GRUPA ZORGANIZOWANA

UCZESTNICTWO W PIELGRZYMCE
PIELGRZYMA W GRUPIE ZORGANIZOWANEJ
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Uczestnictwo w pielgrzymce jako Pielgrzym w Grupie Zorganizowanej daje możliwość wspólnego pielgrzymowania wiernych Tradycji Łacińskiej ze wszystkich wspólnot i duszpasterstw na Jasną Górę. Transport autokarowy jest przygotowywany w taki sposób, aby dać możliwość wzięcia udziału w pielgrzymce wiernych z każdego duszpasterstwa lub wspólnoty Tradycji Łacińskiej w naszym kraju. Szereg busów/autokarów podąża gwiaździście z najdalszych zakątków Polski, zatrzymując się i zabierając pielgrzymów kolejno z poszczególnych duszpasterstw i wspólnot Tradycji Łacińskiej. Ogromne znacznie ma tu przede wszystkim zagwarantowanie możliwości udziału w pielgrzymce – dzięki zorganizowanemu transportowi – nawet najmniejszym duszpasterstwom i wspólnotom Tradycji Łacińskiej oraz wszystkim tym wiernym, dla których organizacja udziału w pielgrzymce na własną rękę jest utrudniona. Jak pokazują dotychczasowe logistyczne przygotowania do pielgrzymki w latach ubiegłych, każdy Pielgrzym w Grupie Zorganizowanej ma istotne znaczenie dla możliwości zorganizowania transportu na taką skalę, a więc każdy Pielgrzym w Grupie Zorganizowanej ma swój osobisty, odczuwalny wkład w dzieło, którego efektem jest udział w pielgrzymce wszystkich wspólnot Tradycji Łacińskiej w Polsce.

Organizator Pielgrzymki co do zasady gwarantuje Pielgrzymom w Grupie Zorganizowanej trzy świadczenia w postaci ubezpieczenia, transportu oraz noclegu. Transport jest realizowany środkiem transportu w postaci busa lub autokaru. Pielgrzym w Grupie Zorganizowanej wypełniając Formularz Zapisów, może zrezygnować z transportu realizowanego w pełni (w drodze na Jasną Górę oraz w drodze powrotnej) i wybrać transport realizowany jako transport w jednym kierunku to jest w drodze na Jasną Górę lub w drodze powrotnej (opcja do wyboru w Formularzu Zapisów). W takiej sytuacji opłata za udział w pielgrzymce zostanie odpowiednio obniżona. Informację o miejscu i czasie odjazdu busa/autokaru, Organizator Pielgrzymki przesyła najdalej do 19 lutego 2023r. (włącznie), za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz publikuje na stronie internetowej pielgrzymki. Po dotarciu busa/autokaru na Jasną Górę Pielgrzym w Grupie Zorganizowanej odbiera w busie/autokarze Kartę Pielgrzyma wraz z Biuletynem Informacyjnym Pielgrzymki i może pozostawić bagaż w busie/autokarze w celu jego przechowania na czas Mszy Św. pielgrzymki w Kaplicy Cudownego Obrazu (w piątek). Odbiór bagażu z przechowania o którym mowa wyżej oraz klucza do pokoju noclegowego odbywa się w busie/autokarze bezpośrednio po Mszy Św. pielgrzymki w Kaplicy Cudownego Obrazu (w piątek). Dobór Pielgrzymów w Grupie Zorganizowanej do pokoju noclegowego, następuje podczas transportu na Jasną Górę, na zasadzie ustaleń indywidualnych pomiędzy samymi Pielgrzymami w Grupie Zorganizowanej. W przypadku braku ustaleń indywidualnych, dobór do jednego pokoju następuje z uwzględnieniem podziału płci. Nocleg jest realizowany w Domu Pielgrzyma im. św. Jana Pawła II na Jasnej Górze w Częstochowie, w czteroosobowym pokoju noclegowym z umywalką i dostępem do wspólnych łazienek na korytarzach. Łóżka są pościelone. Pielgrzym w Grupie Zorganizowanej powinien zabrać ze sobą ręcznik oraz własne przybory higieniczne. Doba noclegowa trwa od godz. 15:00 w piątek do godz. 10:00 w sobotę. Pielgrzym w Grupie Zorganizowanej wypełniając Formularz Zapisów, może zrezygnować z zagwarantowanego noclegu aby na własną rękę zapewnić sobie nocleg w wyższym standardzie (opcja do wyboru w Formularzu Zapisów). W takiej sytuacji opłata za udział w pielgrzymce zostanie obniżona o koszt noclegu. Informacje o innych miejscach noclegowych w Częstochowie znajdują się w zakładce [NOCLEG]. Pielgrzym w Grupie Zorganizowanej musi zagwarantować sobie wyżywienie w czasie pielgrzymki we własnym zakresie. Informacje o możliwościach zorganizowania wyżywienia znajdują się w zakładce [WYŻYWIENIE].

