

Zapisanie się Pielgrzyma Indywidualnego następuję poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza Zapisów przeznaczonego do zapisów uzupełniających Pielgrzymów Indywidualnych. Wejście do Formularza Zapisów przeznaczonego do zapisów uzupełniających Pielgrzymów Indywidualnych znajduje się poniżej niniejszej informacji. Zapis Pielgrzyma Indywidualnego wymaga dla swej ważności wniesienia Składki Organizacyjnej (udział dwudniowy – 35 zł, udział jednodniowy – 20 zł) w Punkcie Informacyjnym Pielgrzymki. Skuteczne przesłanie Formularza Zapisów następuje w wyniku naciśnięcia przycisku „prześlij” umieszczonego na końcu Formularza Zapisów. Potwierdzeniem skutecznego przesłania Formularza Zapisów, jest otrzymanie kopii Formularza Zapisów drogą poczty elektronicznej.

Punkt Informacyjny Pielgrzymki działa w trakcie wydarzeń pielgrzymki, w miejscu i czasie podanym w programie pielgrzymki. Punkt ten udziela wszelkich informacji o pielgrzymce, umożliwia dokonanie wpisu do księgi pamiątkowej oraz zajmuje się obsługą osób posiadających Status Pielgrzyma w zakresie przewidzianym w Regulaminie Pielgrzymki. Więcej informacji o Punkcie Informacyjnym podane jest w zakładce [PUNKT INFOR.].

Aby odpowiednio przygotować się do udziału w pielgrzymce można skorzystać z wielu praktycznych informacji znajdujących się w zakładkach [PRAKTYCZNE RADY] oraz [MAPA].

Pielgrzym Indywidualny wypełniając Formularz Zapisów akceptuje zapisy Regulaminu Pielgrzymki. Regulamin Pielgrzymki dostępny jest na stronie internetowej pielgrzymki w zakładce [REGULAMIN].

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradiclaromontana.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!