Rozpoczęły się zapisy na Ogólnopolską Pielgrzymkę Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę – Tradiclaromontana2024

sty 26, 2024

Rozpoczęły się zapisy pielgrzymów na XVII Ogólnopolską Pielgrzymkę Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę – Tradiclaromontana2024, która odbędzie się w dniach 16-17 lutego A.D.2024. Zapisy prowadzone są za pośrednictwem formularza zapisów dostępnego na stronie internetowej pielgrzymki do dnia 15 lutego A.D.2024.

Pielgrzymka Tradiclaromontana to najważniejsze i największe doroczne ogólnopolskie wydarzenie dedykowane wiernym, których duchowość oparta jest o liturgię celebrowaną w tradycyjnej formie Rytu Rzymskiego (tzw. Msza Trydencka). Pielgrzymka jest głosem wołającym o stałe uwzględnianie wrażliwości liturgicznej tych wiernych i otaczanie ich życzliwą troską duszpasterską we wszystkich diecezjach.

Uczestnictwo w pielgrzymce Tradiclaromontana2024 jest możliwe pod warunkiem uzyskania Statusu Pielgrzyma co następuje poprzez zapisanie się do uczestnictwa w pielgrzymce (jako pielgrzym) przez formularz zapisów. Osoby posiadające status pielgrzyma mogą uczestniczyć w pielgrzymce bezpośrednio (bezpośredni udział w wydarzeniach pielgrzymki) lub duchowo. Pielgrzymka trwa dwa dni ale można również w niej uczestniczyć bezpośrednio w wymiarze tylko jednego dnia. Wszystkich pragnących wziąć udział w pielgrzymce organizator pielgrzymki prosi o odpowiednio wczesne zapisanie swojego udziału. Zapisy prowadzone są do dnia 15 lutego A.D.2024 (włącznie).

Osoba uczestnicząca w pielgrzymce w sposób bezpośredni, samodzielnie organizuje swój dojazd na pielgrzymkę oraz nocleg i wyżywienie w czasie pielgrzymki. Duchowe uczestnictwo w pielgrzymce  polega na wyłącznie duchowym uczestnictwie w pielgrzymce i odmawianiu przepisanych modlitw, to jest bez fizycznego w niej udziału. Począwszy od bieżącego roku (2024) organizator pielgrzymki nie organizuje tzw. grup zorganizowanych, którym w latach poprzednich gwarantował szereg świadczeń. Rezygnacja z organizacji tej formy uczestnictwa w pielgrzymce wynika ze znaczącego rozproszenia po kraju  osób korzystających z tej formy uczestnictwa w latach ubiegłych przy jednoczesnym znaczącym wzroście ogólnej liczby uczestników pielgrzymki. Tym samym ta forma uczestnictwa stała się ekonomicznie nieuzasadniona.

Zapisanie się osoby do uczestnictwa w Pielgrzymce, następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza Zapisów. W formularzu zapisów można dokonać zgłoszenia uczestnictwa w wydarzeniach dedykowanych dla konkretnych grup osób (obiad, spotkanie integracyjne itp.). Księża mogą zarezerwować ołtarz do celebracji Mszy Świętej a siostry zakonne, bracia zakonni, klerycy, chórzyści, organiści oraz ministranci mogą zgłosić gotowość podjęcia stosownych posług podczas pielgrzymki. Formularz Zapisów jest dostępny na stronie internetowej pielgrzymki – www.tradiclaromontana.pl/zapisy . Osoby niemające dostępu do internetu lub mające problemy z obsługą internetu (głównie osoby w podeszłym wieku) a jednocześnie będące w sytuacji braku możliwości skorzystania z pomocy osoby trzeciej, mogą w drodze wyjątku dokonać zapisu drogą telefoniczną pod numerem telefonu: (34) 341-00-21.

Soli Deo per Mariam!
Redakcja Tradiclaromontana.pl

Informacje o pielgrzymce:
www.tradiclaromontana.pl
info@tradiclaromontana.pl
Tel. (34) 341-00-21
Link bezpośredni do zapisów – www.tradiclaromontana.pl/zapisy

FOTOGALERIA

VIDEOGALERIA

Chcesz dostawać nowe aktualności na e-mail? Zapisz się do Newslettera!

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradiclaromontana.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!