Z uwagi na zagwarantowane świadczenia dla Pielgrzyma w Grupie Zorganizowanej, jego udział w pielgrzymce wymaga wniesienia opłaty za udział w pielgrzymce. Wartość opłaty za udział w pielgrzymce, uzależniana jest od liczby Pielgrzymów w Grupie Zorganizowanej na danym szlaku (trasie transportu) korzystających z busa/autokaru oraz miejsca wyjazdu w kierunku Jasnej Góry i powrotu z Jasnej Góry. Orientacyjna wartość opłaty za udział w pielgrzymce podana jest w tabeli orientacyjnych wartości opłaty za udział w pielgrzymce umieszonej poniżej niniejszej informacji. Ostateczna wartość opłaty za udział w pielgrzymce może być inna od wartości orientacyjnej podanej w tej tabeli z uwagi na zmieniającą się prognozowaną wartość kosztów transportu, na którą wpływa ilość zapisanych Pielgrzymów w Grupie Zorganizowanej oraz przebieg prognozowanego szlaku transportu. Sytuacja ta z reguły nie zachodzi w przypadku transportu na szlakach z tradycyjnie wysoką frekwencją pielgrzymów oraz ustabilizowanym corocznie przebiegiem szlaku. W takim przypadku wysokość opłaty za udział w Pielgrzymce, z uwagi na doświadczenie z lat ubiegłych jest przewidywalna. Pielgrzymi w Grupie Zorganizowanej są informowani przez Organizatora Pielgrzymki o ostatecznej wartości opłaty za udział w pielgrzymce za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 18 lutego 2023r. (włącznie). Opłata za udział w pielgrzymce wnoszona jest w dwóch częściach: zadatek oraz dopłata do zadatku. Zadatek wnoszony jest wraz z dokonaniem zapisu. Pielgrzym w Grupie Zorganizowanej wnosi dopłatę do zadatku oraz (jeśli ukończył 16 rok życia) Składkę Organizacyjną dotyczącą dwudniowego udziału w Pielgrzymce, po otrzymaniu informacji o ostatecznej wartości opłaty za udział w pielgrzymce o której to informacji mowa wyżej.

