Pielgrzymka z Mszą Świętą Trydencką na Jasnej Górze

lut 13, 2024

 

Ogólnopolska Pielgrzymka Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę – „Tradiclaromontana” to najważniejsze i największe doroczne wydarzenie dedykowane wiernym, których duchowość oparta jest o liturgię celebrowaną w tradycyjnej formie Rytu Rzymskiego (tzw. Msza Św. Trydencka). Siedemnasta już edycja tej pielgrzymki odbędzie się w dniach 16 – 17 lutego A.D.2024. W sposób szczególny Tradiclaromontana gromadzi wiernych z wszystkich duszpasterstw i wspólnot Tradycji Łacińskiej, działających pod opieką ordynariuszy poszczególnych diecezji. Pielgrzymka jest głosem tych wiernych, wołającym o stałe uwzględnianie ich wrażliwości liturgicznej i otaczanie ich życzliwą troską duszpasterską we wszystkich diecezjach. Jednocześnie, będąc istotnym elementem duszpasterstwa Tradycji Łacińskiej w wymiarze krajowym, pielgrzymka jest odpowiedzią na działania nieformalnych grup, które w imię troski o tradycję Kościoła podważają jego jedność. Wierni Tradycji Łacińskiej ze wszystkich polskich diecezji, zgromadzeni w duchowej stolicy Polski uczestniczyć będą we Mszach Świętych przed Cudownym Obrazem oraz w Bazylice Jasnogórskiej. Wezmą również udział w szeregu tradycyjnych nabożeństw a pielgrzymkę zakończy Akt Zawierzenia Wiernych Tradycji Łacińskiej.

Pielgrzymi wypraszać będą potrzebnych łask za pośrednictwem Jasnogórskiej Matki Kościoła dla siebie i całej wspólny. Gorąca modlitwa o dostępność i rozwój posługi duszpasterskiej dla tych wierch ale także o zachowanie zdrowej doktryny i jedności Kościoła, popłynie z tysiąca serc. Pielgrzymi zawierzać będą siebie i cały Kościół a w szczególności papieża Franciszka, modląc się śladem tradycyjnej oracji aby papież pragnął tego co się Bogu podoba i z całą mocą to wypełniał. Wśród tej bogatej wymowy pielgrzymki szczególnie aktualna jest modlitwa o jedność Kościoła. Od pewnego czasu bowiem z większą siłą działają w Polsce grupy księży i wiernych nieposiadające uregulowanego statusu kanonicznego, które pod płaszczem troski o tradycję Kościoła prowadzą wiernych na drogę zerwania jedności z nim. Duszpasterstwa i wspólnoty Tradycji Łacińskiej, które zawsze działają w jedności z biskupem ordynariuszem pragną być odpowiedzią na te działania aby z całą mocą wiary wypełniać Chrystusowe słowa „aby byli jedno”. Pomimo wszelkich przeszkód wierni Tradycji Łacińskiej wraz ze swymi ordynariuszami, duszpasterzami i całym Kościołem, chcą iść w przyszłość z nadzieją, zatopieni w Bożej Opatrzności – takie hasło przyświeca właśnie tegorocznemu pielgrzymowaniu.

modlitwa u stopni ołtarza

Duchowość pielgrzymki osadzona jest głęboko w liturgii. Kontemplacja, adoracja i Sakrament Spowiedzi to główne drogowskazy tej pielgrzymki. Ważnym jej elementem jest świeca wotywna zapalana podczas wszystkich wydarzeń pielgrzymki, opatrzona herbem papieża Benedykta XVI. Świeca ta symbolizuje nieustanną modlitwę o zachowanie i liczne owoce nauczania tego papieża. Dla wiernych Tradycji Łacińskiej papież Benedykt XVI jest tym, który ostatecznie uformował duchowość tej wspólnoty, dopełniając tym samym dzieła rozpoczętego jeszcze w ubiegłym wieku przez św. Jana Pawła II. Dziś, w trudnych momentach dla całego Kocioła ale i dla samej wspólnoty Tradycji Łacińskiej nauczanie tych dwóch wielkich papieży jest punktem odniesienia, pozwalającym dostrzec głębszy sens nawet trudnych do zaakceptowania wydarzeń. Tym samym można powiedzieć, że pielgrzymka Tradiclaromontana jest prawdziwym obrazem wspólnoty Tradycji Łacińskiej w Polsce. Obrazem tego jaka jest ta wspólnota ale również obrazem tego jaka pragnie być w przyszłości. Obierając za fundament szczególne oddanie się pod opiekę Jasnogórskiej Matki Kościoła, wyrażone najpełniej w Akcie Zawierzenia Wiernych Tradycji Łacińskiej oraz przyzywając wstawiennictwa bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego jako strażnika tradycyjnej polskiej pobożności, pielgrzymka Tradiclaromontana formuje wspólnotę Tradycji Łacińskiej w Polsce jako organiczną część Kościoła.