Organizator Pielgrzymki gwarantuje świadczenie w postaci transportu tylko w przypadku zapisu odpowiedniej liczby Pielgrzymów w Grupie Zorganizowanej, która to liczba ekonomicznie uzasadnia transport na danym szlaku (trasie transportu). Pielgrzymów w Grupie Zorganizowanej w których przypadku nie będzie realizowany transport, Organizator Pielgrzymki informuje o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz drogą telefoniczną w terminie do 18 lutego 2023r. (włącznie). Pielgrzym w Grupie Zorganizowanej w którego przypadku nie będzie realizowany transport, może zrezygnować z udziału w Pielgrzymce i w tej sytuacji Organizator Pielgrzymki zwraca zadatek. Pielgrzym w Grupie Zorganizowanej w którego przypadku nie będzie realizowany transport, który nie zrezygnował z udziału w Pielgrzymce a ma jednocześnie zagwarantowane ubezpieczenie i nocleg, korzysta z tych świadczeń jako Pielgrzym w Grupie Zorganizowanej bez transportu i w przypadku tego pielgrzyma Organizator Pielgrzymki rozlicza wniesiony zadatek, jako całość opłaty za udział w Pielgrzymce (za ubezpieczenie i nocleg) oraz jako Składkę Organizacyjną. Pielgrzym w Grupie Zorganizowanej w którego przypadku nie będzie realizowany transport, który nie zrezygnował z udziału w Pielgrzymce a ma jednocześnie zagwarantowane jedynie ubezpieczenie, jest obowiązkowo przerejestrowywany na Listę Zapisów Pielgrzymów Indywidualnych lub Listę Zapisów Pielgrzymów w Grupie Duchowej i w przypadku tego pielgrzyma, Organizator Pielgrzymki rozlicza w części wniesiony zadatek jako Składkę Organizacyjną a pozostałą część przedmiotowego zadatku zwraca.

Niepełnoletni Pielgrzym w Grupie Zorganizowanej jest zobowiązany posiadać oświadczenie opiekuna prawnego o zgodzie na samodzielny udział osoby niepełnoletniej w Pielgrzymce. Fotografię lub scan przedmiotowego oświadczenia niepełnoletni Pielgrzym w Grupie Zorganizowanej winien przekazać Organizatorowi Pielgrzymki za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kapłani, siostry zakonne, bracia zakonni, klerycy, chórzyści, organiści oraz ministranci wypełniając Formularz Zapisów i wskazując w nim fakt bycia jedną z wyżej wymienionych osób, zgłaszają gotowość do podjęcia stosownych posług podczas pielgrzymki. Kapłani, siostry zakonne, bracia zakonni oraz klerycy, mają możliwość zgłoszenia udziału we wspólnym śniadaniu i obiedzie organizowanym w sobotę podczas pielgrzymki. Kapłani zgłaszają potrzebę celebracji Mszy Św. podczas wypełniania Formularza Zapisów. Organizator Pielgrzymki organizuje celebrację Mszy Świętej wyłącznie dla kapłanów, którzy posiadają Status Pielgrzyma, oraz przedstawią pismo polecające własnego ordynariusza lub przełożonego, wystawione nie wcześniej niż przed rokiem (np. Celebret). Wszelkie inne informacje o uczestnictwie kapłanów podane są w zakładce [DLA KAPŁANÓW]. Uczestnicy Ogólnopolskich Rekolekcji Wiernych Tradycji Łacińskiej (Tradicolekcje) oraz uczestnicy Ogólnopolskich Spotkań Wiernych Tradycji Łacińskiej (Tradicamp) mają możliwość zgłoszenia udziału we wspólnym śniadaniu integracyjnym organizowanym w sobotę podczas pielgrzymki Tradiclaromontana2023. Zgłoszenia tego udziału dokonuje się w Formularzu Zapisów.

Składka Organizacyjna jest darowizną na organizację pielgrzymki i finansuje koszty główne organizacji pielgrzymki a więc koszty; liturgii, oprawy muzycznej, obsługi technicznej i kadrowej, rejestracji foto/video, promocji itp. Składka Organizacyjna wnoszona jest przez wszystkich posiadających Status Pielgrzyma z wyjątkiem osób które nie ukończyły szesnastego roku życia. Pielgrzymi w Grupie Zorganizowanej wnoszą Składkę Organizacyjną (dotyczącą dwudniowego udziału w pielgrzymce – 35 zł) razem z dopłatą do zadatku. W zakładce [SKŁADKA] można zapoznać się z rodzajem ponoszonych kosztów głównych organizacji pielgrzymki oraz rozliczeniem zeszłorocznej Składki Organizacyjnej. Msza Święta w Kaplicy Cudownego Obrazu (w piątek) oraz Msza Święta w Bazylice (w sobotę) są odprawiane w intencji wszystkich osób posiadających Status Pielgrzyma.

Zapisanie się osoby do uczestnictwa w pielgrzymce jest warunkiem uczestnictwa w pielgrzymce, to jest posiadania Statusu Pielgrzyma. Zapisy Pielgrzymów w Grupie Zorganizowanej prowadzone są do dnia 13 lutego A.D.2023 (włącznie) oraz po tym terminie prowadzone są w ramach zapisów uzupełniających ale tylko w przypadku wolnych miejsc w busach/autokarach. Zapisanie się Pielgrzyma w Grupie Zorganizowanej następuję poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza Zapisów przeznaczonego do zapisów Pielgrzymów w Grupie Zorganizowanej. Formularz Zapisów może być wypełniony przez inną osobę (zwaną osobą trzecią) niż osoba której dotyczy Formularz Zapisów. Wejście do Formularza Zapisów przeznaczonego do zapisów Pielgrzymów w Grupie Zorganizowanej znajduje się poniżej niniejszej informacji. Osoby niemające dostępu do internetu lub mające problemy z obsługą internetu (głównie osoby w podeszłym wieku) a jednocześnie będące w sytuacji braku możliwości skorzystania z pomocy osoby trzeciej, mogą w drodze wyjątku dokonać zapisu drogą telefoniczną pod numerem telefonu: (34) 341-00-21. Zapis Pielgrzyma w Grupie Zorganizowanej wymaga dla swej ważności wniesienia zadatku w kwocie – 80 zł niezwłocznie po wypełnieniu Formularza Zapisów. Wypełnienie Formularza Zapisów bez wniesienia zadatku skutkuje nieważnością zapisu. Skuteczne przesłanie Formularza Zapisów następuje w wyniku naciśnięcia przycisku „prześlij” umieszczonego na końcu Formularza Zapisów. Potwierdzeniem skutecznego przesłania Formularza Zapisów, jest otrzymanie kopii Formularza Zapisów drogą poczty elektronicznej.

Pielgrzym w Grupie Zorganizowanej może zrezygnować z udziału w pielgrzymce do 13 lutego 2023r. (włącznie). W tym przypadku Organizator Pielgrzymki zwraca wpłacony zadatek. Pielgrzym w Grupie Zorganizowanej może zrezygnować z udziału w pielgrzymce po 13 lutego 2023r. z tym że, w przypadku przedmiotowej rezygnacji wniesiony zadatek, przepada na organizację Pielgrzymki to jest na rzecz Organizatora Pielgrzymki z przeznaczeniem na organizację Pielgrzymki z uwzględnieniem wyjątku przewidzianego wyżej.

Punkt Informacyjny Pielgrzymki działa w trakcie wydarzeń pielgrzymki, w miejscu i czasie podanym w programie pielgrzymki. Punkt ten udziela wszelkich informacji o pielgrzymce, umożliwia dokonanie wpisu do księgi pamiątkowej oraz zajmuje się obsługą osób posiadających Status Pielgrzyma w zakresie przewidzianym w Regulaminie Pielgrzymki. Więcej informacji o Punkcie Informacyjnym podane jest w zakładce [PUNKT INFOR.].

Aby odpowiednio przygotować się do udziału w pielgrzymce można skorzystać z wielu praktycznych informacji znajdujących się w zakładkach [PRAKTYCZNE RADY] oraz [MAPA].

Pielgrzym w Grupie Zorganizowanej wypełniając Formularz Zapisów akceptuje zapisy Regulaminu Pielgrzymki. Regulamin Pielgrzymki dostępny jest na stronie internetowej pielgrzymki w zakładce [REGULAMIN].

Dane do przelewu zadatku:

ING Bank Śląski Nr konta: 71 1050 1461 1000 0090 3025 6037
Fundacja Inicjatywa Włodowicka
ul. Żarecka 138
42-421 Włodowice
Tytuł przelewu – Tradiclaromontana2023 Imię i Nazwisko pielgrzyma
Kwota zadatku – 80 zł

tabela wartości orientacyjnych
tabela wartości orientacyjnych

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradiclaromontana.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!