Pielgrzymka rozpocznie się przy figurze Matki Bożej Niepokalanej na placu przed szczytem jasnogórskim, gdzie nastąpi poświęcenie świecy wotywnej. Następnie pielgrzymi udadzą się wprost do Kaplicy Cudownego Obrazu, gdzie przy dźwiękach intrady królewskiej nastąpi odsłonięcie wizerunku Bogarodzicy i oddanie pokłonu Królowej Polski. Punktami kulminacyjnymi programu pielgrzymki będą jak co roku: piątkowa Msza Święta o Matce Bożej Jasnogórskiej, celebrowana w kaplicy Cudownego Obrazu oraz sobotnia solenna Msza Święta o Krzyżu Świętym w Bazylice Jasnogórskiej. Obydwie Msze Święte będą celebrowane w intencji zapisanych pielgrzymów. Po Mszy Świętej w bazylice nastąpi uroczysty śpiew „Te Deum laudamus”. W sobotę rano zostanie odprawiona dodatkowa Msza Święta w intencji pielgrzymów duchowych. Wszystkie Msze Święte celebrowane będą wedle Mszału Rzymskiego św. Jana XXIII z 1962r. (popularnie Msza Św. trydencka). W programie pielgrzymki, tak jak w latach ubiegłych przewidziano również inne nabożeństwa: Drogę Krzyżową ze świecami na wałach jasnogórskich, Nieszpory ludowe, Apel Jasnogórski, Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii Panny oraz wspólnotowy Różaniec. Nabożeństwa celebrowane będą z wykorzystaniem tradycyjnych rytuałów i zwyczajów a w śpiewie dominować będzie chorał gregoriański, polifonia oraz tradycyjne polskie pieśni kościelne. Oprócz wydarzeń liturgicznych zaplanowano  także spotkanie formacyjne z konferencją. Wydarzenia pielgrzymki będą transmitowane na żywo na jej stronie internetowej.

kazanie

Organizatorem pielgrzymki jest Fundacja Inicjatywa Włodowicka, powołana do organizacji szeregu wydarzeń o charakterze ogólnokrajowym, dedykowanych wiernym Tradycji Łacińskiej. Posługę duszpasterską podczas trwania pielgrzymki pełnią kapłani powołani do duszpasterstwa wiernych Tradycji Łacińskiej przez ordynariuszy poszczególnych diecezji. W pielgrzymce można uczestniczyć bezpośrednio (bezpośredni udział w wydarzeniach pielgrzymki) lub duchowo. Pielgrzymka trwa dwa dni ale można również w niej uczestniczyć bezpośrednio w wymiarze tylko jednego dnia. Zapisy prowadzone są do dnia 15 lutego A.D.2024 (włącznie) na stronie internetowej pielgrzymki: www.tradiclaromontana.pl/zapisy . Osoby w podeszłym wieku mające problemy z obsługą aplikacji elektronicznych mogą w drodze wyjątku dokonać zapisu drogą telefoniczną pod numerem telefonu: (34) 341-00-21. Program pielgrzymki oraz wszelkie informacje organizacyjne znajdują się na stronie internetowej pielgrzymki.

Z pielgrzymkowym zawołaniem – Soli Deo per Mariam!

Redakcja Tradiclaromontana.pl

Informacje o pielgrzymce:

www.tradiclaromontana.pl
info@tradiclaromontana.pl
Tel. (34) 341-00-21

FOTOGALERIA

VIDEOGALERIA

Chcesz dostawać nowe aktualności na e-mail? Zapisz się do Newslettera!

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradiclaromontana.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!